Budowa lekcji wychowania fizycznego.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Białystok

bialystok.epraktyka.eu

Biuro projektu: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 49, tel. 85 713 15 91, e-mail: praktyki@wswfit.com.pl

Miasto Białystok

Podstawową formą pracy w zakresie wychowania fizycznego jest jednostka lekcyjna . Posiada ona swoistą budowę, dostosowana do właściwości fizjologicznych i

psychicznych uczniów. Ogólny schemat lekcji nazywany jest tokiem lekcyjnym. Sugeruje on, jaka powinna być kolejność zabaw i gier oraz cwiczeń, aby lekcja

spełniała postulaty zdrowotno-higieniczne i pedagogiczne, aby uwzględniała zasady wszechstronności, zmienności pracy mięśniowej i zasadę stopniowania natężenia wysiłku fizycznego podczas lekcji.

1.1

1.CZĘŚC ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA ok.12min.

a) zbiórka, sprawdzenie obecności i przygotowanie uczniów do zajęć, podanie tematu i zadań lekcji oraz zmotywowanie uczniów do czynnego udziału w zajęciach,

b) rozgrzewka; zabawy ożywiające, ćwiczenia ogólnorozwojowe ukierunkowane na partie mięśniowe bezpośrednio zaangażowane w pracę podczas lekcji.

2.REALIZACJA TEMATU LEKCJI (CZĘŚC GŁÓWNA) ok. 25min.

Proponujemy 3,4 ćwiczenia (nie może ich być zbyt wiele, gdyż na samą zmianę cwiczeń i ich objaśnianie, poświęcimy zbyt wiele czasu, potrzebnego nam do

nauczania nowych elementów lub doskonalenia poznanych już wcześniej aktywności ruchowych), które zaspokajają zapotrzebowanie uczniów w sferze poznawczej nowych treści lub pozwolą utrwalić poznane już wcześniej.

3.CZĘŚC RELAKSUJĄCO-USPOKAJAJĄCA (CZĘŚC KOŃCOWA) ok.8 min.

Ma ona na celu przywrócenie stanu organizmu ucznia do wartości wyjściowych

(spokojniejsze tętno, wyciszenie). Jest to czas na naukę np. prawidłowego oddychania, pomiaru tętna, podsumowanie lekcji, itp.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :