• Nie Znaleziono Wyników

Telega Aniela

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Telega Aniela"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

1

(2)

SPIS ZAWARTOŚCI -

TECZKI

l E L k G i Ą f W e t e

I./l. Relacja —'

1./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ~~

I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora “—

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. III./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945) III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945

III./5. Inne .7T~~

IV. Korespondencja —

II. Materiały uzupełniające relację J ' (l^ - III./l. Materiały dotyczące rodziny relatora

V. Nazwiskowe karty informacyjne V VI. Fotografie /sA ^cJi

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

S t a r c z e w s k a A niela z d. T e le g a — sierż. rez., ur. 1924, zam. P laterów ­ ka woj. Jelenia G óra. S I. w ojsk.: bkob — d-ca drużyny. Z dem ob. 1945.

Praca zaw ód.: w tasne gosp. rolne. D ział, spot.: G R N — rad n a, Z G m . Z B oW iD , K G W . 6 dzieci. Krzyż Kaw. O O P i in.

7

(8)

i ZSRR-LWP

STARCZEWSKA Aniela z d. Telega

Źródła informacji:

ankieta personalna Złożono:

Archiwum Pomorskie AK

87-100 Toruń,ul.W.Garbary 2 l i l i i

H.Piel./99

8

(9)

i t, ZSRR-LWP

STARCZEWSKA Aniela z d. Telega

Źródła informacji:

Praca zbiorowa pod red.E.Syzdek

"Platerówki" .Wyd.Ossolineum 1988 r.

Wrocław,str.282 H.Piel./99

9

(10)

10

Cytaty

Powiązane dokumenty

Inne materiały dokumentacyjne dotyczące

Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

Inne materiały dokumentacyjne dotyczące

Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora