• Nie Znaleziono Wyników

Poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie w relacje interpersonalne młodych kobiet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie w relacje interpersonalne młodych kobiet"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)Polskie Forum Psychologiczne, 2014, tom 19, numer 2, s. 209-228. ȱ Sȱ ȱ  ȱ ȱ

(2) ȱ ȱR ȱ ȱ  ˜—Šȱ

(3) Š—’Œ”Šǰȱ Š›˜•’—Šȱ

(4) Š—’Œ”Š —œ¢žȱœ¢Œ‘˜•˜’’ǰȱ—’ Ž›œ¢ŽȱRà£”’ Institute of Psychology, University of Lodz. SENSE OF SECURITY AND INVOLVEMENT IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF YOUNG WOMEN ž––Š›¢ǯȱ More and more young women decide on cohabitation or single life  ‘’Œ‘ȱ–Š¢ȱ›Žœž•ȱ›˜–ȱ’ĜŒž•’ŽœȱŒ˜—ŒŽ›—’—ȱŽ—Š’—ȱ’—ȱŒ•˜œŽȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ›Žlationships. The aim of the study was to answer the question of whether there is a connection ‹Ž ŽŽ—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠžœȱ ˜ȱ  ˜–Ž—ȱ Š—ȱ ‘Ž’›ȱ ’—Ÿ˜•ŸŽ–Ž—ȱ ’—ȱ ‘Žȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™ǵȱ Šœȱ well as whether the sense of security may decide about engaging in a relationship  ’‘ȱŠ—˜‘Ž›ȱ™Ž›œ˜—ǵȱ‘Žȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ’—Ÿ˜•ŸŽȱŘŚŖȱ ˜–Ž—ȱ’—ȱŽŠ›•¢ȱŠž•‘˜˜DZȱœ’—•Žȱ women (80 women), women in cohabitation (82 women) and married women (78 women). The study used The Questionnaire Sense of Security of Uchnast (1990) and the standardized interview for the study of involvement in relationships. Studies have shown the connection between the marital status of women and the level of interpersonal involvement (p = 0,001). Higher and full commitment applies to married women in comparison to women who are in cohabitation and living alone. Commitment indicates the possibility of building a lasting relationship and depends on the sense of security. Ž¢ȱ ˜›œ: interpersonal commitment, sense of security, singles, cohabitation, marriage.. ™›˜ Š£Ž—’Ž Žȱ  œ™àٌ£Žœ—¢–ȱ ŽŒ’Žȱ ˜‹œŽ› ž“Ž–¢ȱ £›àȗ’Œ˜ Š—Žȱ ˜›–¢ȱ ž—”Œ“˜—˜ Š—’Šȱ ˜œà‹ȱ  ȱ ˜”›Žœ’Žȱ ˜›˜œÙ˜ïŒ’ǯȱ ‹˜”ȱ ›Š¢Œ¢“—¢Œ‘ȱ –ŠÙȎڜ”’Œ‘ȱ ˜›Š£ȱ ‹Š›£’Ž“ȱ ™˜ œ£ŽŒ‘—¢Œ‘ȱ”˜‘Š‹’ŠŒ¢“—¢Œ‘ȱŒ˜›Š£ȱŒ£¿ïŒ’Ž“ȱ–Ù˜£’ȱ˜›˜ï•’ȱŽŒ¢ž“­ȱœ’¿ȱ—ŠȱČ¢Œ’Žȱ ȱ ™˜“Ž¢—”¿ǯȱŠŠ—’Šȱ œ”Š£ž“­ǰȱȎȱ—’Žȱ¢•”˜ȱ–¿ČŒ£¢Ċ—’ǰȱŠ•Žȱ›à —’ŽČȱ”˜‹’Ž¢ǰȱ™›ŽŽ›ž“­ȱ£ ’­£Ž”ȱ—’Ž˜›–Š•—¢ȱ•ž‹ȱČ¢Œ’Žȱ ȱ™˜“Ž¢—”¿ȱǻ  Š”ǰȱŘŖŖśDzȱ•Š—¢ǰȱŘŖŖŜDzȱ

(5) Š—’Œ”Šȱ ŘŖŖŜǰȱŘŖŗŘǼǯȱ˜‹›Žȱ ¢”œ£ŠÙŒŽ—’Žȱ’ȱ ’¿”œ£Žȱ–˜Č•’ ˜ïŒ’ȱ™›ŠŒ¢ȱŠ“­ȱ”˜‹’Ž˜–ȱœ£Š—œŽȱ—Šȱ—’Ž£Š•ŽČ—˜ï°ȱŽ”˜—˜–’Œ£—­ȱ’ȱ›˜£ à“ȱ ȱ”’Ž›ž—”žȱ”Š›’Ž›¢ǰȱŒ˜ȱ—’Ž“Ž—˜”›˜—’Žȱ ”˜•’ž“Žȱ£ȱ™˜Ž“–˜ Š—’Ž–ȱ›à•ȱ–ŠÙȎڜ”’Œ‘ȱ’ȱ›˜£’Œ’Ž•œ”’Œ‘ȱǻ

(6) Š–’Žœ˜—ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŘDzȱ Adres do korespondencji: Iwona Janicka, e-mail, i.janicka@wp.pl strona 209.

(7) Œ‘—ŽŽ›ǰȱŽ’–Š—ǰȱŘŖŖŘDzȱ•ŠŽ••ǰȱŘŖŖŜDzȱ£Ž•Ž—Š”ǰȱŘŖŗŘǼǯȱŠ“ ¢Čœ£¢ȱ œ”ŠĊ—’”ȱȮȱ˜”˜Ù˜ȱşŖƖȱȮȱ”˜‘Š‹’ŠŒ“’ȱ˜—˜˜ Š—˜ȱ ȱ˜› Ž’’ȱǻ˜›Ž—œŽ—ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱȱŠ—ŠŒ‘ȱ “Ž—˜Œ£˜—¢Œ‘ȱŠ”’Œ‘ȱ™Š›ȱ“Žœȱ˜”˜Ù˜ȱŜŖƖȱǻ œžŽ‘ǰȱ˜››’œ˜—ǰȱ˜œœǰȱŘŖŖşǼǯȱȱ˜•œŒŽȱ ™˜ȱ›Š£ȱ™’Ž› œ£¢ȱ£ ’­£”’ȱ—’Ž£Š•ŽŠ•’£˜ Š—Žȱž £•¿—’˜—˜ȱ ȱ™’œ’Žȱ˜ œ£ŽŒ‘—¢–ȱ  ȱ ŘŖŖŘȱ ›˜”žȱ ’ȱ £˜—’Žȱ £ȱ Š—¢–’ȱ Ȭžȱ ‹¢Ù˜ȱ ’Œ‘ȱ ŗşŞȱ ¢œ’¿Œ¢ǰȱ Šȱ  ȱ ŘŖŗŗȱ ›˜”žȱ ’Œ‘ȱ •’Œ£‹Šȱ  £›˜œÙŠȱ ˜ȱ řşŝȱ ¢œ’¿Œ¢ȱ ǻ˜Œ£—’”ȱ Ž–˜›ŠęŒ£—¢ǰȱ ŘŖŗŘǼǯȱ Š—Žȱ £ȱ œ˜—ŠČžȱ ȱ ˜•œ”Šǰȱ™›£Ž™›˜ Š£˜—Ž˜ȱ ȱŘŖŗřȱ›˜”žǰȱ œ”Š£ž“­ǰȱȎȱŘȦřȱ˜•Š”à ȱ™˜™’Ž›Šȱ‘ŽŽ›˜œŽ”œžŠ•—Žȱ”˜‘Š‹’ŠŒ“Žǯȱȱ”˜•Ž’ȱŗȦřȱ•ž£’ȱ ȱ˜•œŒŽȱČ¢“Žȱ ȱ™˜“Ž¢—”¿ǯȱȱž Š’ȱ—Šȱ  ¢ÙžČ˜—¢ȱŒ£Šœȱ”œ£ŠÙŒŽ—’Šȱ’ȱ˜œ”˜—Š•Ž—’Šȱ£Š ˜˜ Ž˜ǰȱŒ˜ȱ™˜ ˜ž“Žȱ™àĊ—’Ž“œ£Žȱ žœŠ–˜£’Ž•—’Š—’Žȱœ’¿ȱ’ȱ¢–ȱœŠ–¢–ȱ ”›ŠŒ£Š—’Žȱ ȱ˜›˜œÙ˜ï°ȱ—Š•ŽČ¢ȱ™›£¢“­°ǰȱȎȱœ’—•Ž–ȱ“Žœǰȱ£˜—’Žȱ£ȱŽę—’Œ“­ȱ

(8) Šœ£Ž œ”’Ž“ȱǻŘŖŖŜǼǰȱ˜œ˜‹Šȱ–’¿£¢ȱŘśȱŠȱśśȱ›˜”’Ž–ȱČ¢Œ’Šǰȱ—’Ž£Š•ŽČ—Šȱꗊ—œ˜ ˜ǰȱ‹Ž£ȱœŠÙŽ˜ȱ™Š›—Ž›Šȱ’ȱČ¢“­ŒŠȱ Žȱ ÙŠœ—¢–ȱ˜œ™˜Š›œ ’Žȱ ˜–˜ ¢–ǯȱŠ—ŽȱœŠ¢œ¢Œ£—Žȱ œ”Š£ž“­ǰȱȎȱ™˜•œ”’Œ‘ȱœ’—•’ȱ“Žœȱ—Š“ ’¿ŒŽ“ȱȮȱ‹•’œ”˜ȱ śŖƖȱ ȱ ’Ž”žȱŘśȬŘşȱ•Šǯȱȱ ’Ž”žȱřŖȬřŚȱ•ŠŠȱȮȱřŖƖǰȱŠȱ˜ȱřśȱ›˜”žȱ˜ȱśśȱ›˜”žȱČ¢Œ’Šȱ ž£’ŠÙȱœ’—•’ȱ™•Šœž“Žȱœ’¿ȱ ȱ›Š—’ŒŠŒ‘ȱŘŗȬŘśƖȱ’ȱŠ•Ž“ȱ £›ŠœŠȱ˜ȱŚŖƖȱ ȱ›ž™’Žȱ ’Žkowej 56-60 lat. Co czwarty Polak w wieku 24-34 lata jest singlem (w miastach co trzeci) (˜Œ£—’”ȱŽ–˜›ŠęŒ£—¢ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ˜£’ȱœ’¿ȱ™¢Š—’ŽǰȱŒ£¢ȱ œ™˜–—’Š—Žȱ’ȱ—Š›ŠœŠ“­ŒŽȱ£–’Š—¢ȱ£ ’­£Š—Žȱ£Žȱœ™˜ÙŽŒ£—¢–ȱž—”Œ“˜—˜ Š—’Ž–ȱ“Ž—˜œ”’ȱ—Š•ŽČ¢ȱ›Š”˜ Š°ȱ “Š”˜ȱ ™›£¢Œ£¢—¿ȱ Œ£¢ȱ œ”žŽ”ȱ —’Žž–’Ž“¿—˜ïŒ’ȱ  ˜›£Ž—’Šȱ ’ȱ ™˜›£¢–¢ Š—’Šȱ ‹•’œ”’Œ‘ȱ £ ’­£”à ȱŽ–˜Œ“˜—Š•—¢Œ‘ȱ£ȱ’——¢–’ȱ•žĊ–’ǵ Udzielenie odpowiedzi na to pytanie “Žœȱ —’Ž£–’Ž›—’Žȱ ›ž—Žǰȱ ™˜—’Ž ŠČȱ Œ£Ù˜ ’Ž”ȱ ™›£Ž£ȱ ŒŠÙŽȱ Č¢Œ’Žȱ ™˜•ŽŠȱ  ™Ù¢ ˜–ȱ œ™˜ÙŽŒ£—¢–ǯȱ”œ£ŠÙ˜ Š—¢ȱœ¢•ȱ™›£¢ ’­£Š—’Šǰȱ ȱ˜”›Žœ’Žȱ Œ£Žœ—Ž˜ȱ£’ŽŒ’Úœ Šǰȱ  ¢£—ŠŒ£Šȱ–˜Č•’ ˜ïŒ’ȱ ˜›£Ž—’Šȱ‹•’œ”’Œ‘ȱ£ ’­£”à ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢Œ‘ȱ ȱ˜›˜œÙ¢–ȱ Č¢Œ’ž ǻ•˜™ŠǰȱŘŖŖŜDzȱŒ‘ŠŒ‘—Ž›ǰȱ‘ŠŸŽ›ǰȱ ’••Š‘ǰȱŘŖŖŞDzȱ ž›Ž”ȱŘŖŖŞǼǯ ȱ”˜•Ž’ȱ˜›˜œÙ˜ï°ȱ ˜ȱ˜”›Žœȱ ’Ž•žȱ—˜ ¢Œ‘ȱ›à•ȱ’ȱ£ŠŠÚǰȱ™˜Ž“–˜ Š—’Žȱ”à›¢Œ‘ȱ ¢–ŠŠȱž—”Œ“˜—˜ Š—’Šȱ£˜—’Žȱ£ȱ˜Œ£Ž”’ Š—’Š–’ȱœ™˜ÙŽŒ£—¢–’ǯȱŠ”ÙŠŠ“­ȱœ’¿ȱ—Šȱ˜ȱŒ£¢——’”’ȱ˜ȱ ™Ù¢ ’Žȱ ™˜ï›Ž—’–ǰȱŠ•ŽȱŽČȱ£—ŠŒ£­Œ¢–ǰȱ“Š”ȱ—Šȱ™›£¢”ÙŠDZȱ–˜Šȱ’ȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ—’­ȱ™›˜–˜ Š—’Žȱ Šž˜—˜–’’ǰȱŠȱ—Š Žȱž›‹Š—’£ŠŒ“Šǯȱg›˜˜ ’œ”˜ȱ–’Ž“œ”’Žǰȱ ŽÙžȱ ž›Ž”ȱǻŘŖŖŞǼǰȱœ™›£¢“Šȱ  ¢‹˜›˜ ’ȱČ¢Œ’Šȱ ȱ™˜“Ž¢—”¿ǰȱ˜Ž›ž“­Œȱ ’¿ŒŽ“ȱžœÙžȱžÙŠ ’Š“­Œ¢Œ‘ȱŒ˜£’Ž——ŽȱČ¢Œ’Žȱ ’ȱ–˜Č•’ ˜ïŒ’ȱœ™¿£Š—’Šȱ ˜•—Ž˜ȱŒ£Šœžǰȱ“Š”ȱ›à —’ŽČȱ ’¿ŒŽ“ȱ–’Ž“œŒǰȱ ȱ”à›¢Œ‘ȱ–˜Č—Šȱ œ™˜”Š°ȱ—˜ Žȱ˜œ˜‹¢. £—Š“Žȱœ’¿ȱ›à —’ŽČǰȱȎȱ˜ȱŽ Š•žŠŒ“’ȱ–ŠÙȎڜ Šȱ™›˜ Š£’ȱ Ž›˜¢£ŠŒ“Šȱ˜‹ŽŒ—¢Œ‘ȱ£ ’­£”à ȱǻ›˜‹•’”Ȭ˜›˜‹Ž’ǰȱŘŖŖśǼǯȱŽ—ȱ£Ù˜Č˜—¢ȱž”ÙŠȱ ™Ù¢ à ȱ“Š”’–ȱŒ£Ù˜ ’Ž”ȱ™˜•ŽŠǰȱœŠ—˜ ’ȱ˜ȱ“Ž˜ȱ–˜Č•’ ˜ïŒ’ŠŒ‘ȱŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱœ’¿ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Žǰȱ™›£Ž“Š Ž–ȱŒ£Ž˜ȱ“Žœȱ—’Žȱ¢•”˜ȱ­ČŽ—’Žȱ˜ȱ‹¢Œ’Šȱ ȱ£ ’­£”žǰȱ Š•Žȱ ›à —’ŽČȱ ˜ȱ “Ž˜ȱ ™˜›£¢–¢ Š—’Šǰȱ ž–ŠŒ—’Š—’Šǰȱ œŠ‹’•’£˜ Š—’Šǯ ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ  ȱ ›Ž•ŠŒ“Žȱ  ¢›ŠČŠȱ œ’¿ȱ ‹˜ ’Ž–ȱ  ȱ ŽŒ¢£“ŠŒ‘ǰȱ –¢ï•ŠŒ‘ǰȱ žŒ£žŒ’ŠŒ‘ȱ ’ȱ £’ŠÙŠ—’ŠŒ‘ǰȱ ”à›Žȱœ­ȱž”’Ž›ž—”˜ Š—Žȱ—Šȱ˜ǰȱ‹¢ȱ£ ’­£Ž”ȱžŒ£¢—’°ȱ› Š•œ£¢–ȱ’ȱž›£¢–Š°ȱ™˜–’–˜ȱ ™›£Žœ£”àȱǻ˜“Œ’œ£”ŽǰȱŘŖŖřǼǯȱ

(9) Žœȱ˜—˜ȱ”˜“Š›£˜—Žȱ£ȱ”˜—¢—žŠŒ“­ȱ£ ’­£”à ȱ£Š›à —˜ȱœ£Œ£¿ï•’ ¢Œ‘ǰȱ“Š”ȱ’ȱ—’Žœ£Œ£¿ï•’ ¢Œ‘ȱ™Š›ȱǻ›¢˜›ǰȱ˜‹Ž›œǰȱŘŖŖśǼǰȱ™›£Ž“Š ’Šȱœ’¿ȱ™˜™›£Ž£ȱŒ‘¿°ȱ‹­Ċȱ˜‹˜ ’­£Ž”ȱ™˜£˜œŠ—’Šȱ ȱ£ ’­£”žȱǻ‘˜ŠŽœȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŖǼȱ˜›Š£ȱ˜›¢ Šȱ ’œ˜—­ȱ ›˜•¿ȱ  ȱ ™›˜ŒŽœ’Žȱ ˜™Šœ˜ ¢ Š—’Šȱ œ’¿ȱ ™Š›—Ž›à  (Rhoades, Stanley, Š›”–Š—ǰȱŘŖŗŘǼǯȱŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱž£—Š“Žȱœ’¿ȱ£Šȱ™›˜ŒŽœȱ£Ù˜Č˜—¢ǰȱ˜‹Ž“–ž“­Œ¢ȱ›£¢ȱ ¢–’Š›¢DZȱ˜œ˜‹’œ¢ȱȮȱ£ ’­£Š—¢ȱ£ȱŒ‘¿Œ’­ȱ™˜£˜œŠ Š—’Šȱ ȱ£ ’­£”žȱ˜›Š£ȱ˜›Š—’Œ£Ž—’ŠDZȱ –˜›Š•—Žȱ›˜£ž–’Š—Žȱ“Š”˜ȱ™˜ ’——˜ï°ȱ’ȱ˜™˜ ’Ž£’Š•—˜ï°ȱ£Šȱ£ ’­£Ž”ȱ’ȱœ›ž”ž›Š•—Žȱ strona 210.

(10) ˜—˜œ£­ŒŽȱ œ’¿ȱ ˜ȱ £˜‹˜ ’­£ŠÚȱ œ™˜ÙŽŒ£—¢Œ‘ȱ ǻ ˜‹ŽŒȱ ›˜£’—¢ǰȱ ™˜˜–œ ŠǼȱ Œ£¢ȱ —™ǯDZȱ ”˜—œŽ” Ž—Œ“’ȱꗊ—œ˜ ¢Œ‘ȱǻ žœ˜—ǰȱ£ŠDZȱ˜œ˜ œ”ŠǰȱŘŖŖŞǼǯ ŒŽ—’Šȱœ’¿ǰȱȎȱœ’—•Žȱ“Žï•’ȱ ˜›£­ȱ£ ’­£”’ǰȱ˜ȱœ­ȱ˜—Žȱ£ ¢”•Žȱ”›à”˜› ŠÙŽǯȱ˜£‹Š ’˜—Žȱ£Š—’Ž–ȱ

(11) ˜—œ˜—ȱǻŗşşŗǰȱ£ŠDZȱ›¢˜›ǰȱ˜‹Ž›œǰȱŘŖŖśǼȱ˜›Š—’Œ£ŽÚȱ£ ’­£Š—¢Œ‘ȱ £ȱ ˜™žœ£Œ£Ž—’Ž–ȱ £ ’­£”žȱ ǻŠ”’Œ‘ȱ “Š”DZȱ Ž–˜Œ“˜—Š•—Žǰȱ ꗊ—œ˜ Žȱ ”˜œ£¢ǰȱ ‹›Š”ȱ Š™›˜‹Š¢ȱ £Žȱ œ›˜—¢ȱ ™›£¢“ŠŒ’àÙǰȱ ›˜£’—¢Ǽǰȱ Œ˜ȱ ˜‹—’ČŠȱ ˜œ˜‹’œŽȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ £ ’­£Š—Žȱ £ȱ’—Ž—Œ“Š–’ȱ™˜›£¢–¢ Š—’Šȱ£ ’­£”žǯȱŠ—’Ž–ȱŽŒ”ŠȱǻŘŖŖŖǼȱ˜Œ‘˜£’ȱ Ž¢ȱ˜ȱ —’Ž™ŽÙ—Ž˜ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šǰȱ“ǯȱŠ”’Ž˜ǰȱ”’Ž¢ȱ™Š›—Ž›£¢ȱ—’Žȱ ¢”•žŒ£Š“­ȱœ¢žŠŒ“’ǰȱȎȱ £ ’­£Ž”ȱ–˜ČŽȱœ’¿ȱ›˜£™Šï°ǯȱȱ—’Ž™ŽÙ—¢–ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’žȱ—’Žȱ–žœ’ȱŽŒ¢˜ Š°ȱ—’Ž”˜›£¢œ—Šȱ‘’œ˜›’Šȱ£ ’­£”žǰȱŠ•Žȱ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Šȱ ¢—’Žœ’˜—Žȱ£ȱ›˜£’—¢ȱ™˜œŠ ˜ Ž“ǰȱ —™ǯDZȱ–˜’ȱ›˜£’ŒŽȱŽČȱœ’¿ȱ›˜£œŠ•’ȱ•ž‹ȱ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Šȱœ™˜ÙŽŒ£—ŽȱȮȱ œ£¢œŒ¢ȱ–˜’ȱ£—Š“˜–’ȱ›˜£ ’­£Š•’ȱœ ˜“Žȱ£ ’­£”’ǰȱ˜ȱ–à“ȱ™Ž —’ŽȱŽČȱœ’¿ȱ›˜£™Š—’ŽǯȱŠ”’Žȱ—ŽŠ¢ —Žȱ ™›˜—˜£¢ȱœ”ÙŠ—’Š“­ȱ˜ȱ£ŠŒ‘˜ ŠÚȱŠœŽ”ž›ŠŒ¢“—¢Œ‘ǰȱ£Š‹’ŽŠ—’Šȱ˜ȱœ’Ž‹’ŽǰȱŠȱ—’Žȱ˜ȱ£ ’­£Ž”ȱ’ȱ—’Žȱœ™›£¢“Š“­ȱ›˜£ ˜“˜ ’ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šǯȱ”Š£ž“Žȱœ’¿ǰȱȎȱ˜‹Š ¢ȱ™˜ œ›£¢–ž“­ȱ “Ž—˜œ”¿ȱ™›£ŽȱŠ—ŠČ˜ Š—’Ž–ȱœ’¿ǰȱŒ˜ȱ£ȱ”˜•Ž’ȱ–˜ČŽȱ £–ŠŒ—’Š°ȱ œ™˜–—’Š—Žȱ˜‹Š ¢ǯȱŠž›Šȱ£ ’­£”žȱ›Š”˜ Š—Ž˜ȱ“Š”˜ȱŒ£Šœ˜ ¢ȱ’ȱ—Šȱ™›à‹¿ȱ—’Žȱœ™›£¢“Šȱ™ŽÙ—Ž–žȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’žǯȱ Šȱ™˜œŠ ’Žȱ‹ŠŠÚȱŠ—•Ž¢ȱ’ȱŠ›”–Š—ȱǻŗşşŘǼȱ ¢›àȗ’˜—˜ǰȱ ȱ£ ’­£”ŠŒ‘ȱ—’Ž™˜ï•ž‹’˜—¢Œ‘ǰȱ Šȱ ”˜—œ›ž”¢ȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’ŠDZȱȮ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Žȱ ˜”›Žï•Š—Žȱ“Š”˜ȱ˜Š—’ŽȱǻŠ—ǯȱinterpersonal commitment, dedicationǼȱ˜›Š£ȱ£˜‹˜ ’­£Šnie (ang. constraint commitment).ȱŠ—’Žȱ ’­ČŽȱœ’¿ȱ£ȱ­ČŽ—’Ž–ȱ˜ȱ™˜›£¢–¢ Š—’Šȱ£ ’­£”žȱ™›£Ž£ȱÙžČœ£¢ȱŒ£Šœȱ’ȱœ™¿£Š—’ŠȱŒ£Šœžȱ›Š£Ž–ǰȱ–˜¢ ž“Žȱ“Ž—˜œ”¿ȱ˜ȱ ‹ž˜ Š—’Šȱ ’ȱ ž›£¢–¢ Š—’Šȱ ‹•’œ”’Ž“ȱ ›Ž•ŠŒ“’ȱ £ȱ ›ž­ȱ ˜œ˜‹­ǯȱ £—ŠŒ£Šȱ  Ž —¿›£—Žȱ ™˜Œ£žŒ’ŽǰȱȎȱ ›Š£ȱ£ȱ™Š›—Ž›Ž–ȱ ˜›£˜—Šȱ“Žœȱ™Ž —ŠȱŒŠÙ˜ï°ǯȱ›’˜›¢ŽŽ–ȱœ­ȱžȱ™˜›£Ž‹¢ȱ ™Š›—Ž›ŠȦ™Š›—Ž›”’ȱ ˜›Š£ȱ £ ’­£”žǰȱ Œ‘¿°ȱ ™˜ï ’¿ŒŠ—’Šȱ œ’¿ȱ •Šȱ —’Ž˜Ȧ•Šȱ —’Ž“ǯȱ ›˜ Š£’ȱ˜ȱ–¢ï•Ž—’Šȱ ȱ”ŠŽ˜›’ŠŒ‘ȱǮ–¢Ȅǰȱ™›Š—’Ž—’Šȱ œ™à•—Ž“ȱ™›£¢œ£Ù˜ïŒ’ǯȱȱ”˜•Ž’ȱ£˜‹˜ ’­£Š—’Žȱ˜ œ”Ù˜——˜ï°ȱ˜ȱŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱœ’¿ȱ ȱ£ŠŒ‘˜ Š—’Šȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱž›£¢–¢ Š—’Ž–ȱ £ ’­£”žǯȱ £ ’Ž›Œ’Ž•Šȱ  œ£¢œ”’Žȱ Žȱ ™˜ ’­£Š—’Šǰȱ ”à›¢Œ‘ȱ £Ž› Š—’Žȱ œ™˜ ˜˜ ŠÙ˜‹¢ǰȱ Ȏȱ ”˜œ£¢ȱ —Šȱ œ”žŽ”ȱ ˜Ž“Šȱ “Š ’­ȱ œ’¿ȱ “Š”˜ȱ  ¢Čœ£Žȱ —’Čȱ  ȱ ™›£¢™Š”žȱ™˜£˜œŠ—’Šȱ ȱ£ ’­£”žǯ —˜œ’ȱœ’¿ȱ˜ȱ™›Žœ“’ȱ’ȱ˜”˜•’Œ£—˜ïŒ’ǰȱ”à›Žȱž—’Ž–˜Č•’ ’Š“­ȱ™›£Ž› Š—’Žȱ›Ž•ŠŒ“’ǯȱ˜ȱ›àȗŽ˜ȱ›˜£Š“žȱŒ£¢——’”’ȱœ™›Š ’Š“­ŒŽǰȱȎȱ£Š”˜ÚŒ£Ž—’Žȱ £ ’­£”žȱ“Žœȱ‹Š›£˜ȱ›ž—ŽǯȱŠ”’–’ȱ˜›Š—’Œ£Ž—’Š–’ȱ–˜­ȱ‹¢°ȱ—Šȱ™›£¢”ÙŠDZȱ–˜›Š•—Žȱ ™˜ ’——˜ïŒ’ȱ˜¢Œ£­ŒŽȱ‹¢Œ’Šȱ›Š£Ž–ǰȱ œ™à•—Žȱ–’Žœ£”Š—’Žǰȱ” Žœ’Žȱꗊ—œ˜ Žȱǻ™›£Ž ’¢ Š—’Žȱ›ž—˜ïŒ’ȱž›£¢–Š—’Šȱœ’¿ȱœŠ–˜£’Ž•—Ž˜Ǽǰȱ™˜œ’ŠŠ—’Žȱ£’ŽŒ’ǰȱ™›Žœ“Šȱ£Žȱ œ›˜—¢ȱ›˜£’—¢ǰȱ£Šœ˜‹¢ȱ™˜Ù­Œ£˜—Žȱ£ȱ£Šœ˜‹Š–’ȱ™Š›—Ž›Šȱ’ȱ›ž—˜ïŒ’ȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ’Œ‘ȱ ™˜£’ŠÙŽ–ǰȱ œ™à•—Žȱœ™ÙŠŒŠ—’Žȱ”›Ž¢žǰȱœ™˜œ›£ŽŠ—’Žȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ’——¢Œ‘ȱ™Š›ȱ“Š”˜ȱ–—’Ž“ȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ǯȱ ¢–’Ž—’˜—Žǰȱ ™›£¢”ÙŠ˜ ˜ǰȱ ™˜ ˜¢ȱ  ¢“Šï—’Š“­ȱ •ŠŒ£Ž˜ȱ £ ’­£”’ȱ › Š“­ȱ–’–˜ȱ‹›Š”žȱœŠ¢œŠ”Œ“’ȱ™Š›—Ž›à ȱǻ‘˜ŠŽœǰȱŠ—•Ž¢ǰȱŠ›”–Š—ǰȱŘŖŖŜǰȱŘŖŗŘDzȱ Rhoades, Stanley, Markman, 2009; Rhoades i in., 2010). ˜—’Žȱ£ȱ™›Ž£Ž—˜ Š—­ȱ Œ£Žï—’Ž“ȱŽ˜›’­ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ–˜Č—Šȱ œ”Š£Š°ȱ—Šȱ £—ŠŒ£Ž—’Žȱ“Ž“ȱ ¢–’Š›à ȱǻ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Ž˜ȱȮȱ˜Š—’Šȱ’ȱ£˜‹˜ ’­£Š—’ŠǼȱ“Š”˜ȱ—’Ž£‹¿—¢Œ‘ȱ•Šȱ› ŠÙ˜ïŒ’ȱ£ ’­£”žǯȱ –ȱ ’¿”œ£Žȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—ŽȱȮȱ˜Š—’Žȱ™Š›—Ž›à ǰȱ¢–ȱ ’¿ŒŽ“ȱ™˜“Š ’Šȱœ’¿ȱ£ŠŒ‘˜ ŠÚȱ’ȱ’— Žœ¢Œ“’ȱ£ ’­strona 211.

(12) £Š—¢Œ‘ȱ£ȱž›£¢–Š—’Ž–ȱ£ ’­£”žǰȱ“ǯȱ£˜‹˜ ’­£ŠÚǰȱ”à›Žȱ£ȱ”˜•Ž’ȱ £–ŠŒ—’Š“­ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Žǯ ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ ™›£¢Œ£¢—’Šȱ œ’¿ȱ ˜ȱ £Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱ ›Ž•ŠŒ“’ȱ ’ȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ £ ’­£ku, co widoczne jest w modelu inwestycyjnym. Komponent behawioralny zaanŠČ˜ Š—’ŠȱȮȱ£˜‹˜ ’­£Š—’Šȱ–˜ČŽȱ‹¢°ȱ œ”ŠĊ—’”’Ž–ȱœŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ£ ’­£”žǰȱ—Š˜–’Šœȱ ”˜–™˜—Ž—ȱ˜”›Žï•Š—¢ȱ“Š”˜ȱ˜Š—’ŽȱȮȱ™›Š—’Ž—’Žȱ™˜£˜œŠ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“’ǰȱŠŒ£¢ȱ “Ž¢—’Žȱ ˜ȱ Œ‘¿Œ’ȱ ž›£¢–Š—’Šȱ ›Ž•ŠŒ“’ǯȱ Š›—Ž›£¢ȱ —’Žȱ ™˜Ž“–ž“­ȱ ”›˜”à ȱ £ ’­£Š—¢Œ‘ȱ £ȱ £Š”˜ÚŒ£Ž—’Ž–ȱ £ ’­£”žǰȱ Š•Žȱ ›à —’ŽČȱ —’Žȱ –žœ£­ȱ Œ£¢—’°ȱ  ¢œ’Ù”à ȱ £ ’­£Š—¢Œ‘ȱ £ȱ ž›£¢–¢ Š—’Ž–ȱ ›Ž•ŠŒ“’ǯȱ ’Ž™˜“Š ’Š—’Žȱ œ’¿ȱ ”˜—’ŽŒ£—¢Œ‘ȱ £ŠŒ‘˜ ŠÚǰȱ Š”’Œ‘ȱ “Š”ȱ —Šȱ ™›£¢”ÙŠDZȱ ˜˜ ˜ï°ȱ ˜ȱ ™˜ï ’ŽŒŽÚǰȱ ™˜Ž“–˜ Š—’Žȱ ›˜£–à ȱ —Šȱ Ž–Š¢ȱ ›ž—Žǰȱ ž–’Ž“¿—˜ï°ȱ™˜ ’Ž£Ž—’Šȱ™›£Ž™›Šœ£Š–ǰȱ–˜ČŽȱ ¢œŠ›Œ£¢°ǰȱ‹¢ȱ£Š”ÙàŒ’°ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ’ȱ˜™›˜ Š£’°ȱ˜ȱ“Ž“ȱ›˜£™Šžǯȱ˜—’Žȱ£ȱ–˜Ž•Ž–ȱ’— Žœ¢Œ¢“—¢–ȱ˜”Š£ž“Žȱœ’¿ǰȱȎȱ—’Žȱ ¢•”˜ȱ œ™˜–—’Š—Žȱ£ŠŒ‘˜ Š—’Šȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Žȱ£ ’Šœž“­ȱ£–’Š—¢ȱ ȱœŠ¢œŠ”Œ“’ǰȱŠ•Žȱ ›à —’ŽČȱ ˜£ ’Ž›Œ’Ž•Š“­ȱ œ”Ù˜——˜ïŒ’ȱ ˜ȱ ž›£¢–Š—’Šȱ ›Ž•ŠŒ“’ȱ ǻŒ‘˜Ž‹’ǰȱ Š›—Ž¢ǰȱ ›Šdbury, 2012). Ž•ȱ‹ŠŠÚ œ”Š£ž“Žȱ œ’¿ȱ —Šȱ ›àȗŽ˜ȱ ›˜£Š“žȱ ž Š›ž—”˜ Š—’Šȱ ›ž—˜ïŒ’ȱ ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢Œ‘ȱ ’ȱ £ ’­£Š—¢Œ‘ȱ £ȱ —’–’ȱ —’Ž™˜ ˜£ŽÚȱ ˜¢Œ£­Œ¢Œ‘ȱ ‹ž˜ Š—’Šȱ ‹•’œ”’Œ‘ȱ £ ’­£”à ȱ™›£Ž£ȱ œ™àٌ£Žœ—¢Œ‘ȱ–Ù˜¢Œ‘ȱ˜›˜œÙ¢Œ‘ǯȱŽ”Ž–ȱŽ˜ȱ“Žœȱ £›ŠœŠ“­ŒŠȱ•’Œ£‹Šȱ ›˜£ ˜à ǰȱ”˜‘Š‹’ŠŒ“’ȱ’ȱ˜œà‹ȱČ¢“­Œ¢Œ‘ȱ ȱ™˜“Ž¢—”¿ǯȱ˜¢Œ£¢ȱ˜ȱ›à —’ŽČȱ–Ù˜¢Œ‘ȱ ”˜‹’Žǰȱ”à›Žȱ–’–˜ȱȎȱŽ”•Š›ž“­ȱ£—ŠŒ£Ž—’Žȱ›à•ȱȘ—¢ȱ’ȱ–Š”’ȱ˜œŠŽŒ£—’Žȱ—’ŽŒ‘¿—’Žȱ“Žȱ ™˜Ž“–ž“­ǰȱŽŒ¢ž“­Œȱœ’¿ȱ—Šȱ–—’Ž“ȱ£˜‹˜ ’­£ž“­Œ¢ȱ£ ’­£Ž”ȱ”˜‘Š‹’ŠŒ¢“—¢ȱŠ•‹˜ȱ—Šȱ Č¢Œ’Žȱ ȱ™˜“Ž¢—”¿ǯȱ› ŠÙ¢ȱ£ ’­£Ž”ȱ ¢–ŠŠȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ—Šȱ™˜£’˜–’Žȱ ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢–ȱȮȱ˜Š—’Šȱ’ȱ’— Žœ¢Œ¢“—¢–ȱ£ ’­£Š—¢–ȱ£ȱ­ČŽ—’Ž–ȱ˜ȱž›£¢–Šnia relacji (Rhoades, Stanley, Markman, 2006, 2012; Rhoades, Stanley, Markman, 2009; Rhoades ’ȱ ’—ǯǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ £¢——’”’Ž–ȱ ŽŒ¢ž“­Œ¢–ȱ ˜ȱ ‹ž˜ Š—’žȱ  ’Ž•˜ ¢–’Š›˜ Ž“ȱǻŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž“ǰȱœ™˜ÙŽŒ£—Ž“ǰȱ–ŠŽ›’Š•—Ž“Ǽȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ“Žœȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šǯȱ”Š£ž“Žȱœ’¿ǰȱȎȱ—’Čœ£Šȱ £Š“Ž–—Šȱ£Š•ŽČ—˜ï°ȱ’ȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ—’­ȱ—’Čœ£Žȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ  ¢œ¿™ž“Žȱ žȱ ™Š›—Ž›à ȱ ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ǰȱ  ȱ ™˜›à —Š—’žȱ ˜ȱ ¢Œ‘ȱ ‹¿­Œ¢Œ‘ȱ ȱ£ ’­£”ŠŒ‘ȱ£Š•ŽŠ•’£˜ Š—¢Œ‘ȱǻŠ’Žǰȱ

(13) ˜¢—Ž›ǰȱŘŖŖŖDzȱ˜‘Š—ǰȱ •Ž’—‹Šž–ȱ 2002; Nave-Herz, 2002; Janicka, 2008; Hsueh, Morrison, Doss, 2009; Rhoades, Stan•Ž¢ǰȱŠ›”–Š—ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ­ČŽ—’Žȱ˜ȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ ¢–ŠŠȱ‹˜ ’Ž–ȱ£ŠŠ”ŒŽ™˜ Š—’Šȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ£ȱ’——¢–’ǰȱŒ˜ȱ˜›Š—’Œ£Šȱ“Ž—˜Œ£Žï—’Žȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ—’Ž£Š•ŽČ—˜ïŒ’ǯȱ¢œ˜”’ȱ œ”ŠĊ—’”ȱ—’Ž£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ™›£¢™’œ¢ Š—¢ȱ“Žœȱœ£Œ£Žà•—’Žȱœ’—•˜–ȱǻ’••œ ˜›‘ǰȱ ŠœŽ•˜—ǰȱŘŖŖśǼǯȱ›ž—˜ȱ’–ȱ‹ž˜ Š°ȱ£ ’­£”’ǰȱ™˜—’Ž ŠČȱ£˜—’Žȱ£ȱ˜™’—’­ȱ

(14) Šœ£Ž œ”’Ž“ȱǻŘŖŖŜǼȱ•Šȱœ’—•’ȱ•’Œ£¢ȱœ’¿ȱ™›£ŽŽȱ œ£¢œ”’–ȱ ÙŠœ—ŽȱǮ“ŠȄǯȱ ˜—Š”¢ȱœ™˜ÙŽŒ£—Žȱœ’—•’ǰȱ ȱ ’¿”œ£˜ïŒ’ǰȱ˜›Š—’Œ£Š“­ȱœ’¿ȱ˜ȱ–’Ž“œŒŠȱ™›ŠŒ¢ȱ’ȱĵ ǯȱ‹Ž£˜œ˜‹˜ ¢Œ‘ȱ Ȯȱ ’—Ž›—Ž˜ ¢Œ‘ǯȱ œ˜‹¢ȱ Č¢“­ŒŽȱ  ȱ ™˜“Ž¢—”¿ȱ –˜Č—Šȱ “Ž—Š”ȱ ™˜£’Ž•’°ȱ —Šȱ Žǰȱ ”à›Žȱ ™˜œ£ž”ž“­ȱ”˜—Š”à ȱ£ȱ’——¢–’ȱ˜›Š£ȱŽǰȱ”à›ŽȱŠ”’Œ‘ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱž—’”Š“­ȱǻŽŠž•˜ǰȱ˜›ris, 2005, 2005a; Schachner, Shaver, Gillath, 2008). ™’Ž›Š“­Œȱœ’¿ȱ—Šȱ ¢—’”ŠŒ‘ȱ˜¢Œ‘Œ£Šœ˜ ¢Œ‘ȱ‹ŠŠÚǰȱ™˜“¿˜ȱ™›à‹¿ȱ£ Ž›¢ę”˜wania trzech hipotez badawczych: strona 212.

(15) ’™˜Ž£Šȱ ŗǯȱ ¢œ¿™ž“Žȱ £Š•ŽČ—˜ï°ȱ –’¿£¢ȱ œŠ—Ž–ȱ Œ¢ ’•—¢–ȱ Šȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Ž–ȱ  ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—ŽǯȱŽÙ—Žȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ‹¿£’ŽȱŒ‘Š›Š”Ž›¢£˜ ŠÙ˜ȱ–¿ČŠ”’ȱ  ȱ™˜›à —Š—’žȱ˜ȱ”˜‹’Žȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ’ȱœ’—’Ž•Ž”ǯȱ. ’™˜Ž£Šȱ Řǯȱ ˜Œ£žŒ’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ ǻ’ȱ “Ž˜ȱ  ¢–’Š›¢Ǽȱ ›àȗ’Œž“Žȱ ’œ˜—’Žȱ ”˜‹’Ž¢ȱ ˜ȱ›àȗ¢–ȱœŠ—’ŽȱŒ¢ ’•—¢–ǯȱ

(16) Žœȱ˜—˜ȱ ¢Čœ£Žȱžȱ¢Œ‘ȱ£Žȱ£ ’­£”à ȱ› ŠÙ¢Œ‘ȱ ȱ™˜równaniu do singielek.. ’™˜Ž£Šȱřǯȱ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ˜”›Žï•Šȱ™˜£’˜–ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žǯȱ ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱǻ’ȱ“Ž˜ȱ ¢–’Š›¢Ǽȱ“Žœȱ’œ˜—’Žȱ ¢Čœ£Žȱžȱ”˜‹’Žǰȱ”à›Žȱ  ȱ™ŽÙ—’ȱŠ—ŠČž“­ȱœ’¿ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ˜ȱ¢Œ‘ǰȱ”à›Žȱ–Š“­ȱ”˜—Š”¢ȱœ™˜›Š¢Œ£—Žȱ˜›Š£ȱ™›£ŽŒ’¿—Žǯȱ. Ž˜Š œ˜‹¢ȱ‹ŠŠ—Žȱ ‹ŠŠ—˜ȱŘŚŖȱ”˜‹’Žȱ ȱ˜”›Žœ’Žȱ Œ£Žœ—Ž“ȱ˜›˜œÙ˜ïŒ’ȱǻ ’Ž”ȱŘŚȬřśȱ•ŠǼǰȱœž’ž“­Œ¢Œ‘ȱ ’ȱ ™›ŠŒž“­Œ¢Œ‘ȱ £Š ˜˜ ˜ǯȱ œ£¢œ”’Žȱ ‹ŠŠ—Žȱ ”˜‹’Ž¢ȱ ‹¢Ù¢ȱ ‹Ž££’Ž—Žǰȱ –’ŠÙ¢ȱ  ¢”œ£ŠÙŒŽ—’Žȱ—’Žȱ•ž‹ȱ ¢Čœ£Žǯȱ¢Ù¢ȱœžŽ—”Š–’ȱœž’à ȱ—’ŽœŠŒ“˜—Š›—¢Œ‘ȱ•ž‹ȱ ™˜¢™•˜–˜ ¢Œ‘ȱȱ‹ŠŠ—’žȱž £•¿—’˜—˜ȱ›£¢ȱ›ž™¢ȱ”˜‹’ŽDZȱČ¢“­ŒŽȱ ȱ™˜“Ž¢—”¿ȱ Ȯȱœ’—’Ž•”’ȱǻŞŖȱ”˜‹’ŽǼǰȱ”˜‘Š‹’ž“­ŒŽȱǻŞŘȱ”˜‹’Ž¢Ǽȱ˜›Š£ȱ–¿ČŠ”’ȱǻŝŞȱ”˜‹’ŽǼǯȱŠČȱ‹¢Œ’Šȱ ȱ£ ’­£”žȱ•Šȱ”˜‹’Žȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ’ȱ™˜ï•ž‹’˜—¢Œ‘ȱ ¢—˜œ’Ùȱ–’—’–ž–ȱŗȱ›˜”ǯȱ ˜‹à›ȱ ˜ȱ ‹ŠŠÚȱ ”˜‹’Žȱ Č¢“­Œ¢Œ‘ȱ  ȱ ™˜“Ž¢—”¿ȱ ž £•¿—’ŠÙȱ ™›£¢“¿Žǰȱ £Šȱ ŽŠž•˜ȱ ’ȱ ˜››’œȱ ǻŘŖŖśǼȱ ˜›Š£ȱ

(17) Šœ£Ž œ”­ȱ ǻŘŖŖŜǼǰȱ ”›¢Ž›’Šȱ £˜—’Žȱ £ȱ ”à›¢–’ȱ ž £•¿—’˜—˜ȱ œ’—’Ž•”’ǰȱ ”à›Žȱ ž”˜ÚŒ£¢Ù¢ȱ Řśȱ ›˜”ȱ Č¢Œ’Šǰȱ Č¢Ù¢ȱ  Žȱ  ÙŠœ—¢–ȱ ˜œ™˜Š›œ ’Žȱ ˜–˜ ¢–ȱ’ȱ ȱŒ’­žȱ˜œŠ—’Œ‘ȱŜȱ–’Žœ’¿Œ¢ȱ—’Žȱ‹¢Ù¢ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—Žȱ ȱœŠ‹’•—¢ȱ£ ’­£Ž”ȱœŽ”œžŠ•—¢ǯȱ ˜‹’Ž¢ȱ£ȱ›£ŽŒ‘ȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ›ž™ȱ‹¢Ù¢ȱ‘˜–˜Ž—’Œ£—Žȱ›à —’ŽČȱ™˜ȱ £•¿Ž–ȱ ’Ž”žǰȱ—ŠȱŒ˜ȱ œ”Š£ž“­ȱ ¢—’”’ȱ£Š–’Žœ£Œ£˜—Žȱ ȱŠ‹Ž•’ȱŗǯ Tabela 1. Wiek badanych kobiet Kobiety. N. Wiek. g›Ž—’Š. Odchyl. stand.. Singelki. 80. 25-35. 28,7. 3,7. ˜‘Š‹’ž“­ŒŽȱ. 82. 24-35. 27,9. 3,3. ¿ČŠ”’. 78. 25-35. 29,1. 3,9. àَ–. 240. 24-35. 28,5. 4,2. Analiza wariancji ANOVA F. p. 27,2. 0,216. ’Ž”ȱ—’Žȱ›àȗ’Œž“Žȱ’œ˜—’Žȱ”˜‹’ŽȱČ¢“­Œ¢Œ‘ȱ ȱ™˜“Ž¢—”¿ǰȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ’ȱ–¿ČŠŽ”ǯ. strona 213.

(18) ˜–’Š› ˜ȱ ‹ŠŠÚȱ £Šœ˜œ˜ Š—˜ȱ Š—”’Ž¿ǰȱ  Žœ’˜—Š›’žœ£ȱ ˜Œ£žŒ’Šȱ Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ Œ‘—ŠœŠȱǻŗşşŖǼȱ˜›Š£ȱ¢ ’ŠȱœŠ—Š›¢£˜ Š—¢ȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žǯȱ ȱ Š—”’ŽŒ’Žȱ ž £•¿—’˜—˜ȱ ™¢Š—’Šȱ ˜¢Œ£­ŒŽȱ £–’Ž——¢Œ‘ȱ Ž–˜›ŠęŒ£—¢Œ‘ǯȱ  Žœ’˜—Š›’žœ£ȱ˜Œ£žŒ’ŠȱŽ£™’ŽŒ£ŽÚœ ŠȱǯȱŒ‘—ŠœŠȱ ¢”˜›£¢œŠ—˜ȱ˜ȱ˜ŒŽ—¢ȱ™˜£’˜–žȱ ™˜Œ£žŒ’Šȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šǯȱ Š ’Ž›Šȱ ˜—ȱ řŖȱ ™¢ŠÚȱ  ¢˜›¿‹—’˜—¢Œ‘ȱ £ȱ ŝśȬ™¢Š—’˜ Ž“ȱ Ž›œ“’ȱ  Žœ’˜—Š›’žœ£ŠȱŽŒ’ž›’¢ȱȮȱ —œŽŒ’ž›’¢ȱǻȬ ǼȱǯȱŠœ•˜ Šǯȱȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ™œ¢Œ‘˜–Ž›¢Œ£—¢Œ‘ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£Ž–ȱž£¢œ”ž“Žȱœ’¿ȱŒ£Ž›¢ȱ›˜£Š“Žȱ ¢—’”à DZȱ  ¢—’”ȱ˜à•—¢ȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱǻ‹Ǽȱ˜›Š£ȱ ¢—’”’ȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ™˜œ£Œ£Žà•—¢–’ȱ ¢–’Š›Š–’ȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šǰȱ“ǯȱ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱ‹•’œ”˜ïŒ’ȱȮȱ•ȱǻ ¢£—ŠŒ£—’”ȱ ™˜›£Ž‹¢ȱ ™›£¢—Š•ŽČ—˜ïŒ’ǰȱ –’٘ǰȱ ‹•’œ”˜ïŒ’ȱ £ȱ ’——¢–’Ǽǰȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ Ȯȱ ȱ ǻ ¢£—ŠŒ£—’”ȱ™˜›£Ž‹¢ȱ‹Ž£™’ŽŒ£—Ž˜ȱž—”Œ“˜—˜ Š—’Šȱ ȱŒ˜£’Ž——¢–ȱČ¢Œ’žǰȱ ™Ù¢ žȱ—Šȱ‹’Žȱ £Š›£ŽÚǰȱž™˜›£­”˜ Š—’ŠǼǰȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ£ŠžŠ—’Šȱ˜ȱœ’Ž‹’ŽȱȮȱœȱǻ ¢£—ŠŒ£—’”ȱ™˜›£Ž‹¢ȱ œ£ŠŒž—”žȱ ˜ȱ œ’Ž‹’Žǰȱ Šę›–ŠŒ“’ȱ œ’Ž‹’ŽǼǯȱ ›£¢ȱ ˜ŒŽ—’Žȱ ›£ŽŽ•—˜ïŒ’ȱ ȱ  ¢”˜›£¢œŠ—˜ȱ  œ”ŠĊ—’”ȱ Ž —¿›£—Ž“ȱœ™˜’œ˜ïŒ’ȱǻǼȱ˜ȱ™˜œ£Œ£Žà•—¢Œ‘ȱ™¢ŠÚǰȱ“Š”ȱ›à —’ŽČȱ•Šȱ ŒŠÙŽ˜ȱ’Œ‘ȱ£‹’˜›žǰȱ›à —˜ ŠČ—˜ï°ȱ–’¿£¢™˜Ùࠔ˜ ­ȱ˜›Š£ȱœŠ‹’•—˜ï°ȱ ¢—’”à ȱ™˜ȱ ˜”›Žœ’Žȱ  àŒ‘ȱ ¢˜—’ǰȱ ”à›Žȱ ž£¢œ”Š—˜ȱ £ȱ ‹ŠŠÚȱ ŝśȬ˜œ˜‹˜ Ž“ȱ ›ž™¢ȱ œžŽ—à ǯȱ ȱ ™›£¢™Š”žȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ  œ™àٌ£¢——’”’ȱ ›£ŽŽ•—˜ïŒ’ȱ  ¢—˜œ£­ȱ ˜™˜ ’Ž—’˜ȱ •Šȱ ȱȮȱ›ȱƽȱŖǰşřǰȱ•Šȱ•ȱȮȱ›ȱƽȱŖǰŞşDzȱ•ŠȱȱȮȱ›ȱƽȱŖǰŞŗDzȱ•ŠȱœȱȮȱ›ȱƽȱŖǰşŖǯȱŠŠ—’Žȱ›Š—˜ïŒ’ȱ ȱ ¢–ŠŠÙ˜ȱ˜—’Žœ’Ž—’Šȱ ¢—’”à ȱ˜ȱ’——¢Œ‘ȱ£ ’­£Š—¢Œ‘ȱ£ȱ­ȱ£’Ž£’—­ȱ–Ž˜ȱ psychometrycznych: Kwestionariusza samoaktualizacji Shostroma (POI) i Kweœ’˜—Š›’žœ£Šȱ˜œ˜‹˜ ˜ïŒ’ȱŗŜȬȱǯǯȱŠĴŽ••Šǯȱ ’Ž›£˜—˜ǰȱȎȱ™›˜ŒŽ—ȱ ¢“Šï—’Š—¢Œ‘ȱ  Š›’Š—Œ“’ȱ ¢—’”à ȱ ȱ™›£¢ȱ™˜–˜Œ¢ȱœ”Š•ȱ ȱ ¢—˜œ’ȱ”˜•Ž“—˜DZȱȱȮȱŚŚƖǰȱŗȱȮȱŘŚƖǰȱ ȱȮřśƖǰȱœȱȮȱřŜƖǯȱ–’Ž——˜ï°ȱ˜à•—Ž˜ȱ ¢—’”žȱ ȱ ¢“Šï—’Š—Šȱ“ŽœȱŠČȱ ȱŝŖƖȱ™›£¢ȱ ™˜–˜Œ¢ȱœ”Š•ȱŗŜȱȮȱǰȱ™˜Œ£Šœȱ¢ȱ™˜œ£Œ£Žà•—¢Œ‘ȱ ¢–’Š›à DZȱŗȱȮȱŚŗƖDzȱȱȮȱśŞƖDzȱ œȱȮŜŘƖǯȱ¢—’”’ȱž£¢œ”’ Š—Žȱ™›£¢ȱ™˜–˜Œ¢ȱ ȱœ­ȱ ȱžČŽ“ȱ–’Ž›£ŽȱŽŽ›–’—˜ Š—Žȱ ™›£Ž£ȱ›àȗŽȱž”ÙŠ¢ȱŒŽŒ‘ȱ˜œ˜‹˜ ˜ïŒ’ǰȱ”à›Žȱœ­ȱ£˜—Žȱ£ȱ˜™Ž›ŠŒ¢“—¢–’ȱ£ŠÙ˜ČŽ—’Š–’ȱ œ˜›–žÙ˜ Š—¢–’ȱ™›£Ž£ȱŠœ•˜ ŠȱǻŒ‘—ŠœǰȱŗşşŖǼǯ ¢ ’ŠȱœŠ—Š›¢£˜ Š—¢ȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“¿ȱǻ ÙŠœ—Ž“ȱ”˜—œ›ž”Œ“’ǼȱœÙžČ¢ȱ˜ȱ˜ŒŽ—¢ȱ™˜£’˜–žȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Žǯȱ”ÙŠŠȱœ’¿ȱ£ȱŗśȱ™¢ŠÚǰȱ—Šȱ”à›Žȱ˜™˜ ’Ž£’ȱž™˜›£­”˜ Š—Žȱœ­ȱ—ŠȱŚȬœ˜™—’˜ Ž“ȱœ”Š•’ǯȱ £¢œ”Š—Žȱ ¢—’”’ȱ™˜£ Š•Š“­ȱ—Šȱ˜ŒŽ—¿ȱ’•˜ïŒ’ȱ’ȱ“Š”˜ïŒ’ȱ”˜—Š”à ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢Œ‘ȱ –˜Č•’ ¢Œ‘ȱ˜ȱ£Š” Š•’ę”˜ Š—’Šȱ—Šȱ“Ž—¢–ȱ£ȱ›£ŽŒ‘ȱ™˜£’˜–à ȱ›Ž•ŠŒ“’DZȱ ŗȱȮȱ ‹›Š”ȱ‹•’œ”’Œ‘ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ•ž‹ȱœ™˜›Š¢Œ£—ŽȱȮȱœÙŠ‹ŽȱŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱœ’¿ȱ£ ’­£Š—Žȱ™›£ŽŽȱ  œ£¢œ”’–ȱ £ȱ ”˜—Š”Š–’ȱ  ȱ ™›ŠŒ¢ȱ •ž‹Ȧ’ȱ —Šȱ žŒ£Ž•—’ǰȱ œ™¿£Š—’Žȱ Œ£Šœžȱ  ˜•—Ž˜ȱ —Š“Œ£¿ïŒ’Ž“ȱ ȱ˜–žȱ™›£ŽȱŽ•Ž ’£˜›Ž–ǰȱ™›£¢ȱ”˜–™žŽ›£Žǰȱ›£Š”˜ȱœ™˜”Š—’Šȱ˜ Š›£¢œ”’Žȱ’ȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ’—’Œ“Š¢ ¢ȱǯ ŘȱȮȱȱ™˜œ£ž”’ Š—’Žȱ”˜—Š”à ȱȮȱ™˜œ£ž”’ Š—’Žȱ˜œà‹ȱ‹•’œ”’Œ‘ǰȱ‹¢ Š—’Žȱ ȱ–’Ž“œŒŠŒ‘ȱ œ™˜”ŠÚȱ Ȯȱ ”•ž‹ŠŒ‘ǰȱ ”Š ’Š›—’ŠŒ‘ǰȱ ¢œ”˜Ž”ŠŒ‘ȱ ’™ǯǰȱ œ™¿£Š—’Žȱ Œ£Šœžȱ  ˜•—Ž˜ȱ ™˜£Šȱ˜–Ž–ǯȱ ˜—Š”¢ȱ˜ Š›£¢œ”’Žȱ˜ȱ›àȗŽ“ȱŒ£¿œ˜•’ ˜ïŒ’ȱ’ȱ—’Žȱ£Š œ£Žȱ£ȱ¢–’ȱ œŠ–¢–’ȱ˜œ˜‹Š–’ǯȱœŠŽŒ£—’Žȱ˜ŒŽ—’Š—Žȱ“Š”˜ȱ™›£ŽŒ’¿—Žǯ řȱȮȱȱ‹ž˜ Š—’Žȱ›Ž•ŠŒ“’ȱȮȱ™˜›£¢–¢ Š—’Žȱ”˜—Š”à ȱ‹•’œ”’Œ‘ǰȱ£Š™›Šœ£Š—’Žǰȱ’—’Œ“˜ Š—’Žȱ’ȱ˜›Š—’£˜ Š—’Žȱœ™˜”ŠÚǰȱ›˜œ£Œ£Ž—’Žȱœ’¿ȱ˜ȱ˜œ˜‹¿Ȧ¢ǰȱ£ȱ”à›¢–’ȱ”˜—Š”ȱ“Žœȱ ž›£¢–¢ Š—¢ǰȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ™›£Ž“Š ’Š“­ŒŽȱœ’¿ȱ ȱ™˜œŠŒ’ȱŒ£¿œŽ˜ȱ›˜£–Š ’Šstrona 214.

(19) —’Šǰȱ˜ Š›Ž˜ȱœÙžŒ‘Š—’ŠǰȱŠ•ŽȱŽČȱ£ ’Ž›£Š—’Šȱœ’¿ǰȱ˜”Š£¢ Š—’Šȱ œ™Š›Œ’Šǰȱ˜‹Š›˜ ¢ Š—’ŠǯȱŒŽ—’Š—Žȱ“Š”˜ȱ™ŽÙ—Žǯȱ. ¢—’”’ȱ‹ŠŠÚ ˜£’˜–ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ‹ž˜ Š—’Žȱ‹•’œ”’Œ‘ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢Œ‘ȱžȱ”˜‹’ŽȱČ¢“­Œ¢Œ‘ȱ ȱ™˜“Ž¢—”¿ȱǰȱ”˜‘Š‹’ž“ŠŒ¢Œ‘ȱ’ȱ–¿ČŠŽ”ȱ™›Ž£Ž—ž“ŽȱŠ‹Ž•ŠȱŘǯ Š‹Ž•ŠȱŘǯȱŽ•ŠŒ“Žȱ”˜‹’Žȱœ’—’Ž•Ž”ǰȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ’ȱ–¿ČŠŽ” ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Ž N % ›£ŽŒ’¿—ŽȱȮȱ™˜œ£ž”’ Š—’Žȱ N kontaktów % ŽÙ—ŽȱȮȱ‹ž˜ Š—’Žȱ N i podtrzymywanie relacji % N àَ–ȱ % Chi-kwadrat = 43,87 p = 0,001 Brak lub sporadyczne. Singelki. ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ. ¿ČŠ”’. àَ–. 31 38,7% 36 45,0% 13 16,3% 80 100%. 17 20,7% 45 54,9% 20 24,4% 82 100%. 3 3,85% 33 42,3% 42 53, 85% 78 100%. 51 21,25% 114 47,5% 75 31,25% 240 100%. ˜ ’Ž›£˜—˜ȱ‘’™˜Ž£¿ȱŗǯȱ œ—’Ž“Žȱ£Š•ŽČ—˜ï°ȱ–’Ž£¢ȱœŠ—Ž–ȱŒ¢ ’•—¢–ȱ”˜‹’Žȱ Šȱ™˜£’˜–Ž–ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ£ȱ’——¢–’ȱ•žĊ–’ǯȱ’—’Ž•”’ȱ™˜œ£ž”ž“­ȱ”˜—Š”à ȱ£ȱ’——¢–’ȱǻŚśƖǼǰȱŠ•Žȱ›à —’ŽČȱ£—ŠŒ£—¢ȱ’Œ‘ȱž£’ŠÙȱǻřŞǰŝƖǼȱ—’Žȱ“Žœȱ£Š’—Ž›Žœ˜ Š—¢ȱ ”˜—Š”Š–’ȱ ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢–’ǯȱ ï›àȱ ”˜‹’Žȱ ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ ™›£Ž ŠČŠ“­ŒŠȱ Œ£¿ï°ȱ ǻśŚǰşƖǼȱ ™˜œ£ž”ž“Žȱ ”˜—Š”à ǯȱ ȱ ”˜•Ž’ȱ –¿ČŠ”’ȱ ž“Š —’Š“­ȱ £ŠŒ‘˜ Š—’Šȱ ž”’Ž›ž—”˜ Š—Žȱ—Šȱ‹ž˜ Š—’Žȱ’ȱ™˜›£¢–¢ Š—’Žȱ›Ž•ŠŒ“’ȱǻśřǰŞśƖǼǰȱŠ•Žȱ›à —’ŽČȱ£˜›’Ž—˜ Š—Žȱœ­ȱ—Šȱ™˜œ£ž”’ Š—’Žȱ”˜—Š”à ȱǻŚŘǰřƖǼǯ ˜—’Žȱ£ȱ˜¢Œ‘Œ£Šœ˜ ¢–’ȱ ¢—’”Š–’ȱ‹ŠŠÚȱŒ£¢——’”Š–’ȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—¢–’ǰȱ ”à›Žȱ£Š™Ž —’Š“­ȱŽŽ”¢ —˜ï°ȱ ȱ‹ž˜ Š—’žȱ‹•’œ”’Œ‘ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢Œ‘ȱ“Žœȱ ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱǻ•˜™ŠǰȱŘŖŖśDzȱ

(20) Š—’Œ”ŠǰȱŘŖŖŜǼǯȱŠ•œ£ŽȱŠ—Š•’£¢ȱ‹¿­ȱ–’ŠÙ¢ȱ—Šȱ ŒŽ•žȱ˜”›Žï•Ž—’Žȱ ¢œ¿™˜ Š—’Šȱ’ȱ—Šœ’•Ž—’ŠȱŽ“ȱ£–’Ž——Ž“ǰȱ ȱ›£ŽŒ‘ȱ›ž™ŠŒ‘ȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ ”˜‹’ŽǰȱŒ˜ȱ™›Ž£Ž—ž“­ȱŠ‹Ž•Žȱřȱ’ȱřŠǯȱ. strona 215.

(21) Š‹Ž•Šȱřǯȱ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱžȱœ’—’Ž•Ž”ǰȱ”˜‹’Žȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ’ȱ–¿ČŠŽ”ȱ Poczucie bez™’ŽŒ£ŽÚœ Š ȱȮȱ wynik ogólny ȱȮȱ poczucie ‹•’œ”˜ïŒ’ ȱȮȱ poczucie œŠ‹’•—˜ïŒ’ǯ ȱȮȱ poczucie zaufania. Singelki ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ ¿ČŠ”’ àَ– Singelki ”˜‘Š‹’ž“­cee ¿ČŠ”’ àَ– Singelki ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ ¿ČŠ”’ àَ– Singelki ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ ¿ČŠ”’ àَ–. Analiza Odchyl. Ù­ȱ Wariancji N g›Ž—’Š stand. Stand. ANOVA F 80 16,1 5,51 0,71 6,245 82 14,6 5,41 0,70 78 18,2 5,95 0,77 240 16,3 5,79 0,43 80 6,8 1,93 0,25 3,528 82. 6,5. 1,99. 0,26. 78 240 80 82 78 240 80 82 78 240. 7,4 6,9 4,4 4,3 5,6 4,8 5,0 3,9 5,2 4,7. 2,13 2,05 2,27 2,53 2,64 2,54 2,77 2,64 2,52 2,69. 0,28 0,15 0,29 0,33 0,34 0,19 0,36 0,34 0,33 0,20. p ŖǰŖŖŘ. ŖǰŖřŗ. 5,381. ŖǰŖŖś. 4,151. ŖǰŖŗŝ. Tabela 3a. Porównania wielokrotne z wykorzystaniem testu Tukeya HSD ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š ȱȮȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹•’œ”˜ïŒ’ǯ. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’ŽȱœŠ‹’•—˜ïŒ’ǯ. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ£ŠžŠ—’Š. Stan cywilny Singelki ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ Singelki ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ Singelki ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ Singelki ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ. Stan cywilny ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ 9 ¿ČŠ”’. œ˜—˜ï° 0,297 0,108 ŖǰŖŖŘ. ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ 9 ¿ČŠ”’. 0,610 0,218 ŖǰŖŘŜ. ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ 9 ¿ČŠ”’. 0,953 ŖǰŖŘŘ ŖǰŖŖş. ˜‘Š‹’ž“­ŒŽ 9 ¿ČŠ”’. 0,067 0,895 ŖǰŖŘŗ. ’™˜Ž£Šȱ Řȱ —’Žȱ £˜œŠÙŠȱ ™˜ ’Ž›£˜—Šǯȱ ’—’Ž•”’ȱ ’ȱ –¿ČŠ”’ȱ ›àȗ’Œž“Žȱ ¢•”˜ȱ “ŽŽ—ȱ  ¢–’Š›ȱ ™˜Œ£žŒ’Šȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ “Š”’–ȱ “Žœȱ ™˜Œ£žŒ’Žȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ ǻp = 0,022). strona 216.

(22) ¿ČŠ”’ȱ ™›£Ž“Š ’Š“­ȱ ’œ˜—’Žȱ  ¢Čœ£Žȱ ™˜Œ£žŒ’Žȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ œŠ—˜ ’­ŒŽȱ ˜ȱ ™˜›£Ž‹’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£—Ž˜ȱ ž—”Œ“˜—˜ Š—’Šȱ  ȱ Œ˜£’Ž——¢–ȱ Č¢Œ’žǰȱ  ™Ù¢ žȱ —Šȱ ‹’Žȱ £Š›£ŽÚȱ ’ȱž™˜›£­”˜ Š—’Šǰȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ£ȱœ’—’Ž•”Š–’ǯȱ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ’œ˜—’Žȱ ›àȗ’Œž“Žȱ”˜‹’Ž¢ȱ”˜‘Š‹’ž“­ŒŽȱ’ȱ–¿ČŠ”’ȱ˜—˜ï—’Žȱ˜ȱ˜à•—Ž˜ȱ ¢—’”žȱǻp = 0,002) “Š”ȱ’ȱ“Ž˜ȱ ¢–’Š›à DZȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹•’œ”˜ïŒ’ȱ£ȱ•žĊ–’ǰȱ”à›Žȱ£ ’­£Š—Žȱ“Žœȱ£ȱ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱ ™›£¢—Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ’ȱ–’٘ȱǻpȱƽȱŖǰŖŘŜǼǰȱ™˜Œ£žŒ’ŠȱœŠ‹’•—˜ïŒ’ǰȱيžȱǻp = 0,009) oraz zaufania, szacunku do siebie (pȱƽȱŖǰŖŘŗǼǯȱ¿ČŠ”’ȱŒ‘Š›Š”Ž›¢£ž“Žȱ’œ˜—’Žȱ ¢Čœ£Žȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ—’Čȱ”˜‹’Ž¢ȱ”˜‘Š‹’ž“­ŒŽǯȱ˜£¢Œ“Šȱ–¿ČŠ”’ȱ“Žœȱ ¢ČŽ“ȱ˜ŒŽ—’Š—Šǰȱ Œ˜ȱ –˜ČŽȱ œ”ž”˜ Š°ȱ ˜‹Š Š–’ȱ ’ȱ —’Ž™Ž —˜ïŒ’­ȱ ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ ”˜‹’Žǯȱ ˜‘Š‹’ŠŒ“Šȱ ž£—Š Š—Šȱ “Žœȱ ‹˜ ’Ž–ȱ £Šȱ £ ’­£Ž”ȱ ˜ȱ –—’Ž“œ£Ž“ȱ › ŠÙ˜ïŒ’ȱ ’ȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’ǰȱ  ȱ ™˜›à —Š—’žȱ ˜ȱ –ŠÙȎڜ Šȱ ǻŽ•ĵŽ›ǰȱ ŘŖŖŖDzȱ Š’Žǰȱ

(23) ˜¢—Ž›ǰȱ ŘŖŖŖDzȱ ŠŸŽȬ Ž›£ȱ ŘŖŖŘǰȱ ŘŖŖ؊Dzȱ Binstock, 2003; Brown, 2003; Kline i in., 2004; Janicka 2009). ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ”˜‹’Žȱ˜ȱ›àȗ¢–ȱ™˜£’˜–’Žȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ ™›Ž£Ž—ž“­ȱŠ‹Ž•ŽȱŚȱ’ȱŚŠǯ Š‹Ž•ŠȱŚǯȱȱ˜Œ£žŒ’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ ”˜‹’Žȱ ˜ȱ ›àȗ¢–ȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’žȱ w relacje Analiza ȱȮȱ wariancji Odchyl. Ù­ȱ poczucie N g›Ž—’Š ANOVA Stand. stand. ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š F p brak lub 51 12,84 5,003 0,822 34,10 ŖǰŖŖŗ sporadyczne ȱȮȱ 114 14,95 5,174 0,558 wynik ogólny ™›£ŽŒ’¿—Ž. ȱȮȱ poczucie ‹•’œ”˜ïŒ’. ȱȮȱ poczucie œŠ‹’•—˜ïŒ’. ȱȮȱ poczucie zaufania. strona 217. ™ŽÙ—Ž. 75. 20,63. 4,538. 0,601. brak lub sporadyczne. 51. 6,05. 1,957. 0,322. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 114. 6,55. 1,950. 0,210. ™ŽÙ—Ž. 75. 7,95. 1,836. 0,243. brak lub sporadyczne. 51. 3,59. 2,127. 0,350. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 114. 4,16. 2,295. 0,247. ™ŽÙ—Ž. 75. 6,42. 2,352. 0,312. brak lub sporadyczne. 51. 3,24. 2,443. 0,402. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 114. 4,26. 2,441. 0,263. ™ŽÙ—Ž. 75. 6,25. 2,488. 0,330. 13,57. ŖǰŖŖŗ. 22,90. ŖǰŖŖŗ. 19,19. ŖǰŖŖŗ.

(24) Š‹Ž•ŠȱŚŠǯȱ˜›à —Š—’Šȱ ’Ž•˜”›˜—ŽȱȮȱŽœȱž”Ž¢Š ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š ȱȮȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ w relacje brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ ‹•’œ”˜ïŒ’. brak lub sporadyczne. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’. brak lub sporadyczne. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ zaufania. brak lub sporadyczne. ™›£ŽŒ’¿—Ž. ™›£ŽŒ’¿—Ž. ™›£ŽŒ’¿—Ž. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ w relacje ™›£ŽŒ’¿—Ž ™ŽÙ—Ž ™ŽÙ—Ž. œ˜—˜ï° 0,078 ŖǰŖŖŗ ŖǰŖŖŗ. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,393. ™ŽÙ—Ž. ŖǰŖŖŗ. ™ŽÙ—Ž. ŖǰŖŖŗ. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,416. ™ŽÙ—Ž. ŖǰŖŖŗ. ™ŽÙ—Ž. ŖǰŖŖŗ. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,093. ™ŽÙ—Ž. ŖǰŖŖŗ. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŖŗ. ˜£¢¢ —’Žȱ £ Ž›¢ę”˜ Š—˜ȱ ‘’™˜Ž£¿ȱ řǯȱ ˜Œ£žŒ’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ Ȯȱ  ¢—’”ȱ ˜à•—¢ȱ˜›Š£ȱ“Ž˜ȱ ¢–’Š›¢ȱǻ‹•’œ”˜ï°ǰȱœŠ‹’•—˜ï°ȱ’ȱ£ŠžŠ—’ŽǼȱ˜”Š£ŠÙ¢ȱœ’¿ȱ’œ˜—’Žȱ ¢Čœ£Žȱžȱ”˜‹’Žǰȱ”à›Žȱ–Š“­ȱŒ£¿œŽȱ”˜—Š”¢ȱȮȱ ȱ™ŽÙ—’ȱœ’¿ȱŠ—ŠČž“­ȱǻ‹žž“­ȱ’ȱ™˜›£¢–ž“­ȱ ›Ž•ŠŒ“Žȱ £ȱ ’——¢–’Ǽȱ  ȱ ™˜›à —Š—’žȱ ˜ȱ ¢Œ‘ǰȱ ”à›Žȱ –Š“­ȱ ”˜—Š”¢ȱ œ™˜›Š¢Œ£—Žȱ (pȱƽȱŖǰŖŖŗǼȱ˜›Š£ȱ™›£ŽŒ’¿—Žȱǻȱ™˜œ£ž”ž“­ȱ”˜—Š”à ǰȱ”à›Žȱ£ ¢”•Žȱ–Š“­ȱŒ‘Š›Š”Ž›ȱŒ£Šsowy) (pȱƽȱŖǰŖŖŗǼǯȱ˜”›Žï•Šȱœ’¿ȱ£—ŠŒ£Ž—’Žȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ•Šȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ£ȱ’——¢–’ȱ•žĊ–’ǯȱœ˜‹¢ȱ˜ï ’ŠŒ£Š“­ŒŽȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱœ™˜œ›£ŽŠ“­ȱ’——¢Œ‘ȱ •ž£’ȱ“Š”˜ȱ™›£¢“Š£—¢Œ‘ǰȱČ¢Œ£•’ ¢Œ‘ǰȱœŽ›ŽŒ£—¢Œ‘ǯȱ˜ Š›£¢œ£¢ȱŽ–žȱ‹›Š”ȱ ›˜˜ïŒ’ȱ ’ȱ”˜—Ě’”˜ ˜ïŒ’ȱ˜›Š£ȱ˜•Ž›Š—Œ“ŠǯȱŠ”’Žȱ˜œ˜‹¢ȱ–Š“­ȱœ”Ù˜——˜ï°ȱ›ŠŒ£Ž“ȱ˜ȱž”’Ž›ž—”˜ ¢ Š—’Šȱ œ’¿ȱ —Šȱ Šȱ ’ȱ ’——¢Œ‘ȱ •ž£’ȱ —’Čȱ —Šȱ œ’Ž‹’Žȱ œŠ–Ž˜ǯȱ ›£¢–ž“­ȱ œŽ›ŽŒ£—Žȱ ›Ž•ŠŒ“Žȱ £ȱ ˜˜Œ£Ž—’Ž–ǰȱ —Š˜–’Šœȱ Ž™›¢ ŠŒ“Šȱ ™˜Œ£žŒ’Šȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ  ™Ù¢ Šȱ —Šȱ ˜–’Ž——Žȱ £ŠŒ‘˜ Š—’Žǯȱ ˜“Š ’Šȱ œ’¿ȱ žȱ ‹›Š”ȱ Š”ŒŽ™ŠŒ“’ǰȱ ™˜Œ£žŒ’Žȱ ˜›£žŒŽ—’Šǯȱ œ˜‹¢ȱŠ”’ŽȱŒ£ž“­ȱœ’¿ȱ—’Ž”˜Œ‘Š—Žǰȱ›Š”˜ Š—ŽȱŒ‘Ù˜—˜ȱ’ȱ‹Ž£ȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’ǯȱ˜ï ’ŠŒ£Š“­ȱ œŠ–˜—˜ïŒ’ǰȱ ¢˜‹Œ˜ Š—’Šǰȱœž‹’Ž”¢ —Ž“ȱ’£˜•ŠŒ“’ȱ’ȱ—’Ž™˜”˜“žǯȱž£’ȱ˜ȱ—ŽŠ¢ —Žȱ —ŠœŠ ’Ž—’Žȱ˜ȱ˜˜Œ£Ž—’ŠȱȮȱ‹›Š”ȱ£ŠžŠ—’Šǰȱ—’ŽŒ‘¿°ȱ’ȱ£Š£›˜ï°ǰȱŠȱ—Š Žȱ ›˜˜ï°ȱ ˜bec innych ludzi (Uchnast, 1990). Ponadto ˜œ˜‹¢ȱ˜ȱ—’œ”’–ȱ™˜Œ£žŒ’žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ £ ¢”•Žȱ­Č­ȱ˜ȱ›Žž”Œ“’ȱŽęŒ¢à ȱŽ–˜Œ“˜—Š•—¢Œ‘ȱŠ—’ČŽ•’ȱ˜ȱ ˜›£Ž—’Šȱ œ™à•—˜¢ȱ £ȱ›ž’–ȱŒ£Ù˜ ’Ž”’Ž–ȱ˜™’Ž›Š“­ŒŽ“ȱœ’¿ȱ—Šȱ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ™˜–’˜˜ ¢Œ‘ȱ’ȱœ¢–Ž›¢Œ£—¢Œ‘ȱ ǻŽžŽ—ǰȱ˜›Œ£˜—ǰȱŘŖŖŘǼǯȱ ˜—œŽ” Ž—Œ“­ȱœ­ȱ£ŠŒ‘˜ Š—’Šȱ’—¢ ’žŠ•’œ¢Œ£—Žǯ ˜•Ž“—ŽȱŠ‹Ž•ŽȱǻśǰȱŜǰȱŝǼȱ™›Ž£Ž—ž“­ȱ ¢—’”’ȱ˜¢Œ£­ŒŽȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱȱ ’ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ•Šȱ›£ŽŒ‘ȱ›ž™ȱ”˜‹’ŽȱȮȱœ’—’Ž•Ž”ǰȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ’ȱ–¿ČŠŽ”ǯ. strona 218.

(25) Š‹Ž•Šȱśǯȱȱ˜Œ£žŒ’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ œ’—’Ž•Ž”ȱ ˜ȱ ›àȗ¢–ȱ ™˜£’˜–’Žȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ w relacje ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Ž ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š. ȱȮȱ ¢—’”ȱ ogólny. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ ‹•’œ”˜ïŒ’. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ zaufania. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ N w relacje brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž ™ŽÙ—Ž brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž ™ŽÙ—Žȱ brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž ™ŽÙ—Žȱ brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž ™ŽÙ—Žȱ. Odg›ŽÙ­ȱ chyl. nia stand. stand.. 31. 13,65. 4,88. 1,02. 36 13. 16,04 22,10. 4,78 4,46. 0,92 1,41. 31. 6,30. 2,03. 0,42. 36 13. 6,70 8,20. 1,73 1,69. 0,33 0,53. 31. 3,74. 2,00. 0,42. 36 13. 4,48 5,70. 2,15 2,75. 0,41 0,87. 31. 3,70. 2,27. 0,47. 36 13. 4,85 8,20. 2,51 1,99. 0,48 0,63. Analiza wariancji ANOVA F p 10,95. ŖǰŖŖŗ. 3,74. ŖǰŖřŖ. 2,78. 0,070. 12,98. ŖǰŖŖŗ. Š‹Ž•ŠȱśŠǯȱ˜›à —Š—’Šȱ ’Ž•˜”›˜—ŽȱȮȱŽœȱž”Ž¢Š ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š ȱȮȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹•’œ”˜ïŒ’. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’ŽȱœŠ‹’•—˜ïŒ’. PB – poczucie zaufania. strona 219. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱȱȱȱȱȱ ȱ ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱȱȱȱ œ˜—˜ï° relacje w relacje ™›£ŽŒ’¿—Ž 0,191 brak lub sporadyczne ™ŽÙ—Žȱ ŖǰŖŖŗ ™›£ŽŒ’¿—Ž ™ŽÙ—Žȱ ŖǰŖŖř ™›£ŽŒ’¿—Ž 0,727 brak lub sporadyczne ™ŽÙ—Žȱ ŖǰŖŘŚ ™›£ŽŒ’¿—Ž ™ŽÙ—Žȱ 0,081 ™›£ŽŒ’¿—Ž 0,466 brak lub sporadyczne ™ŽÙ—Žȱ 0,050 ™›£ŽŒ’¿—Ž ™ŽÙ—Žȱ 0,302 SU]HFLĊWQH 0,199 brak lub sporadyczne 0,001 SHáQH 0,001 SHáQH ™›£ŽŒ’¿—Ž.

(26) ˜Œ£žŒ’Žȱ ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ ˜”Š£ŠÙ˜ȱ œ’¿ȱ ’œ˜—’Žȱ  ¢Čœ£Žȱ žȱ œ’—’Ž•Ž”ȱ ‹žž“­Œ¢Œ‘ȱ ”˜—Š”¢ȱ£ȱ’——¢–’ȱ—’Čȱžȱ¢Œ‘ǰȱ”à›Žȱ–Š“­ȱ”˜—Š”¢ȱœ™˜›Š¢Œ£—Žȱǻp = 0,001) oraz poœ£ž”ž“­ȱ”˜—Š”à ȱǻ™ƽǰŖŖřǼǯȱ˜˜‹—¢ȱ”’Ž›ž—Ž”ȱ›àȗ’Œȱ˜¢Œ£¢ȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ£ŠžŠ—’Šǯȱ ˜Œ£žŒ’Žȱ‹•’œ”˜ïŒ’ǰȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ˜ï ’ŠŒ£Š—’Ž–ȱ™›£¢—Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ’ȱ–’٘ǰȱ˜”Š£ŠÙ˜ȱ œ’¿ȱ”˜›£¢œ—’Ž“œ£Žȱžȱœ’—’Ž•Ž”ȱŠ—ŠČž“­Œ¢Œ‘ȱœ’¿ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ“Ž¢—’Žȱ˜ȱ ¢Œ‘ǰȱ”à›¢–ȱ”˜—Š”à ȱ‹›Š”ž“Žȱ•ž‹ȱ—Š ’­£ž“­ȱ“Žȱ›£Š”˜ȱǻp = 0,024). Poczucie sta‹’•—˜ïŒ’ȱ—’Žȱ›àȗ’Œž“Žȱœ’—’Ž•Ž”ȱ£Š‹’ŽŠ“­Œ¢Œ‘ȱ˜ȱ”˜—Š”¢ǰȱ‹žž“­Œ¢Œ‘ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ’ȱ¢Œ‘ǰȱ ”à›Žȱ—’Žȱœ­ȱ£Š’—Ž›Žœ˜ Š—Žȱ›Ž•ŠŒ“Š–’ǯȱ™˜›£­”˜ Š—’Žȱ’ȱ‹Ž£™’ŽŒ£—Žȱž—”Œ“˜—˜ Š—’Žȱ ȱŒ˜£’Ž——¢–ȱČ¢Œ’žȱ—’ŽȱœŠ—˜ ’ȱ˜ȱ™˜£’˜–’Žȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱœ’—’Ž•Ž”ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ £ȱ’——¢–’ȱ•žĊ–’ǯȱ Ž•ŠŒ“Žȱœ’—•Šǰȱ ȱ ’¿”œ£˜ïŒ’ȱ”˜•ŽČŽÚœ”’Žȱ’ȱ™›£¢“ŠŒ’Ž•œ”’Žǰȱ—’Žȱ ¢–ŠŠ“­ȱ™ŽÙ—Ž˜ȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ˜‹Ž“–ž“­ŒŽ˜ȱŽČȱ’— Žœ¢Œ“Žȱ’ȱ™˜—˜œ£Ž—’Žȱ”˜œ£à ǯȱ—’Ž“œ£Žȱœ›Š¢ȱ Ž–˜Œ“˜—Š•—Žǰȱ–ŠŽ›’Š•—Žȱ ȱœ¢žŠŒ“’ȱ ¢“Šȱ£Žȱ£ ’­£”žȱŒ£¢—’­ȱ˜ȱ–—’Ž“ȱœŠ‹’•—¢–ǰȱ ‹Š›£’Ž“ȱ™˜Š—¢–ȱ—Šȱœ›Žœ˜›¢ȱ£Ž —¿›£—Žȱ’ȱ—Š£—ŠŒ£Š“­ȱ ’¿”œ£¢–ȱ›¢£¢”’Ž–ȱ›˜£stania (Ambert, 2009; Gold, Sen, Hayward, 2010). Š‹Ž•ŠȱŜǯȱȱ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ”˜‹’Žȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ˜ȱ›àȗ¢–ȱ™˜£’˜–’Žȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Ž ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Ž ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š. ȱȮȱ ¢—’”ȱ ogólny. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ ‹•’œ”˜ïŒ’. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ zaufania. strona 220. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ w relacje. OdÙ­ȱ chyl. stand. stand.. N. g›Žnia. brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. 17. 10,92. 5,28. 1,52. 45. 13,94. 4,65. 0,81. ™ŽÙ—Žȱ. 20. 19,00. 4,29. 1,11. brak lub sporadyczne. 17. 5,50. 1,93. 0,56. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 45. 6,33. 1,90. 0,33. ™ŽÙ—Žȱ. 20. 7,47. 1,88. 0,49. brak lub sporadyczne. 17. 3,08. 2,43. 0,70. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 45. 3,91. 2,26. 0,39. ™ŽÙ—Žȱ. 20. 6,00. 2,45. 0,63. brak lub sporadyczne. 17. 2,33. 2,81. 0,81. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 45. 3,73. 2,21. 0,39. ™ŽÙ—Žȱ. 20. 5,47. 2,70. 0,70. Analiza wariancji ANOVA F p 10,60. ŖǰŖŖŗ. 3,70. ŖǰŖřŗ. 6,04. ŖǰŖŖŚ. 5,55. ŖǰŖŖŜ.

(27) Tabela 6a. Porównania wielokrotne – test Tukeya ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Ž ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š ȱȮȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Ž w relacje brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ ‹•’œ”˜ïŒ’. brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’. brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ zaufania. brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ w relacje. œ˜—˜ï°. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,145. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŖŖŗ. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŖř. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,401. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŘŜ. ™ŽÙ—Žȱ. 0,144. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,550. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŖŜ. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŗŜ. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,221. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŖś. ™ŽÙ—Žȱ. 0,068. ˜‹’Ž¢ȱ”˜‘Š‹’ž“­ŒŽȱ ȱ™ŽÙ—’ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—Žȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ£ȱ’——¢–’ȱ™˜œ’ŠŠ“­ȱ ¢Čœ£Žȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ—’ČȱŽȱ£ȱ›Ž•ŠŒ“Š–’ȱœ™˜›Š¢Œ£—¢–’ȱǻ™ƽǰŖŖŖŗǼȱ˜›Š£ȱ£Š‹’ŽŠ“­ŒŽȱ ˜ȱ ›Ž•ŠŒ“Žȱ ǻ™ƽǰŖŖřǼǯȱ ˜˜‹—Žȱ ›àȗ’ŒŽȱ ˜—˜œ£­ȱ œ’¿ȱ ˜ȱ ™˜Œ£žŒ’Šȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ ’ȱ ™•Šœž“­ȱ œ’¿ȱ ˜™˜ ’Ž—’˜ȱ —Šȱ ™˜£’˜–’Žȱ ™ƽȱ ǰŖŖŜȱ ’ȱ ™ƽǰŖŗŜǯȱ œ˜—’Žȱ  ¢Čœ£Žȱ žȱ ”˜‹’Žȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—¢Œ‘ȱ—’Čȱžȱ¢Œ‘ǰȱ”à›Žȱ—’Žȱ­Č­ȱ˜ȱ—Š ’­£¢ Š—’Šȱ”˜—Š”à ȱ˜”Š£ŠÙ˜ȱ œ’¿ȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹•’œ”˜ïŒ’ȱǻ™ƽǰŖŘŜǼȱ’ȱ£ŠžŠ—’Šȱǻ™ƽǰŖŖśǼǯ. strona 221.

(28) Š‹Ž•Šȱŝǯȱȱ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱžȱ–¿ČŠŽ”ȱ˜ȱ›àȗ¢–ȱ™˜£’˜–’Žȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ w relacje ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Ž ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ g›Ž- Odchyl. Ù­ȱ N F p ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š w relacje nia stand. stand. brak lub sporadyczne 3 15,00 1,41 1,00 9,166 ŖǰŖŖŗ ȱȮȱ ¢—’”ȱ ™›£ŽŒ’¿—Ž 33 15,12 6,08 1,19 ogólny ™ŽÙ—Žȱ 42 20,94 4,59 0,81 ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ ‹•’œ”˜ïŒ’. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ œŠ‹’•—˜ïŒ’. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ zaufania. brak lub sporadyczne 3. 6,50. ,71. 0,50. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 33. 6,65. 2,26. 0,44. ™ŽÙ—Žȱ. 42. 8,09. 1,87. 0,33. brak lub sporadyczne 3. 5,00. 1,41. 1,00. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 33. 4,15. 2,52. 0,50. ™ŽÙ—Žȱ brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. 42. 6,84. 2,16. 0,38. 3. 3,50. 0,71. 0,50. 33. 4,31. 2,59. 0,51. 42. 6,00. 2,27. 0,40. ™ŽÙ—Žȱ. 3,784 ŖǰŖŘş. 9,753 ŖǰŖŖŗ. 4,079 ŖǰŖŘŘ. Tabela 7a. Porównania wielokrotne – test Tukeya ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Ž ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Š ȱȮȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Ž w relacje brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹•’œ”˜ïŒ’ǯ. brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’ŽȱœŠ‹’•—˜ïŒ’ǯ. brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. ȱȮȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ£ŠžŠ—’Š. brak lub sporadyczne ™›£ŽŒ’¿—Ž. strona 222. ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱȱȱȱ œ˜—˜ï° w relacje ™›£ŽŒ’¿—Ž. 1,000. ™ŽÙ—Žȱ. 0,277. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŖŗ. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,994. ™ŽÙ—Žȱ. 0,535. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŘŜ. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,873. ™ŽÙ—Žȱ. 0,523. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŖŗ. ™›£ŽŒ’¿—Ž. 0,891. ™ŽÙ—Žȱ. 0,333. ™ŽÙ—Žȱ. ŖǰŖŘŜ.

(29) ȱ –¿ČŠŽ”ȱ ˜–’—ž“­ȱ ›Ž•ŠŒ“Žȱ —Šȱ ™˜£’˜–’Žȱ £ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ Ȯȱ  ¢œ˜”’–ȱ ’ȱ ™›£ŽŒ’¿—¢–ǯȱàȗ’ŒŽȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ˜¢Œ£­ŒŽȱ ¢—’”žȱ˜à•—Ž˜ȱ“Š”ȱ’ȱ›£ŽŒ‘ȱ “Ž˜ȱ™˜£’˜–à ȱ‹•’œ”˜ïŒ’ǰȱœŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ’ȱ£ŠžŠ—’Šȱ˜”Š£ŠÙ¢ȱœ’¿ȱ’œ˜—’Žȱ ¢Čœ£Žȱžȱ¢Œ‘ȱ ”˜‹’Žȱǰȱ”à›Žȱ™›£Ž“Š ’Š“­ȱ™ŽÙ—Žȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Žȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ£ȱ’——¢–’ȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ ˜ȱ¢Œ‘ǰȱ”à›Žȱ–Š“­ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ—Šȱ™˜£’˜–’Žȱ™›£ŽŒ’¿—¢–ȱ’ȱ’Œ‘ȱ™˜œ£ž”ž“­ȱǻpȱǂȱŖǰŖŖŗǼǯȱ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ—’Žȱ›àȗ’Œž“Žȱ’œ˜—’Žȱ”˜‹’Žȱœ™˜›Š¢Œ£—’ŽȱŠ—ŠČž“­Œ¢Œ‘ȱœ’¿ȱ ’ȱ¢Œ‘ȱ˜ȱ™›£ŽŒ’¿—¢–ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’žǰȱ“ȱ™˜œ£ž”ž“­Œ¢Œ‘ȱ”˜—Š”à ȱ£ȱ’——¢–’ȱ˜œ˜‹Š–’ǯȱ. ¢œ”žœ“Š ›Ž£Ž—˜ Š—Žȱ ¢—’”’ȱ‹ŠŠÚȱ ÙŠœ—¢Œ‘ȱ œ”Š£ž“­ȱ—Šȱ›àȗ’ŒŽȱ˜¢Œ£­ŒŽȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ’ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ ȱ›Ž•ŠŒ“Žȱžȱ”˜‹’Žȱ˜ȱ›àȗ¢–ȱœŠ—’ŽȱŒ¢ ’•—¢–ǯȱ ¢Čœ£¢ȱ™˜£’˜–ȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šǰȱ“Žœȱ ÙŠïŒ’ ¢ȱ•Šȱ–¿ČŠŽ”ȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ˜ȱ”˜‹’Žȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ȱ’ȱœ’—’Ž•Ž”ǯȱàȗ’ŒŽȱ–’¿£¢ȱœ’—’Ž•”Š–’ȱ’ȱ–¿ČŠ”Š–’ȱ  ¢œ­™’Ù¢ȱ“Ž¢—’Žȱ ȱ“Ž—¢–ȱ ¢–’Š›£Žȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ“Š”’–ȱ˜”Š£ŠÙŠȱœ’¿ȱ œŠ‹’•—˜ï°ǯȱي ¢ȱ•Šȱœ’—’Ž•Ž”ȱ—’Čœ£¢ȱ™˜£’˜–ȱ™˜Œ£žŒ’ŠȱœŠ‹’•—˜ïŒ’ȱ—’Ž ­™•’ ’Žȱ ˜›Š—’Œ£Šȱ’Œ‘ȱ™›Ž¢œ™˜£¢Œ“Žȱ›à —’ŽČȱœ™˜ÙŽŒ£—Žȱ’ȱ¢•”˜ȱ” Žœ’­ȱ’—Ž›™›ŽŠŒ“’ȱœŠ–Ž˜ȱ œ’—•Šȱ“Žœȱ˜ȱŒ£¢ȱ ˜•’ȱ˜—ȱœ™˜œ›£ŽŠ°ȱœ’Ž‹’Žȱ“Š”˜ȱ˜œ˜‹¿ȱ˜ȱ˜›Š—’Œ£˜—¢Œ‘ȱœ£Š—œŠŒ‘ȱ—Šȱ £ ’­£Ž”ǰȱŒ£¢ȱ˜›£žŒŠ“­Œ­ȱ–˜Č•’ ˜ïŒ’ȱ ˜›£Ž—’Šȱ£ ’­£”žȱȮȱœ’—’Ž•ȱ£ȱ ¢‹˜›žǯȱ’Žȱ –Šȱ˜ȱ“Ž—Š”ȱ ’¿”œ£Ž˜ȱ£—ŠŒ£Ž—’Šǰȱ™˜—’Ž ŠČȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ“Žœȱ”œ£ŠÙ˜ Š—Žȱ ȱ ¢—’”žȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ£ȱ’——¢–’ȱ•žĊ–’ȱ˜›Š£ȱ™˜ȱ ™Ù¢ Ž–ȱ’Œ‘ȱ˜™’—’’ǯȱŠŠ—’Šȱ ™˜”Š£ŠÙ¢ǰȱȎȱœ’—•Žȱœ­ȱ˜›£žŒŠ—’ǰȱ™’¿—˜ Š—’ǰȱŠȱ—Š Žȱ¢œ”›¢–’—˜ Š—’ȱ£Š›à —˜ȱ w wymiarze interpersonalnym (preferowanie par), jak i w sferze zawodowej ǻ–—’Ž“œ£Žȱ ¢—Š›˜£Ž—’ŽǼȱǻŽŠž•˜ǰȱ˜››’œǰȱŘŖŖśDzȱŽŠž•˜ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ­ȱ˜—’ȱ™˜œ›£ŽŠ—’ȱ ǻ™›£Ž£ȱ ”˜‹’Ž¢ȱ ’ȱ –¿ČŒ£¢£—ǰȱ ˜ȱ ›àȗ¢–ȱ œŠžœ’Žȱ Œ¢ ’•—¢–Ǽȱ “Š”˜ȱ ˜œ˜‹¢ȱ –—’Ž“ȱ Œ’Ž™ÙŽǰȱ –—’Ž“ȱ ˜™’Ž”žÚŒ£Žǰȱ ˜ȱ –—’Ž“œ£¢Œ‘ȱ ž–’Ž“¿—˜ïŒ’ŠŒ‘ȱ œ™˜ÙŽŒ£—¢Œ‘ȱ ’ȱ œŠ¢œŠ”Œ“’ȱ £ȱČ¢Œ’Šȱǻ Ž›Ž•ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŝDzȱ ›Ž’Ž–Ž¢Ž›ǰȱŘŖŖşǼǯȱ­ȱ—Š“‹Š›£’Ž“ȱ­Č­ȱ˜ȱ£–’Š—¢ȱœ ˜“Ž˜ȱœŠžœžȱœ’—•Žǰȱ™˜Ž–ȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢ȱŠȱ—Š“–—’Ž“ȱ™˜ï•ž‹’Ž—’ȱǻ ›Ž’Ž–Ž¢Ž›ȱŘŖŖşǼǯȱ ”Š£ž“Žȱœ’¿ǰȱȎȱœ’—•Žȱ™˜œ›£ŽŠ“­ȱ£Š›Š£Ž–ȱ™•žœ¢ȱœ Ž˜ȱœŠ—žǰȱ˜ȱ”à›¢Œ‘ȱ—Š•ŽČ­ȱ —’Ž£Š•ŽČ—˜ï°ǰȱ™›¢ Š—˜ï°ǰȱ ’¿ŒŽ“ȱŒ£Šœžȱ ˜•—Ž˜ǰȱ“Š”ȱ’ȱ“Ž˜ȱ–’—žœ¢ȱȮȱ‹›Š”ȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šǰȱ›˜Ċ‹Šȱ˜œŠ–˜—’Ž—’Šȱǻ ž›Ž”ǰȱŘŖŖŞǼǯ ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ ¢›ŠĊ—’Ž“ȱ›àȗ’Œž“Žȱ–¿ČŠ”’ȱ’ȱ”˜‹’Ž¢ȱ”˜‘Š‹’ž“­ŒŽǯȱ ”Š£ŠÙ˜ȱœ’¿ȱ˜—˜ȱ’œ˜—’Žȱ ¢Čœ£Žȱžȱ–¿ČŠŽ”ǰȱŒ˜ȱ˜—˜œ’ȱœ’¿ȱ˜ȱ œ£¢œ”’Œ‘ȱ ¢–’Š›à ȱ ™˜Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ˜›Š£ȱ“Ž˜ȱ ¢—’”žȱ˜à•—Ž˜ǯȱ¢›ŠĊ—’Ž“œ£Žȱ›àȗ’ŒŽȱ ȱ™˜Œ£žŒ’žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ–’Ž£¢ȱ–¿ČŠ”Š–’ȱŠȱ”˜‹’ŽŠ–’ȱ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢–’ȱ—’Čȱ–’¿£¢ȱ –¿ČŠ”Š–’ȱ Šȱ œ’—’Ž•”Š–’ȱ –˜­ȱ  ¢—’”Š°ȱ £ȱ —’Ž”•Š›˜ —Ž“ȱ ™˜£¢Œ“’ȱ ”˜‹’Žȱ ”˜‘Š‹’ž“­Œ¢Œ‘ǯȱ Œ‘ȱœŠžœȱ“Žœȱ—’Ž™Ž —¢ȱȮȱ™•Šœž“Žȱœ’¿ȱ–’¿£¢ȱœŠžœŽ–ȱ–¿ČŠ”’ȱ’ȱœ’—’Ž•”’ǯȱ ŠŠ—’Šȱ˜ ˜£­ǰȱȎȱ ’¿”œ£˜ï°ȱ”˜‹’Žȱ™›ŽŽ›ž“Žȱ£ ’­£Ž”ȱ£Š•ŽŠ•’£˜ Š—¢ǰȱ›Š”ž“­Œȱ ”˜‘Š‹’ŠŒ“¿ȱ“Š”˜ȱ¢–Œ£Šœ˜ ­ȱ˜›–¿ȱČ¢Œ’Šǰȱ”à›Šȱ–Šȱ™›˜ Š£’°ȱ˜ȱ–ŠÙȎڜ Šȱǻ žŠ—ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŗDzȱ

(30) Š—’Œ”ŠǰȱŘŖŗŗǼǯȱ£Šœ˜ Žȱ›Š”˜ Š—’Žȱ£ ’­£”žǰȱŒ˜ȱ˜¢Œ£¢ȱ”˜‘Š‹’ŠŒ“’ǰȱ ™Ù¢ Šȱ—’Ž”˜›£¢œ—’Žȱ—Šȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šǰȱœ£Œ£Žà•—’Žȱ”˜‹’ŽȱǻŽ¢Ž›ǰȱ 1993; Kwak, 1994; Kotlarska-Michalska, 1997; Vaskovics, Rupp, Hofmann, 1997; Hohenester, 2000; Janicka, 2006). œ˜‹¢ȱ ”˜‘Š‹’ž“­ŒŽȱ £ŽŒ¢˜ Š—’Žȱ Œ£¿ïŒ’Ž“ȱ ˜ï ’ŠŒ£Š“­ȱ™›˜‹•Ž–à ȱ£ ’­£Š—¢Œ‘ȱ£ȱ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šȱ’ȱ™›£¢ ’­£Š—’Ž–ȱ —’Čȱ˜œ˜‹¢ȱ™˜ï•ž‹’˜—Žȱǻ œžŽ‘ǰȱ˜››’œ˜—ǰȱ˜œœǰȱŘŖŖşǼǯȱ˜Œ£žŒ’Žȱ‹Ž£™’ŽŒ£ŽÚœ Šǰȱ—Šȱ strona 223.

Cytaty

Powiązane dokumenty

or BV/TV is a leading measure for the volume of bone material that is removed, which provides freedom in the development of water jet instruments as the nozzle diameter, pressure

als Hauptelemente der interkulturellen Kompetenz, die zu einem der Hauptziele der sprachausbildung rangiert, gelten: ein bestimmter Vorrat an in- formationen über fremde

According to SCORE, a  significantly higher risk of death resulting from cardiovascular incidents in the fol- lowing 10 years is characteristic of women in the post- menopausal

Kobiety po menopauzie najczęściej odczuwają suchość pochwy (45%), pieczenie (10%), natomiast ból w czasie stosunku seksualnego (wulwodynia prowokowana) odczuwa 1/3 kobiet

Economics, business, and science students face the risk of attrition, which also requires policy intervention, whereas the lack of career consciousness is common in

$WHI9DKLGHWDO 3DQDJKLHWDO DQG=DEUGDVW<RVHIDEDG  5HJDUGLQJ WKH H[SODQDWLRQ RI WKLV ÀQGLQJ DFFRUGLQJ WR $EROJKDVHPL 1DULPDQL 

I tak, pre- dyktorem akceptacji choroby okazała się otwartość na nowe doświadczenia połączona z poczuciem humo- ru (czynnik 2.), natomiast w procesie radzenia sobie z

Przy każdym imieniu na początku podaje się jego znane bądź przybliżone znaczenie, oraz to, z jakiego języka się wywodzi, a także możliwie wszystkie miejsca biblijne,