• Nie Znaleziono Wyników

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Parafia pw. św. Andrzeja Boboli,"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli,

ul. Pocztowa 22, 70-361 Szczecin

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU „ŚLADAMI JEZUITÓW”

Rok 2018 ogłoszony został Rokiem świętego Stanisława Kostki, było to inspiracją do podążania śladami Jezuitów. Konkurs o św. Stanisławie Kostce cieszył się ogromnym zainteresowaniem dlatego każdego roku będziemy przybliżać kolejnych zakonników z Towarzystwa Jezusowego.

W roku szkolnym 2019/2020 poznajemy założyciela Jezuitów, św. Ignacego Loyolę.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CELE KONKURSU:

1. - poznanie Towarzystwa Jezusowego 2. - poznanie życia św. Ignacego Loyoli 3. - popularyzacja jego drogi do świętości 4. - zachęcenie do naśladowania św. Ignacego

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU:

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

oraz I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie TERMIN I MIEJSCA:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

Etap pierwszy – szkolny: odbędzie się 24.03.2020 r. o godzinie 11.00 w zgłoszonych do konkursu placówkach.

Etap drugi – finał: odbędzie się 14. 05. 2020 r. o godzinie 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym al. Piastów 12 w Szczecinie

Rozwiązywanie testów w każdym etapie trwa 45 minut.

(2)

WYMAGANIA KONKURSU OBEJMUJĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

uczniowie szkół podstawowych

1). Święci i błogosławieni każdego dnia, ks. Rafał Gniła

2). Święty Ignacy Loyola Rozrabiaka, który Jezusowi służył. Artykuł poprawiony ze strony internetowej

https://stacja7.pl/wiara/swiety-ignacy-loyola-rozrabiaka-ktory-jezusowi-sluzyl/

uczniowie szkoły ponadpodstawowej Artykuły ze stron internetowych:

1. https://jezuici.pl/zalozyciel/

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Loyola

oraz dla obu poziomów:

wybrane mądrości Ignacego z Duchowość jezuitów w zarysie, Krzysztofa Mądla SJ

Wszystkie teksty do pobrania zamieszczone na stronie I LO, parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie oraz WWK.

WYMAGANIA FORMALNE:

 uczestnikami konkursu mogą być uczniowie każdego typu szkół archidiecezji szczecińsko- kamieńskiej

 konkurs będzie odbywał się w dwóch grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 zgłoszona szkoła organizuje pierwszy etap – eliminacje szkolne ( testy zostaną przesłane drogą mailową )

wypełnione przez uczniów testy, odpowiedzialna osoba za organizację konkursu w szkole przesyła ( bądź dostarcza) na adres:

I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, al. Piastów 12, Szczecin.

Z dopiskiem: Konkurs o Ignacym Loyoli

nie później niż 26 marca 2020 r. na stemplu pocztowym.

 razem z testami należy przesłać sprawozdanie z pierwszego etapu wypełniając załącznik nr 2

 zgłoszenia do konkursu należy składać przez wypełnienie formularza załącznik nr 1 i przesłać tylko drogą mailową na adres: abc2@op.pl

 termin nadsyłania zgłoszeń do 25 lutego 2020 r.

1. Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z 30 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych.

2. Do finału zakwalifikowanych będzie po trzydzieścioro najlepszych uczestników pierwszego etapu konkursu ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje ilość punktów uzyskanych z testu.

4. Tytuł laureata otrzymuje troje najlepszych uczniów z każdego poziomu.

5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

(3)

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU „ŚLADAMI JEZUITÓW”

NAZWA SZKOŁY...

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KOORDYNACJĘ ETAPU SZKOLNEGO

…...

KONTAKT: ADRES E- MAILOWY, NUMER TELEFONU ODPOWIEDZIALNEJ OSOBY ZA KONKURS W SZKOLE

…...

(4)

ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO

NAZWA PLACÓWKI I ADRES...

…...

LICZBA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ETAPIE SZKOLNYM...

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ KONTAKT: ADRES E- MAILOWY, NUMER TELEFONU

…...

…...

(5)

Cytaty

Powiązane dokumenty

К тому же Чесек умудрился жениться довольно рано по польским меркам, и ему при- ходилось тянуть семью, в то время как мы, его окружавшие, даже не

W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów (w szczególności: pedagog, reedukator, psycholog,

niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

Dzięki takim powieściom jak „Solaris” czy „Kongres futurologiczny” stał się jednym z najważniejszych pisarzy fantastyki naukowej na świecie, do którego odwoływali się

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych!.

Ulicą Marszałkowską cały czas prosto do skrzyżowania z ulicą Krymską (w

Niesiony przez Chrystusa, niejednokrotnie metaforycznie przez człowieka, który czasem zastanawia się, dlaczego ma go także zakładać na swe ramiona, i zadającego przy

Cała kompozycja jest wielopoziomowa: pod figurą Chrystusa znajduje się galeria 12 krakowskich świętych – od św.. Stanisława Męczennika po