• Nie Znaleziono Wyników

Kursy dla członków WIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursy dla członków WIL"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

wil.org.pl

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

20

I

nformujemy o kolejnych edycjach kursów w zakresie medycyny ratunkowej dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej:

l„Stany nagłe w praktyce lekarza dentysty”: 1 lutego, 22 lutego, 23 marca. Są to kursy jednodniowe odbywające się w piątki w godz. 12.00–20.00. Uczestnicy otrzy- mują 8 punktów edukacyjnych. Szczegółowy program dostępny jest na stronie inter- netowej WIL w zakładce „Najbliższe kursy i szkolenia”. Koszt kursu wynosi 200 zł.

Do tej pory udział w kursie wzięło niemal 200 osób. Zajęcia mają charakter warsz- tatowy z wykorzystaniem symulatorów pacjenta.

l„Nagłe stany zagrożenia zdrowotnego w praktyce lekarza POZ”: 19 i 21 lutego, 20 i 22 marca. Są to kursy dwudniowe odbywające się w godz. 18.00–21.30. Uczest- nicy otrzymują 7 punktów edukacyjnych. Szczegółowy program kursu dostępny jest na stronie internetowej WIL w zakładce „Najbliższe kursy i szkolenia”. Koszt kur- su wynosi 200 zł. Wszystkie kursy odbywają się w Poznaniu przy al. Niepodległo- ści 37.

Dodatkowo zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach kursów komputerowych.

Tradycyjnie już zapraszamy na kursy podstawowe i średniozaawansowane. Propo- nowane terminy to: 14 i 15 stycznia – kurs podstawowy, 21 i 22 stycznia – kurs średniozaawansowany, 11 i 12 lutego – kurs podstawowy, 25 i 26 lutego – kurs śred- niozaawansowany, 11 i 12 marca – kurs podstawowy.

Wszystkie kursy odbywają się w Poznaniu przy al. Niepodległości 37. Każdy z uczestników kursu ma do dyspozycji laptopa. Do tej pory swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera podniosło niemal 100 osób. Koszt kursu: emeryt nie- pracujący – 50 zł, emeryt pracujący – 100 zł, członek WIL – 200 zł.

Zapisy: poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wil.org.pl, telefonicz- nie: 61 852 58 60 w. 220 lub 601 799 706.

Kursy dla członków WIL

Cytaty

Powiązane dokumenty

poznają proste narzędzia i metody coachingowe oraz dowiedzą się, jak je wykorzystać, aby zwiększyć odpowiedzialność i zaangażowanie zespołu, dowiedzą się jak

Doskonale wiemy, że sportowcy wzmacniają odporność psychiczną gdy chcą osiągać ambitne cele, rzadziej myślimy o tym, że odporność psychiczna może się przełożyć

komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z

Cel studiów: nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej na każdym etapie edukacyjnym, wspomagania rozwoju każdego ucznia

samym: ochronę, zachowanie i właściwy rozwój struktury przestrzennej i struktury urbanistycznej miasta Racibórz. 2) Pod pojęciem przeznaczenia dominującego –

Z satysfakcją należy pod- kreślić, że jest to jedyna w Polsce orkiestra przy izbie lekarskiej..... 9 WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

W grudniu rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do Balu Lekarza, który wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń Delegatury Leszczyńskiej. Korzystamy z

Ważne jest, w które elementy wiedzy, umiejętności oraz kompetencji powinien być wyposażony absolwent studiów I i II stopnia, a które mogą być rozwi- jane w ramach