Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej ul. Generała Władysława Sikorskiego Skarżysko Kamienna

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 14

Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej

ul. Generała Władysława Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko – Kamienna

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Numery telefonów: +48 41 25 20 100 Fax: +48 41 25-20-200

+48 41 25 20 101

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

elekt. skrzynka podawcza ePUAP : /umskarzysko/skrytka

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH W URZĘDZIE MIASTA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

stan na 01.06.2021 r.

nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Sekretariat Prezydenta Miasta 4125 20 555 116

poczta@um.skarzysko.pl

2.

Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta 4125 20 565 118

3.

Sekretariat Skarbnik Miasta 4125 20 504 121

4.

Bernard Antos - Sekretarz Miasta 4125 20 103 110

b.antos@um.skarzysko.pl

(2)

Strona 2 z 14

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (OR)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr pokoju adres mailowy

1.

Agnieszka Mikołajczyk Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

4125 20 150 114 a.mikolajczyk@um.skarzysko.pl 2.

Agnieszka Jarosińska - Sasal Stanowisko ds. organizacyjnych

4125 20 106 114 a.jarosinska@um.skarzysko.pl 3.

Anna Pietrzyk Stanowisko ds. organizacyjnych

4125 20 510 107 a.pietrzyk@um.skarzysko.pl

4.

Veronika Kurdybakha Pomoc administracyjna

412520 108 112 v.kurdybakha@um.skarzysko.pl

5.

Agnieszka Franczyk Archiwista

4125 20 101 028 a.franczyk@um.skarzysko.pl

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

1. Mariusz Malik Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej 4125 20 100 028 m.malik@um.skarzysko.pl 2. Justyna Nasiadek Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej 4125 20 101 028

3. Katarzyna Winiarska Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej 4125 20 101 028 k.winiarska@um.skarzysko.pl

4. Małgorzata Włoch Goniec 4125 20 100 028

REFERAT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (OR I)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr pokoju adres mailowy

1.

Ryszard Kaleta Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego

4125 20 109 103 r.kaleta@um.skarzysko.pl 2.

Joanna Grzelka Stanowisko ds. administracyjnych

4125 20 110 104 j.grzelka@um.skarzysko.pl 3.

Renata Świtek Stanowisko ds. administracyjnych

4125 20 110 104 r.switek@um.skarzysko.pl

4.

Dariusz Majcherski Kierowca

- -

5.

Marek Słoń Konserwator

- -

6.

Artur Skrzyński Robotnik gospodarczy

- -

7.

Krzysztof Tarka Robotnik gospodarczy

- -

(3)

Strona 3 z 14 8.

Małgorzata

Gruszkiewicz Robotnik gospodarczy

- -

9.

Anna Szwed Robotnik gospodarczy

- -

10.

Barbara Rzeszowska Robotnik gospodarczy

- -

11.

Jolanta Barszcz / Agnieszka Wojciechowska

Robotnik gospodarczy

- -

Wieloosobowe stanowisko ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ZP)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr pokoju adres mailowy

1. Edyta Zawidczak Stanowisko ds. zamówień publicznych 4125 20 189 232 e.zawidczak@um.skarzysko.pl 2. Anna Szumielewicz Stanowisko ds. zamówień publicznych 4125 20 189 232 a.szumielewicz@um.skarzysko.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY (FN)

REFERAT PLANOWANIA BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI (FN I)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr pokoju adres mailowy

1.

Elżbieta Kowalik Kierownik Referatu Planowania Budżetu i Księgowości

4125 20 133 133 e.kowalik@um.skarzysko.pl 2. Marzena Piotrowska Stanowisko ds. planowania budżetu i sprawozdawczości 4125 20 126 123 m.piotrowska@um.skarzysko.pl 3. Magdalena Wolska Stanowisko ds. planowania budżetu i sprawozdawczości 4125 20 126 123 m.wolska@um.skarzysko.pl 4. Anna Krzysztoszek Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 134 134 a.krzysztoszek@um.skarzysko.pl 5. Małgorzata Karpeta Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 134 134 m.karpeta@um.skarzysko.pl 6. Renata Węgłowska Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 134 134 r.weglowska@um.skarzysko.pl 7. Bożena Lucima Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 135 132 b.lucima@um.skarzysko.pl 8. Sylwia Zielińska Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 135 132 s.zielinska@um.skarzysko.pl 9. Iwona Skowron Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 135 132 i.skowron@um.skarzysko.pl

(4)

Strona 4 z 14 10. Edyta Kołomańska Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 585 012 e.kolomanska@um.skarzysko.pl 11. Barbara Szczykutowicz Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 136 102 b.szczykutowicz@um.skarzysko.pl 12. Agata Błaszczyk /

Małgorzata Sulima Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 136 102

13. Agnieszka Kowalik Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 536 223 a.kowalik@um.skarzysko.pl 14. Tamara Kartasińska Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 536 223 t.kartasinska@um.skarzysko.pl

15. Danuta Świtek Stanowisko ds. obsługi kasy 4125 20 117 016 d.switek@um.skarzysko.pl

16. Agnieszka Smużyńska Stanowisko ds. obsługi kasy 4125 20 117 016 a.smuzynska@um.skarzysko.pl

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT (FN II)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr pokoju adres mailowy

1.

Urszula Sasal Kierownik Referatu Podatków i Opłat

4125 20 132 131 u.sasal@um.skarzysko.pl 2. Barbara Kasprzyk Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 4125 20 125 124 b.kasprzyk@um.skarzysko.pl 3. Anna Sośniak Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 4125 20 130 130 a.sosniak@um.skarzysko.pl 4. Karolina Godzina Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 4125 20 130 130 k.godzina@um.skarzysko.pl 5. Anna Zachariasz Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 4125 20 130 130 a.zachariasz@um.skarzysko.pl 6. Agnieszka Parszewska Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 4125 20 130 130 a.parszewska@um.skarzysko.pl 7. Ewa Brzozowska Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 4125 20 130 130 e.brzozowska@um.skarzysko.pl 8. Jadwiga Kochańska Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 4125 20 528 120 j.kochanska@um.skarzysko.pl 9. Krzysztof Ciura Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 4125 20 528 120 k.ciura@um.skarzysko.pl 10. Aneta Bętkowska - Majecka Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 4125 20 141 019 a.betkowska@um.skarzysko.pl 11. Małgorzata Franczyk Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 4125 20 140 019 m.franczyk@um.skarzysko.pl 12. Aneta Horbal / Urszula

Tomaszewska Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 4125 20 140 019 u.tomaszewska@um.skarzysko.pl 13. Ewa Syposz Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 4125 20 140 019 e.syposz@um.skarzysko.pl

(5)

Strona 5 z 14 14. Agata Dąbrowa Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 4125 20 131 026 a.dabrowa@um.skarzysko.pl 15. Małgorzata Stanisławek Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 4125 20 131 026 m.stanislawek@um.skarzysko.pl 16. Maciej Wojciechowski Stanowisko ds. kontroli podatkowej 4125 20 139 231 m.wojciechowski@um.skarzysko.pl 17. Aneta Zawadzka Stanowisko ds. kontroli podatkowej 4125 20 139 231 a.zawadzka@um.skarzysko.pl 18. Katarzyna Franczewska Pomoc administracyjna 4125 20 504 121 k.franczewska@um.skarzysko.pl

REFERAT KSIĘGOWOŚCI CZYNSZÓW (FN III)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr pokoju adres mailowy

1.

Seweryn Brzoza Kierownik Referatu Księgowości Czynszów

4125 20 535 013 s.brzoza@um.skarzysko.pl 2. Renata Reguła Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 537 003 r.regula@um.skarzysko.pl 3. Karolina Adamczyk Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 537 003 k.adamczyk@um.skarzysko.pl 4. Michał Grzesik Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 534 011 m.grzesik@um.skarzysko.pl 5. Wojciech Nobis Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 534 011 w.nobis@um.skarzysko.pl 6. Karolina Stopa Stanowisko ds. księgowości budżetowej 4125 20 534 011 k.stopa@um.skarzysko.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (GKOŚ)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Monika Kuśmierczyk Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska

4125 20 530 007 m.kusmierczyk@um.skarzysko.pl

2. Dorota Sobczak Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej 4125 20 531 008 d.sobczak@um.skarzysko.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ (GKOŚ I)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Marek Miernik Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

4125 20 195 239 m.miernik@um.skarzysko.pl

(6)

Strona 6 z 14

2. Agnieszka Boy Stanowisko ds. komunalnych 4125 20 148 219 a.boy@um.skarzysko.pl

3. Izabela Szwanke Stanowisko ds. komunalnych 4125 20 148 219 i.szwanke@um.skarzysko.pl

4. Hanna Markiewicz Stanowisko ds. komunalnych 4125 20 176 202 h.markiewicz@um.skarzysko.pl

5. Grzegorz Ledwójcik Stanowisko ds. komunalnych 4125 20 176 202 g.ledwojcik@um.skarzysko.pl

6. Cezary Kuza Stanowisko ds. komunalnych 4125 20 146 202 c.kuza@um.skarzysko.pl

7. Andrzej Persona Robotnik gospodarczy 4125 20 146 202

8. Krzysztof Kowalczyk Robotnik gospodarczy 4125 20 146 202

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA (GKOŚ II)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Michał Szuster Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony

Środowiska

4125 20 171 214 m.szuster@um.skarzysko.pl

2. Tomasz Karczewski Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa 4125 20 185 204 t.karczewski@um.skarzysko.pl 3. Piotr Barański Stanowisko ds. gospodarki odpadami 4125 20 185 204 p.baranski@um.skarzysko.pl 4. Anna Szymczyk Stanowisko ds. gospodarki odpadami 4125 20 128 209 a.szymczyk@um.skarzysko.pl 5. Beata Dziewit Stanowisko ds. gospodarki odpadami 4125 20 128 209 b.dziewit@um.skarzysko.pl 6. Małgorzata Kowalik Stanowisko ds. ochrony środowiska 4125 20 170 210 m.kowalik@um.skarzysko.pl

7. Monika Wrona Stanowisko ds. ochrony środowiska 4125 20 170 210 m.wrona@um.skarzysko.pl

REFERAT ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (GKOŚ III)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Bogdan Kraska Kierownik Referatu Zarządzania i Administrowania

Nieruchomościami

4125 20 532 008 b.kraska@um.skarzysko.pl

2. Karolina Pawlak Stanowisko ds. obsługi administracyjnej 4125 20 532 008 k.pawlak@um.skarzysko.pl 3. Agnieszka Jędrzejczyk Stanowisko ds. obsługi administracyjnej 4125 20 531 008 a.jedrzejczyk@um.skarzysko.pl

(7)

Strona 7 z 14 4. Renata Andre Stanowisko ds. czynszów i rozliczeń 4125 20 533 002 r.andre@um.skarzysko.pl

5. Mateusz Magnuszewski Stanowisko ds. czynszów i rozliczeń 4125 20 533 002 m.magnuszewski@um.skarzysko.pl

6. Kamil Erbel Stanowisko ds. poboru opłaty targowej - -

7. Tomasz Witek Stanowisko ds. poboru opłaty targowej - -

8. Mariusz Wolski Stanowisko ds. poboru opłaty targowej - -

OGRODNIK MIEJSKI (GKOŚ IV)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1. Monika Kopeć Ogrodnik miejski 4125 20 148 219 m.kopec@um.skarzysko.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GN)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Roman Szapsza Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

4125 20 580 215 r.szapsza@um.skarzysko.pl 2. Monika Łazarczyk Stanowisko ds. podziału i rozgraniczeń nieruchomości oraz regulacji

stanów prawnych 4125 20 180 201 m.lazarczyk@um.skarzysko.pl

3. Marcin Suwara Stanowisko ds. podziału i rozgraniczeń nieruchomości 4125 20 186 233 m.suwara@um.skarzysko.pl 4. Wioletta Wojdat Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych 4125 20 182 218 w.wojdat@um.skarzysko.pl 5. Iwona Supierz Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych i

obsługi kancelaryjno administracyjnej 4125 20 186 233 i.supierz@um.skarzysko.pl 6. Roman Obara Stanowisko ds. trwałego zarządu., opłat adiacenckich i renty

planistycznej 4125 20 181 218 r.obara@um.skarzysko.pl

REFERAT OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI (GN I)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Rafał Tokarczyk Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami

4125 20 179 201 r.tokarczyk@um.skarzysko.pl 2. Aneta Gajewska Stanowisko ds. użytkowania wieczystego 4125 20 183 216 a.gajewska@um.skarzysko.pl

(8)

Strona 8 z 14 3. Jerzy Pluta Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami 4125 20 183 216 j.pluta@um.skarzysko.pl

4. Beata Nowak Stanowisko ds. użytkowania wieczystego i obrotu

nieruchomościami 4125 20 188 217 b.nowak@um.skarzysko.pl

5. Monika Stąpor Stanowisko ds. dzierżawy 4125 20 181 218 m.stapor@um.skarzysko.pl

6. Agata Ciok /Aneta Soluch Stanowisko ds. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami

rzeczowymi i obrotu nieruchomościami 4125 20 184 201 a.soluch@um.skarzysko.pl

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU (WDT)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Zygmunt Żebrowski Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu

4125 20 173 222 z.zebrowski@um.skarzysko.pl 2. Marcin Siedlak Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych 4125 20 178 238 m.siedlak@um.skarzysko.pl

REFERAT TRANSPORTU (WDT I)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Anna Cedro Kierownik Referatu Transportu

4125 20 147 225 a.cedro@um.skarzysko.pl

2. Nina Słabek-Karczewska Stanowisko ds. transportu 4125 20 147 225 n.karczewska@um.skarzysko.pl

3. Angelika Brzoza Stanowisko ds. transportu 4125 20 127 226 a.brzoza@um.skarzysko.pl

4. Karolina Jedynak Stanowisko ds. transportu 4125 20 127 226 k.jedynak@um.skarzysko.pl

5. Kamil Szpunar Stanowisko ds. transportu 4125 20 177 237 k.szpunar@um.skarzysko.pl

REFERAT DRÓG (WDT II)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Wiesława Witkowska Kierownik Referatu Dróg

4125 20 194 240 w.witkowska@um.skarzysko.pl

2. Jacek Gos Stanowisko ds. dróg gminnych 4125 20 178 238 j.gos@um.skarzysko.pl

3. Mariusz Pająk Stanowisko ds. dróg gminnych 4125 20 175 220 m.pajak@um.skarzysko.pl

(9)

Strona 9 z 14 4. Katarzyna Zagulska Stanowisko ds. dróg gminnych 4125 20 177 237 k.zagulska@um.skarzysko.pl 5. Alina Banaś Stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej 4125 20 174 221 a.banas@um.skarzysko.pl 6. Renata Murat Stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej 4125 20 177 237 r.murat@um.skarzysko.pl 7. Sonia Borowiec Stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej

i budżetu 412520 174 221 s.borowiec@um.skarzysko.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (WRPP)

Lp.

Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Monika Kocia Naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego

4125 20 187 235 m.kocia@um.skarzysko.pl

2. Zbigniew Ungier Stanowisko ds. inwestycji 4125 20 187 235 z.ungier@um.skarzysko.pl

3. Ilona Franczyk Stanowisko ds. inwestycji 4125 20 145 224 i.franczyk@um.skarzysko.pl

4. Agata Polit Stanowisko ds. inwestycji i rewitalizacji 4125 20 145 224

5. Monika Gruszczyńska Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

4125 20 111

227 m.gruszczynska@um.skarzysko.pl 6. Urszula Zugaj Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

4125 20 111

227 u.zugaj@um.skarzysko.pl

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (WRPP I)

Lp.

Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Iwona Chmielewska p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego 4125 20 167

211 i.chmielewska@um.skarzysko.pl 2. Sebastian Nega Stanowisko ds. planowania przestrzennego

4125 20 169

213 s.nega@um.skarzysko.pl

3. Marzena Wachowicz Stanowisko ds. urbanistyki

4125 20 196

212 m.wachowicz@um.skarzysko.pl

4. Mateusz Przygodzki Stanowisko ds. urbanistyki

4125 20 196

212 m.przygodzki@um.skarzysko.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

(10)

Strona 10 z 14

1.

Dorota Chołuj Kierownik USC

4125 20 143 126 d.choluj@um.skarzysko.pl

2. Anna Ciok Zastępca kierownika USC 4125 20 144 126 an.ciok@um.skarzysko.pl

3. Bogusława Kołacz Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej USC 4125 20 143 126 b.kolacz@um.skarzysko.pl 4. Marta Suligowska Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej USC 4125 20 144 126 m.suligowska@um.skarzysko.pl

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI (EDU)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Aneta Ferencz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

4125 20 162 207 a.ferencz@um.skarzysko.pl 2. Monika Łuckiewicz Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych 4125 20 163 208 m.luckiewicz@um.skarzysko.pl 3. Katarzyna Pacak Stanowisko ds. finansowo - księgowych 4125 20 164 205 k.pacak@um.skarzysko.pl 4. Katarzyna Górlicka Stanowisko ds. finansowo - księgowych 4125 20 164 205

5. Anna Borowiec Stanowisko ds. profilaktyki szkolnej i sportu w mieście 4125 20 166 206 a.borowiec@um.skarzysko.pl 6. Małgorzata

Niewiadomska Stanowisko ds. promocji 4125 20 108 112 m.niewiadomska@um.skarzysko.pl

REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZDR)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Urszula Wiśniewska Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych

4125 20 154 009 u.wisniewska@um.skarzysko.pl 2. Anna Gospodarczyk Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 4125 20 518 009 a.gospodarczyk@um.skarzysko.pl 3. Arkadiusz Kazimierczyk Stanowisko ds. promocji zdrowia 4125 20 118 009 a.kazimierczyk@um.skarzysko.pl 4. Agnieszka Perkowska Stanowisko ds. społecznych 4125 20 118 009 a.perkowska@um.skarzysko.pl

5. Paweł Zawadzki Stanowisko ds. społecznych 4125 20 152 018 p.zawadzki@um.skarzysko.pl

6. Anna Pomorska Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych 4125 20 152 018 a.pomorska@um.skarzysko.pl

(11)

Strona 11 z 14

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (SO)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Małgorzata

Sławińska Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

4125 20 155 005 m.slawinska@um.skarzysko.pl 2. Dorota Sobczyk Stanowisko ds. statystyki i współpracy z organami administracji

publicznej 4125 20 156 004 d.sobczyk@um.skarzysko.pl

3. Urszula Bojek Stanowisko ds. ewidencji ludności 4125 20 157 022 u.bojek@um.skarzysko.pl 4. Michał Malinowski Stanowisko ds. ewidencji ludności 4125 20 157 022 m.malinowski@um.skarzysko.pl 5. Romana Gielbart Stanowisko ds. dowodów osobistych 4125 20 165 023 r.gielbart@um.skarzysko.pl 6. Anna Kotwica Stanowisko ds. dowodów osobistych 4125 20 165 023 a.kotwica@um.skarzysko.pl

REFERAT SPRAW SPOŁECZNO-LOKALOWYCH (LOK)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Grzegorz Ślusarczyk Kierownik Referatu Spraw Społeczno- Lokalowych

4125 20 161 010 g.slusarczyk@um.skarzysko.pl

2. Ewa Pasieka Pomoc administracyjna 4125 20 160 010 e.pasieka@um.skarzysko.pl

REFERAT KADR, SZKOLEŃ I BHP (KS)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Małgorzata Styczeń Kierownik Referatu Kadr, Szkoleń i BHP

4125 20 107 108 m.styczen@um.skarzysko.pl 2. Elżbieta Derleta-Motyka Stanowisko ds. pracowniczych 4125 20 105 109 e.derleta-motyka@um.skarzysko.pl

3. Katarzyna Zając Stanowisko ds. pracowniczych 4125 20 105 109 k.zajac@um.skarzysko.pl

4. Wojciech Kępas Inspektor ds. BHP 4125 20 198 230 w.kepas@um.skarzysko.pl

BIURO RADY MIASTA (RM)

(12)

Strona 12 z 14

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1. Leszek Golik Przewodniczący Rady Miasta 4125 20119 111

2. Bogusław Ciok Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta 4125 20119 111 3. Marek Gąska Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta 4125 20119 111

4. Bożena Figarska Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta 4125 20120 111 b.figarska@um.skarzysko.pl 5. Agnieszka Bigos Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta 4125 20122 113 a.bigos@um.skarzysko.pl 6. Monika Maksoń Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta 4125 20122 113 m.makson@um.skarzysko.pl

BIURO PREZYDENTA MIASTA (BP)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Izabela Szwagierek Kierownik Biura Prezydenta Miasta, Rzecznik Prasowy

4125 20 508 105 i.szwagierek@um.skarzysko.pl 2. Mateusz Dąbrowski Stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy zagranicznej 4125 20 123 115 m.dabrowski@um.skarzysko.pl 3. Małgorzata Marenin Stanowisko ds. równego traktowania 4125 20 123 115 m.marenin@um.skarzysko.pl 4. Katarzyna Dudjińska Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych 4125 20 555 116 k.dudjinska@um.skarzysko.pl 5. Edyta Drzazga Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych 4125 20 565 118 e.drzazga@um.skarzysko.pl

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Marcin Jaworski-

Kowalczyk

Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego

4125 20 113 229 m.jaworski-

kowalczyk@um.skarzysko.pl 2. Tomasz Król Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (OIN) 4125 20 112 228 t.krol@um.skarzysko.pl

3. Grzegorz Matynia Stanowisko ds. obronnych 4125 20 112 228 g.matynia@um.skarzysko.pl

(13)

Strona 13 z 14

4. Mariusz Matla Stanowiska ds. bezpieczeństwa 4125 20 199 001

patrol@um.skarzysko.pl

5. Rafał Moskal Stanowisko ds. bezpieczeństwa 4125 20 199 001

6. Sebastian Polewczyk Stanowisko ds. bezpieczeństwa 4125 20 199 001

7. Rafał Przynarowski Stanowisko ds. bezpieczeństwa 4125 20 199 001

8. Aleksandra Dziewit Stanowisko ds. bezpieczeństwa 4125 20 193 -

monitoring@um.skarzysko.pl

9. Michał Hawliczek Stanowisko ds. bezpieczeństwa 4125 20 193 -

10.

Agnieszka

Marcinkowska Stanowisko ds. bezpieczeństwa 4125 20 193 -

11. Dariusz Pisarek Stanowisko ds. bezpieczeństwa

4125 20 193

-

12. Bartłomiej Polak Stanowisko ds. bezpieczeństwa

4125 20 193

-

13. Milena Wójtowicz Stanowisko ds. bezpieczeństwa

4125 20 193

-

Wieloosobowe stanowisko ds. AUDYTU I KONTROLI (KA)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1. Dorota Bilny Audytor wewnętrzny 4125 20 149 234 d.bilny@um.skarzysko.pl

2. Edyta Szczerba Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 4125 20 149 234 e.szczerba@um.skarzysko.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO (NW)

1. Marzena Kowalska-

Siudak Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej 4125 20 124 006 m.kowalska@um.skarzysko.pl 2. Robert Mach Stanowisko ds. nadzory właścicielskiego 4125 20 106 114 r.mach@um.skarzysko.pl

ZESPÓŁ INFORMATYCZNY (ZI)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

(14)

Strona 14 z 14 1.

Rafał Ciura Kierownik Zespołu Informatycznego

4125 20 114 015 r.ciura@um.skarzysko.pl

2. Jacek Chrzęszczyk Stanowisko ds. obsługi informatycznej 4125 20 116 015 j.chrzeszczyk@um.skarzysko.pl 3. Przemysław Lichocik Stanowisko ds. obsługi informatycznej 4125 20 116 015 p.lichocik@um.skarzysko.pl

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ (OP)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr telefonu nr

pokoju adres mailowy

1.

Sebastian Iskra

Radca Prawny-

Koordynator Zespołu

4125 20 513 107 s.iskra@um.skarzysko.pl

2. Iwona Kowalska Radca Prawny 4125 20 511 107 i.kowalska@um.skarzysko.pl

3. Jerzy Pałgan Radca Prawny 4125 20 512 107

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

1. Agata Dulemba Inspektor ochrony danych 4125 20 190 021 a.dulemba@um.skarzysko.pl

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :