Konspekt lekcji - piłka nożna

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KONSPEKT LEKCJI: Piła nożna

Klasa: 2 Czas trwania: 45‘ Miejsce: Sala gimnastyczna

Przybory: Piłki nożne, pachołki, szarfy

Umiejętności (Zadania główne i dodatkowe):Doskonalenie przyjęcia piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy.

Motoryczność: Szybkość i siła NN

Wiadomości: Dot. wymiarów boiska

Tok Lekcyjny Nazwa i opis ćwiczenia Powt/Czas Uwagi organizacyjo – metodyczne

Cz. I wstępna Zab. ożywiająca

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadań lekcji - „Lawina” 2’ 3’ XXXXXXXXX N Cz. II A Ćw. RR Ćw. NN Ćw. T Ćw. RR i NN Ćw. T Ćw. RR i NN Ćw. mm. brzucha Ćw. mm. grzbietu Podskoki

Bieg dookoła boiska

- na przemian stronne krążenia RR w tył

- obustronne krążenia RR w tył - skip A

- skip C

- w marszu co trzeci krok skłon raz do LN raz do PN

- bieg na czworakach

- w marszu wymachy raz LR do PN raz PR do LN

- skrętoskłony T w lewo i prawo - przysiad podparty

naprzemianstronne rzuty NN w tył

- zwis tyłem do drabinek, wznosy prostych NN do poziomu - w leżeniu przodem NN zaczepione o drabinki wznosy T w tył - podskoki kuczne 8x 8x 6x 6x 10x 10 sek. 10x 10x 6x 10x 10x 10x

Uczniowie ćwiczą wzdłuż boiska szkolnego

Przejście do marszu

Przejście do luźnej rozsypki X X X X X X X X X X X X X N

Podejść do drabinek i stanąć tak aby jedna drabinka była dla jednego ćwiczącego

Cz. II B

Ćw. tech. bez piłki

Ćw. tech. z piłką

Gra

- bieg ze zmianą tempa po przekątnej sali

- bieg slalomem

- bieg tyłem do połowy sali, dalej bieg przodem

Pokaz i objaśnienie uderzenia wew. częścią stopy

- w parach naprzeciwko siebie 4m, podania piłki wew. częścią stopy LN - j.w. PN - j.w. po dojściu z 1 m. do piłki LN - j.w. PN - po dobiegnięciu

- strzał na bramkę wew. cześcia stopy LN - j.w. PN - gra szkolna 1x 1x 1x __ | | | | | \ / 8’ | | | __| 15’

Uczniowie ćwiczą na własne max tempo

Ustawienie w parach, naprzeciw siebie Poprawiam błędy popełnione przez uczniów podczas nauki uderzenia

Uczniowie starają się wykonywać podczas gry strzały na bramkę i podania wew. częścią stopy Doskonalenie przyjęć i podań realizowane jest podczas gry szkolnej

Cz. III Końcowa

Czynność O-P

- Swobodny bieg dookoła boiska - wznos RR w górę – wdech - opust RR w dół – wydech - w marszu rozluźnianie mm NN - Zbiórka, omówienie lekcji, pożegnanie 1x 2’ Zbiórka XXXXXXXX N

Figure

Updating...

References

Related subjects :