• Nie Znaleziono Wyników

Scientific Journal FINANCE published by the Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Scientific Journal FINANCE published by the Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Scientific Journal FINANCE

published by the Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences

Editorial Board:

Editor-in-Chief: Assoc. Prof. Dariusz Wawrzyniak – Wroclaw University of Economics and Business Prof. Stanisław Flejterski – University of Szczecin

Prof. Monika Marcinkowska – University of Łódź Prof. Krzysztof Jackowicz – Koźmiński University Prof. Jerzy Węcławski – Maria Curie-Skłodowska University

Secretary: Aleksander Mercik, Ph. D. – Wroclaw University of Economics and Business Subject Editors:

Assoc. Prof. Jan Koleśnik (Banking) – Warsaw School of Economics Assoc. Prof. Paweł Niedziółka (Finance) – Warsaw School of Economics

Scientific Board:

Chairperson: Prof. Krzysztof Jajuga (Statistical Editor) – Wroclaw University of Economics and Business Prof. Simona Beretta – Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan

Prof. Teresa Famulska – University of Economics in Katowice Prof. Marcin Kacperczyk – Imperial College London

Prof. Vaclovas Lakis – Vilnius University Prof. Marina Liebiedieva – St. Petersburg University

Prof. Jerzy Nowakowski (Statistical Editor) – Warsaw School of Economics Prof. Lucjan T. Orłowski – Sacred Heart University in Fairfield, USA

Prof. Maria Sierpińska – Cracow University of Economics

Prof. Dmitrij Sorokin – Institute of Economics in Russia, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Prof.

Jan Szambelańczyk – Poznań University of Economics and Business

Prof. Max Urchs – Professor of Philosophy of Science, EBS Business School, Wiesbaden Prof. Ryszard Wierzba – University of Gdańsk

Reviewers:

Assoc. Prof. Jan Bednarczyk – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Prof. Krystyna Brzozowska – University of Szczecin Prof. Sławomir Bukowski – Kazimierz Pułaski University of

Technology and Humanities in Radom

Assoc. Prof. Katarzyna Byrka-Kita – University of Szczecin Assoc. Prof. Filip Chybalski – Łódź University of Technology

Prof. Stanisław Flejterski – University of Szczecin Assoc. Prof. Wiesław Gumuła – Jagiellonian University

Assoc. Prof. Józef Haczyński – University of Warsaw Assoc. Prof. Dagmara Hajdys – University of Łódź Prof. Janina Harasim – University of Economics in Katowice Prof. Krzysztof Jajuga – Wroclaw University of Economics and

Business

Prof. Alfred Janc – Poznań University of Economics and Business Prof. Tadeusz Kudłacz – Cracow University of Economics Assoc. Prof. Lech Kurkliński – Warsaw School of Economics

Assoc. Prof. Jakub Marszałek – University of Łódź Assoc. Prof. Paweł Mielcarz – Koźmiński University Assoc. Prof. Ewa Miklaszewska – Cracow University of

Economics

Assoc. Prof. Tomasz Miziołek – University of Łódź Assoc. Prof. Paweł Niedziółka – Warsaw School of Economics

Assoc. Prof. Andrzej Paliński – AGH University of Science and Technology

Assoc. Prof. Krzysztof Piech – Łazarski University Assoc. Prof. Marzanna Poniatowicz – University of Białystok Prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Poznań University of

Economics and Business

Prof. Irena Pyka – University of Economics in Katowice Prof. Maria Sierpińska – Cracow University of Economics

Prof. Andrzej Sławiński – Warsaw School of Economics Assoc. Prof. Tomasz Słoński – Wrocław University of Economics

and Business

Prof. Jadwiga Suchecka – University of Łódź Prof. Krzysztof Surówka – Cracow University of Economics Assoc. Prof. Anna Szelągowska – Warsaw School of Economics

Assoc. Prof. Jolanta Szołno-Koguc – Maria Curie-Skłodowska University

Prof. Włodzimierz Szpringer – Warsaw School of Economics Assoc. Prof. Emil Ślązak – Warsaw School of Economics

Prof. Waldemar Tarczyński – University of Szczecin Prof. Maciej S. Wiatr – Warsaw School of Economics Assoc. Prof. Joanna Wiśniewska – University of Szczecin Assoc. Prof. Tomasz Wiśniewski – University of Szczecin

ISSN 1899-4822

Committee’s Websites: http://www.knfpan.pan.pl/

http://finance-journal.eu/pl e-mail: aleksander.mercik@ue.wroc.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

W kontekście obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów porównano

Szczegółowej analizie poddano ustawodawstwo euro- pejskie skierowane na uregulowanie stosowania niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych i na zde- finiowanie nowej roli tych tworzyw

Investigation of cooling process by thermovision A very important issue for geometrical shape of seats is proper selection of cooling parameters and cooling posi- tion.. This part

The results present the influence of three nitrogen application rates on some trace elements content in grains of three winter wheat cultivars..

w Bydgoszczy mające na celu opracowanie nowej technologii produkcji toluenodiizocy- janianu (TDI) metodą fosgenowania toluenodiaminy (TDA) w fazie gazowej.. Na podstawie studiów

We wszystkich tych perspektywach badawczych asceza uległaby różnie rozu- mianej sekularyzacji – bądź w uświatowieniu ascezy jako codziennej pracy ku Bożej chwale u

Although both the particular belief and its use are rooted deeply within all of us (and it does not matter whether recognizing human beings are of value is a universal or a

And even though the moral evil of human beings can be put back under control, as the ending of The Plague suggests, one cannot completely eliminate the possibility of human