• Nie Znaleziono Wyników

Biofizyka UMB, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Biofizyka UMB, test PDF / Memorizer"

Copied!
4
25
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Biofizyka UMB

Do testu powrzucam wszystkie pytania z giełd jakie zna. Gdy macie więcej - piszcie, zaskoczmy zakład

biofizy :)

UWAGA NA RAZIE TYLKO KILKA PYTAŃ BO MAM MAŁO CZASU, ALE CODZIENNIE BĘDĘ

WRZUCAŁ NOWE! W RAZIE BŁĘDÓW PROSZĘ O KOMENTARZE.

1/ Które oddziaływania nie mają charakteru oddziaływań międzycząsteczkowych

[ ] wodorowe [ ] hydrofobowe [ ] elektrostatyczne

[X] kowalencyjne

2/ Jak działa pompa sodowo-potasowa?

[ ] w czasie repolaryzacji wyrzuca z komórki jony potasu [ ]

[X] utrzymuje wlasciwe stężenie jonów sodu i potasu w cytoptazmie

[ ] podczas depolaryzacji wpompowuje do komórki jony sodu

3/ Płynność błony zmniejsza się:

[ ] ze wzrostem cholesterolu w błonie

[X] ze wzrostem liczby wiązań nasyconych

[ ] ze zmniejszeniem się długości ogonów hydrofobowych [ ] ze wzrostem liczby wiązań nienasyconych

4/ Wapń jest transportowany dzięki działaniu:

[ ] Symportu

[ ] transportu biernego

[ ] wapń przechodzi między fosfolipidami

[X] Antyportu

5/ Repolaryzacja wywołana jest:

(2)

Biofizyka UMB

https://www.memorizer.pl/nauka/5806/biofizyka-umb/

[ ] wpływem jonów ujemnych do komórki [ ] wpływem jonów dodatnich do komórki

[X] wypływem jonów dodatnich z komórki

[ ] wypływem jonów dodatnich i ujemnych z komórki

6/ Pływak nie wymienia z wodą ciepła na basenie na zasadzie:

[ ] konwekcji wymuszonej

[X] konwekcji naturalnej

7/ Wybierz zestaw, w którym są zgromadzone tylko rodzaje promieniowania elektromagnetycznego

[ ] roentgena, beta, gamma [ ] X, gamma, beta [ ] X, gamma, alfa

[X] promieniowanie X, gamma, radiowe

8/ Fosfopilipidy mają właściwości:

[ ] ich węglowodorowe łańcuchy nie maja wiązań podwójnych [ ] hydrofobowe

[X] amfipatyczne

[ ] hydrofilowe

9/ Asymetria błony komórkowej dotyczy

[ ] tylko lipidów [ ] tylko białek [ ] tylko fosfolipidów

[X] wszystkich składników błony

10/ W czasie potencjału czynnościowego [X] wzrasta stężenie jonów K+ w cytoplazmie

[ ] wyrównuja się stężenia jonów K+ na zewnątrz i wewnątrz komórki [ ] stężnie jonów K+ w cytoplazmie praktycznie nie ulega zmianie [ ] wyrównuja się stężenia jonów K+ na zewnątrz i wewnątrz komórki

11/ Cząsteczki dyfundujące biernie przez podwójną warstwe lipdową to:

[ ] aminokwasy [ ] nukleotydy [ ] jony

(3)

Biofizyka UMB

https://www.memorizer.pl/nauka/5806/biofizyka-umb/

[X] niewielkie, nie polarne molekuły

12/ Otwarcie kanałów sodowych w błonie neuronu powoduje:

[ ] wzrost ujemnego ładunku po wewnętrzenj stronie błony [ ] repolaryzację błony

[ ] hiperpolaryzacje błony

[X] depolaryzacje błony

13/ Sprzężenie farmakochemiczne występuje w: [X] kom. mięśni gładkich

[ ] kom. mięsni szkieletowych [ ] komórkach mięśnia serca

[ ] kom. mięsni poprzecznie prążkowanych

14/ Promieniowanie emitowane przez laser jest:

[ ] zbiorem wielu długości fali

[X] spójne

[ ] falą o zmieniającej się częstotliwości [ ] siłą o zmieniającej się długości

15/ Polaryzacji nie ulegają [X] fale podłużne [ ] fale świetlne [ ] fale poprzeczne [ ] promieniowanie podczerwone 16/ .Działanie bakteriobójcze ma [X] promieniowanie UV-C [ ] promieniowanie UV-B [ ] promieniowanie IR [ ] promieniowanie UV-A

17/ Luminofory wykorzystywane są do:

[ ] ułatwienia wnikania ultradźwieków do organizmu [ ] przewodzenia prądu

[ ] zmniejszenia tarcia

(4)

Biofizyka UMB

https://www.memorizer.pl/nauka/5806/biofizyka-umb/

[X] tworzenia obrazów na ekranie urządzeń obserwacyjno-pomiarowych

18/ Infradźwięki to dźwięki o częstotliwości:

[ ] powyżej 20lHz

[X] poniżej 20Hz

[ ] INFRADŹWIĘKI TO ZŁO!!!11ONEONE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Struktura i funkcje białek oraz charakterystyka podstawowych torów metabolicznych przemiany białkowej..

Konstatacja ta w żadnym przypadku rzecz jasna nie neguje politycznej polaryzacji polskich urzędników, która dała o sobie znać jeszcze w okresie powstania i była brana

Ciągnące się godzinami dyskusje, w czasie których obie strony zasypywały się dowodami, ekspertyzami, dokumentami, zazwyczaj kończyły się podobnie jak spotkania w Równem

Ale niemal od momentu podjęcia w Polsce produkcji sprzętu wojskowego na większą skalę ujawniła się charakterystyczna dla całej historii przemysłu obronnego II

„Na razie BGK zmierza do tego, aby przeprowadzić rewizję wewnętrzną swej działalności i dostosować ją do nowego zakresu działania , wymaga to jednak dłuższego okresu

Mają miejsce wypadki, że do szkół oficerskich i podoficerskich oraz szkolnych kompanii przeznaczane są osoby, które w myśl wydanych zarządzeń musiały być

Ostatnią już sprawą jest kwestia podczaszego Dziersława ze Ślesina wymienionego pośród innych urzędników jako świadek w sprawie toczonej przez Małgorzatę

Roboty publiczne miały stać się remedium także Finlandii w latach sześćdziesiątych.. Lenistwo karano obniżeniem

Bacteria propulsion can be understood as the interplay of elastic forces in the flagellum and viscous resistance from the fluid?. Studies of bacteria motion have often assumed

Potrafi opisać zasadę funkcjonowania układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego i układu oddechowego oraz wpływ różnych czynników działających pozytywnie i

Potrafi opisać zasadę funkcjonowania układu krążenia, układu nerwo- wego, układu pokarmowego i układu oddechowego oraz wpływ różnych czynników działających pozytywnie

Pozostawała redakcja „Robotnika” w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z kierowniczymi instancjami partii, tym bardziej że w bu­ dynku przy Wareckiej 7 w

Zdzisław Rudolf N ardelli jest w nukiem Włocha z Tyrolu, który w poszuki­ w aniu chleba dotarł do Polski i tu osiadł najpierw jako robotnik przy regulacji. 8

Deze is als volgt bepaald: de pakking wordt met warme lucht drooggeblazen; vervolgens wordt de waterafvoer van de kolom afgesloten en nadat de pakking is afgekoeld wordt zoveel

upom inał się o historię prasy niestrudzenie na posiedzeniach Rady Redakcyjnej „Zeszytów”, ale n ié tylko przeszłość prasy zaprzątała uwagę Profesora,

Yue et al., O3-type layered transition metal oxide Na(NiCoFeTi)1/4O2 as a high rate and long cycle life cathode material for sodium ion batteries.. Tarascon, Structural

Na tym etapie badań zależy nam na ujawnieniu mecha­ nizmów i wartości, które decydowały o ważnym dla mieszkańców zaboru pruskiego procesie o charakterze

W prospekcie Kiciński zapo­ wiadał, że nie będzie „mieszać się nigdy nauki, nie udzielać nigdzie zda­ nia swego, ale tylko starać się będzie, ażeby

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Obserwując dane statystyczne można dojść do wniosku, iż w pierw­ szych latach istnienia Polski odrodzonej prasa żydowska przeżywała niezwykle gwałtowny rozwój

I prove that the power output of a two-stroke quantum engine in the weak coupling regime cannot be achieved in any noncontextual model reproducing the operational features of

W swoich badaniach podejmuje zagadnienia takie jak polska muzyka religijna, związki muzyki z innymi dziedzinami sztuki, antropologia kultury oraz recepcja twórczości Jana