PROTOKÓŁ HOSPITACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

18  Download (0)

Full text

(1)

PROTOKÓŁ HOSPITACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Cel hospitacji:...Data:...

Temat lekcji:...Klasa:...

...Miejsce:...

Zadania dydaktyczne:...Czas trwania:...

...Liczba ćwiczących:...

...

...

Prowadzący:...

Przebieg lekcji + - ? Uwagi, spostrzeżenia, pytania dotyczące przebiegu lekcji

(2)

Przebieg lekcji + - ? Uwagi, spostrzeżenia, pytania dotyczące przebiegu lekcji

Analiza lekcji (z uwzględnieniem celu hospitacji):

Omówienie pod kątem założonych celów hospitacji:...

...

...

...

Organizacja lekcji i zastosowane metody nauczania:...

...

...

Postawa nauczyciela...

...

...

Co mi się najbardziej podobało w lekcji?...

...

...

Podpis nauczyciela

Figure

Updating...

References

Related subjects :