• Nie Znaleziono Wyników

Architektura cystersów, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Architektura cystersów, test PDF / Memorizer"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Test z architektury średniowiecznej zakonów cysteskich

1/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2)

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(3)

14/ co, kiedy?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15/ co, kiedy?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16/ co, gdzie, kiedy?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17/ co, kiedy?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

18/ co, gdzie, kiedy?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

19/ co, gdzie, kiedy?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(4)

23/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(5)

31/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35/ co, kiedy> Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37/ Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40/ co, kiedy?

(6)

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(7)

50/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53/ co, kiedy? Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cytaty

Powiązane dokumenty

Udało się więc, jak widać, na­ mówić Wasilewskiego do podzielenia się obowiązkami redakcyjnymi ze znanym już w obozie narodowym, sprawnym dziennikarzem,

Począwszy od 1922 r. „Przegląd Teatralny i Kinematograficzny” kierowany był oficjalnie do osób związanych z branżą filmową, ewentualnie do kinoma­

Redaktorzy czasopisma wyraźnie nawiązywali do tradycji wydawniczych i publicystycznych regionu, powołując się na długoletni rodowód za­ służonego dla Kielecczyzny

At far enough distances from the body of the turbulent fluid a radiation field is established, with the entire system of random pressure fluctuations acting as the sound source. Our

Możliwo­ ści zaś usamodzielnienia się dawała w tym czasie rodząca się prasa prowincjo­ nalna, której zainteresowanie okazywały pisma warszawskie, a

Trzeba wyraźnie napisać, że w ich rezultacie Piasecki, nie stając się żadnym agentem bezpieki sensu stricto, zdecydował się, przekonany politycznie a

Rozważania koncentrują się na najistotniejszych elem entach bibliografii bieżącej i retrospektywnej prasy, jak i badań nad nią.. Przedstawiono ponad­ to wybrane

lIl.. Zij zullen de drie eenheidsvectoren genoemd wor.den. Vectorvoorstelling van lijn en vlak. alle positieve en nega~ tieve getallen doorloopt, een punt voor, dat