• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z 17. Światowego Kongresu Fundacji Medycyny Płodowej okiem rezydenta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sprawozdanie z 17. Światowego Kongresu Fundacji Medycyny Płodowej okiem rezydenta"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

80 www.journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018 tom 3, nr 2, strona 80 Copyright © 2018 Via Medica

ISSN 2451–0122

KĄCIK REZYDENTA

Sprawozdanie z 17. Światowego Kongresu Fundacji Medycyny Płodowej okiem rezydenta

Report on 17

th

World Congress in Fetal Medicine from young doctor’s point of view

Olga Pietrzak, Paweł Biesiada

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W dniach 24–28 czerwca 2018 roku odbył się w stolicy Grecji 17. Światowy Kongres Fundacji Medycyny Płodowej (ang. 17th World Congress in Fetal Medicine) organizowany przez pioniera tej dziedziny medycyny — prof. Kyprosa Nikolaidesa z King’s College w Londynie.

Głównym celem zjazdu, w którym udział wzięło ponad 2500 osób, było zapoznanie uczestników z najnowszymi doniesieniami oraz zaprezentowanie wyników ostatnich badań. Pięć dni obrad podzielonych zostało tematycznie na sesje wykładowe dotyczące m.in. operacji wewnątrz- macicznych, komplikacji w ciążach bliźniaczych, nowości w medycynie perinatalnej, preeklampsji, ultrasonografii oraz wolnemu płodowemu DNA.

Wykładowcami byli najwybitniejsi uczeni z całego świa- ta, obok prof. Nikolaidesa również prof. Roberto Romero z USA, prof. Yves Ville z Francji, prof. Francesa Grati z Włoch, czy prof. Olivier Kagan z Niemiec. W kongresie brali również udział reprezentanci z Polski, m.in. dr hab. Marzena Dębska ze Szpitala Biegańskiego w Warszawie, która mówiła o in- terwencjach wewnątrzmacicznych u płodów z wrodzonymi wadami serca oraz lek. Łukasz Sokołowski z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który przedstawił pracę o przeżywalności noworodków z zespołem hipoplazji lewego serca (ang. Hypoplastic Left Heart Syndrome, HLHS) w zależności od drogi porodu i czasu jego trwania.

Przedłużające się wystąpienia oraz liczne pytania publiczności spowodowały, że obrady kończyły się długo po wyznaczonym czasie. Podczas przerw na kawę można było wymienić się doświadczeniami dotyczącymi tematów wystąpień, nawiązać nowe znajomości, zapoznać się z najnowocześniejszymi aparatami USG prezentowanymi na stanowiskach firmowych, a także kupić w promocyj- nych cenach książki z zakresu ginekologii, położnictwa oraz medycyny płodowej.

Jednak kongres FMF to nie tylko interesujące wystą- pienia i żywe dyskusje. W pierwszym dniu po zakończeniu wykładów, odbyło się przyjęcie powitalne. Zabawa miała miejsce w ogrodzie centrum konferencyjnego. Przy ta- necznej muzyce, regionalnych przekąskach i napojach, można było poznać bliżej uczestników oraz wykładowców ze wszystkich zakątków świata. Do Aten przyjechała również dość duża grupa lekarzy z Polski.

Trzeciego dnia przygotowana została największa impreza zjazdu. Chociaż deszczowa aura zmusiła or- ganizatorów do zmiany lokalizacji, nie przeszkodziło to w zabawie niemal do białego rana. Na zakończenie zorganizowano wycieczkę statkiem na wyspę Eginę.

Kilka godzin spędzonych w otoczeniu pięknej przyrody było idealnym zwieńczeniem niezwykle wyczerpującej konferencji. Na szczęście pogoda tym razem dopisała i dało się złapać niemało promieni greckiego słońca.

W związku z faktem, że plan konferencji był niezwykle napięty i nie dawał uczestnikom chwili wytchnienia, wielu z nich zdecydowało się wydłużyć swój pobyt w Atenach o dzień lub dwa. Przecież nie sposób wyjechać z Grecji nie zwiedziwszy choćby kilku starożytnych zabytków.

Największą popularnością cieszył się oczywiście Akropol, Plaka i wzgórze Likavitos.

Podsumowując, 17. Światowy Kongres Fundacji Me- dyny Płodowej był wyjątkowo owocnym wydarzeniem, za- równo pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim.

Kolejny raz organizatorzy stanęli na wysokości zadania.

I chociaż Ateny okazały się nadzwyczajnie deszczowe jak na tę porę roku, to i tak atmosfera była gorąca. Do zobaczenia w przyszłym roku na 18. Światowym Kongre- sie Medycyny Płodowej — tym razem prawdopodobnie w upalnej i rozśpiewanej Hiszpanii.

Adres do korespondencji: Olga Pietrzak, Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, e-mail: olgaapietrzak@gmail.com

Cytaty

Powiązane dokumenty

The aim of the study is to investigate the phenomenon of sigma and beta un- conditional (absolute) convergence of the level of government spending on healthcare for the EU12 (Old

Rozporządzenia Ministra Środowiska, Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych do końca prac nad projektem Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego

W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta inaugura- cja Kongresu, podczas której wręczono odznacze- nia Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.. Statuetką Hipokratesa

The International Trichscopy Society zostało utworzone w maju 2017 roku przez międzynarodo- wych ekspertów w dziedzinie trichoskopii: Lidię Rudnicką (Polska), Antonellę Tosti

Podczas dwóch godzin lekcyjnych proszę zapoznać się z zasadami czytania Pisma Świętego, instrukcją obsługi, tym jak nie czytać Biblii oraz odsłuchać zachęty do czytania

Zbigniew Sobecki wskazuje, że podatnicy muszą pamiętać o nowych obowiązkach, szczególnie o składaniu deklaracji dotyczących wyrobów objętych zwolnieniem z akcyzy lub zerową

wynosi ok. 120 zł miesięcznie, ponad drugie tyle kosztują leki męża. Łączny koszt leczenia w ciągu roku może wynosić więc kilka tysięcy zł. Pieniądze te nie są

rozświetlonym niebiesko-żółtym światłem budynkiem Urzędu Miasta Gdyni samorządowcy i goście zaproszeni przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka - tak w czwartek wieczorem

Podczas przerw zabrania się uczniom biegania po szkole, gromadzeniu się w toaletach oraz spożywania w tym miejscu posiłków.. Uczniowie zobowiązani są swoim

Proszę wejść na stronę szkoły, są tam zamieszczone materiały w punkcie: e- podręczniki, kliknąć: kształcenie ogólne, potem poszukać w materiałach tematów:.. „Dramat Maryi

Okazuje się więc, że oczy królewny nie są podobne ani do bogów, ani do nieba, słońca, gwiazda, a tym bardziej płomieni, są one bowiem sumą tego wszystkiego:.. „Lecz

Within the framework of my pedagogical and rehabilitation considerations, in accordance with the meaning of the Magisterium of the Church, I have formulated a concept (which

Drugi Światowy kongres resilience zrealizował cel, który przy otwarciu sformułował jego przewodniczący profesor ionescu — uporządkował najważniejsze kamienie milowe badań

Filozofia ma się stać przewodnikiem w działaniu, gdyż jest w stanie zbudować fundament komuni­. kacji między różnymi typami wiedzy oraz ocenić osiągnięcia kultury

 toczenie przez skręcenie suportu narzędziowego, stosowane dla stożków krótkich o dużej zbieżności,..  toczenie nożami kształtowymi, stosowane do stożków bardzo krótkich

Wydarzenia osłabiające władzę PRL – wybór na papieża Jana Pawła II oraz „zima stulecia”.. Proszę zapoznać się

Zdajemy sobie sprawę z tego, że taka ilość pieniędzy ma się nijak do kosztów, jakich wymaga odrestauro- wanie tego znakomitego zabytku, jednak kwota ta na pewno przyda

analiza wypukła, metody probabilistyczne, 30 letnie doświadczenie w pracy naukowo- dydaktycznej, autor kilku podręczników akademickich.. Forma

5.2 Zbadać tablicę logiczną dla następujących bramek logicznych NAND (7400), NOR (7402), Ex-OR (7486) mierząc poziomy odpowiednich napięć, a następnie sprawdzając

Perspektywa naturalistyczna pojawiła się w drugiej połowie XX wieku jako sprzeciw wobec metodologii scjentystycznej i filozofii analitycznej.. Ta

Można także zauważyć, że większość świątyń rodziny lubiąskiej było budowane z cegieł, być może wpływ na użycie tego budulca miało zastosowanie go w

Based on cognitive mapping, the findings of this qualitative study show that entrepreneurial exit is not the exclusive consequence of the presence of positive or

onderscheiden woningen. In technisch opzicht wordt voor de hedonische prijsanalyse de regressie-analyse gebruikt. Een regressiemodel beschrijft de afhankelijke variabele