Atmosfera , test PDF / Memorizer

12  Download (0)

Full text

(1)

Atmosfera

Jest to test z tematów "Atmosfera.Temperatura powietrza" i "Ciśnienie atmosferyczne i wiatr" z książki dla 1

gimnazjum "Planeta Nowa" wyd. Nowa Era

1/ W skład powietrza wchodzą : a) tlen,azot, inneb) tlen,woda,dwutlenek węglac) tlenek węga (IV),azot,woda

[X] a) tlen,azot, inne

2/ Warstwy atmosfery : a) termosferab) egzosferac) mezosferad) stratosferae) troposferaf) mozosferae) igzosfera

[X] a), b), c), d), e)

3/ Jakie są czynniki kształtujące wartość temperatury?

[ ] Szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza (n.m.p), oddalenie od zbiorników wodnych, prądy morskie

4/ Co to jest ciśnienie atmosferyczne?

[ ] To nacisk, który wywiera powietrze na powierzchnię Ziemi.

5/ Czym wyrażana jest wartość ciśnienia?a)kPa (kilopaskale)b)hPa (hektopaskale) c)mPa (megapaskale)

[X] b)

6/ Co to jest niż baryczny? a) układ obniżonego ciśnieniab) układ podwyższonego ciśnienia [X] a)

7/ Co to jest wyż baryczny?a)układ obniżonego ciśnieniab)układ podwyższonego ciśnienia [X] b)

8/ Co to jest pasat?a)samochódb)wiatr stałyc)wiatr okresowo zmienny [X] b)

9/ Co to jest bryza?a)wiatr okresowo zmienny b)wiatr stałyc)odświeżacz powietrza

(2)

Atmosfera

https://www.memorizer.pl/nauka/6630/atmosfera-/

[X] a)

10/ Co to jest fen?a)wiatr stałyb)ciepły,suchy i porywisty wiatr występujący w górachc)zimny, wilgotny wiatr występujący w górach

[X] b)

11/ Co to jest monsun?a)wiatr stałyb)wiatr górskic)wiatr okresowo zmienny [X] c)

12/ W której powłoce atmosfery zachodzą zjawiska które kształtują pogodę i klimat ?a)mezosferzeb)egzosferzec)troposferzed)stratosferze

[X] c)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :