• Nie Znaleziono Wyników

12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "12"

Copied!
32
0
0

Pełen tekst

(1)

1

1

Elektrochemia

Elektrochemia

Jak pozyska

Jak pozyska

ć

ć

energi

energi

ę

ę

z reakcji

z reakcji

redoksowych?

(2)

2

2

Ogniwo galwaniczne to urządzenie, w którym wytwarzany jest

prąd elektryczny – strumień elektronów w przewodniku – dzięki

przebiegowi samorzutnej reakcji chemicznej.

Składa się z dwóch elektrod, czyli metalicznych przewodników,

które pozostają w kontakcie z elektrolitem, czyli przewodnikiem

jonowym.

Ogniwa galwaniczne

(3)

3

3

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

„

„

reakcja ca

reakcja ca

ł

ł

kowita

kowita

8H

8H

+

+

+ MnO

+ MnO

4

4

+ 5Fe

+ 5Fe

2+

2+

Mn

Mn

2+

2+

+ 5Fe

+ 5Fe

3+

3+

+ 4H

+ 4H

2

2

O

O

„

„

redukcja:

redukcja:

8H

8H

+

+

+ MnO

+ MnO

4

4

+ 5e

+ 5e

Mn

Mn

2+

2+

+ 4H

+ 4H

2

2

O

O

„

„

utlenianie:

utlenianie:

5Fe

5Fe

2+

2+

5Fe

5Fe

3+

3+

+ 5e

+ 5e

(4)

4 4

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

MnO

MnO

4

4

Η

Η

+

+

Fe

Fe

2+

2+

KMnO

KMnO

4

4

H

H

2

2

SO

SO

4

4

FeSO

FeSO

4

4

redukcja

redukcja

utlenianie

utlenianie

(-)

(+)

e

(5)

5 5

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

MnO

MnO

4

4

Η

Η

+

+

Fe

Fe

2+

2+

KMnO

KMnO

4

4

H

H

2

2

SO

SO

4

4

FeSO

FeSO

4

4

redukcja

redukcja

utlenianie

utlenianie

(-)

(+)

e

aniony

Jak zbudować ogniwo?

(6)

6

6

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

Co to jest siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)?

katodakatoda

anoda

anoda

elektrony

utlenianie

utlenianie

redukcja

redukcja

Siła elektromotoryczna

ogniwa (napięcie ogniwa),

SEM, jest miarą zdolności reakcji

ogniwa do spowodowania przepływu

elektronów przez obwód

(7)

7 7

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

redukcja:

redukcja:

Cu

Cu

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

utlenianie:

utlenianie:

Zn

Zn

Zn

Zn

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

2+

2+

+ Zn →

+ Zn

Cu + Zn

Cu + Zn

2+

2+

Elektrochemia_ogniwo.MOV

Oznaczenia

Zn(s)|Zn

2+

(aq) oraz Cu

2+

(aq)| Cu(s)

substrat

produkt

zetknięcie

faz

Zn(s)|Zn

2+

(aq)

||

Cu

2+

(aq)|Cu(s)

ogniwo Daniella

(8)

8 8

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

redukcja:

redukcja:

Cu

Cu

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

utlenianie:

utlenianie:

Zn

Zn

Zn

Zn

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

2+

2+

+ Zn

+ Zn

Cu + Zn

Cu + Zn

2+

2+

Jak zmierzyć napięcie ogniwa?

Zn

Zn

Zn

Cu

Cu

Cu

ZnSO

4

ZnSO

ZnSO

44

CuSO

CuSO

CuSO

444

utlenianie

utlenianie

redukcja

redukcja

17_363 e– e – e– e– Zn2+ SO4 2– Zn( s) 1.0 M Zn2+ Anoda 1.0 M Cu 2+ Katoda Cu2+ SO4 2– Cu( s)

zmierzone SEM= 1.10 V

(9)

9 9

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

redukcja:

redukcja:

Cu

Cu

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

utlenianie:

utlenianie:

Zn

Zn

Zn

Zn

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Jak obliczyć napięcie ogniwa?

‰

potencjały standardowe półogniw

‰

elektroda wodorowa

(10)

10

10

H

+

(aq)|H

2

(g)|Pt(s)

Jeśli działa jako katoda –

redukują się jony H

+

Pt (s)|H

2

(g)|H

+

(aq)

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

‰

elektroda wodorowa

Jeśli działa jako anoda –

H

2

zostaje utlenione

1 mol/dm

3

HCl

H

+

p

H2

= 1013 hPa

E

H2

= O V

Jak obliczyć napięcie ogniwa?

(11)

11 11

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

utlenianie:

utlenianie:

Zn

Zn

Zn

Zn

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Jak obliczyć napięcie ogniwa?

‰

potencjały standardowe półogniw

17_363 e– e – e– e– Zn2+ SO4 2– Zn( s) 1.0 M Anoda 1.0 M Katoda H+ Cl -Pt s)

H

2

0.76

redukcja:

redukcja:

2

H

H

+

+

+ 2e

+ 2e

H

H

2

2

2

H

H

+

+

+ Zn →

+ Zn

H

H

2

2

+ Zn

+ Zn

2+

2+

V

V

V

E

E

E

SEM

o

o

o

Zn Zn H H

76

.

0

0

76

.

0

2 2

+

=

+

=

=

+ → → +

(12)

12

12

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

Jak obliczyć napięcie ogniwa?

‰

potencjały standardowe półogniw

17_363 e– e – e– e–

Anoda

1.0 M Katoda H+ Cl -Pt s

H

2

0.34

utlenianie:

utlenianie:

H

2

2H

2H

+

+

+ 2e

+ 2e

H

2

+ Cu

+ Cu

2+

2+

2H

2H

+

+

+ Cu

+ Cu

V

V

V

E

E

E

SEM

o

o

o

H H Cu Cu

0

34

.

0

34

.

0

2 2

+

=

+

=

=

+ → → + Cu (s) Cu2+ SO4 2-1.0 M

redukcja:

redukcja:

Cu

Cu

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

(13)

13 13

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

Zn

Zn

Zn

Cu

Cu

Cu

ZnSO

4

ZnSO

ZnSO

44

CuSO

CuSO

CuSO

444

utlenianie

utlenianie

redukcja

redukcja

17_363 e– e – e– e– Zn2+ SO4 2– Zn( s) 1.0 M Zn2+ Anoda 1.0 M Cu 2+ Katoda Cu2+ SO4 2– Cu( s)

V

V

V

E

E

E

SEM

o

o

o

Zn Zn Cu Cu

76

.

0

34

.

0

10

.

1

2 2

+

=

+

=

=

+ → → +

redukcja:

redukcja:

Cu

Cu

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

utlenianie:

utlenianie:

Zn

Zn

Zn

Zn

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

2+

2+

+ Zn

+ Zn

Cu + Zn

Cu + Zn

2+

2+

Jak obliczyć napięcie ogniwa?

‰

potencjały standardowe półogniw

(14)

14

14

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

„

„

potencja

potencja

ł

ł

y standardowe

y standardowe

0 .5 4 L i+ + e → Li −3.0 5

1 7 _ 0 1 T

T a b le 1 7 .1

S ta n d a rd R e d u ctio n P o te n tia ls a t 2 5 °C (2 9 8 K ) fo r M a n y

C o m m o n H a lf-re a ctio n s

H a lf-re a c tio n

ξ ° (V )

H a lf-re a ctio n

2 .8 7 O2 + 2 H2O + 4e− → 4H O− 0 .4 0 1 .9 9 C u2 + + 2 e → C u 0 .3 4 1 .8 2 H g2C l2 + 2 e− → 2H g + 2C l− 0 .3 4 1 .7 8 A g C l + e− → A g + C l0 .2 2 1 .7 0 S O42− + 4 H+ + 2e− → H2S O3 + H2S O3 + H2O 0 .2 0 1 .6 9 C u2 + + e → C u+ 0 .1 6 1 .6 8 2 H+ + 2 e → H 2 0 .0 0 1 .6 0 F e3 + + 3 e → F e −0.0 36 1 .5 1 P b2 + + 2 e → P b −0.1 3 1 .5 0 S n2 + + 2 e → S n −0.1 4 1 .4 6 N i2 + + 2 e → N i −0.2 3 1 .3 6 P b S O4 + 2 e− → P b + S O42− −0.3 5 1 .3 3 C d2 + + 2 e → C d −0.4 0 1 .2 3 F e2 + + 2 e → F e −0.4 4 1 .2 1 C r3 + + e → C r2+ −0.5 0 1 .2 0 C r3 + + 3 e → C r −0.7 3 1 .0 9 Z n2 + + 2 e → Z n −0.7 6 1 .0 0 2 H2O + 2 e− → H 2 + 2 O H− −0.8 3 0 .9 9 M n2+ + 2 e→ M n −1.1 8 0 .9 6 A l3 + + 3 e → A l −1.6 6 0 .9 5 4 H2 + 2 e− → 2H− −2.2 3 0 .9 1 M g2+ + 2 e→ M g −2.3 7 0 .8 0 L a3 + + 3 e → La −2.3 7 0 .8 0 N a+ + e → N a −2.7 1 0 .7 7 C a2 + + 2 e → C a −2.7 6 0 .6 8 B a2 + + 2 e → B a −2.9 0 I2 + 2 e− → 2I− F2 + 2 e− → 2F− A g2 + + e → A g+ C o3 + + e → C o2 + H2O2 + 2 H+ + 2 e− → 2H2O C e4 + + e → C e3 + P b O2 + 4 H+ + S O42− + 2 e−→ P bS O4 + 2 H2O M n O4 + 4 H+ + 3 e→ M n O 2 + 2 H2O 2 e− + 2 H+ + IO 4−→ IO3− + H2O M n O4− + 8 H+ + 5 e−→ M n2 + + 4 H2O A u3 + + 3 e → A u P b O2 + 4 H+ + 2 e→ P b2 + + 2 H 2O C l2 + 2 e− → 2C l− C r2O72− + 1 4 H+ + 6 e−→ 2C r3 + + 7 H2O O2 + 4 H+ + 4 e− → 2H2O M n O2 + 4 H+ + 2 e−→ M n2 + + 2 H2O IO3− + 6 H+ + 5 e−→ ½ I2 + 3 H2O B r2 + 2 e− → 2B r− V O2 + 2 H+ + e → V O2 + + H 2O A u C l4 + 3 e → A u + 4C l− N O3− + 4 H+ +3 e− → N O + 2H2O C lO2 + e− → C lO2− 2 H g2 + + 2 e → H g 22 + A g+ + e → A g H g22 + + 2 e− → 2H g+ F e3 + + e → F e2+ O2 + 2 H+ + 2 e− → H2O2 M n O4− + e−→ M n O42− 0 .5 6 K+ + e− → K −2.9 2 0 .5 2 C u+ + e → C u

ξ ° (V )

(15)

15

15

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

Jak obliczyć napięcie ogniwa?

‰

potencjały standardowe półogniw

‰

jedna z reakcji musi być odwrócona – zmiana znaku E

o

‰

bilans elektronów nie zmienia wartości E

o

‰

SEM>0

E

Ө

> 0 metal szlachetny

E

Ө

< 0 metal zwykły

(16)

16

16

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

Jak obliczyć napięcie ogniwa?

Przykład 1

Ogniwo galwaniczne jest oparte na następującej reakcji:

Al

3+

(aq) + Mg(s) → Al(s) + Mg

2+

(aq)

Podaj zbilansowane równanie reakcji połówkowych w ogniwie oraz oblicz

potencjał standardowy ogniwa (SEM).

Z szeregu napięciowego (dla reakcji redukcji):

Al

3+

+ 3e → Al E

o

= -1.66V

Mg

2+

+ 2e → Mg

E

o

= -2.37V

redukcja: 2Al

3+

+ 6e → 2Al E

o

= -1.66V katoda

utlenianie: 3Mg → 3Mg

2+

+ 6e

E

o

= 2.37V anoda

(17)

17

17

Samorzutno

Samorzutno

ść

ść

reakcji redoksowej

reakcji redoksowej

termodynamika w ogniwach

termodynamika w ogniwach

zmiana konwencji

zmiana konwencji

⎥⎦

⎢⎣

=

=

C

J

q

W

E

SEM

E – potencjał półogniwa, V

W – praca, J

Q – całkowity ładunek elektronów, C

max

E

q

W

=

(18)

18

18

Samorzutno

Samorzutno

ść

ść

reakcji redoksowej

reakcji redoksowej

termodynamika w ogniwach

termodynamika w ogniwach

zmiana konwencji

zmiana konwencji

n – liczba moli elektronów, mol

q –całkowity ładunek elektronów, C

F – stała Faradaya, C/mol

ładunek mola

elektronów

mol

C

F

=

96485

max

max

q

E

W

=

F

n

q

=

(19)

19

19

Samorzutno

Samorzutno

ść

ść

reakcji redoksowej

reakcji redoksowej

termodynamika w ogniwach

termodynamika w ogniwach

zmiana konwencji

zmiana konwencji

0

0

0

max

>

>

<

G

E

SEM

G

W

max

=

max

E

nF

G

=

(20)

20

20

Samorzutno

Samorzutno

ść

ść

reakcji redoksowej

reakcji redoksowej

r

r

ó

ó

wnanie Nernsta

wnanie Nernsta

Q – równoważnik reakcji

aA + bB

aA + bB

cC + dD

cC + dD

d

c

b

a

D

C

B

A

Q

0

0

0

0

]

[

]

[

]

[

]

[

=

Q

nF

RT

E

E

=

o

ln

Jak obliczyć napięcie ogniwa?

max

E

nF

G

=

Q

RT

G

G

=

o

+

ln

(21)

21

21

Samorzutno

Samorzutno

ść

ść

reakcji redoksowej

reakcji redoksowej

Przyk

Przyk

ł

ł

ad 4

ad 4

Czy reakcja:

Cu

2+

(aq) + Fe(s) →Cu(s) + Fe

2+

(aq)

jest samorzutna?

redukcja:

redukcja:

Cu

Cu

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Cu

Cu

E

E

o

o

= 0.34 V

= 0.34 V

utlenianie:

utlenianie:

Fe

Fe

Fe

Fe

2+

2+

+ 2e

+ 2e

E

E

o

o

= 0.44 V

= 0.44 V

0

10

5

.

1

78

.

0

96458

2

78

.

0

96458

2

78

.

0

5

<

=

=

=

=

=

=

=

J

C

J

mol

C

mol

V

mol

C

mol

G

E

nF

G

V

E

o

o

o

o

Zauwa

Zauwa

ż

ż

my,

my,

ż

ż

e z szeregu napi

e z szeregu napi

ę

ę

ciowego dla

ciowego dla

reakcji redukcji:

reakcji redukcji:

Fe

Fe

2+2+

+ 2e

+ 2e

--

Fe

Fe

E

E

oo

=

=

-

-

0.44 V

0.44 V

zm

ian

a z

na

ku

(22)

22

22

Samorzutno

Samorzutno

ść

ść

reakcji redoksowej

reakcji redoksowej

Przyk

Przyk

ł

ł

ad 5

ad 5

Czy HNO

3

rozpuści złoto?

redukcja:

redukcja:

NO

NO

3

3

-

-

+ 4H

+ 4H

+

+

+ 3e

+ 3e

-

-

ΝΟ + 2Η

ΝΟ + 2Η

2

2

Ο

Ο

E

E

o

o

=0.96 V

=0.96 V

utlenianie:

utlenianie:

Au

Au

Au

Au

3+

3+

+ 3e

+ 3e

E

E

o

o

=

=

-

-

1.50V

1.50V

0

0

54

.

0

>

<

=

o

o

o

G

E

V

E

(23)

23

23

Samorzutno

Samorzutno

ść

ść

reakcji redoksowej

reakcji redoksowej

Przyk

Przyk

ł

ł

ad 6

ad 6

Oblicz SEM ogniwa na

podstawie wartości

potencjałów półogniw z

szeregu napięciowego:

T=25

o

C

[VO

2

+

]=2.0 M

[H

3

O

+

]=0.50 M

[VO

2+

]=0.010 M

[Zn

2+

]=0.10 M

VO

2

+

+ 2H

+

+ e

-

→ VO

2+

+ H

2

O

E

E

o

o

= 1.00 V

= 1.00 V

Zn

Zn

2+

2+

+ 2e

+ 2e

Zn

Zn

E

E

o

o

=

=

-

-

0.76V

0.76V

dla

dla

(24)

24

24

Samorzutno

Samorzutno

ść

ść

reakcji redoksowej

reakcji redoksowej

Przyk

Przyk

ł

ł

ad 6

ad 6

V

E

o

=

1

.

76

2VO

2

+

+ 4H

+

+ 2e

-

→ 2VO

2+

+ 2H

2

O

E

E

o

o

= 1.00 V

= 1.00 V

Zn

Zn

Zn

Zn

2+

2+

+ 2e

+ 2e

-

-

E

E

o

o

= 0.76V

= 0.76V

V

V

V

V

VO

O

H

VO

Zn

mol

C

mol

K

K

mol

J

V

E

89

.

1

13

.

0

76

.

1

2

)

5

.

0

(

)

01

.

0

(

1

.

0

ln

01283

.

0

76

.

1

]

[

]

[

]

][

[

ln

96485

2

298

31

.

8

76

.

1

2

4

2

2

2

4

3

2

2

2

=

=

+

=

=

=

=

+

+

+ +

2VO

2

+

+ 4H

+

+

Zn

Zn

→ 2VO

2+

+ Zn

2+

+ 2H

2

O

(25)

25

25

Akumulator kwasowy (ołowiowy) - stosowany w

samochodach; regenerowalne (ogniwo wtórne)

Pb(s)|PbSO

4

(s)|H

+

(aq),HSO

4

-

(aq)|PbO

2

(s)|PbSO

4

(s)|Pb(s), 2 V

płyta oddzielająca płyta anody płyta katody

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

A, utlenianie: Pb + HSO

4

-

→ PbSO

4

+ H

+

+ 2e

-K, redukcja: PbO

K, redukcja: PbO

2

2

+ H

+ H

2 SO4

2 SO4

+ 2e

+ 2e

-

-

→ PbSO

(26)

26

26

Ogniwo suche - nie można ponownie ładować;

gdy reakcja ogniwa osiągnie stan równowagi,

ogniwo nadaje się do wyrzucenia (ogniwo pierwotne).

Zn(s)|ZnCl

2

(aq), NH

4

Cl(aq)|MnO(OH)(s)|MnO

2

(s)|grafit, 1,5 V

naczynie cynkowe (anoda) MnO2+ grafit +NH4Cl pręt grafitowy (katoda)

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

A, utlenianie:

Zn →

Zn

Zn

Zn

2+

2+

+ 2e

+ 2e

-

-K, redukcja: 2NH

K, redukcja: 2NH

4

4

+ 2MnO

+ 2MnO

2

2

+ 2 e

+ 2 e

-

-

→ Mn

2

O

3

+ 2NH

+ 2NH

3

3

+ H

+ H

2

2

O

O

A, utlenianie:

Zn + 2OH

Zn + 2OH

-

-

ZnO + H

ZnO + H

2

2

O + 2e

O + 2e

-

-K, redukcja: 2MnO

K, redukcja: 2MnO

2

2

+ H

+ H

2

2

O + 2e

O + 2e

-

-

→ Mn

2

O

3

+ 2OH

+ 2OH

-

(27)

27

27

Akumulator niklowo-kadmowy –

stosowany do zasilania urządzeń elektronicznych.

Cd(s)|Cd(OH)

2

(s)|KOH(aq) |Ni(OH)

3

(s)|Ni(OH)

2

(s)|Ni(s), 1,25 V

płyta oddzielająca płyta dodatnia

płyta ujemna

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

A, utlenianie:

Cd + 2OH

Cd + 2OH

-

-

Cd(OH)

Cd(OH)

2

2

+ 2e

+ 2e

-

-K, redukcja: NiO

K, redukcja: NiO

2

2

+ 2H

+ 2H

2

2

O

O

+ 2 e

+ 2 e

-

-

→ Ni(OH)

(28)

-28

28

2H

2H

2

2

(

(

g

g

) + O

) + O

2

2

(

(

g

g

)

)

2H

2H

2

2

O(

O(

l

l

)

)

anoda

anoda

: 2H

: 2H

2

2

+ 4OH

+ 4OH

4H

4H

2

2

O + 4e

O + 4e

katoda

katoda

: 4e

: 4e

+ O

+ O

2

2

+ 2H

+ 2H

2

2

O

O

4OH

4OH

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

Ogniwo paliwowe

Wykorzystanie ogniw paliwowych na skalę

technologiczną zależy od wynalezienia taniej metody

otrzymywania wodoru

(29)

29

29

Stabilno

Stabilno

ść

ść

stopni

stopni

utlenienia

(30)

30

30

Diagram FROST EBSWORTH

Diagram FROST EBSWORTH

Stabilno

Stabilno

ść

ść

stopni

stopni

utlenienia

utlenienia

+5,18 +499,8

+5,18 +499,8

Mn

Mn

Mn

Mn

2+

2+

Mn

Mn

3+

3+

MnO

MnO

2

2

MnO

MnO

4

4

2

2

-

-MnO

MnO

4

4

-

--

2,36

2,36

-

-

227,7

227,7

--

0,85

0,85

-

-

85,0

85,0

+0,1 +9,7

+0,1 +9,7

+4,62 +445,8

+4,62 +445,8

+5,18 +499,8

+5,18 +499,8

Mn

Mn

Mn

Mn

2+

2+

Mn

Mn

3+

3+

MnO

MnO

2

2

MnO

MnO

4

4

2

2

-

-MnO

MnO

4

4

-

--

2,36

2,36

-

-

227,7

227,7

--

0,85

0,85

-

-

85,0

85,0

+0,1 +9,7

+0,1 +9,7

+4,62 +445,8

+4,62 +445,8

1. Stabilność

2. Dysproporcjonacja

3. Utleniacze i reduktory

4. Ograniczenie kinetyczne

5. Warunki standardowe

(31)

31

31

Stabilno

Stabilno

ść

ść

stopni

stopni

utlenienia

utlenienia

Diagram Pourbaix

(32)

32

32

Hg

2

2+

(aq) + 2 e

-

→ 2 Hg(c)

2 Hg(c) + 2 Cl

-

(aq) → Hg

2

Cl

2

(s) + 2 e

-liczba elektronów zyskanych = -liczba elektronów utraconych

2 Hg(c) + Hg

2

2+

(aq) + 2 Cl

-

(aq) + 2 e

-

→ 2 Hg(c) + Hg

2

Cl

2

(s) + 2 e

-Hg

2

2+

(aq) + 2 Cl

-

(aq) → Hg

2

Cl

2

(s)

Hg(c)| Hg

2

Cl

2

(s)|HCl(aq) || Hg

2

(NO

3

)

2

(aq)| Hg(c)

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa galwaniczne

Obraz

Diagram FROST EBSWORTHDiagram FROST EBSWORTH
Diagram PourbaixDiagram Pourbaix

Cytaty

Powiązane dokumenty

różnica potencjałów dwóch półogniw otwartego ogniwa elektrochemicznego (przez ogniwo nie płynie prąd, znajduje się ono w stanie równowagi)... – kryterium podziału:

Półogniwa II rodzaju, są to półogniwa, w których metal elektrody pokryty jest trudno rozpuszczalną solą tego metalu i anionów w. roztworze, z którymi pozostaje w

Obok usterek elektrycznych w tym typie wspomagania mogą się zdarzyć także wycieki z przekładni kierowniczej.. W tym przypadku możemy zamontować

„Propagujemy egoizm państwowy. Pań atwo ma prawo dostosować wszystkie zja­ wiska życia publicznego swych obywateli do swego dobra, jako całości, ono bowiem jest

SIRA 01ATEX3016U, SIRA 01ATEX3019U, SIRA 03ATEX3087U, SIRA 03ATEX3090U oraz IECEx Certifikat zgodności IECEx SIR07.0061U, IECEx SIR07.0062U, IECEx SIR07.0063U, IECEx SIR07.0064U

Zniżając stopniowo ra ­ mek, p łyty cynkowe zanurzają się Coraz głębiej do rozczynu, — prąd elektryczny jest coraz

Rozłącz połączenie pomiędzy modułem solarnym a elektrolizerem jeśli wskaźnik ilości wodoru w elektrolizerze osiągnął 60 ml. Zmierz też ilość wygenerowanego

Paliwo musi być konwertorowane na gaz zawierający wodór H 2 w odrębnym urządzeniu- reforming zewnętrzny lub reforming wewnętrzny z wykorzystaniem ciepła

- strumień promieniowania emitowany przez jednostkę powierzchni źródła do jednostkowego kąta bryłowego.

Podczas­ zjazdu­ odbyło­ się­ Walne­ Zgromadzenie­ Delegatów­ PTL,­ na­ którym­.. wybrano­ nowy­ Zarząd­ Główny.­ Ważną­ częścią­ tego­ spotkania­

Jednak dominacja obrazu w czasopismach kierowanych do m³odzie¿y jest tak du¿a, ¿e relacje miêdzy tekstem i obrazem zostaj¹ zmienione, bowiem obecna tu¿ obok fotografia, czê-

Może to dlatego, że jest IO maja, a w Paryżu wiosna na całego, a może to przez zdjęcie susła albo przez Twoje listy- dość, że czuję się odrobinę szalona, tak jak czasem

YKpai'HCbKi HapOJJ.Hi JJ.YMl1 - nepJI11Hl1 HauioHaJihHOI MOBHO-eCTeTl1'-IHO. HawoIO MeTOIO € J].OBeCTH, cn11paIO'łHCb Ha MOBHi cpaKTH, I.UO AYMH BHTBOpeHi caMe

Przypuszczalnie, proces ten jest, choć częściowo, kontrolowany przez sygnalizację przebiegającą szlakiem sympla- stowym, ponieważ różnicowanie i dojrzewa- nie niektórych

Implementacja algorytmu rozwiązywania równania kwadratowego w języku Pascal – FreePascal... Implementacja algorytmu rozwiązywania równania kwadratowego w języku C++ -

Only in four regions (C, D,.. Time series of sea level components for polygons B, D and I after removing the trends and the annual and semiannual signals. Left: ITSG90-W mass in

Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na te pytania przez porównanie Muzeum Guggenheima w Bilbao, Tate Modern w Londynie oraz ośrodków polskich – oddziału ms2 Muzeum Sztu-

Skok potencjału (skok napięcia) na styku ośrodków przewodzących powstaje wskutek samorzutnego przemieszczenia się w strefie granicznej istniejących po obu stronach

Podstawowym paliwem wszystkich wymienionych ogniw paliwowych jest WODÓR. Im wyższa temperatura pracy ogniw paliwowych tym większa tolerancja na CO

Jakość systemu jak i jakości informacji okazały się istotnymi predyktorami satysfakcji użytkowników systemu, nie warunkując jednak jego wykorzystania (wyniki

Kluczowi partnerzy oraz zasady kształtowania z nimi relacji przez przedsiębiorstwo Kluczowe działania niezbędne dla stworzenia i realizacji oferty dla klienta Propozycja

Rolę takiego źródła może spełnić ogniwo paliwowe typu PEM zlokalizowane blisko źródeł odnawialnych, ponieważ szybko dostosowuje się do zmiany