• Nie Znaleziono Wyników

View of Kontynuacja „Teki Komisji Historycznej”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Kontynuacja „Teki Komisji Historycznej”"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Teka Komisji Historycznej TN KUL, 1(16), 2019, 5 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/teka.2019.1

KONTYNUACJA „TEKI KOMISJI HISTORYCZNEJ”

Wydawcą „Teki Komisji Historycznej” jest obecnie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale jej początki to Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie i rok 2004. Środowisko historyczne Oddzia-łu zainicjowało wówczas wydawanie rocznika „Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”. W ciągu kilkunastu kolejnych lat pismo zyskało renomę nie tylko regionalną, ale także krajową – lubelski oddział PAN upowszechniał je, rozsyłał egzemplarze obowiązkowe do szesnastu bibliotek, a na prośbę zaintereso-wanych – także do ośrodków naukowych za granicą, m.in. w Anglii, Belgii i Rosji. W 2017 r. Akademia ograniczyła dofinansowanie dla tego rodzaju wydawnictw w kraju, w tym czasopism oddziału w Lublinie, co dotyczyło także „Teki”. Cza-sopismo przetrwało dzięki staraniom redaktora wielu tomów, Pani Profesor Ewy M. Ziółek z Instytutu Historii KUL, oraz decyzji Towarzystwa Naukowego KUL o włączeniu go do swoich wydawnictw. Porozumienie zainteresowanych stron – Towarzystwa Naukowego KUL i Polskiej Akademii Nauk – otworzyło nowe per-spektywy. Jeszcze w roku 2018 ukazał się tom piętnasty, sygnowany wspólnie przez PAN Oddział w Lublinie i TN KUL, a obecny i kolejne będą już wychodzić jedynie pod szyldem Towarzystwa Naukowego KUL. W czasopiśmie pozostał ten sam skład Komitetu Naukowego, układ tematyczny i format; zmodyfikowano tylko zewnętrzną szatę graficzną oraz tytuł. Obecnie jest to „Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL”. Tradycyjnie czasopismo pozostaje otwarte także dla kręgów młodych naukowców.

Życzymy zarówno „Tece”, jak i Redakcji Naukowej oraz Towarzystwu Nauko-wemu KUL, a także autorom udanego startu w nowej odsłonie.

W imieniu Komitetu Naukowego „Teki Komisji Historycznej” Redaktor Naczelny Profesor Eugeniusz Niebelski Lublin, 6 listopada 2019 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadania domowe na 3.12.2018 Kognitywistyka: Wstęp do matematyki.. Zadania nie są obowiązkowe, ale są istotne w przygotowaniu

WSM w Warszawie urochomiła nowy ośrdodek dydaktyczny w Bełchatowie ponieważ była taka potrzeba. Zaczęło się od pisma starosty Beł- chatowa z prośbą o utoworzenie w tym

wiedzy na temat zdrowia i choroby, jedna czwarta po- strzega promocję zdrowia jako podnoszenie zdrowia na wyższy poziom, a zdaniem 2,7% badanych jest ona utrzymaniem go w dobrej

Nastąpi to także dzięki sztucznej inteligencji, dużym bazom danych i innym narzędziom, które możemy wykorzystać, by dowiedzieć się, jak dana choroba postępuje i jaka jest

Osiem lat temu CGM Polska stało się częścią Com- puGroup Medical, działającego na rynku produk- tów i usług informatycznych dla służby zdrowia na całym świecie.. Jak CGM

Można się dowiedzieć, jak ręcznie robiło się torebki ze sznurka sizalowego - mówi Wioletta Wejman z Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN, ko- ordynatorka projektu „Historia

Dowolna komórka w dywanie, znajdująca się w i-tej kolumnie i j-tym wierszu, to nic innego niż iloczyn najniższego elementu w kolumnie (liczby Fibonacciego f i ) i wartości

Rami Darwisz z Aleksandrii Przemiany w świecie arabskim, które rozpoczęły się na przełomie 2010 i 2011 ro- ku, a którym świat zachodni nadał nazwę Arabskiej Wiosny, były