Pełen tekst

(1)

Systemy drabin kablowych wysokość:

H45, H50, H60, H80, H100, H120 mm

szerokość:

100 - 600 mm grubość blachy:

1,2 - 2,0 mm

Łuk drabiny 90°

LD...

Trójnik TD...

Oferujemy państwu pokrywy do wszystkich drabin kablowych:

- szerokość: 100÷600 mm - grubość blachy: 1,5; 2,0 mm

Przykładowe elementy systemu drabin kablowych.

Czwórnik CZD...

Łuk przegubowy drabinki LPD...

Pokrywa trójnika z zamkiem

PZTD...

Pokrywa łuku 90°

z zamkiem PZLD...

Pokrywa czwórnika z zamkiem

PZCZD...

Łącznik dostawny LDDK...

Łącznik kątowy uniwersalny LKUC...

Redukcja symetryczna drabinki RDS...

szerokość: 200 - 600 mm

Drabinki Kablowe - system H45÷H120

Uwaga!

Podwójna perforacja w dolnej półce burty daje możliwość podwójnego nitowania.

Łączenie szczebli z burtami za pomocą specjalnych nitów.

VI System drabin kablowych KLIK

wysokość:

H60 i H100 mm szerokość:

100 - 600 mm grubość blachy:

1,2 - 2,0 mm N

Stosując połączenia szybkiego montażu „KLIK” uzyskujemy 60% oszczędności czasu montażu tras kablowych

bin kablowych

H45, H50, H60, H80, H100,

VI

(2)

Drabinki możemy łączyć za pomocą łącznika typu:

LDCH...

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI SYSTEMÓW DRABINEK KABLOWYCH

DK...

wysokości: H45, H50, H60, H80, H100 mm

100 - 600 mm szerokości:

1,2; 1,5; 2,0 mm grubości blach:

wysokości: H45, H50, H60, H80, H100, H120 mm

100 - 600 mm szerokości:

1,2; 1,5; 2,0 mm grubości blach:

DU...

Drabinki możemy łączyć za pomocą łącznika typu:

LGCH...N LGTH...N Drabinki możemy łączyć

za pomocą łącznika typu:

LDDCH...N LDDTH...N Drabinki możemy łączyć

za pomocą łącznika typu:

LKDCH...

TYPY DRABINEK

łącznik prosty łącznik kątowy łącznik przegubowy

łącznik kątowy uniwersalny + łącznik dostawny łącznik dostawny

Drabinki możemy łączyć za pomocą łączników kątowych typu LKUC...

i łączników dostawnych LDDK...

Przekrój szczebla

Przekrój szczebla

Śruby do montażu:

SGKM6x12

lub

SGM6x12

i Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14 Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14

Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14

Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14

Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14

ŁĄCZENIE DRABINEK

Drabinki Kablowe - system H45÷H120

wypełniony kwadrat oznacza możliwość montażu Legenda:

=

pusty kwadrat oznacza

35

9

32

18

16

DK...

TYPY DRABINEK

Śruby do montażu: SGKM8x14

lub

SGM8x14 Łuk 90°

LD...N

Łuk zew. 90° LDZ...N

Trójnik TD...N

Czwórnik CZD...N

Łuk pionowy wew. LPDW...

ŁĄCZENIE DRABINEK Z KSZTAŁTKAMI

kształtki

Kształtki łączymy z drabinką za pomocą

łącznika typu: LDCH...

Łuk pionowy zew. LPDZ...

Uchwyt kablowy typu:

UK1/UKO1... UK2/UKO2... Uchwyt kablowy typu

:

UKZ1/UKZO1... UKZ2...

Redukcja symetryczna

RDS...

Redukcja lewa RDL...

Redukcja prawa RDP...

UCHWYTY KABLOWE

VI

(3)

Drabinki możemy łączyć za pomocą łącznika typu:

LDCH...

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI SYSTEMÓW DRABINEK KABLOWYCH

DK...

wysokości: H45, H50, H60, H80, H100 mm

100 - 600 mm szerokości:

1,2; 1,5; 2,0 mm grubości blach:

wysokości: H45, H50, H60, H80, H100, H120 mm

100 - 600 mm szerokości:

1,2; 1,5; 2,0 mm grubości blach:

DU...

Drabinki możemy łączyć za pomocą łącznika typu:

LGCH...N LGTH...N Drabinki możemy łączyć

za pomocą łącznika typu:

LDDCH...N LDDTH...N Drabinki możemy łączyć

za pomocą łącznika typu:

LKDCH...

TYPY DRABINEK

łącznik prosty łącznik kątowy łącznik przegubowy

łącznik kątowy uniwersalny + łącznik dostawny łącznik dostawny

Drabinki możemy łączyć za pomocą łączników kątowych typu LKUC...

i łączników dostawnych LDDK...

Przekrój szczebla

Przekrój szczebla

Śruby do montażu:

SGKM6x12

lub

SGM6x12

i Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14 Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14

Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14

Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14

Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14

ŁĄCZENIE DRABINEK

Drabinki Kablowe - system H45÷H120

wypełniony kwadrat oznacza możliwość montażu Legenda:

=

pusty kwadrat oznacza

35

9

32

18

16

Śruby do montażu:

SGKM8x14

lub

SGM8x14 Łuk 90°

LD...N

Łuk zew. 90°

LDZ...N

Trójnik TD...N

Czwórnik CZD...N

Łuk pionowy wew.

LPDW...

ŁĄCZENIE DRABINEK Z KSZTAŁTKAMI

kształtki

Kształtki łączymy z drabinką za pomocą

łącznika typu:

LDCH...

Łuk pionowy zew.

LPDZ...

Uchwyt kablowy typu:

UK1/UKO1...

UK2/UKO2...

Uchwyt kablowy typu

:

UKZ1/UKZO1...

UKZ2...

Redukcja symetryczna

RDS...

Redukcja lewa RDL...

Redukcja prawa RDP...

UCHWYTY KABLOWE

Uchwyt kablowy typu:

UK1/UKO1...

UK2/UKO2...

VI

VI

(4)

Drabinki Kablowe - system H45÷H120

15

18

12

1 Drabinka DU…H45N . . . VI-7 2 Trójnik TD…H45 . . . VI-10 3 Czwórnik CZD…H45 . . . VI-10 4 Łuk drabinki 90°LD…H45 . . . VI-10 5 Łącznik drabinki LDCH45 N . . . VI-8 6 Łącznik przegubowy drabin LGCH45N . . . VI-8 7 Łącznik dostawny przegubowy LDDTH45 . . . VI-8 8 Uchwyt kablowy UK1/UKO1… . . . VI-53 9 Wysięgnik WFL/WFLO…. . . XII-2 10 Zacisk ZM/ZMO . . . VI-51 11 Uchwyt trójkątny UTM/UTMO . . . VI-56 12 Ceownik wzmocniony CW…40H40. . . X-13 13 Pręt gwintowany PG… . . . XI-3 14 Tuleja rozporowa TRS… . . . XI-4 15 Łuk pionowy wew. LPDW…H45 . . . VI-12 16 Łuk pionowy zew. LPDZ…H45 . . . VI-12 17 Zejście drabinki kablowej ZDK... . . VI-52 18 Łuk przegubowy LPD....H45N . . . VI-12

17

VI

(5)

Drabinki Kablowe - system H45÷H120

15

18

12

1 Drabinka DU…H45N . . . VI-7 2 Trójnik TD…H45 . . . VI-10 3 Czwórnik CZD…H45 . . . VI-10 4 Łuk drabinki 90°LD…H45 . . . VI-10 5 Łącznik drabinki LDCH45 N . . . VI-8 6 Łącznik przegubowy drabin LGCH45N . . . VI-8 7 Łącznik dostawny przegubowy LDDTH45 . . . VI-8 8 Uchwyt kablowy UK1/UKO1… . . . VI-53 9 Wysięgnik WFL/WFLO…. . . XII-2 10 Zacisk ZM/ZMO . . . VI-51 11 Uchwyt trójkątny UTM/UTMO . . . VI-56 12 Ceownik wzmocniony CW…40H40. . . X-13 13 Pręt gwintowany PG… . . . XI-3 14 Tuleja rozporowa TRS… . . . XI-4 15 Łuk pionowy wew. LPDW…H45 . . . VI-12 16 Łuk pionowy zew. LPDZ…H45 . . . VI-12 17 Zejście drabinki kablowej ZDK... . . VI-52 18 Łuk przegubowy LPD....H45N . . . VI-12

17

VI

VI

(6)

Drabinki Kablowe - system H45

Nakładka ochronna (komplet)

Polietylen. Standard - zielony RAL Design 1108070.

Na zamówienie:

biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

MATERIAŁ

Ochrona montera przed skaleczeniem

o stalowe krawędzie, poprawa estetyki ZASTOSOWANIE

NO45N

wysokość mm

H

SYMBOL

45 NO45N

katalogowynr

440000 100 szt.

NO45N

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 1,0 1,2

1,5 2,0

Drabinka

UWAGA

Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO

Na duże zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Zalety:

Nowa gęsta perforacja boków drabinek umożliwia montaż łączników po obcięciu drabinki w dowolnym miejscu.

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 100 27 cm2 200 54 cm2 300 81 cm2 400 108 cm2 500 135 cm2 600 162 cm2

DK...

DKD...H45N

≠ 1,2 mm

300

400

500

600 3000

3000

3000

3000 2,17

2,51

2,62

2,85 445130

445140

445150

445160 300

400

500

600 DKD300H45/3N

DKD400H45/3N

DKD500H45/3N

DKD600H45/3N DKD300H45/6N

DKD400H45/6N

DKD500H45/6N

DKD600H45/6N

6000

6000

6000

6000 2,17

2,51

2,62

2,85 445230

445240

445250

445260 szerokość

a

mm długość

mm

L

katalogowynr SYMBOL

100 3000 1,71 445110 1 mb

kg

100 6000 1,71 445210 DKD100H45/3N

DKD100H45/6N

200 3000 1,94 445120 200 6000 1,94 445220 DKD200H45/3N

DKD200H45/6N

4/12

2/6

2/6

2/6 4/12 2/12 4/12 2/12

2/12

2/12

2/12

2/12 szt./mb

500

600 DKP500H45/3N

DKP600H45/3N

3000

3000 3,15

3,43 445450

445460 500

600 DKP500H45/6N

DKP600H45/6N

6000

6000 3,15

3,43 445550

445560 2/6

2/6 2/12

2/12 400

DKP400H45/3N 3000 3,02 445440 400

DKP400H45/6N 6000 3,02 445540 2/6 2/12 300

DKP300H45/3N 3000 2,61 445430 300

DKP300H45/6N 6000 2,61 445530 4/12 2/12 200

DKP200H45/3N 3000 2,33 445420 200

DKP200H45/6N 6000 2,33 445520 4/12 2/12 100

DKP100H45/3N 3000 2,06 445410 100

DKP100H45/6N 6000 2,06 445510 4/12 2/12 szerokość

a

mm długość

mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

DKP...H45N

500 3000 4,20 445750 500 6000 4,20 445850 DKC500H45/3N

DKC500H45/6N

2/6 2/12 600 3000 4,57 445760 600 6000 4,57 445860 DKC600H45/3N

DKC600H45/6N

2/6 2/12 400 3000 4,02 445740 400

DKC400H45/3N

DKC400H45/6N 6000 4,02 445840 2/6 2/12 300 3000 3,48 445730 300 6000 3,48 445830 DKC300H45/3N

DKC300H45/6N

4/12 2/12 200 3000 3,10 445720 200 6000 3,10 445820 DKC200H45/3N

DKC200H45/6N

4/12 2/12 100 3000 2,74 445710 100 6000 2,74 445810 DKC100H45/3N

DKC100H45/6N

4/12 2/12 szerokość

mm

a

długość mm

L

nr katalogowy SYMBOL

1 mb kg

DKC...H45N

ZASTOSOWANIE Prowadzenie trasy kablowej

≠ 1,5 mm

≠ 2,0 mm

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

szt./mb

szt./mb Ugięcie drabinki f w mm przy Q dop.

10 40 30 50

20

0,0 60

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1,0 2,0

0,5 0,0 1,5

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop.

3,0 2,5

1,5 2,0 1,2

Gr. bl. [mm]:

4,0

Qdop f

H

A - A 12

a 9x30

N

B - B

10

32

Drabinki Kablowe - system H45

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 1,0 1,2

1,5 2,0

VI

ZASTOSOWANIE Prowadzenie trasy kablowej

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 100 27 cm2 200 54 cm2 300 81 cm2 400 108 cm2 500 135 cm2 600 162 cm2

DU...

UWAGA

Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na duże zamówienie: - drabinki o długości 2 m. - drabinki o szerokości 150, 250 mm. - możliwość wykonania szczebli z perforacją Zalety:

Nowa gęsta perforacja boków drabinek umożliwia montaż łączników po obcięciu drabinki w dowolnym miejscu.

DUD...H45N

szerokość

a

mm długość

mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg 100 3000 1,71 446010 100 6000 446110 DUD100H45/3N

DUD100H45/6N 1,71

200 3000 1,94 446020 200 6000 446120 DUD200H45/3N

DUD200H45/6N 1,94

300 3000 2,17 446030 300

DUD300H45/3N

DUD300H45/6N 6000 2,17 446130 400 3000 2,51 446040 400

DUD400H45/3N

DUD400H45/6N 6000 2,51 446140 500 3000 2,62 446050 500

DUD500H45/3N

DUD500H45/6N 6000 2,62 446150 600 3000 2,85 446060 600

DUD600H45/3N

DUD600H45/6N 6000 2,85 446160

DUP...H45N

szerokość mm

a

długość mm

L

nr katalogowy SYMBOL

1 mb kg 100 3000 2,06 446310 100 6000 446410 DUP100H45/3N

DUP100H45/6N 2,06

200 3000 2,33 446320 200 6000 446420 DUP200H45/3N

DUP200H45/6N 2,33

300 3000 2,61 446330 300

DUP300H45/3N

DUP300H45/6N 6000 2,61 446430 400 3000 3,02 446340 400

DUP400H45/3N

DUP400H45/6N 6000 3,02 446440 500 3000 3,15 446350 500

DUP500H45/3N

DUP500H45/6N 6000 3,15 446450 600 3000 3,43 446360 600

DUP600H45/3N

DUP600H45/6N 6000 3,43 446460

DUC...H45N

DUC100H45/3N 100 3000 2,74 446610 100 6000 446710

DUC100H45/6N 2,74

200 3000 3,10 446620 200 6000 446720 DUC200H45/3N

DUC200H45/6N 3,10

300 3000 3,48 446630 300

DUC300H45/3N

DUC300H45/6N 6000 3,48 446730 400 3000 4,02 446640 400

DUC400H45/3N

DUC400H45/6N 6000 4,02 446740 500 3000 4,20 446650 500

DUC500H45/3N

DUC500H45/6N 6000 4,20 446750 600 3000 4,57 446660 600

DUC600H45/3N

DUC600H45/6N 6000 4,57 446760 szerokość

mm

a

długość mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

Drabinka

≠ 1,2 mm

≠ 1,5 mm

≠ 2,0 mm

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie: F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088, odcinki do 3 mb. L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

szt./mb

szt./mb szt./mb 4/12

2/6

2/6

2/6 4/12 2/12 4/12 2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/6

2/6 2/12

2/12 2/6 2/12 4/12 2/12 4/12 2/12 4/12 2/12

2/6 2/12 2/6 2/12 2/6 2/12 4/12 2/12 4/12 2/12 4/12 2/12 Ugięcie drabinki f w mm przy Q dop.

10 40 30 50

20

0,0 60

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1,0 2,0

0,5 0,0 1,5

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop. 3,0 2,5

1,5 2,0 1,2

Gr. bl. [mm]:

4,0

Qdop f

A 300 150

L A

B B

9x30

N

B - B

30

15

16,5 12

H

a A - A

Polietylen. Standard - zielony RAL Design 1108070. Na zamówienie:

biały RAL 9010, srebrny RAL 9006. Ochrona montera przed skaleczeniem

o stalowe krawędzie, poprawa estetyki ZASTOSOWANIE

Nakładka ochronna (komplet)

MATERIAŁ NO45N

wysokość

H

mm SYMBOL

45 NO45N

katalogowynr

440000 100 szt.

NO45N

UWAGA

W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty. Przykład montażu z dodatkowym wzmocnieniem drabiny płaskownikami - na stronie 50.

A 300 150

L A

B B

50 50

(7)

Drabinki Kablowe - system H45

Nakładka ochronna (komplet)

Polietylen. Standard - zielony RAL Design 1108070.

Na zamówienie:

biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

MATERIAŁ

Ochrona montera przed skaleczeniem

o stalowe krawędzie, poprawa estetyki ZASTOSOWANIE

NO45N

wysokość mm

H

SYMBOL

45 NO45N

katalogowynr

440000 100 szt.

NO45N

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 1,0 1,2

1,5 2,0

Drabinka

UWAGA

Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO

Na duże zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Zalety:

Nowa gęsta perforacja boków drabinek umożliwia montaż łączników po obcięciu drabinki w dowolnym miejscu.

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 100 27 cm2 200 54 cm2 300 81 cm2 400 108 cm2 500 135 cm2 600 162 cm2

DK...

DKD...H45N

≠ 1,2 mm

300

400

500

600 3000

3000

3000

3000 2,17

2,51

2,62

2,85 445130

445140

445150

445160 300

400

500

600 DKD300H45/3N

DKD400H45/3N

DKD500H45/3N

DKD600H45/3N DKD300H45/6N

DKD400H45/6N

DKD500H45/6N

DKD600H45/6N

6000

6000

6000

6000 2,17

2,51

2,62

2,85 445230

445240

445250

445260 szerokość

a

mm długość

mm

L

katalogowynr SYMBOL

100 3000 1,71 445110 1 mb

kg

100 6000 1,71 445210 DKD100H45/3N

DKD100H45/6N

200 3000 1,94 445120 200 6000 1,94 445220 DKD200H45/3N

DKD200H45/6N

4/12

2/6

2/6

2/6 4/12 2/12 4/12 2/12

2/12

2/12

2/12

2/12 szt./mb

500

600 DKP500H45/3N

DKP600H45/3N

3000

3000 3,15

3,43 445450

445460 500

600 DKP500H45/6N

DKP600H45/6N

6000

6000 3,15

3,43 445550

445560 2/6

2/6 2/12

2/12 400

DKP400H45/3N 3000 3,02 445440 400

DKP400H45/6N 6000 3,02 445540 2/6 2/12 300

DKP300H45/3N 3000 2,61 445430 300

DKP300H45/6N 6000 2,61 445530 4/12 2/12 200

DKP200H45/3N 3000 2,33 445420 200

DKP200H45/6N 6000 2,33 445520 4/12 2/12 100

DKP100H45/3N 3000 2,06 445410 100

DKP100H45/6N 6000 2,06 445510 4/12 2/12 szerokość

a

mm długość

mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

DKP...H45N

500 3000 4,20 445750 500 6000 4,20 445850 DKC500H45/3N

DKC500H45/6N

2/6 2/12 600 3000 4,57 445760 600 6000 4,57 445860 DKC600H45/3N

DKC600H45/6N

2/6 2/12 400 3000 4,02 445740 400

DKC400H45/3N

DKC400H45/6N 6000 4,02 445840 2/6 2/12 300 3000 3,48 445730 300 6000 3,48 445830 DKC300H45/3N

DKC300H45/6N

4/12 2/12 200 3000 3,10 445720 200 6000 3,10 445820 DKC200H45/3N

DKC200H45/6N

4/12 2/12 100 3000 2,74 445710 100 6000 2,74 445810 DKC100H45/3N

DKC100H45/6N

4/12 2/12 szerokość

mm

a

długość mm

L

nr katalogowy SYMBOL

1 mb kg

DKC...H45N

ZASTOSOWANIE Prowadzenie trasy kablowej

≠ 1,5 mm

≠ 2,0 mm

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

szt./mb

szt./mb Ugięcie drabinki f w mm przy Q dop.

10 40 30 50

20

0,0 60

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1,0 2,0

0,5 0,0 1,5

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop.

3,0 2,5

1,5 2,0 1,2

Gr. bl. [mm]:

4,0

Qdop f

H

A - A 12

a 9x30

N

B - B

10

32

Drabinki Kablowe - system H45

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 1,0 1,2

1,5 2,0

VI VI

ZASTOSOWANIE Prowadzenie trasy kablowej

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 100 27 cm2 200 54 cm2 300 81 cm2 400 108 cm2 500 135 cm2 600 162 cm2

DU...

UWAGA

Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na duże zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczebli z perforacją Zalety:

Nowa gęsta perforacja boków drabinek umożliwia montaż łączników po obcięciu drabinki w dowolnym miejscu.

DUD...H45N

szerokość

a

mm długość

mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg 100 3000 1,71 446010 100 6000 446110 DUD100H45/3N

DUD100H45/6N 1,71

200 3000 1,94 446020 200 6000 446120 DUD200H45/3N

DUD200H45/6N 1,94

300 3000 2,17 446030 300

DUD300H45/3N

DUD300H45/6N 6000 2,17 446130 400 3000 2,51 446040 400

DUD400H45/3N

DUD400H45/6N 6000 2,51 446140 500 3000 2,62 446050 500

DUD500H45/3N

DUD500H45/6N 6000 2,62 446150 600 3000 2,85 446060 600

DUD600H45/3N

DUD600H45/6N 6000 2,85 446160

DUP...H45N

szerokość mm

a

długość mm

L

nr katalogowy SYMBOL

1 mb kg 100 3000 2,06 446310 100 6000 446410 DUP100H45/3N

DUP100H45/6N 2,06

200 3000 2,33 446320 200 6000 446420 DUP200H45/3N

DUP200H45/6N 2,33

300 3000 2,61 446330 300

DUP300H45/3N

DUP300H45/6N 6000 2,61 446430 400 3000 3,02 446340 400

DUP400H45/3N

DUP400H45/6N 6000 3,02 446440 500 3000 3,15 446350 500

DUP500H45/3N

DUP500H45/6N 6000 3,15 446450 600 3000 3,43 446360 600

DUP600H45/3N

DUP600H45/6N 6000 3,43 446460

DUC...H45N

DUC100H45/3N 100 3000 2,74 446610 100 6000 446710

DUC100H45/6N 2,74

200 3000 3,10 446620 200 6000 446720 DUC200H45/3N

DUC200H45/6N 3,10

300 3000 3,48 446630 300

DUC300H45/3N

DUC300H45/6N 6000 3,48 446730 400 3000 4,02 446640 400

DUC400H45/3N

DUC400H45/6N 6000 4,02 446740 500 3000 4,20 446650 500

DUC500H45/3N

DUC500H45/6N 6000 4,20 446750 600 3000 4,57 446660 600

DUC600H45/3N

DUC600H45/6N 6000 4,57 446760 szerokość

mm

a

długość mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

Drabinka

≠ 1,2 mm

≠ 1,5 mm

≠ 2,0 mm

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

szt./mb

szt./mb szt./mb 4/12

2/6

2/6

2/6 4/12 2/12 4/12 2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/6

2/6 2/12

2/12 2/6 2/12 4/12 2/12 4/12 2/12 4/12 2/12

2/6 2/12 2/6 2/12 2/6 2/12 4/12 2/12 4/12 2/12 4/12 2/12 Ugięcie drabinki f w mm przy Q dop.

10 40 30 50

20

0,0 60

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1,0 2,0

0,5 0,0 1,5

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop.

3,0 2,5

1,5 2,0 1,2

Gr. bl. [mm]:

4,0

Qdop f

A 300 150

L A

B B

9x30

N

B - B

30

15

16,5 12

H

a A - A

Polietylen. Standard - zielony RAL Design 1108070.

Na zamówienie:

biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki ZASTOSOWANIE

Nakładka ochronna (komplet)

MATERIAŁ NO45N

wysokość

H

mm SYMBOL

45 NO45N

katalogowynr

440000 100 szt.

NO45N

UWAGA

W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty. Przykład montażu z dodatkowym wzmocnieniem drabiny płaskownikami - na stronie 50.

A 300 150

L A

B B

50 50

(8)

Drabinki Kablowe - system H45

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 1,2

1,5 2,0 3,0

LG...

Łącznik przegubowy

ZASTOSOWANIE Łączenie tras kablowych.

LDCH45N

Łącznik LDCH45N

LDCH45N 50 0,25 441001 10

SYMBOL

wysokość mm

H

nr katalogowy 1 szt.

kg

Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

LGCH45N

LGCH45N 50 0,10 441301 10

SYMBOL

wysokość mm

H

katalogowynr 1 szt.

kg

Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

ZASTOSOWANIE

Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

Łącznik dostawny przegubowy

LDD...

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

LKDC...

Łącznik kątowy LKDCH45N

LKDCH45N 50 0,45 441101 20

SYMBOL

wysokość mm

H

nr katalogowy 1 szt.

kg

Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

UWAGA

Zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku LKDCH gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia.

ZASTOSOWANIE

Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem.

≠ 2,0 mm 7x12

9x16

a

100

LGTH45N

LGTH45N 50 0,15 441302 10

SYMBOL

wysokość mm

H

katalogowynr 1 szt.

kg

≠ 3,0 mm

Do montażu należy użyć 2 komplety śrub SGKM6x12 przy skręcaniu do dolnej części boku drabiny lub 2 komplety śrub SGKM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny

LDDCH45N

LDDCH45N 65 0,26 441201 10

SYMBOL

szerokość mm

a

nr katalogowy 1 szt.

kg

≠ 2,0 mm

LDDTH45N

LDDTH45N 65 0,15 441202 10

SYMBOL

szerokość mm

a

katalogowynr 1 szt.

kg

≠ 3,0 mm ZASTOSOWANIE

Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

H

175

9x16

H

230 115

9x16

H

540

9x16

N

N N

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Drabinki Kablowe - system H45

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Łącznik kątowy uniwersalny

Łącznik dostawny

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 i 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 Stabilny i szybki montaż w dowlonym miejscu drabiny bez wiercenia otworów!

R 420

7x14 9x23

120 H1 H2

7x14

LKUC3

LDDK...3

Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej. Zabezpieczenie przed zsunięciem się kabli z trasy podczas ich przeciągania i użytkowania.

H1

LKUC3

LKUC3 52 1,37 405700 10

SYMBOL

wysokość mm

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

≠ 2,0 mm

H2

82 wysokość

mm

LDDKP3

LDDKP3 1,10 405800 2

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

≠ 2,0 mm

LDDKC3

LDDKC3 1,50 405900 2

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

≠ 3,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 1,2

1,5 2,0 3,0 9x23

Uwaga!

LPLS60 pasuje do drabin lekkich o wysokościach 45 - 60 mm.

LPLS60

nr katalogowy SYMBOL

1 szt.

kg szt.

LPLS60 0,49 405806 2

≠ 2,0 mm

Łącznik pionowy lekki

LPLS60

ZASTOSOWANIE

Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego.

N

Przykład montażu łącznika kątowego uniwersalnego LKUC3 z drabinką kablową

5. Poprawnie zamontowany łącznik Łącznik kątowy uniwersalny LKUC3 pasuje do drabinek H45.

Przykład montażu łącznika dostawnego LDDKP3 z drabinkami kablowymi połączonymi łącznikiem kątowym LKUC3

Łącznik dostawny LDDKP3 (LDDKC3) pasuje do drabinek H45

3. Dogięcie blokad łącznika 1. Dostawienie w dowolnym punkcie

istniejącej trasy nowej drabiny kablowej

2. Założenie łączników z góry

1. Założenie łączników z góry 2. Dogięcie blokad łącznika

4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 4. Wzmocnienie blokad łącznika

poprzez skręcenie śrubami

2 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przykład odejścia w dół trasy kablowej z wykorzystaniem łącznika pionowego LPLS60

SGKM8x16 LPLS60

SGKM8x16 LPLS60 280

100 50

169

19

9x25

8x15

VI

katalogowynr

LLUSH45

SYMBOL

LLUSH45 1

1 szt kg

≠ 2,0 mm

0,70 434500

Łącznik uniwersalny

LLUSH45

szt.

ZASTOSOWANIE Tworzenie redukcji i łuków.

Przykład zastosowania - strona 64

628

47

N

(9)

Drabinki Kablowe - system H45

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 1,2

1,5 2,0 3,0

LG...

Łącznik przegubowy

ZASTOSOWANIE Łączenie tras kablowych.

LDCH45N

Łącznik LDCH45N

LDCH45N 50 0,25 441001 10

SYMBOL

wysokość mm

H

nr katalogowy 1 szt.

kg

Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

LGCH45N

LGCH45N 50 0,10 441301 10

SYMBOL

wysokość mm

H

katalogowynr 1 szt.

kg

Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

ZASTOSOWANIE

Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

Łącznik dostawny przegubowy

LDD...

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

LKDC...

Łącznik kątowy LKDCH45N

LKDCH45N 50 0,45 441101 20

SYMBOL

wysokość mm

H

nr katalogowy 1 szt.

kg

Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

UWAGA

Zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku LKDCH gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia.

ZASTOSOWANIE

Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem.

≠ 2,0 mm 7x12

9x16

a

100

LGTH45N

LGTH45N 50 0,15 441302 10

SYMBOL

wysokość mm

H

katalogowynr 1 szt.

kg

≠ 3,0 mm

Do montażu należy użyć 2 komplety śrub SGKM6x12 przy skręcaniu do dolnej części boku drabiny lub 2 komplety śrub SGKM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny

LDDCH45N

LDDCH45N 65 0,26 441201 10

SYMBOL

szerokość mm

a

nr katalogowy 1 szt.

kg

≠ 2,0 mm

LDDTH45N

LDDTH45N 65 0,15 441202 10

SYMBOL

szerokość mm

a

katalogowynr 1 szt.

kg

≠ 3,0 mm ZASTOSOWANIE

Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

H

175

9x16

H

230 115

9x16

H

540

9x16

N

N N

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Drabinki Kablowe - system H45

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Łącznik kątowy uniwersalny

Łącznik dostawny

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 i 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 Stabilny i szybki montaż w dowlonym miejscu drabiny bez wiercenia otworów!

R 420

7x14 9x23

120 H1 H2

7x14

LKUC3

LDDK...3

Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej. Zabezpieczenie przed zsunięciem się kabli z trasy podczas ich przeciągania i użytkowania.

H1

LKUC3

LKUC3 52 1,37 405700 10

SYMBOL

wysokość mm

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

≠ 2,0 mm

H2

82 wysokość

mm

LDDKP3

LDDKP3 1,10 405800 2

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

≠ 2,0 mm

LDDKC3

LDDKC3 1,50 405900 2

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

≠ 3,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 1,2

1,5 2,0 3,0 9x23

Uwaga!

LPLS60 pasuje do drabin lekkich o wysokościach 45 - 60 mm.

LPLS60

nr katalogowy SYMBOL

1 szt.

kg szt.

LPLS60 0,49 405806 2

≠ 2,0 mm

Łącznik pionowy lekki

LPLS60

ZASTOSOWANIE

Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego.

N

Przykład montażu łącznika kątowego uniwersalnego LKUC3 z drabinką kablową

5. Poprawnie zamontowany łącznik Łącznik kątowy uniwersalny LKUC3 pasuje do drabinek H45.

Przykład montażu łącznika dostawnego LDDKP3 z drabinkami kablowymi połączonymi łącznikiem kątowym LKUC3

Łącznik dostawny LDDKP3 (LDDKC3) pasuje do drabinek H45

3. Dogięcie blokad łącznika 1. Dostawienie w dowolnym punkcie

istniejącej trasy nowej drabiny kablowej

2. Założenie łączników z góry

istniejącej trasy nowej drabiny kablowej

2. Założenie łączników z góry

1. Założenie łączników z góry 2. Dogięcie blokad łącznika

4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 4. Wzmocnienie blokad łącznika

poprzez skręcenie śrubami

2 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przykład odejścia w dół trasy kablowej z wykorzystaniem łącznika pionowego LPLS60

SGKM8x16 LPLS60

SGKM8x16 LPLS60 280

100 50

169

19

9x25

8x15

VI VI

katalogowynr

LLUSH45

SYMBOL

LLUSH45 1

1 szt kg

≠ 2,0 mm

0,70 434500

Łącznik uniwersalny

LLUSH45

szt.

ZASTOSOWANIE Tworzenie redukcji i łuków.

Przykład zastosowania - strona 64

628

47

N

(10)

LDC...

Łuk 90°

LDP...H45N

LDP100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

a

katalogowynr 1 szt

kg szt.

LDP200H45N 200

LDP300H45N 300

LDP400H45N 400

LDP500H45N 500

LDP600H45N 600

≠ 1,5 mm

3,62 4,16 4,70 5,24

446830 446840 446850 446860 3,08 446820 2,54 446810

2 2 2 2 2

ZASTOSOWANIE

Zachowanie tego samego dystansu między łukami poziomymi dwóch biegnących obok siebie równolegle tras kablowych.

R420

a 150

LDZC...

LDZP...H45N

LDZP100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

a

katalogowynr 1 szt

kg szt.

LDZP200H45N 200

LDZP300H45N 300

LDZP400H45N 400

LDZP500H45N 500

LDZP600H45N 600

≠ 1,5 mm

4,95 5,96 6,91 8,08

447030 447040 447050 447060 3,92 447020 2,92 447010

2 2 2 2 2

Drabinki Kablowe - system H45

ZASTOSOWANIE Rozgałęzienie trasy kablowej.

Trójnik

TDP...H45N

TDP100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość

a=b

mm

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

TDP200H45N 200

TDP300H45N 300

TDP400H45N 400

TDP500H45N 500

TDP600H45N 600

≠ 1,5 mm

Czwórnik

5,61 6,48 7,14 7,78

447230 447240 447250 447260 4,89 447220 4,18 447210

2 2 2 2 2

CZDP..H45N

CZDP100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość

a=b

mm

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

CZDP200H45N 200

CZDP300H45N 300

CZDP400H45N 400

CZDP500H45N 500

CZDP600H45N 600

≠ 1,5 mm

7,29 8,15 9,01 9,87 6,44 5,74

2 2 2 2 2 447430 447440 447450 447460 447420 447410

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 1,0 1,2

1,5 2,0

CZDC...

b 150 R420 b

a a

TDC...

150b

R420

a a

UWAGA

Rodzaj szczebla kształtki odpowiada typowi drabinki w jednym zamówieniu:

Drabinka DK - przekrój szczebla Drabinka DU - przekrój szczebla

Łuk zewnętrzny 90°

a

R420

80 a

R=500+a 150 ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Do montażu należy użyć 8 łączników LDCH45N i 32 komplety śrub SGKM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

CZDC..H45N

CZDC100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość

a=b

mm

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

CZDC200H45N 200

CZDC300H45N 300

CZDC400H45N 400

CZDC500H45N 500

CZDC600H45N 600

≠ 2,0 mm

9,72 10,86 12,00 13,16 8,58 7,65

2 2 2 2 2 447530 447540 447550 447560 447520 447510 Do montażu należy użyć 6 łączników LDCH45N i 24 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

TDC...H45N

TDC100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość

a=b

mm

katalogowynr 1 szt

kg szt.

TDC200H45N 200

TDC300H45N 300

TDC400H45N 400

TDC500H45N 500

TDC600H45N 600

≠ 2,0 mm

7,48 8,62 9,52 10,37

447330 447340 447350 447360 6,52 447320 5,57 447310

2 2 2 2 2

LDZC...H45N

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

LDZC100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

a

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

LDZC200H45N 200

LDZC300H45N 300

LDZC400H45N 400

LDZC500H45N 500

LDZC600H45N 600

≠ 2,0 mm

6,60 7,94 9,21 10,74

447130 447140 447150 447160 5,22 447120 3,89 447110

2 2 2 2 2 Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N

i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

LDC...H45N

LDC100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

a

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

LDC200H45N 200

LDC300H45N 300

LDC400H45N 400

LDC500H45N 500

LDC600H45N 600

≠ 2,0 mm

4,83 5,55 6,27 7,00

446930 446940 446950 446960 4,11 446920 3,39 446910

2 2 2 2 2

RDLC...

Redukcja lewa

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości trasy kablowej

RDPC...

Redukcja prawa

RDLP...H45N

RDLP200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

katalogowynr 1 szt

kg szt.

RDLP300/200H45N 200 RDLP400/300H45N 300 RDLP500/400H45N 400 RDLP600/500H45N 500

RDPP...H45N

RDPP200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

RDPP300/200H45N 200 RDPP400/300H45N 300 RDPP500/400H45N 400 RDPP600/500H45N 500

≠ 1,5 mm

≠ 1,5 mm

RDSC...

Redukcja symetryczna

RDSP...H45N

RDSP200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

RDSP300/200H45N 200 RDSP400/300H45N 300 RDSP500/400H45N 400 RDSP600/500H45N 500

≠ 1,5 mm

1,68 1,86 2,02

448040 448050 448060 1,50 448230 1,34 448220 448240 448250 448260 448630 448620

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 447840 447850 447860 447830 447820

200 szerokość

mm

a

300 400 500 600 200 szerokość

mm

a

300 400 500 600 200 szerokość

mm

a

300 400 500 600

1,68 1,86 2,02 1,50 1,34 1,68 1,86 2,02 1,50 1,34

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

RDLC...H45N

RDLC200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

RDLC300/200H45N 200 RDLC400/300H45N 300 RDLC500/400H45N 400 RDLC600/500H45N 500

≠ 2,0 mm

2,24 2,48 2,70

448140 448150 448160 2,01 448430 1,77 448420

2 2 2 2 200

szerokość mm

a

300 400 500 600

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

RDPC...H45N

RDPC200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

RDPC300/200H45N 200 RDPC400/300H45N 300 RDPC500/400H45N 400 RDPC600/500H45N 500

≠ 2,0 mm

448340 448450 448560 448830 448820

2 2 2 2 200

szerokość mm

a

300 400 500 600

2,24 2,48 2,70 2,01 1,77

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

RDSC...H45N

RDSC200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

katalogowynr 1 szt

kg szt.

RDSC300/200H45N 200 RDSC400/300H45N 300 RDSC500/400H45N 400 RDSC600/500H45N 500

≠ 2,0 mm

2 2 2 2 447940 447950 447960 448030 448020 200

szerokość mm

a

300 400 500 600

2,24 2,48 2,70 2,01 1,77

Drabinki Kablowe - system H45

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 1,0 1,2

1,5 2,0 Przykład zastosowania redukcji RDLP

DUP400H45

DUP300H45 RDLP400/300H45N

LDCH45N SGKM8x14

Przykład zastosowania redukcji RDPP Przykład zastosowania redukcji RDSP

DUP400H45

DUP300H45 RDPP400/300H45N

LDCH45N SGKM8x14

DUP400H45

DUP300H45 RDSP400/300H45N

LDCH45N SGKM8x14 b

a

150 600600

b a

150

a

600

b

150

UWAGA

Rodzaj szczebla kształtki odpowiada typowi drabinki w jednym zamówieniu: Drabinka DK - przekrój szczebla Drabinka DU - przekrój szczebla

VI

(11)

LDC...

Łuk 90°

LDP...H45N

LDP100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

a

katalogowynr 1 szt

kg szt.

LDP200H45N 200

LDP300H45N 300

LDP400H45N 400

LDP500H45N 500

LDP600H45N 600

≠ 1,5 mm

3,62 4,16 4,70 5,24

446830 446840 446850 446860 3,08 446820 2,54 446810

2 2 2 2 2

ZASTOSOWANIE

Zachowanie tego samego dystansu między łukami poziomymi dwóch biegnących obok siebie równolegle tras kablowych.

R420

a 150

LDZC...

LDZP...H45N

LDZP100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

a

katalogowynr 1 szt

kg szt.

LDZP200H45N 200

LDZP300H45N 300

LDZP400H45N 400

LDZP500H45N 500

LDZP600H45N 600

≠ 1,5 mm

4,95 5,96 6,91 8,08

447030 447040 447050 447060 3,92 447020 2,92 447010

2 2 2 2 2

Drabinki Kablowe - system H45

ZASTOSOWANIE Rozgałęzienie trasy kablowej.

Trójnik

TDP...H45N

TDP100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość

a=b

mm

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

TDP200H45N 200

TDP300H45N 300

TDP400H45N 400

TDP500H45N 500

TDP600H45N 600

≠ 1,5 mm

Czwórnik

5,61 6,48 7,14 7,78

447230 447240 447250 447260 4,89 447220 4,18 447210

2 2 2 2 2

CZDP..H45N

CZDP100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość

a=b

mm

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

CZDP200H45N 200

CZDP300H45N 300

CZDP400H45N 400

CZDP500H45N 500

CZDP600H45N 600

≠ 1,5 mm

7,29 8,15 9,01 9,87 6,44 5,74

2 2 2 2 2 447430 447440 447450 447460 447420 447410

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 1,0 1,2

1,5 2,0

CZDC...

b 150 R420 b

a a

TDC...

150b

R420

a a

UWAGA

Rodzaj szczebla kształtki odpowiada typowi drabinki w jednym zamówieniu:

Drabinka DK - przekrój szczebla Drabinka DU - przekrój szczebla

Łuk zewnętrzny 90°

a

R420

80 a

R=500+a 150 ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Do montażu należy użyć 8 łączników LDCH45N i 32 komplety śrub SGKM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

CZDC..H45N

CZDC100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość

a=b

mm

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

CZDC200H45N 200

CZDC300H45N 300

CZDC400H45N 400

CZDC500H45N 500

CZDC600H45N 600

≠ 2,0 mm

9,72 10,86 12,00 13,16 8,58 7,65

2 2 2 2 2 447530 447540 447550 447560 447520 447510 Do montażu należy użyć 6 łączników LDCH45N i 24 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

TDC...H45N

TDC100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość

a=b

mm

katalogowynr 1 szt

kg szt.

TDC200H45N 200

TDC300H45N 300

TDC400H45N 400

TDC500H45N 500

TDC600H45N 600

≠ 2,0 mm

7,48 8,62 9,52 10,37

447330 447340 447350 447360 6,52 447320 5,57 447310

2 2 2 2 2

LDZC...H45N

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

LDZC100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

a

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

LDZC200H45N 200

LDZC300H45N 300

LDZC400H45N 400

LDZC500H45N 500

LDZC600H45N 600

≠ 2,0 mm

6,60 7,94 9,21 10,74

447130 447140 447150 447160 5,22 447120 3,89 447110

2 2 2 2 2 Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N

i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

LDC...H45N

LDC100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

a

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

LDC200H45N 200

LDC300H45N 300

LDC400H45N 400

LDC500H45N 500

LDC600H45N 600

≠ 2,0 mm

4,83 5,55 6,27 7,00

446930 446940 446950 446960 4,11 446920 3,39 446910

2 2 2 2 2

RDLC...

Redukcja lewa

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości trasy kablowej

RDPC...

Redukcja prawa

RDLP...H45N

RDLP200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

katalogowynr 1 szt

kg szt.

RDLP300/200H45N 200 RDLP400/300H45N 300 RDLP500/400H45N 400 RDLP600/500H45N 500

RDPP...H45N

RDPP200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

RDPP300/200H45N 200 RDPP400/300H45N 300 RDPP500/400H45N 400 RDPP600/500H45N 500

≠ 1,5 mm

≠ 1,5 mm

RDSC...

Redukcja symetryczna

RDSP...H45N

RDSP200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

nr katalogowy 1 szt

kg szt.

RDSP300/200H45N 200 RDSP400/300H45N 300 RDSP500/400H45N 400 RDSP600/500H45N 500

≠ 1,5 mm

1,68 1,86 2,02

448040 448050 448060 1,50 448230 1,34 448220 448240 448250 448260 448630 448620

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 447840 447850 447860 447830 447820

200 szerokość

mm

a

300 400 500 600 200 szerokość

mm

a

300 400 500 600 200 szerokość

mm

a

300 400 500 600

1,68 1,86 2,02 1,50 1,34 1,68 1,86 2,02 1,50 1,34

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

RDLC...H45N

RDLC200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

RDLC300/200H45N 200 RDLC400/300H45N 300 RDLC500/400H45N 400 RDLC600/500H45N 500

≠ 2,0 mm

2,24 2,48 2,70

448140 448150 448160 2,01 448430 1,77 448420

2 2 2 2 200

szerokość mm

a

300 400 500 600

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

RDPC...H45N

RDPC200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

nr katalogowy 1 szt

kg

szt.

RDPC300/200H45N 200 RDPC400/300H45N 300 RDPC500/400H45N 400 RDPC600/500H45N 500

≠ 2,0 mm

448340 448450 448560 448830 448820

2 2 2 2 200

szerokość mm

a

300 400 500 600

2,24 2,48 2,70 2,01 1,77

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH45N i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

RDSC...H45N

RDSC200/100H45N 100 2

SYMBOL

szerokość mm

b

katalogowynr 1 szt

kg szt.

RDSC300/200H45N 200 RDSC400/300H45N 300 RDSC500/400H45N 400 RDSC600/500H45N 500

≠ 2,0 mm

2 2 2 2 447940 447950 447960 448030 448020 200

szerokość mm

a

300 400 500 600

2,24 2,48 2,70 2,01 1,77

Drabinki Kablowe - system H45

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 1,0 1,2

1,5 2,0 Przykład zastosowania redukcji RDLP

DUP400H45

DUP300H45 RDLP400/300H45N

LDCH45N SGKM8x14

Przykład zastosowania redukcji RDPP Przykład zastosowania redukcji RDSP

DUP400H45

DUP300H45 RDPP400/300H45N

LDCH45N SGKM8x14

DUP400H45

DUP300H45 RDSP400/300H45N

LDCH45N SGKM8x14 b

a

150 600600

b a

150

a

600

b

150

UWAGA

Rodzaj szczebla kształtki odpowiada typowi drabinki w jednym zamówieniu:

Drabinka DK - przekrój szczebla Drabinka DU - przekrój szczebla

VI

VI

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :