• Nie Znaleziono Wyników

Elektrostatyka (pdf),

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Elektrostatyka (pdf),"

Copied!
171
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Elektrodynamika

Część 1

Elektrostatyka

Ryszard Tanaś

Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

(2)

Spis treści

1 Literatura 3

2 Elektrostatyka 4

2.1 Pole elektryczne . . . 4

2.2 Dywergencja i rotacja pola elektrostatycznego . . . . 11

2.3 Potencjał elektryczny . . . 28

2.4 Praca i energia w elektrostatyce . . . 40

(3)

1 Literatura

Wykład oparty jest na podręczniku:

D. J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN, Warszawa, 2001

W prezentacjach używam notacji zgodnej (prawie) z polską wersją tego podręcznika.

Należy pamiętać, że tłusta czcionka oznacza wektor, np. E oznacza E~ w pisowni ręcznej.

Prezentacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dydaktycznych.

(4)

2 Elektrostatyka 2.1 Pole elektryczne 2.1.1 Zasada superpozycji q1 q2 qi Q

(5)

2 Elektrostatyka 2.1 Pole elektryczne 2.1.1 Zasada superpozycji q1 q2 qi Q

ładunki źródła ładunek próbny

(6)

x y z Q q R r r′

(7)

x y z Q q R r r′ R = r − r0

(8)

x y z Q q R r r′ R = r − r0

(9)

2.1.2 Prawo Coulomba

F = 1

4π0

qQ R2 Rˆ

(10)

2.1.2 Prawo Coulomba F = 1 4π0 qQ R2 Rˆ 0 = 8, 85 · 10−12 " C2 Nm2 #

(11)

2.1.2 Prawo Coulomba F = 1 4π0 qQ R2 Rˆ 0 = 8, 85 · 10−12 " C2 Nm2 #

przenikalność elektryczna próżni

ˆ

R = R R =

r − r0 |r − r0|

wersor wskazujący kierunek i zwrot wektora R

(12)

2.1.3 Pole elektryczne

Całkowita siła działająca na Q pochodząca od ładunków

q1, q2, . . . , qn odległych od Q o R1, R2, . . . , Rn F = F1 + F2 + . . .

(13)

2.1.3 Pole elektryczne

Całkowita siła działająca na Q pochodząca od ładunków

q1, q2, . . . , qn odległych od Q o R1, R2, . . . , Rn F = F1 + F2 + . . . = 1 4π0 q1Q R21 Rˆ 1 + q2Q R22 Rˆ 2 + . . . !

(14)

2.1.3 Pole elektryczne

Całkowita siła działająca na Q pochodząca od ładunków

q1, q2, . . . , qn odległych od Q o R1, R2, . . . , Rn F = F1 + F2 + . . . = 1 4π0 q1Q R21 Rˆ 1 + q2Q R22 Rˆ 2 + . . . ! = Q 1 4π0 q1 R21 Rˆ 1 + q2 R22 Rˆ 2 + q3 R23 Rˆ 3 + . . . !

(15)

2.1.3 Pole elektryczne

Całkowita siła działająca na Q pochodząca od ładunków

q1, q2, . . . , qn odległych od Q o R1, R2, . . . , Rn F = F1 + F2 + . . . = 1 4π0 q1Q R21 Rˆ 1 + q2Q R22 Rˆ 2 + . . . ! = Q 1 4π0 q1 R21 Rˆ 1 + q2 R22 Rˆ 2 + q3 R23 Rˆ 3 + . . . ! F = QE

(16)

2.1.3 Pole elektryczne

Całkowita siła działająca na Q pochodząca od ładunków

q1, q2, . . . , qn odległych od Q o R1, R2, . . . , Rn F = F1 + F2 + . . . = 1 4π0 q1Q R21 Rˆ 1 + q2Q R22 Rˆ 2 + . . . ! = Q 1 4π0 q1 R21 Rˆ 1 + q2 R22 Rˆ 2 + q3 R23 Rˆ 3 + . . . ! F = QE

(17)

x y z P qi q1 q2 q3 Ri r r′ E(r) ≡ 1 4π0 n X i=1 qi R2i Rˆ i

(18)

2.1.4 Ciągłe rozkłady ładunku E(r) = 1 4π0 Z 1 R2 Rˆ dq dq =            λ dl0 ładunek liniowy σ da0 ładunek powierzchniowy ρ dτ0 ładunek objętościowy

(19)

2.1.4 Ciągłe rozkłady ładunku E(r) = 1 4π0 Z 1 R2 Rˆ dq dq =            λ dl0 ładunek liniowy σ da0 ładunek powierzchniowy ρ dτ0 ładunek objętościowy E(r) = 1 4π0 Z P λ(r0)

(20)

E(r) = 1 4π0

Z

S

σ(r0)

(21)

E(r) = 1 4π0

Z

S

σ(r0)

R2 Rˆ da0 pole od ładunku powierzchniowego

E(r) = 1 4π0

Z

V

ρ(r0)

(22)

2.2 Dywergencja i rotacja pola elektrostatycznego 2.2.1 Linie pola, strumień i prawo Gaussa

Weźmy pojedynczy ładunek q umieszczony w początku układu współrzędnych, wtedy

E(r) = 1 4π0

q r2 ˆr

(23)

2.2 Dywergencja i rotacja pola elektrostatycznego 2.2.1 Linie pola, strumień i prawo Gaussa

Weźmy pojedynczy ładunek q umieszczony w początku układu współrzędnych, wtedy

E(r) = 1 4π0

q r2 ˆr

Pole jest silne w pobliżu ładunku i w miarę oddalania się od ładunku maleje jak 1/r2.

(24)

2.2 Dywergencja i rotacja pola elektrostatycznego 2.2.1 Linie pola, strumień i prawo Gaussa

Weźmy pojedynczy ładunek q umieszczony w początku układu współrzędnych, wtedy

E(r) = 1 4π0

q r2 ˆr

Pole jest silne w pobliżu ładunku i w miarę oddalania się od ładunku maleje jak 1/r2.

(25)
(26)

− +

(27)

+ +

(28)

da E

Strumień pola E przez powierzchnię S

ΦE

Z

S

E · da

(29)

Dla ładunku punktowego q umieszczonego w początku układu

współrzędnych, strumień pola E przez sferę o promieniu r wynosi

I E · da = Z 1 4π0 q r2 ˆr · r2 sin θ dθ dφ ˆr = 1 0 q

(30)

Dla ładunku punktowego q umieszczonego w początku układu

współrzędnych, strumień pola E przez sferę o promieniu r wynosi

I E · da = Z 1 4π0 q r2 ˆr · r2 sin θ dθ dφ ˆr = 1 0 q

Wynik nie zależy od promienia sfery.

(31)

Prawo Gaussa

Strumień pola przez dowolną powierzchnię obejmującą ładunek q

(32)

Prawo Gaussa

Strumień pola przez dowolną powierzchnię obejmującą ładunek q

wynosi q/0

I

(33)

Prawo Gaussa

Strumień pola przez dowolną powierzchnię obejmującą ładunek q

wynosi q/0 I E · da = n X i=1 I Ei · da 

(34)

Prawo Gaussa

Strumień pola przez dowolną powierzchnię obejmującą ładunek q

wynosi q/0 I E · da = n X i=1 I Ei · da = n X i=1 1 0 qi 

(35)

Prawo Gaussa

Strumień pola przez dowolną powierzchnię obejmującą ładunek q

wynosi q/0 I E · da = n X i=1 I Ei · da = n X i=1 1 0 qi I E · da = 1 0 Qwew

Strumień pola przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy Qwew/0

(36)

I S E · da = Z V (∇ · E) dτ twierdzenie o dywergencji (twierdzenie Gaussa)

(37)

I S E · da = Z V (∇ · E) dτ twierdzenie o dywergencji (twierdzenie Gaussa) Qwew = Z V ρ

(38)

I S E · da = Z V (∇ · E) dτ twierdzenie o dywergencji (twierdzenie Gaussa) Qwew = Z V ρ Z V (∇ · E) dτ = Z V ρ 0 

(39)

I S E · da = Z V (∇ · E) dτ twierdzenie o dywergencji (twierdzenie Gaussa) Qwew = Z V ρ Z V (∇ · E) dτ = Z V ρ 0 ∇ · E = 1

(40)

2.2.2 Dywergencja E E(r) = 1 4π0 Z cała przestrzeń ˆ R R2 ρ(r0) dτ0

(41)

2.2.2 Dywergencja E E(r) = 1 4π0 Z cała przestrzeń ˆ R R2 ρ(r0) dτ0 ∇ · E = 1 4π0 Z ∇ · Rˆ R2 ! ρ(r0) dτ0

(42)

2.2.2 Dywergencja E E(r) = 1 4π0 Z cała przestrzeń ˆ R R2 ρ(r0) dτ0 ∇ · E = 1 4π0 Z ∇ · Rˆ R2 ! ρ(r0) dτ0 ∇ · Rˆ R2 ! = 4πδ3(R) delta Diraca

(43)

2.2.2 Dywergencja E E(r) = 1 4π0 Z cała przestrzeń ˆ R R2 ρ(r0) dτ0 ∇ · E = 1 4π0 Z ∇ · Rˆ R2 ! ρ(r0) dτ0 ∇ · Rˆ R2 ! = 4πδ3(R) delta Diraca ∇ · E = 1 4π0 Z 4πδ3(r − r0)ρ(r0)dτ0 = 1 0 ρ(r)

(44)

2.2.2 Dywergencja E E(r) = 1 4π0 Z cała przestrzeń ˆ R R2 ρ(r0) dτ0 ∇ · E = 1 4π0 Z ∇ · Rˆ R2 ! ρ(r0) dτ0 ∇ · Rˆ R2 ! = 4πδ3(R) delta Diraca ∇ · E = 1 4π0 Z 4πδ3(r − r0)ρ(r0)dτ0 = 1 0 ρ(r) Z V ∇ · E dτ = I S E · da = 1 0 Z V ρ dτ = 1 0 Qwew

(45)

2.2.3 Zastosowania prawa Gaussa

Przykład:

Znaleźć pole na zewnątrz jednorodnie naładowanej kuli o promieniu R i całkowitym ładunku q

(46)

2.2.3 Zastosowania prawa Gaussa

Przykład:

Znaleźć pole na zewnątrz jednorodnie naładowanej kuli o promieniu R i całkowitym ładunku q R r I S E · da = 1 0 Qwew,

(47)

2.2.3 Zastosowania prawa Gaussa

Przykład:

Znaleźć pole na zewnątrz jednorodnie naładowanej kuli o promieniu R i całkowitym ładunku q R r I S E · da = 1 0 Qwew, Qwew = q

(48)

I

S

(49)

I S E · da = I S |E| da

(50)

I S E · da = I S |E| da = |E| I S da

(51)

I S E · da = I S |E| da = |E| I S da = |E|4πr2

(52)

I S E · da = I S |E| da = |E| I S da = |E|4πr2 |E|4πr2 = 1 0 q

(53)

I S E · da = I S |E| da = |E| I S da = |E|4πr2 |E|4πr2 = 1 0 q E = 1 4π0 q r2 ˆr

(54)

I S E · da = I S |E| da = |E| I S da = |E|4πr2 |E|4πr2 = 1 0 q E = 1 4π0 q r2 ˆr

Pole na zewnątrz sfery jest takie jak od ładunku punktowego umieszczonego w środku kuli.

(55)

Prawo Gaussa jest przydatne do obliczania pola w przypadku kiedy układ wykazuje wysoką symetrię.

• Symetria sferyczna • Symetria osiowa

(56)

Prawo Gaussa jest przydatne do obliczania pola w przypadku kiedy układ wykazuje wysoką symetrię.

• Symetria sferyczna

• Symetria osiowa

(57)

Prawo Gaussa jest przydatne do obliczania pola w przypadku kiedy układ wykazuje wysoką symetrię.

• Symetria sferyczna

• Symetria osiowa

(58)

Prawo Gaussa jest przydatne do obliczania pola w przypadku kiedy układ wykazuje wysoką symetrię.

• Symetria sferyczna • Symetria osiowa

(59)

Przykład:

Dana jest nieskończona płaszczyzna naładowana ze stałą gęstością

powierzchniową σ. Znaleźć natężenie pola elektrycznego wytwarzanego przez tę płaszczyznę.

E

E

(60)

Przykład:

Dana jest nieskończona płaszczyzna naładowana ze stałą gęstością

powierzchniową σ. Znaleźć natężenie pola elektrycznego wytwarzanego przez tę płaszczyznę. E E A I E · da = 1 0 Qwew

(61)

od górnej i dolnej powierzchni pudełka mamy

Z

(62)

od górnej i dolnej powierzchni pudełka mamy

Z

E · da = 2A|E|

boki pudełka nic nie wnoszą, więc

2A|E| = 1

(63)

od górnej i dolnej powierzchni pudełka mamy

Z

E · da = 2A|E|

boki pudełka nic nie wnoszą, więc

2A|E| = 1 0 σA stąd E = σ 20 nˆ ˆ

(64)

2.2.4 Rotacja E

E = 1

4π0 q r2 ˆr

dla ładunku punktowego umieszczonego w początku układu współrzędnych

(65)

2.2.4 Rotacja E

E = 1

4π0 q r2 ˆr

dla ładunku punktowego umieszczonego w początku układu współrzędnych

x y z a b q rb ra

obliczmy całkę krzywoliniową

b

Z

a

(66)

2.2.4 Rotacja E

E = 1

4π0 q r2 ˆr

dla ładunku punktowego umieszczonego w początku układu współrzędnych

x y z a b q rb ra

obliczmy całkę krzywoliniową

b

Z

a

E · dl

(67)

E · dl = 1 4π0

q

(68)

E · dl = 1 4π0 q r2 dr b Z a E · dl

(69)

E · dl = 1 4π0 q r2 dr b Z a E · dl = 1 4π0 b Z a q r2 dr

(70)

E · dl = 1 4π0 q r2 dr b Z a E · dl = 1 4π0 b Z a q r2 dr = − 1 4π0 q r rb ra

(71)

E · dl = 1 4π0 q r2 dr b Z a E · dl = 1 4π0 b Z a q r2 dr = − 1 4π0 q r rb ra = 1 4π0 q ra q rb !

(72)

E · dl = 1 4π0 q r2 dr b Z a E · dl = 1 4π0 b Z a q r2 dr = − 1 4π0 q r rb ra = 1 4π0 q ra q rb ! I

E · dl = 0 całka po krzywej zamkniętej

(73)

E · dl = 1 4π0 q r2 dr b Z a E · dl = 1 4π0 b Z a q r2 dr = − 1 4π0 q r rb ra = 1 4π0 q ra q rb ! I

E · dl = 0 całka po krzywej zamkniętej

jest równa zeru (ra = rb)

Z

S

(74)

E · dl = 1 4π0 q r2 dr b Z a E · dl = 1 4π0 b Z a q r2 dr = − 1 4π0 q r rb ra = 1 4π0 q ra q rb ! I

E · dl = 0 całka po krzywej zamkniętej

jest równa zeru (ra = rb)

Z

S

(∇ × A) · da = I A · dl twierdzenie Stokesa

(75)

Dla wielu ładunków

(76)

Dla wielu ładunków

E = E1 + E2 + . . .

∇ × E = ∇ × (E1 + E2 + . . .)

= (∇ × E1) + (∇ × E2) + . . . = 0

(77)

2.3 Potencjał elektryczny

2.3.1 Wstępne uwagi o potencjale

a

b

(ii)

(i)

∇ × E = 0 ⇒ H E · dl = 0; całka od punktu a do punktu b nie zależy od drogi całkowania.

(78)

2.3 Potencjał elektryczny

2.3.1 Wstępne uwagi o potencjale

a

b

(ii)

(i)

∇ × E = 0 ⇒ H E · dl = 0; całka od punktu a do punktu b nie zależy od drogi całkowania.

V (r) = −

r

Z

O

E · dl definiujemy funkcję V (r); O jest punktem odniesienia. Funkcję tę nazywamy potencjałem elektrycznym.

(79)
(80)

Różnica potencjałów

(81)

Różnica potencjałów V (b) − V (a) = − b Z O E · dl + a Z O E · dl

(82)

Różnica potencjałów V (b) − V (a) = − b Z O E · dl + a Z O E · dl = − b Z O E · dl − O Z a E · dl

(83)

Różnica potencjałów V (b) − V (a) = − b Z O E · dl + a Z O E · dl = − b Z O E · dl − O Z a E · dl = − b Z a E · dl

(84)

Różnica potencjałów V (b) − V (a) = − b Z O E · dl + a Z O E · dl = − b Z O E · dl − O Z a E · dl = − b Z a E · dl V (b) − V (a) = b Z a

(85)

Różnica potencjałów V (b) − V (a) = − b Z O E · dl + a Z O E · dl = − b Z O E · dl − O Z a E · dl = − b Z a E · dl V (b) − V (a) = b Z a

(∇V ) · dl twierdzenie dla gradientów

b Z a (∇V ) · dl = − b Z a E · dl ⇒ E = −∇V

(86)

Przykład:

Znaleźć potencjał wewnątrz i na zewnątrz cienkiej kulistej powłoki o promieniu R, naładowanej ze stałą gęstością powierzchniową. Za punkt odniesienia przyjąć punkt w nieskończoności.

R rP

Z prawa Gaussa, pole na zewnątrz kuli (r > R) wynosi

E = 1

4π0

q r2 ˆr

(87)
(88)

Dla (r > R) V (r) = − r Z O E · dl

(89)

Dla (r > R) V (r) = − r Z O E · dl = − 1 4π0 r Z q r02 dr 0

(90)

Dla (r > R) V (r) = − r Z O E · dl = − 1 4π0 r Z q r02 dr 0 = 1 4π0 q r0 r

(91)

Dla (r > R) V (r) = − r Z O E · dl = − 1 4π0 r Z q r02 dr 0 = 1 4π0 q r0 r = 1 4π0 q r

(92)

Dla (r > R) V (r) = − r Z O E · dl = − 1 4π0 r Z q r02 dr 0 = 1 4π0 q r0 r = 1 4π0 q r Dla (r < R)

(93)

Dla (r > R) V (r) = − r Z O E · dl = − 1 4π0 r Z q r02 dr 0 = 1 4π0 q r0 r = 1 4π0 q r Dla (r < R) V (r) = − 1 4π0 R Z q r02 dr 0 r Z R (0)dr0

(94)

Dla (r > R) V (r) = − r Z O E · dl = − 1 4π0 r Z q r02 dr 0 = 1 4π0 q r0 r = 1 4π0 q r Dla (r < R) V (r) = − 1 4π0 R Z q r02 dr 0 r Z R (0)dr0 = 1 4π0 q r0 R + 0

(95)

Dla (r > R) V (r) = − r Z O E · dl = − 1 4π0 r Z q r02 dr 0 = 1 4π0 q r0 r = 1 4π0 q r Dla (r < R) V (r) = − 1 4π0 R Z q r02 dr 0 r Z R (0)dr0 = 1 4π0 q r0 R + 0 = 1 4π0 q R

(96)

2.3.2 Równanie Poissona i równanie Laplace’a

(97)

2.3.2 Równanie Poissona i równanie Laplace’a

E = −∇V ∇ · E = ρ

(98)

2.3.2 Równanie Poissona i równanie Laplace’a

E = −∇V ∇ · E = ρ

0 , ∇ × E = 0 ∇ · E = ∇ · (−∇V ) = −∆V

(99)

2.3.2 Równanie Poissona i równanie Laplace’a E = −∇V ∇ · E = ρ 0 , ∇ × E = 0 ∇ · E = ∇ · (−∇V ) = −∆V ∆V = − ρ 0 równanie Poissona

(100)

2.3.2 Równanie Poissona i równanie Laplace’a E = −∇V ∇ · E = ρ 0 , ∇ × E = 0 ∇ · E = ∇ · (−∇V ) = −∆V ∆V = − ρ 0 równanie Poissona ∆V = 0 równanie Laplace’a

(101)

2.3.2 Równanie Poissona i równanie Laplace’a E = −∇V ∇ · E = ρ 0 , ∇ × E = 0 ∇ · E = ∇ · (−∇V ) = −∆V ∆V = − ρ 0 równanie Poissona ∆V = 0 równanie Laplace’a ∇ × E = ∇ × (−∇V ) = 0 tożsamość wektorowa

(102)

2.3.3 Potencjał zlokalizowanego rozkładu ładunku

V (r) = 1 4π0

q r

potencjał ładunku znajdującego się w początku układu współrzędnych

(103)

2.3.3 Potencjał zlokalizowanego rozkładu ładunku

V (r) = 1 4π0

q r

potencjał ładunku znajdującego się w początku układu współrzędnych

V (r) = 1 4π0

q

(104)

2.3.3 Potencjał zlokalizowanego rozkładu ładunku

V (r) = 1 4π0

q r

potencjał ładunku znajdującego się w początku układu współrzędnych

V (r) = 1 4π0

q

R ogólnie, ładunek w punkcie r0 V (r) = 1 4π0 n X i=1 qi Ri

(105)

2.3.3 Potencjał zlokalizowanego rozkładu ładunku

V (r) = 1 4π0

q r

potencjał ładunku znajdującego się w początku układu współrzędnych

V (r) = 1 4π0

q

R ogólnie, ładunek w punkcie r0 V (r) = 1 4π0 n X i=1 qi Ri

dla wielu ładunków

V (r) = 1 4π0

Z 1

(106)

2.3.3 Potencjał zlokalizowanego rozkładu ładunku

V (r) = 1 4π0

q r

potencjał ładunku znajdującego się w początku układu współrzędnych

V (r) = 1 4π0

q

R ogólnie, ładunek w punkcie r0 V (r) = 1 4π0 n X i=1 qi Ri

dla wielu ładunków

V (r) = 1 4π0

Z 1

R dq dla rozkładu ciągłego V (r) = 1

4π0

Z ρ(r0)

(107)

2.3.4 Warunki brzegowe w elektrostatyce Rozważmy cienkie pudełko Gaussa:

E nad E pod A

σ

ε

(108)

2.3.4 Warunki brzegowe w elektrostatyce Rozważmy cienkie pudełko Gaussa:

E nad E pod A

σ

ε

I S E · da = 1

(109)

Z prawa Gaussa, dla ε → 0, mamy

(Enad − Epod )A = 1

(110)

Z prawa Gaussa, dla ε → 0, mamy

(Enad − Epod )A = 1

0 σA

Enad − Epod = 1 0 σ

Składowa normalna wektora natężenia pola elektrycznego E ma na powierzchni granicznej nieciągłość o wartości σ/0

(111)

Rozważmy ramkę: Enadk Epodk

l

σ

ε

I

(112)

Rozważmy ramkę: Enadk Epodk

l

σ

ε

I

E · dl = 0, albo ∇ × E = 0 pole statyczne

(113)

Rozważmy ramkę: Enadk Epodk

l

σ

ε

I

E · dl = 0, albo ∇ × E = 0 pole statyczne

(Enadk − Epodk )l = 0 przy ε → 0

Enadk = Epodk

(114)

Obydwa warunki można zapisać jednym wzorem

Enad − Epod = σ 0 nˆ ˆ

n jest wektorem jednostkowym prostopadłym do powierzchni skierowanym od „dołu” do „góry”.

(115)

Jak zachowuje się potencjał?

a b

(116)

Jak zachowuje się potencjał? a b σ Vnad − Vpod = − b Z a E · dl = 0, dla |b − a| → 0

(117)

Jak zachowuje się potencjał? a b σ Vnad − Vpod = − b Z a E · dl = 0, dla |b − a| → 0

Potencjał jest ciągły na powierzchni.

Ponieważ E = −∇V , to gradient potencjału jest nieciągły.

∇Vnad − ∇Vpod = − σ 0

(118)

∂Vnad ∂n ∂Vpod ∂n = − σ 0

(119)

∂Vnad ∂n ∂Vpod ∂n = − σ 0 ∂V ∂n = ∇V · ˆn pochodna normalna

(120)

2.4 Praca i energia w elektrostatyce

2.4.1 Praca wykonana przy przesunięciu ładunku

q1

q2 qi

Q

a

b

(121)

2.4 Praca i energia w elektrostatyce

2.4.1 Praca wykonana przy przesunięciu ładunku

q1 q2 qi Q

a

b

W = b Z a F · dl

(122)

2.4 Praca i energia w elektrostatyce

2.4.1 Praca wykonana przy przesunięciu ładunku

q1 q2 qi Q

a

b

W = b Z a F · dl = −Q b Z a E · dl

(123)

2.4 Praca i energia w elektrostatyce

2.4.1 Praca wykonana przy przesunięciu ładunku

q1 q2 qi Q

a

b

W = b Z a F · dl = −Q b Z a E · dl = Q V (b) − V (a)

(124)

Wynik nie zależy od drogi.

V (b) − V (a) = W Q

(125)

Wynik nie zależy od drogi.

V (b) − V (a) = W Q

Różnica potencjałów między punktami a i b jest równa pracy przypadającej na jednostkę ładunku, koniecznej do przesunięcia ładunku od a do b.

(126)

Wynik nie zależy od drogi.

V (b) − V (a) = W Q

Różnica potencjałów między punktami a i b jest równa pracy przypadającej na jednostkę ładunku, koniecznej do przesunięcia ładunku od a do b.

(127)

2.4.2 Energia układu ładunków punktowych

Przenosimy kolejne ładunki q1, q2,. . . z nieskończoności do punktów

r1, r2, . . . r1 r3 r2 R12 R13 R23 q1 q2 q3

(128)
(129)

Praca wykonana przy przenoszeniu kolejnych ładunków

(130)

Praca wykonana przy przenoszeniu kolejnych ładunków W1 = 0 W2 = 1 4π0 q2 q1 R12 

(131)

Praca wykonana przy przenoszeniu kolejnych ładunków W1 = 0 W2 = 1 4π0 q2 q1 R12 W3 = 1 4π0 q3 q 1 R13 + q2 R23 

(132)

Praca wykonana przy przenoszeniu kolejnych ładunków W1 = 0 W2 = 1 4π0 q2 q1 R12 W3 = 1 4π0 q3 q 1 R13 + q2 R23 W4 = 1 4π0 q4 q1 R14 + q2 R24 + q3 R34 

(133)

Praca wykonana przy przenoszeniu kolejnych ładunków W1 = 0 W2 = 1 4π0 q2 q1 R12 W3 = 1 4π0 q3 q 1 R13 + q2 R23 W4 = 1 4π0 q4 q1 R14 + q2 R24 + q3 R34 Całkowita praca W = W1 + W2 + W3 + W4

(134)

Praca wykonana przy przenoszeniu kolejnych ładunków W1 = 0 W2 = 1 4π0 q2 q1 R12 W3 = 1 4π0 q3 q 1 R13 + q2 R23 W4 = 1 4π0 q4 q1 R14 + q2 R24 + q3 R34 Całkowita praca W = W1 + W2 + W3 + W4 = 1 4π0 q1q2 R12 + q1q3 R13 + q2q3 R23 + q1q4 R14 + q2q4 R24 + q3q4 R34 

(135)

W = 1 4π0 n X i=1 n X j=1 j>i qiqj Rij , n ładunków

(136)

W = 1 4π0 n X i=1 n X j=1 j>i qiqj Rij , n ładunków W = 1 4π0 1 2 n X i=1 n X j=1 j6=i qiqj Rij sumujemy podwójnie i dzielimy przez dwa

(137)

W = 1 4π0 n X i=1 n X j=1 j>i qiqj Rij , n ładunków W = 1 4π0 1 2 n X i=1 n X j=1 j6=i qiqj Rij sumujemy podwójnie i dzielimy przez dwa

W = 1 2 n X i=1 qi n X j=1 j6=i 1 4π0 qj Rij ! potencjał

(138)

W = 1 4π0 n X i=1 n X j=1 j>i qiqj Rij , n ładunków W = 1 4π0 1 2 n X i=1 n X j=1 j6=i qiqj Rij sumujemy podwójnie i dzielimy przez dwa

W = 1 2 n X i=1 qi n X j=1 j6=i 1 4π0 qj Rij ! potencjał W = 1 2 n X i=1 qiV (ri)

(139)

2.4.3 Energia ciągłego rozkładu ładunków

W = 1 2

Z

(140)

2.4.3 Energia ciągłego rozkładu ładunków W = 1 2 Z ρV ρ = 0∇ · E, z prawa Gaussa

(141)

2.4.3 Energia ciągłego rozkładu ładunków W = 1 2 Z ρV ρ = 0∇ · E, z prawa Gaussa W = 0 2 Z (∇ · E)V dτ

(142)

2.4.3 Energia ciągłego rozkładu ładunków W = 1 2 Z ρV ρ = 0∇ · E, z prawa Gaussa W = 0 2 Z (∇ · E)V dτ W = 0 2 Z E · (∇V ) dτ + I V E · da całkujemy przez części

(143)

2.4.3 Energia ciągłego rozkładu ładunków W = 1 2 Z ρV ρ = 0∇ · E, z prawa Gaussa W = 0 2 Z (∇ · E)V dτ W = 0 2 Z E · (∇V ) dτ + I V E · da całkujemy przez części = 0 2 Z V E2 dτ + I S V E · da !

(144)

W = 0 2 Z cała przestrzeń E2 Energia pola

(145)

W = 0 2 Z cała przestrzeń E2 Energia pola Przykład:

Znaleźć energię jednorodnie naładowanej powierzchniowo powłoki kulistej o promieniu R i całkowitym ładunku q.

W = 1 2

Z

(146)

W = 0 2 Z cała przestrzeń E2 Energia pola Przykład:

Znaleźć energię jednorodnie naładowanej powierzchniowo powłoki kulistej o promieniu R i całkowitym ładunku q.

W = 1 2 Z σV da, V = 1 4π0 q R

(147)

W = 0 2 Z cała przestrzeń E2 Energia pola Przykład:

Znaleźć energię jednorodnie naładowanej powierzchniowo powłoki kulistej o promieniu R i całkowitym ładunku q.

W = 1 2 Z σV da, V = 1 4π0 q R W = 1 2 1 4π0 q R Z σ da

(148)

W = 0 2 Z cała przestrzeń E2 Energia pola Przykład:

Znaleźć energię jednorodnie naładowanej powierzchniowo powłoki kulistej o promieniu R i całkowitym ładunku q.

W = 1 2 Z σV da, V = 1 4π0 q R W = 1 2 1 4π0 q R Z σ da = 1 4π0 1 2 q2 R

(149)

2.5 Przewodniki

2.5.1 Podstawowe własności

• Wewnątrz przewodnika E = 0

• Wewnątrz przewodnika ρ = 0

• Nieskompensowany ładunek może występować jedynie na

powierzchni przewodnika

• Potencjał w przewodniku jest stały

• W pobliżu powierzchni przewodnika pole E jest prostopadłe do powierzchni

(150)

2.5 Przewodniki

2.5.1 Podstawowe własności

• Wewnątrz przewodnika E = 0

• Wewnątrz przewodnika ρ = 0

• Nieskompensowany ładunek może występować jedynie na

powierzchni przewodnika

• Potencjał w przewodniku jest stały

• W pobliżu powierzchni przewodnika pole E jest prostopadłe do powierzchni

(151)

2.5 Przewodniki

2.5.1 Podstawowe własności

• Wewnątrz przewodnika E = 0

• Wewnątrz przewodnika ρ = 0

• Nieskompensowany ładunek może występować jedynie na

powierzchni przewodnika

• Potencjał w przewodniku jest stały

• W pobliżu powierzchni przewodnika pole E jest prostopadłe do powierzchni

(152)

2.5 Przewodniki

2.5.1 Podstawowe własności

• Wewnątrz przewodnika E = 0

• Wewnątrz przewodnika ρ = 0

• Nieskompensowany ładunek może występować jedynie na powierzchni przewodnika

• Potencjał w przewodniku jest stały

• W pobliżu powierzchni przewodnika pole E jest prostopadłe do powierzchni

(153)

2.5 Przewodniki

2.5.1 Podstawowe własności

• Wewnątrz przewodnika E = 0

• Wewnątrz przewodnika ρ = 0

• Nieskompensowany ładunek może występować jedynie na

powierzchni przewodnika

• Potencjał w przewodniku jest stały

• W pobliżu powierzchni przewodnika pole E jest prostopadłe do powierzchni

(154)

2.5 Przewodniki

2.5.1 Podstawowe własności

• Wewnątrz przewodnika E = 0

• Wewnątrz przewodnika ρ = 0

• Nieskompensowany ładunek może występować jedynie na

powierzchni przewodnika

• Potencjał w przewodniku jest stały

• W pobliżu powierzchni przewodnika pole E jest prostopadłe do powierzchni

(155)

2.5.2 Ładunki indukowane − − − − − − − − − − − − + + + + + + + + ++ + przewodnik

+q

(156)

− − −

+

+

+

+

+ + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

przewodnik

+q

E6= 0

E= 0

powierzchnia

Gaussa

(157)

2.5.3 Ładunki powierzchniowe i siła działająca na przewodnik 1 2σ/ǫ0 1 2σ/ǫ0 Einne σ ˆn

(158)

2.5.3 Ładunki powierzchniowe i siła działająca na przewodnik 1 2σ/ǫ0 1 2σ/ǫ0 Einne σ ˆn Enad − Epod = σ 0

(159)

2.5.3 Ładunki powierzchniowe i siła działająca na przewodnik 1 2σ/ǫ0 1 2σ/ǫ0 Einne σ ˆn Enad − Epod = σ 0 nˆ E = σ

(160)

2.5.3 Ładunki powierzchniowe i siła działająca na przewodnik 1 2σ/ǫ0 1 2σ/ǫ0 Einne σ ˆn Enad − Epod = σ 0 nˆ E = σ

0 n,ˆ tuż przy powierzchni przewodnika (Epod = 0) σ = −0 ∂V

(161)
(162)

f = σE siła na jednostkę powierzchni

(163)

f = σE siła na jednostkę powierzchni

E =?, jakie pole? Enad, Epod, . . . f = σEśrednie = 1

(164)

f = σE siła na jednostkę powierzchni

E =?, jakie pole? Enad, Epod, . . . f = σEśrednie = 1

2(Enad + Epod)

(165)

f = σE siła na jednostkę powierzchni

E =?, jakie pole? Enad, Epod, . . . f = σEśrednie = 1 2(Enad + Epod) E = Eelement + Einne Enad = Einne + σ 20 nˆ Epod = Einne σ 20

(166)

f = σE siła na jednostkę powierzchni

E =?, jakie pole? Enad, Epod, . . . f = σEśrednie = 1 2(Enad + Epod) E = Eelement + Einne Enad = Einne + σ 20 nˆ Epod = Einne σ 20 nˆ Einne = 1

(167)

Poprzednia argumentacja (E = Eśrednie) obowiązuje także dla ładunków powierzchniowych w przewodniku

E = 0, wewnątrz przewodnika

E = σ

(168)

Poprzednia argumentacja (E = Eśrednie) obowiązuje także dla ładunków powierzchniowych w przewodniku

E = 0, wewnątrz przewodnika E = σ 0 n,ˆ na zewnątrz przewodnika Eśrednie = 1 2 σ 0 nˆ + 0 = σ 20 nˆ

(169)

Poprzednia argumentacja (E = Eśrednie) obowiązuje także dla ładunków powierzchniowych w przewodniku

E = 0, wewnątrz przewodnika E = σ 0 n,ˆ na zewnątrz przewodnika Eśrednie = 1 2 σ 0 nˆ + 0 = σ 20 nˆ f = σ σ 20 nˆ = 1

(170)

Poprzednia argumentacja (E = Eśrednie) obowiązuje także dla ładunków powierzchniowych w przewodniku

E = 0, wewnątrz przewodnika E = σ 0 n,ˆ na zewnątrz przewodnika Eśrednie = 1 2 σ 0 nˆ + 0 = σ 20 nˆ f = σ σ 20 nˆ = 1

20 σ2n,ˆ siła na jednostkę powierzchni P = 0 2 σ 0 2 = 0 2 E2 ciśnienie elektrostatyczne

(171)

Poprzednia argumentacja (E = Eśrednie) obowiązuje także dla ładunków powierzchniowych w przewodniku

E = 0, wewnątrz przewodnika E = σ 0 n,ˆ na zewnątrz przewodnika Eśrednie = 1 2 σ 0 nˆ + 0 = σ 20 nˆ f = σ σ 20 nˆ = 1

20 σ2n,ˆ siła na jednostkę powierzchni P = 0 2 σ 0 2 = 0 2 E2 ciśnienie elektrostatyczne

Cytaty

Powiązane dokumenty

d) wykrywania ciał naelektryzowanych zarówno dodatnio, jak i ujemnie. Na ekranie telewizora szybko gromadzi się kurz. Jest to zjawisko podobne do:. a) pocierania szklanej pałeczki

Podczas gdy fizycy koncentrowali się na pochodzeniu promieniowania, biologowie i geolodzy rozważali jego wpływ na procesy zachodzące na Ziemi i związane z tym skale czasowe.. W

Wiązało się to z koniecznością podjęcia wielu działań. Po pierwsze rozpoczęto prace nad tłumaczeniem wszystkich dokumentów przygotowanych przez EFTA Research Committee,

Electric charge requirements of pediatric cochlear implant recipients enrolled in the childhood development after cochlear implantation study (2008). Do programowania procesora

Załóżmy, że pewien zbiór komórek (i, j) w macierzy wymiaru m×n zawiera więcej niż m+n−1 elementów.. Pokazać, że ten zbiór

Mamy obliczyć prędkość ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1,5 po 5 sekundzie ruchu, jeżeli jego prędkość początkowa

Wzór na niebieskim obszarze to wzór na

[r]

Rozwi¸ azanie: Macierz A: Rz¸ ad macierzy to wymiar przestrzeni zgenerowanej przez

Přes všechny své rozporné pocity se Jakub protlačil co nej blíže k rakvi zemřelého. Se smíšenými pocity s ledoval jeho za smušilou tvář, jeho vysoké čelo ,

Zespół kruchości, czyli zespół geriatryczny charakteryzujący się osłabieniem, utratą masy ciała i małą aktywnością, która jest związana z niekorzystnymi

W badaniu tym dowiedziono, że walsartan za- pewnia zależne od dawki obniżenie ciśnienia tętniczego, które utrzymuje się przez całą dobę, zapewniając tym samym dobrą

W konsekwencji, co znamienne, autor opowiada się za ujmowaniem filmu w kategoriach tekstu kultury jako głównego fundamentu analizy dzieła filmowego.. Obok przykładów

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym – w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego

Mieszkańcy, których zgłoszenia nie zostaną wstępnie zaklasyfikowane do realizacji w roku 2021 ze względu na limit środków finansowych w budżecie Miasta, także otrzymają

Dr Dorota Sadowska – Redaktor językowy – Uniwersytet Warszawski Mgr Izabela Kubicka – Sekretarz redakcji – Fundacja Pedagogium.. Czasopismo jest indeksowane w bazach

kwestie wychowawcze). Zestaw poświęcony rozwijaniu motywacji jest nieco osobisty, bo dotyczy także motywacji samego nauczyciela. Od ciebie może zależeć, jak w pierwszych

W metodzie projektu kontrakt edukacyjny, zwany później w skrócie kontraktem, jest formą umowy między nauczycielem a uczniami. Może mieć formę ustną lub pisemną. Forma ustna

Krzysztof (Christopher) Konstanty Vorbrich, Memoirs of the Forsters – the Polish-Born Participants of Cook’s Expedition: the Same Voyage, Worlds Apart – excerpts: Volume Two,

Rozdział czwarty jest zasadniczą częścią doświadczalną rozprawy i zawiera wyniki badań własnych kompozytów oraz laminatów wytworzonych przy zastosowaniu

Biblioteka Narodowa rekomenduje zapewnienie stanowiska do dezynfek cji dłoni dla czytelników wraz ze stosownymi (w widocznych miejscach) instrukcjami w tym zakresie oraz

Zdobycie od podstaw umiejętności niezbędnych do stworzenia pełnego modelu począwszy od analizy wymagań, poprzez tworzenie modelu przypadków użycia, modelu analitycznego,

szafa, potem kilka wyrazów, gdzie dwuznak ,,sz’’ jest w środku wyrazu np. maszyna, a teraz