• Nie Znaleziono Wyników

Prace Komisji Historii Nauki PAU, t. II (2000)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prace Komisji Historii Nauki PAU, t. II (2000)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

213 Dyskusja (Adam Strzałkowski, Jerzy Janik, Andrzej Pelczar, Andrzej Śródka, Bronisław Średniawa, Zbigniew Wójcik, Julian Dybiec, Stefan W. Alexandrowicz,

Prace Komisji Historii Nauki PAU, t. Andrzej Trzciński - próba rehabilitacji. Kleczkowski, Julian Dybiec, Karolina Targosz,.. Andrzej Kajetan Wróblewski). 33 Maria

133 Dyskusja (Barbara Morawska-Nowak, Zbigniew Wójcik, Janusz M. Kleczkowski, Julian Dybiec). 160 Jerzy PAWŁOWSKI, Michał Rybiński - Kustosz Muzeum Komisji

rocznicę założenia przez Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego (9 V 2007) Janina Bożena TREPIŃSKA, Obserwacje i zapisy stanu pogody w Obser-..

Taka sama kolejność zapisów obowiązuje również obecnie, chociaż terminy (godziny) obserwacji w ciągu dnia kilkakrotnie zmieniały się w ponad dwustuletniej historii.

149 Aneks: Kazimierz Kozica: Kartograficzne i historyczne wystawy z kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego i towarzyszące im katalogi. 203 Jacek RODZEŃ, Nie

wybudowana w ogrodzie przy domu biblio- teka, wg projektu Marie-Luise Niewodniczańskiej, z pomieszczeniem na zbiory i paroma pracowniami (Ryc. 81), stały się centrum badań nad