• Nie Znaleziono Wyników

Widok Nie nekrolog, lecz brak (ten, co się zemści)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Nie nekrolog, lecz brak (ten, co się zemści)"

Copied!
2
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

9

Polonistyka. Innowacje Numer 13, 2021 DOI: 10.14746/pi.2021.13.3

Zmarła Maria Janion, 23 sierpnia 2020 – w Warszawie.

Dzięki profesor Marii Janion, najwybitniejszej polskiej literaturoznaw-czyni, dane mi było zrozumieć – pierwszy raz – kim jest wielki człowiek, wielka osobowość twórcza. Zrozumieć, co znaczy topos karłów na ramio-nach olbrzymów (i do czego zobowiązuje). Najpierw zrozumieć, gdy czyta-łam jej porywające eseje, szkice, artykuły, książki – właśnie, porywające, pełne żaru, a przecież rzetelne, wynikające z fenomenalnego oczytania. Potem zrozumieć jeszcze bardziej, kiedy – zaproszona przez Panią Profesor – mogłam (co przechodziło moje najśmielsze marzenia, jako kogoś, kto dopiero napisał doktorat) się z Nią spotkać, 14 lipca 2005 roku, w miesz-kaniu, zbudowanym wyłącznie z książek. Wreszcie, kiedy rozmawiałyśmy, wznosiłyśmy toast (wodą) za rewolucję francuską, kiedy dotknęłam ręko-pisu 18-letniej wilnianki (kaligraficzne, przedwojenne pismo), spolszcza-jącej – w samym środku wojny z Niemcami – Korneta Rilkego, kupionego zresztą w księgarni „nur für Deutsche”. Z podobną konsekwencją wyciągała książki Ernsta Jüngera ze stosów palonych po wojnie niemieckojęzycznych książek. Słuchałam opowieści. Rozmawiałyśmy, a ja nie czułam, że rozma-wiam z tą wspaniałą, uważną i surową osobą – pierwszy raz. Potem jeszcze dwa razy zjechała ze mną profesor Janion windą i dwa razy wjechała, żeby pokazać mi, że nic złego się nie stanie (nie jeździłam wówczas windą – po urazie z dzieciństwa). Gdy pisała o humanistyce jako poznaniu i terapii – wtedy znów zrozumiałam – to nie były czcze słowa; kiedy ktoś potrzebował pomocy (nawet w tak, zdawać by się mogło, błahej sprawie) Maria Janion wiedziała, że potrzebuje jej natychmiast. Jako matka sześcioletniego syna, Tobiasza, marzyłam wtedy, by mieć córkę. Usłyszałam od Pani Profesor, że na pewno tak się stanie. I rzeczywiście, 27 września 2006 roku, rok po wizycie u autorki Gorączki romantycznej, urodziła się Lena Miriam.

Nie nekrolog, lecz brak

(ten, co się zemści)

(2)

10

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Polonistyka. Innowacje

Numer 13, 2021

Maria Janion. Wielka Uczona, wielka Wiedźma (w najlepszym, femini-stycznym tego słowa znaczeniu). Kilkugodzinną rozmowę z Nią traktuję jako jedno z najważniejszych spotkań w moim życiu; w życiu naukowym – jako bezspornie najważniejsze. Myślę, że wraz ze śmiercią Marii Janion, skończyła się pewna epoka: już nowoczesnego czytania literatury, jeszcze prawdziwej filologii; już – zadawania pytań wcześniej niewyobrażalnych, niestosownych, niebywale odważnych, jeszcze – niekłamanej erudycji.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- Ci, co chodzą do kościoła, uczą się, ale nic nie robią, żeby nadać lepszy ton i coś w mieście zainicjować twórczego, pozytywnego.. Boją się

Stosowano metodę pytań i odpowiedzi, ksiądz znaj­ dował się na kościele (Płonka). adm inistrator diecezji Stanisław Choromański określił czas „od kw ietnia

21 maja prosimy o sprawdzenie ponownie swoich wyborów i zapoznanie się z ewentualnymi zmianami, gdyż osoby które zapiszą się na zajęcia nie cieszące się popularnością

W dniu 11 maja 2005 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2005 roku „zmieniają- ce rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na

Porównajmy plan jaskini Laizi Dong (Rysunek 8) oraz fragment planu jaskini Ghar -e-Zange (Rysunek 9).. Niestety, choć jestem współodpowie- dzialny za pierwszy z tych

Zamiast być jako człowiek maskaradą Ojca, Jezus był Logosem, Słowem lub Poselstwem Bożym, a Ojciec poświęcił Go i posłał na świat, aby się stał dla świata Odkupicielem,

Chciałem się odciąć, uwolnić myśli, cieszyć się dziećmi.. Pozwolili mi na to i im dziękuję, w ten sposób mogłem rozpocząć nową drogę

Agile Earth observation satellite (AEOS) scheduling is com- plex, due to long visible time windows and time-dependent transitions between observations.. We introduce a generic

Next, one wants to consider how an expanded CEH behaves, however, expansion greatly limits attainable χ values, and hinders extrapolation to χ = inf. Fortunately, it is also possible

T o też znalazły się rychło jednostki energi­ czne, które ud ały się do lasów, twmrząc drobne ogniska organiza- cyi partyzanckiej... now czą przew agę,

4. Która grupa najszybciej wykona ćwiczenie, ta dostaje po plusie. Nauczyciel prosi o wyjaśnienie dlaczego aby wykonać ćwiczenie musieli korzystać ze słownika i co podane

Jeśli zauważysz, że jedna z osób jest wykluczana przez grupę, postaraj się tak organizować lekcje WF-u, żeby mogła ona brać udział i czuć się pewnie.. Spytaj np., jaką

Akcja uświadomi innym nauczycielom, że korytarz to też miejsce gdzie odbywają się lekcje i jest szansą na przychylne spojrzenie, gdy będziesz prowadził tam zajęcia

żółty szalik białą spódnicę kolorowe ubranie niebieskie spodnie 1. To jest czerwony dres. To jest stara bluzka. To są czarne rękawiczki. To jest niebieska czapka. To są modne

Drużyna składająca się niemal z samych wychowanków klubu kolejny raz udowadnia, że można na nią liczyć, a czy przekona upartych niedowiarków do tego, że I liga to nie

The results obtained by them, at the level of 1.33 sten scores above the middle of the scale, indicate a significant intensification of the inconsistent attitude

Zwolennik STR oczywiście nie zgodzi się z tym punktem widzenia, uwypuklając intuicję, iż to struktury matematyczne są ontologicznie pierwotne, struktura mnogo- ściowa SV jest

Wolontariat jaki znamy w XXI wieku jest efektem kształtowania się pewnych idei.. mających swoje źródła już w

A w ogóle - dodaje pani Janczarek - książki prezentują się fatalnie pod względem technicznym, rozpadają się po kilku wypożyczeniach; drukuje się je drobnym drukiem,

Przychylam się tu raczej do rozwiązania Wierzbickiej — choć mówienie jest najbardziej typowym środkiem prze- konywania, nie możemy wykluczyć również innych sposobów, więc

W cytowanym Świecie Nauki pisze się o 12 lekach, znajdujących się w początkowej fazie klinicznej, które można podzielić na trzy grupy: blokujące replikację wirusa,

 Czas wiary jest podobny do czasu zasiewu; nie trzeba tracić ducha i nie wolno załamywać się – aż do końca. Bądź wytrwały do czasu, kiedy bę- dziesz mógł zebrać co

Mózg małego człowieka jest bardzo plastycz- ny, szczególnie w okresie przed- szkolnym jest to najlepszy czas na doświadczenia oraz próby zainteresowania dziecko różny-