Znaki nakazu - test, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Znaki nakazu - test

Test ze znajomości znaków drogowych nakazu.

1/ Co to za znak?

[X] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

[ ] C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku [ ] C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem [ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

2/ Co to za znak?

[ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo [ ] C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku [ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

[X] C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem

3/ Co to za znak?

[ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo [ ] C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku

[X] C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

[ ] C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem

4/ Co to za znak?

[ ] C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem [ ] C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku

[X] C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem

[ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo

5/ Co to za znak?

[ ] C-14 Prędkość minimalna [ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych

[X] C-16 Droga dla pieszych

(2)

Znaki nakazu - test

https://www.memorizer.pl/nauka/56/znaki-nakazu---test/

[ ] C-15 Koniec minimalnej prędkości

6/ Co to za znak?

[ ] C-13A Koniec drogi dla rowerów [ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych

[X] C-13 Droga dla rowerów

[ ] C-16 Droga dla pieszych

7/ Co to za znak?

[X] C-5 Nakaz jazdy prosto

[ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo

[ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku [ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

8/ Co to za znak? [X] C-12 Ruch okrężny

[ ] C-14 Prędkość minimalna [ ] C-5 Nakaz jazdy prosto [ ] C-13 Droga dla rowerów

9/ Co to za znak?

[ ] C- 2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem [ ] C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku

[X] C- 6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

[ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

10/ Co to za znak?

[ ] C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem [ ] C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku [ ] C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem

[X] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo

11/ Co to za znak?

[ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo [ ] C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem

[X] C- 9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku

[ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

(3)

Znaki nakazu - test

https://www.memorizer.pl/nauka/56/znaki-nakazu---test/

12/ Co to za znak?

[X] C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

[ ] C-12 Ruch okrężny

[ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

[ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

13/ Co to za znak?

[ ] C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem [ ] C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem

[ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

[X] C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku

14/ Co to za znak?

[ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo

[X] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

[ ] C-12 Ruch okrężny

[ ] C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

15/ Co to za znak?

[X] C-13A Koniec drogi dla rowerów

[ ] C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych [ ] C-15 Koniec minimalnej prędkości

[ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych

16/ Co to za znak?

[ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

[X] C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

[ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem [ ] C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem

17/ Co to za znak?

[X] C-15 Koniec minimalnej prędkości

[ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych [ ] C-13A Koniec drogi dla rowerów

[ ] C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

(4)

Znaki nakazu - test

https://www.memorizer.pl/nauka/56/znaki-nakazu---test/

18/ Co to za znak?

[X] C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

[ ] C-16 Droga dla pieszych [ ] C-14 Prędkość minimalna [ ] C-13 Droga dla rowerów

19/ Co to za znak?

[ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych

[X] C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

[ ] C-15 Koniec minimalnej prędkości [ ] C-13A Koniec drogi dla rowerów

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :