• Nie Znaleziono Wyników

Print W9 rownowagi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Print W9 rownowagi"

Copied!
22
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Jak osiągnąć 100% wydajności reakcji?

wówczas K = stała równowagi A B A B (a) (b) C a) ∆∆GG°° <0, proces zmierza w określonym kierunku b) Stan równowagi osiągnięty gdy ∆∆GG° =0°

G

G

=

=

0

0

G

G

°

°

+

+

RT

RT

ln(

ln(

Q)=O

Q

)=O

G

°

=

=

-

-

RT

RT

ln(K

ln(K

)

)

Stan równowagi

(2)

opis termodynamiczny

opis termodynamiczny

Stan równowagi

K jest funkcją temperatury!

G

G

°

°

=

=

-

-

RT

RT

ln(

ln(

K)

K

)

( )

( )

RT H R S o o o o o o o o e e K R S RT H K S T H G RT G K ∆ − ∆ = ∆ + ∆ − = ∆ − ∆ = ∆ ∆ − = ln ln temperatura K endo ∆H>0 egzo ∆H<0 13_315 H2 NH3 N2 Time Conce ntration Equilibrium

Stan równowagi

N

2

(g) + 3H

2

(g) 2NH

3

(g)

Stan, w którym stężenia reagentów są stałe w czasie

opis kinetyczny

(3)

Film1`równowaga dynamiczna NO2.MOV

Nie oznacza to, że reakcje nie biegną.

Równowaga ma charakter dynamiczny

Stan równowagi

opis kinetyczny

opis kinetyczny

Dynamiczny charakter równowagi

1 2

3 4

(4)

Prawo działania mas

dla reakcji aA + bB cC + dD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ) ( 1 ) ( ) , ( − ⋅ = =       ⋅             ⋅       = = =       ⋅             ⋅       = = ⋅ ⋅ = dm mol c T f c c c c c c c c K atm p T f p p p p p p p p K p T f x x x x K b B a A d D c C c b B a A d D c C p b B a A d D c C x

Sposoby wyrażania stałych równowag

Zależności pomiędzy stałymi

b a d c i = + − − −

ν

(

)

(

)

 ∑      = ∑       = − − i i RT c p T K p T K p p T K p T K c x p x ν ν 0 0 ) ( , ) ( , 0 = −

νi Zauważmy, że ) ( ) ( ) , (T p K T K T Kx = p = c

(5)

Wartość K

( ) ( ) ( ) 3 2 2 2 3

]

][

[

]

[

92

H

N

NH

c

=

+

K

kJ

NH

2

H

3

+

N

2g 2g 3g T=const

Wartość K

= 6.02·10-2 [N2] = 2.59 M [H2] = 2.77 M [NH3] = 1.82 M [N2]0= 2.000 M [H2]0= 1.000 M [NH3]0= 3.000 M III = 6.02·10-2 [N2] = 0.399 M [H2] = 1.197 M [NH3] = 0.203 M [N2]0= 0 M [H2]0= 0 M [NH3]0= 1.000 M II = 6.02·10-2 [N2] = 0.921 M [H2] = 0.763 M [NH3] = 0.157 M [N2]0= 1.000 M [H2]0= 1.000 M [NH3]0= 0 M I K Stężenia równowagowe Stężenia początkowe Doświadczenie T=const ( ) ( ) ( )

kJ

92

NH

2

H

3

+

N

2g 2g

3g

+

(6)

Czynniki wpływające na wartość K

†

Temperatura

†

Ciśnienie (tylko K

x

)

†

Zapis równania stechiometrycznego

Czynniki wpływające na wartość K

1) H2(g)+ I2(g)↔ 2HI(g) 2) ½H2(g)+ ½I2(g)↔ HI(g) 3) 2H2(g)+ 2I2(g)↔ 4HI(g) 4) 2HI(g)↔ H2(g) + I2(g) 1 1 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 ] [ ] ][ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ][ [ ] [ 2 1 2 1 − = = = = = = = K K HI I H K K K I H HI K K K I H HI K I H HI K

(7)

Czynniki wpływające na wartość K

2P(g)+ 3Cl2(g) ↔ 2PCl3(g) x1 K1

PCl3(g) + Cl2(g)↔ PCl5(g) x2 K2

2P(g)+ 5Cl2(g) ↔ 2PCl5(g) K3

K3= K1K22

Zapis równania stechiometrycznego reakcji

Stała równowagi reakcji

heterogenicznych

CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g)

K = [CO2]

CaCO3 CaO CaCO3 CaO

The position of a heterogeneous equilibrium does not depend on the amounts of pure solids or liquids present.

(8)

Stała równowagi reakcji

heterogenicznych

Stężenia reagentów w czystych fazach skondensowanych są stałe. H2O(c)↔ H2O(g) Ni(s) + 4CO(g)↔ Ni(CO)4(g) AgCl(s) ↔ Ag+ (r)+ Cl-(r) HCl(r) + H2O(c)↔ H3O+ (r)+ Cl-(r) 3 2 ) ( 4 4 ) ( 2 ] [ ] ][ [ ] ][ [ ] ) ( [ ] [ ] [ 4 4 ) ( 2 r r r r r c CO Ni CO p c O H p g c HCl Cl O H Kc Cl Ag K p p K CO Ni CO K p K O H K g − + − + = = = = = = Przykłady

Sposoby wyznaczania K

† Pomiar stężeń równowagowych

† Pomiar temperaturowej zależności

ciepeł właściwych

(9)

Prawo działania mas

Synteza wiadomości

1. Równowaga ma charakter dynamiczny 2. Wartość K ∝ T, p

3. Wartość K ∝ zapisu równania stechiometrycznego 4. W stanie równowagi występują wszystkie reagenty 5. Jeżeli K>>1 ⇒ w stanie równowagi dominują produkty 6. Jeżeli znamy wartość K i stężenia aktualne to można

określić :

- czy układ jest w stanie równowagi - w którą stronę biegnie reakcja

Równoważnik reakcji

A

0

, B

0

, C

0

, D

0

-

stężenia początkowe

pozwala przewidzieć, w którą stronę pobiegnie reakcja

b a d c

B

A

D

C

Q

dD

cC

bB

aA

0 0 0 0

=

+

+

(10)

Równoważnik reakcji

H

2

(g) + F

2

(g) ↔ 2HF(g)

Q

=

HF

H

2

F

2

0

2

0

0

Wyrażenie K Q K Q K Q reakcja biegnie w stronę produktów reakcja w stanie rónowagi reakcja biegnie w stronę substratów

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji

(11)

Obliczenia równowagowe

Zastosowanie

1. Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji 2. Obliczanie stopnia przereagowania 3. Obliczanie stężeń równowagowych 4. Zwiększanie wydajności reakcji

Obliczenia równowagowe

1. Zapisz równanie stechiometryczne 2. Zapisz wyrażenie na K

3. Oblicz Q

4. Określ kierunek przebiegu reakcji 5. Zbilansuj stężenia w tabeli

6. Podstaw stężenia do wyrażenia na K 7. Rozwiąż równanie

8. Oblicz stężenia równowagowe

9. Sprawdź wartość K podstawiając obliczone stężenia Algorytm

(12)

CO H2O CO2 H2 n [mol] 1 1 1 1 co [mol/dm3] 1 1 1 1 zmiana – stopień przemiany -x -x +x +x cr [mol/dm3] 1-x 1-x 1+x 1+x

Obliczanie równowagowego

stopnia przemiany (x)

K Q O H CO H CO K < = = = 1 1 . 5 ] ][ [ ] ][ [ 2 2 2

Przykład CO(gCO(g) + H) + H22O(g) O(g) ⇔⇔COCO22(g) + H(g) + H22(g)(g)

T=700 K K=5.10 V=1 dm3

n = 1 mol każdego reagenta

Obliczanie równowagowego

stopnia przemiany (x)

3 2 2

/

39

.

0

387

.

0

6

.

2

1

.

5

1

1

1

.

5

)

1

(

)

1

(

)

1

)(

1

(

)

1

)(

1

(

dm

mol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

=

=

=

+

=

+

=

+

+

(13)

Reguła przekory

Le Châtelier

Jeżeli do układu w stanie równowagi

wprowadzona jest zmiana, położenie

równowagi przesuwa się w kierunku

przeciwdziałającym tej zmianie.

Reguła przekory

Stężenie: The system will shift away from the added component.

Temperatura: K will change depending upon the temperature (treat the energy change as a reactant).

Ciśnienie:

a. Addition of inert gas does not affect the equilibrium position.

b. Decreasing the volume shifts the equilibrium toward the side with fewer moles.

(14)

27

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

zauważmy, że

zatem jeżeli

T=const

p

c

cRT

=

p

RT

p

nRT

pV

V

n

=

=

28 Zmiany stężenia (ciśnienia gazów)

Następująca reakcja jest w stanie równowagi w 450oC (K c=49) ( )

[ ]

[ ][ ]

H I 49 HI K HI 2 I H 2 2 2 c g 2(g) 2(g) = = ↔ +

Jeżeli do układu w stanie równowagi dodajemy H2

Q<Kc⇒ reakcja biegnie w →

Jeżeli do układu w stanie równowagi dodajemy H2

Q>Kc⇒ reakcja biegnie w ←

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

(15)

29

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Zmiana objętości (ciśnienia gazów)

( ) ( )

[

]

[

]

2 2 4 2 c g 4 2 g 2

NO

O

N

=

K

O

N

NO

2

Jeżeli w stanie równowagi V ↓ (p ↑) ⇒

Q<Kc⇒ reakcja biegnie w →

Jeżeli w stanie równowagi V ↑ (p ↓) ⇒

Q>Kc⇒ reakcja biegnie w ←

30 Zmiany temperatury

Następująca reakcja jest w stanie równowagi

( )

( )

( )

2 SO

2 g

+ O

2 g

2 SO

3 g

+198 kJ

Jeżeli w stanie równowagi T ↓ ⇒ reakcja biegnie w → Jeżeli w stanie równowagi T ↑ ⇒ reakcja biegnie w ←

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

(16)

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Zmiany temperatury ← → ↓ ↑ ∆H>O endotermiczne → ← ↓ ↑ ∆H<O egzotermiczne Kierunek przebiegu reakcji temperatura Efekt cieplny Typ reakcji RT H const K RT H dT K d T f K ∆ − = ⇒ ∆ = = ) ln( ) ln( ) ( 2 temperatura K endo ∆H>0 egzo ∆H<0 temperatura K endo ∆H>0 egzo ∆H<0 32

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Katalizator

(17)

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

( ) ( )

[

]

[

2 4

]

2 2 c g 2 g 4 2 O N NO = K 58 2NO O N ↔ ∆H = kJ

(a) stan początkowy (b) równowaga (c) wzrost T, wzrost V, obniżenie p 34

Proces Habera-Boscha

Przemysłowe otrzymywanie amoniaku

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

atm

1000

to

200

=

P

&

C

450

=

T

rxn.

run

gas

coal

from

air H

liquid

from

N

kJ

22

.

92

H

NH

2

H

3

N

o g 2 g 2 o g 3 oxides metal & Fe g 2 g 2

+

=

98% (15% na cykl) konwersja Fe katalizaor 650 - 720 K temperatura 150 atm ciśnienie 75% H2, 25% N2 reagenty 140 ml ton roczna światowa produkcja nawozy sztuczne 80% kwas azotowy 5% nylon 7% inne (chemiczny, papierowy, itd..) 8%

(18)

35

Proces Habera-Boscha

Schemat instalacji 36

Czynniki wpływające na

położenie równowagi

Przykład

Reakcja syntezy amoniaku przebiega w temperaturze 500oC z udziałem katalizatora żelazowego. Jak zwiększyć jej wydajność?

( )+3H ( ) 2NH ( ) 92kJ

N2g 2g3g +

a. Dodatek H2 b. Dodatek N2 c. Usuwanie NH3

d. Wzrost ciśnienia (przez zmniejszanie objętości e. Wzrost temperatury

f. Spadek temperatury

(19)

† Przykłady dodatkowe

38

Czynniki wpływające na

położenie równowagi

Przykład

Given the reaction below at equilibrium in a closed container at 500oC. How would the equilibrium be influenced by the

following? ( ) ( ) ( ) right system the from NH some Removing f. right system the into H more Forcing e. effect no catalyst platinum some g Introducin d. right volume the decreasing by pressure the Increasing c. right re temperatu the g Decreasin b. left re temperatu the Increasing a. kJ 92 NH 2 H 3 + N 3 2 g 3 g 2 g 2 → → → → ← + ↔

(20)

39

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

† Example: The equilibrium constant, Kc, is 3.00 for the following reaction at a given temperature. If 1.00 mole of SO2 and 1.00 mole of NO2 are put into an evacuated 2.00-liter container and allowed to reach equilibrium, what will be the concentration of each compound at equilibrium?

(g)

3(g)

2(g)

2(g)

NO

SO

NO

SO

+

+

40

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

(21)

41

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

M

M

X M

X M

X M

X M

42

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

Equilibrium

X

X

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

M

M

X M

X M

X M

X M

M

M

X M

X M

0500

.

0500

.

(22)

43

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

[ ]

[ ]

[ ][

]

(

( )( )

)(

)

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

Equilibrium

X

X

K

SO NO

SO NO

X

X

equation is a perfect square, take of both sides

2(g) 2(g) 3(g) (g) c 3 2 2

+

+

=

=

=

M

M

X M

X M

X M

X M

M

M

X M

X M

X X

0500

0500

300

0500

0500

.

.

.

.

.

44

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

[

][ ]

[

][

]

(

( )( )

)(

)

[

] [ ]

(

)

SO NO SO NO Initial 0.500 0.500 0 0 Change - - + + Equilibrium X X K SO NO SO NO X X

equation is a perfect square, take of both sides

1.73 = 0.865 - 1.73 SO NO SO 2(g) 2(g) 3(g) (g) c 3 2 2 3 + ↔ + − − = = = − − ∴ − = = = = = − = = M M X M X M X M X M M M X M X M X X X X X X X X M X M M 0 500 0 500 3 00 0 500 0 500 0 500 2 73 0 865 0 316 0 500 0 184 . . . . . . ; ; . . . . .

[

2

] [

= NO2

]

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sam tytuł był dla mnie o tyle interesujący, że w świetle nieomal równoległych wydarzeń wokół Ukrainy chciałem znaleźć dla siebie odpowiedzi na szersze

,VWRWQLH QLH GR SRPLQLĊFLD SR]RVWDMH IDNW LĪ SU]H] VZRMH G]LDáDQLD QD HXURSHMVNLP QLHELH L Z DNZHQDFK Ä6WDUHJR .RQW\QHQWX´ Z QLH PQLHMV]\P VWRSQLX

Miejsca te były obsługiwane głównie przez siostry zakonne, które zgodnie ze statutami swoich zgromadzeń miały po- święcać się chorym, starcom i kalekom.. W pierwszym

• Horridge M., Powell A., MINIMAL – a Simplified General Equilibrium Model, Centre of Policy Studies, Monash University, 2001. J., A Primer on Static Applied General

Aby obsłużyć zdarzenie „Click” wstawionego przycisku, należy zaznaczyć przycisk na formatce i w menu „Properties” wybrać ikonę z

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 6 widać, że wartość wskaźnika NPS dla osób lojalnych wobec marki samochodu jest wyraźnie wyż- sza (‒13) niż w

W celu oddziaływania na czytelnika przez postać literacką autor/narrator ma do wykorzystania kilka modeli: postać klu- czową dla przebiegu wątku narracji; postać przemienioną w

In most cases, during experimental tests, different thickness and diameter of shapers made of copper were used to increase the rise time of the incident pulse to reduce dispersion

TRIAL PIT IN THE NAVE The unfortunate incident with the robbing of the mosaic floor from the nave of Basilica B in 1999 provided the oppor- tunity to open a trial pit, measuring 2.00

W tym celu wykonano wiele serii obliczeń testowych przy różnych konfiguracjach poszczególnych procedur i zmiennych oraz stworzono zbiór kilkunastu programów pomocniczych,

Na rysunkach złożeniowych, kreskowanie przekrojów stykających się ze sobą części powinno różnić się kierunkiem (i ewentualnie podziałką), a gdy to

Analiza korelacji masy ciała z określonym polimorfizmem genu GR w grupie badanej została przeprowadzona przy użyciu testu Manna-Whitneya i wykazała, iż pacjentki z

Jan wchodzi zwolna w zasępieniu, lecz idąc ku stołow i ożywia się nerwowo.. Czemuż

Pojęcie załamania równowagi przyrodniczej wiąże się dziś jednak przede wszystkim ze zjawiskiem zatruwania środowiska przez przemysł.. Wprowadza on do powietrza atmosferycznego

Praca wykonana przez zewnętrzną siłę (wypadkową) na drodze od punktu A do punktu B równa się przyrostowi energii kinetycznej ciała. Energia kinetyczna jest więc

warstwach atmosfery stan równowagi w zasadzie nie ustala warstwach atmosfery stan równowagi w zasadzie nie ustala się, gdyż promieniowanie słoneczne zmienia się znacząco w

Wpływ częstotliwości oscylacji wirtualnej scenerii na utrzymywanie równowagi ciała przez człowieka – analiza wykresów zmian wartości współczynnika zaburzeń równowagi w

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. Podstawowe pojęcia objęte zakresem Wytycznych, pkt 4. Zmieniono zapis definicji z: Specjalne

Wyniki obliczeń średniego kąta odchylenia środka masy α od centroidu da- nych zestawiono w tab. Analiza średniej długości radialnej poło- żenia rzutu środka masy odniesionej

Opisano przemiany nieodwra- calne układów wymieniających ciepło przy skończonej różnicy temperatur, ciepło tarcia oraz sa- morzutne mieszanie się różnych gazów.. W pracy

Endothelial dysfunction in hypertension. Opieraj¹c siê na wynikach wielu przeprowadzonych badañ, obecnie utrwali³ siê po- gl¹d, i¿ kluczow¹ rolê w rozwoju nadciœnienia

Ale Trybunał doszedł do wniosku, że osoby fizyczne mają prawo poprosić o usunięcie z wyników wyszukiwania informacji zawierają- cych ich imię i nazwisko, jeśli te

Linia będzie kursowała z częstotliwością: co 10 minut w godzinach szczytu, co 12 minut poza szczytem i co 20 minut w święto.. „Uproszczenie” trasy na Ochocie poprawi