• Nie Znaleziono Wyników

świąteczna 2000 zł netto e-karta prezentowa o wartości 25 zł* e-karta prezentowa o wartości 50 zł* e-karta prezentowa o wartości 100 zł*

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "świąteczna 2000 zł netto e-karta prezentowa o wartości 25 zł* e-karta prezentowa o wartości 50 zł* e-karta prezentowa o wartości 100 zł*"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

świąteczna

promocja kfa

W tym roku zupełnie nie masz czasu na świąteczne prezenty?

Nic straconego! Wystarczy, że kupisz nasze legendarne

baterie STANDARD lub łatwe w montażu kabiny i parawany KFA ARMATURA, a świąteczne prezenty pojawią się same, jak gwiazdka z nieba.

Magia!

1. Promocja trwa od 5 listopada do 10 grudnia 2020 r.

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup przez Klienta detalicznego produktów KFA Armatura z załączonej listy za kwoty minimum: 1000, 2000, 3000 zł netto. Wartość zakupów obliczana wg. obowiązującego cennika.

3. Warunkiem otrzymania nagród jest podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zamówienia promocyjne można składać u Autoryzowanych Odbiorców za pośrednictwem Regionalnych Kierowników Sprzedaży.

5. Szczegóły promocji określa regulamin dostępny w siedzibie KFA Armatura lub u Regionalnych Kierowników Sprzedaży.

*  e-karty prezentowe do wykorzystania w e-perfumerii notino.pl oraz na platformie allegro.pl

1000

netto

2000

netto

3000

netto

e-karta prezentowa o wartości 25 zł*

e-karta prezentowa o wartości 50 zł*

e-karta prezentowa

o wartości 100 zł*

(2)

Przedstawiamy kolekcję baterii STANDARD w ulepszonej wersji.

przełącznik ceramiczny

BARDZIEJ NOWOCZESNA

W bateriach wannowych przełącznik suwakowy zastąpiliśmy przez niezawodny przełącznik ceramiczny.

napowietrzacz precyzyjny

BARDZIEJ

FUNKCjONAlNA

Wszystkie nowe baterie kolekcji STANDARD są wyposażone w napowietrzacz precyzyjny.

nowe opakowania

BARDZIEJ lEGENDARNA

W minimalistycznych i eleganc- kich opakowaniach prezentują się doskonale. Nowe pudełka nawią- zują do współczesnych trendów, nie zapominając o tradycji.

lEGENDARNA KlASyKA

KOLEKCJA STANDARD

(3)

Łazienka to miejsce, w którym zazwyczaj zaczynamy i kończymy dzień.

Dlatego tak ważne jest, by była jednocześnie piękna i komfortowa.

WySOKA jAKOść ROZWiąZAń

KABINY I PARAWANY

ESTETyKA i WyGODA

Składanie harmonijkowe parawanów i możliwość obraca- nia elementów o 360 stopni nie zabiera miejsca i pozwala na uzyskanie dodatkowej przestrzeni w łazience. Parawan prysznicowy dostosowuje się do każdego kształtu wanny dzięki ściance, którą można obrócić w dowolnym kierunku.

SZCZElNOść i WyTRZyMAŁOść

Uszczelki elastomerowe zastosowane w kabinach i parawanach KFA Armatura nie kruszą się, nie odbarwiają i są odporne na trwałe zanieczyszczenia.

ŁATWy MONTAŻ

Specjalny Profil U umożliwia zamontowanie kabin i parawanów KFA Armatura nawet przy nierównej ścianie, a do montażu potrzebne są tylko podstawowe narzędzia.

BEZPiECZEńSTWO

Szkło hartowane posiada wysoką odporność na uszko- dzenia mechaniczne i w przypadku rozbicia rozsypuje się na drobne, ale nieostre kawałki. Listwa magnetyczna zastosowana w kabinach zabezpiecza przed ich samoist- nym otwarciem.

(4)

świąteczna

promocja kfa

INDEKS OPIS PRODUKTU

STANDARD

304-120-00 BATERIA STANDARD WANNOWA ŚCIENNA

305-312-00 BATERIA STANDARD WANNOWA STOJąCA Z NATRYSKIEm

306-311-00 BATERIA STANDARD NATRYSKOWA ŚCIENNA

300-310-00 BATERIA STANDARD UmYWALKOWA ŚCIENNA

300-510-00 BATERIA STANDARD UmYWALKOWA ŚCIENNA

301-310-00 BATERIA STANDARD UmYWALKOWA STOJąCA

302-315-00 BATERIA STANDARD UmYWALKOWA STOJąCA

lista produktów objętych promocją:

>

(5)

świąteczna

promocja kfa

INDEKS OPIS PRODUKTU

300-319-00 BATERIA STANDARD UmYWALKOWO-KUChENNA ŚCIENNA

300-410-00 BATERIA STANDARD KUChENNA ŚCIENNA

300-610-00 BATERIA STANDARD KUChENNA ŚCIENNA

301-510-00 BATERIA STANDARD KUChENNA STOJąCA

303-415-00 BATERIA STANDARD UmYWALKOWA STOJąCA

VARIABEL

>

101-26910P VARIABEL KABINA NAROżNA, KWADRATOWA SREBRNA 900/1800/730-880mm

101-26911P VARIABEL KABINA NAROżNA, KWADRATOWA BIAŁA 900/1800/730-880mm

(6)

świąteczna

promocja kfa

STANDARD

170-04000P STANDARD PARAWAN ChROm mAT / SZYBA POLISTYRENOWA 1210-1220mm / 1390mm

170-04010P STANDARD PARAWAN BIAŁY / SZYBA POLISTYRENOWA 1210-1220mm / 1390mm

mODERN 1

170-06990P mODERN 1 PARAWAN ChROm OPTIC SZKŁO BEZPIECZNE 670-680mm / 1400mm

170-06951P mODERN 1 PARAWAN BIAŁY / SZKŁO BEZPIECZNE 670-680mm / 1400mm

170-06954P mODERN 1 PARAWAN ChROm mAT / SZKŁO BEZPIECZNE 670-680mm / 1400mm

mODERN 2

170-06991P mODERN 2 PARAWAN ChROm OPTIC SZKŁO BEZPIECZNE 810-820mm / 1400mm

170-06965P mODERN 2 PARAWAN BIAŁY / SZKŁO BEZPIECZNE 810-820mm / 1400mm

170-06963P mODERN 2 PARAWAN ChROm mAT / SZKŁO BEZPIECZNE 810-820mm / 1400mm

mODERN 3

170-06992P mODERN 3 PARAWAN ChROm OPTIC SZKŁO BEZPIECZNE 1205-1215mm / 1400mm

170-06953P mODERN 3 PARAWAN BIAŁY / SZKŁO BEZPIECZNE 1205-1215mm / 1400mm

170-06956P mODERN 3 PARAWAN ChROm mAT / SZKŁO BEZPIECZNE 1205-1215mm / 1400mm

INDEKS OPIS PRODUKTU

Cytaty

Powiązane dokumenty

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub

− zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gminy (dofinansowanie zadań: „Przebudowa ul. „Narodowy

Opłata za utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana cyklicznie co 31 dni od ostatniej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za utrzymanie numeru w sieci aż

 przeniesienie autorskich praw majątkowych do strony (grafika, układ itp.) oraz udzielenie licencji dla systemu/oprogramowania CMS, nieograniczonej czasowo i

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy tj..

2) zamieszczenia postępowania z dostępem nieograniczonym (procedura pełna) – w takim przypadku postępowanie będzie dostępne publicznie dla wszystkich zainteresowanych

kierownik gospodarczy Anna Dorobek, tel. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez

Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji dla zamówień złożonych w terminie 1-5.03.2020 powinny być zgłaszane najpóźniej do 2020-04-11.. Pozostałe