• Nie Znaleziono Wyników

Takiego odkrycia jeszcze nie było! Przedwojenne zdjęcia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Takiego odkrycia jeszcze nie było! Przedwojenne zdjęcia"

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

Gazeta.pl Lublin Wiadomości Lublin

Takiego odkrycia jeszcze nie było! Przedwojenne zdjęcia

Małgorzata Szlachetka 11.06.2012 , aktualizacja: 03.06.2012 01:25

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych negatywów (Archiwum fotografii Teatru NN)

Zobacz zdjęcia (26)

We wtorek Teatr NN umieści na swojej stronie skany ponad 2 700 przedwojennych zdjęć.

Szklane negatywy zostały znalezione w czasie remontu poddasza staromiejskiej kamienicy.

Biorąc pod uwagę, że od końca wojny minęło prawie siedemdziesiąt lat, nie dziwi rozpatrywanie tego odkrycia w kategoriach sensacji.

Szklanych negatywów jest ponad 2700, wiele z nich przetrwało w bardzo dobrym stanie. Robotnicy zobaczyli negatywy, kiedy rozbili jedną ze ścianek strychu. Ciekawostką jest, że niektóre były włożone w oryginalne pudełka producenta.

- W miejscu ich odnalezienia były także typowo strychowe śmieci. Trafiłem również na gniazdo myszy wykonane z pogryzionych austriackich banknotów z okresu międzywojennego - relacjonuje Krzysztof Janus, który zajmował się nadzorem budowlanym w czasie remontu. To on wstępnie oczyścił negatywy i posegregował. A właściciel kamienicy przy ul. Rynek 4, tej gdzie na parterze jest Caffe Trybunalska, przekazał negatywy w depozyt Ośrodkowi Brama Grodzka - Teatr NN.

I to właśnie w Teatrze NN przy ul. Grodzkiej 21 we wtorek odbędzie się pierwsza prezentacja części wyjątkowej kolekcji. Skany wszystkich fotografii zostaną udostępnione na stronie teatrnn.pl.

Teatr NN szacuje, że fotografie powstawały w latach 1914 - 1939. W tym przypadku mamy do czynienia z wieloletnim dorobkiem zawodowego fotografa. Najwięcej jest portretów, także zbiorowych. Ale są też zdjęcia żołnierzy z czasów I wojny światowej, na przykład zrobione w lazarecie. Czy zdjęcia wykonane w scenerii lubelskiego Ogrodu Saskiego. W kolekcji są też fotografie mniej oczywiste, na przykład urzędnika z liczydłami na stole, czy grupy strażaków.

h t t p : / / l u b l i n . g a z e t a . p l / l u b l i n / l , 4 8 7 2 4 , 1 1 8 5 2 4 9 3 , T a k i e g o _ o d k r y c i a _ j e s z c z e _ n i e _ b y l o P r z e d w o j e n n e _ z d j e c i . . .

(2)

Większość tych osób na zawsze pozostanie całkowicie anonimowa. Czasami tylko znamy ich nazwiska, dzięki temu, że fotograf zapisał je w jidysz na szklanym negatywie.

- Jedno ze zdjęć zbiorowych opisałam sobie jako "mężczyźni w garniturach", dopiero po przetłumaczeniu podpisu w jidysz okazało się, że fotografia przedstawia członków "sekcji piłki nożnej klubu Morgensztern, czyli Gwiazda Poranna - zdradza Joanna Zętar z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN.

Ujęć przedstawiających architekturę Lublina w kolekcji praktycznie nie ma. Zdjęcie konduktu żałobnego idącego ulicą Lubartowską fotograf zrobił z okna jednej z kamienic przy ul.

Lubartowskiej. Ale na zamówienie fotografował też macewy na lubelskim, nowym kirkucie.

Ogromną niespodzianką jest seria zdjęć przedstawiających studentów lubelskiej jesziwy przy ul.

Lubartowskiej. Patrząc na te zdjęcia nie można zapomnieć o jednym: że tylko nieliczni z nich przetrwali Zagładę.

Nadal tajemnicą pozostaje to, do kogo należało fotograficzne archiwum. Teatr NN ustalił, że w kamienicy Rynek 4, gdzie odkryto negatywy, nigdy nie było zakładu fotograficznego.

Nie wiadomo jednak, czy fotograf tam nie mieszkał, albo nie miał przy Rynku znajomych. Swoje archiwum mógł ukryć tuż przed utworzeniem przez Niemców getta, bo adres Rynek 4 znalazł się poza nim.

Prezentacja kolekcji zdjęć odbywa się w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN, ul. Grodzka 21, 12

czerwca, wtorek, godz. 17, wstęp wolny.

(3)

1/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(4)

2/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(5)

3/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(6)

4/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(7)

5/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(8)

6/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(9)

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, studenci jesziwy w Lublinie.

7/26

(10)

8/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(11)

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, studenci jesziwy w Lublinie.

9/26

(12)

10/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, jesziwa w Lublinie.

(13)

11/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(14)

12/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(15)

13/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(16)

14/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(17)

15/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(18)

16/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(19)

17/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(20)

18/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(21)

19/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(22)

20/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, Ogród Saski

(23)

21/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(24)

22/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(25)

23/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(26)

24/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina.

(27)

25/26

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych

negatywów

(28)

Archiwum fotografii Teatru NN

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kondukt żałobny Elkana Goldberga na ul.

Lubartowskiej

26/26

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wystawę przygotowaną w ramach cyklu Laterna Magica można oglądać do końca roku w Ośrodku „Brama Grodzka -Teatr NN"

W Lubelskiej Bibliotece Wir- tualnej zostały umieszczone także kolejne roczniki Kuriera Lubelskiego, od pierwszego numeru z 24 marca 1957 roku do końca 2002 roku.. Poza tym,

Do ośrodka przyniosła je mieszkanka Lub- lina, która 153 fotograficzne odbitki znalazła w punkcie skupu surowców wtórnych.. Większość z nich jest opatrzona pieczęcią

Krzyżewski w swoim piśmie (na zdjęciu) tłumaczy, że zdjęcia znalazł jego ojciec, który w czasie wojny pracował w Lublinie w Radzie Głównej Opiekuńczej (była to jedyna

Wyjątkową wartość mają panoramy zrobione z nieistniejącej już obecnie wieży ciśnień (dawny Plac Bernardyński, dziś Plac Wolności).. Widać na nich świeżo wybudowany

Inne ujęcie na wypalone kamienice przy Placu Bernardyńskim (obecnie Plac Wolności), wzdłuż ulicy Narutowicza.. Na pierwszym planie kamienica, w miejscu której obecnie znajduje

Galeria zdjęć z odbudowy Starego Miasta w Lublinie wykonanych przez Edwarda Hartwiga,.. (© Zdjęcie pochodzi z Archiwum Fotografii

Jego dyrektor Piotr Dymmel mówi, że dokumenty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z tego okresu są przechowywane w archiwum urzędu miasta, skąd po 25 latach od wytworzenia

Należały do matki Marii Lizut-Skwarek - Ireny Eljaszewicz, która to przyjaźniła się z dobrymi znajomymi Józefa Czechowicza - siostrami Śliwickimi i prawdopodobnie dzięki

W wąsie okupacji hitlerowskiej ojciec mój zatrudniony był w Radzie Głównej Opiekuńczej - Polskim Komitecie Pomocy także w Lublinie Opiekował się magazynami żywności a także

Szło się pieszko przez całą ulicę Nadbystrzycką obecną, a dawniej przez Wrotków, i tam było bardzo duże rozlewisko w Bystrzycy, towarzystwo się kąpało, przed młynem była

Narysuj w czarnych ramkach tyle krzyżyków, ile figur geometrycznych znajduje się w każdym zbiorze3. Połącz liniami figury geometryczne z przedmiotami o takich samych

Narysowanie odcinka AC na mapie topograficznej, analogicznie jak przy rysowaniu odcinka na zdjęciu (należy wybrać taki kolor i grubość linii, aby narysowany odcinek wyróżniał się

Miałem wtedy takie odczucie, że to jest rodzaj misterium, gdzie ryt katolicki nakłada się na coś bardziej pierwotnego.. Widziałem to wtedy jako ludowy rytuał religijny o

Udało się tam rozpocząć wszystkie z zaplanowanych inwestycji, a do pierwszych odnowionych budynków wprowadzili się już lokatorzy.... Remonty od piwnic

1/ Na filmie Wiśniewskiego z tzw „pierwszych chwil po” widoczny jest zagajnik samosiejek (gdy Wiśniewski wchodzi pomiędzy stateczniki) częściowo obalonych w kierunku wschodnim

Stoją od lewej: Janina Bernat, Amelia Różańska (żona Wacława), Janina Michałowska, Stanisław Pawłowski, Zofia Łukaszkiewicz, Marian Hawryluk, Zofia Pietnowska

Moją fotograficzną uwagę zwróciły szczególnie następujące zdjęcia rodzajowe: zdjęcie granatowego policjanta uchwyconego podczas jazdy rowerem po polnej drodze -

Jak podkreśla Tomasz Pietrasiewicz, dy- rektor ośrodka, znalezisko jest ogromnym zaskoczeniem, ponieważ przy skali znisz- czenia, jakie w czasie wojny dotknęło mia- sto, wydawać

Dzisiaj na stronie internetowej Kuriera prezentujemy drugą część kolekcji fotografii Lublina z końca lat 302. Zdjęcia pochodzą z Wydziału Architektury, Budownictwa i

Również International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gyneco- logy oraz World Federation for Ultra- sound in Medicine and Biology zajęły stanowisko w tej kwestii,

Czas wykonania procedury skanowania jednego zdjęcia tzn.: zeskanowanie zdjęcia, zapisanie go w formacie TIFF, zmiana formatu na JPEG, ustawienie „właściwości” oraz

Postaw też pojedynczą kropkę w tle zdjęcia i usuo używając narzędzia „klonowanie” (kliknij prawym przyciskiem myszy w innym, czystym miejscu tła o zbliżonej barwie,