"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" Jan Paweł II

16  Download (0)

Full text

(1)

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z

innymi"

Jan Paweł II

Tymoteusz Pielak klasa 6 G

(2)

Historia wolontariatu

Idea pomagania jest głęboko zakorzeniona nie tylko w religii ale

także w kulturze i naszej historii. Wolontariat jaki znamy w XXI wieku jest efektem kształtowania się pewnych idei

mających swoje źródła już w antycznej Grecji.

(3)

We współczesnym świecie działania te są wciąż potrzebne, a idea wolontariatu jest nadal aktualna. Wolontariat w

Polsce, we współczesnym tego słowa

rozumieniu, funkcjonuje od początku lat

dziewięćdziesiątych XX wieku. W roku 1993 r. powstało w naszym kraju, w Warszawie, Centrum Wolontariatu. Była to pierwsza tego typu placówka w Polsce.

(4)

Wolontariat w Polsce

W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy

społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów

potrzebujących. Osoby działające na tym polu określano mianem społeczników, altruistów itp. Powszechnie znane są sylwetki Henryka Jordana, Janusza Korczaka czy

postaci literackie Wokulskiego, dr Judyma. Określenie

„wolontariusz” nie było używane.

(5)

Centrum

Wolontariatu

Obecnie nazwa Centrum Wolontariatu obejmuje wszystkie organizacje i inicjatywy społeczne, które promują

bezinteresowną pomoc innym, przygotowują wolontariuszy,

organizacje

pozarządowe i placówki publiczne do współprac

(6)

Organizacje

Wolontariusze upowszechniają ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność wolontariatu

skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych (zbiórek, loterii, aukcji) na rzecz domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, schronisk dla zwierząt i innych instytucji dobroczynnych.

Wolontariusze działają w dorocznych balach dla osób niepełnosprawnych, a także

uczestniczą w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

(7)

Jak być dobrym wolontariuszem

Wolontariusz powinien być komunikatywny, otwarty,

odpowiedzialny, wrażliwy na potrzeby innych i chętny do pomagania innym ludziom. W swojej pracy, powinien

kierować się określonymi zasadami, które zostały określone w Karcie Etycznej Wolontariusza.

(8)

Karta etyczna wolontariusza

Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.

Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

W przypadku niemożności wywiązania się

ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.

Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być

niewłaściwie rozumiane.

Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.

Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.

(9)

• Karta etyczna wolontariusza c.d.

Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.

• Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.

• Będę działać w zespole.

• Będę osobą, na której można polegać.

• Będę pracować lepiej i z większą

satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.

• Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.

• Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.

• Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

(10)

Co daje nam wolontariat?

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także

ciekawą formą zdobycia

doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie

działalności wolontariackiej, w trakcie której chętni poświęcą

wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom

społecznym, organizacjom czy instytucjom.

Będąc wolontariuszem można

nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.

(11)
(12)

Wolontariat w naszej szkole SP 209

Szkolne Koło

Wolontariatu w naszej szkole (sp. 209)

rozpoczęło działalność w roku szkolnym

2006/2007. W roku 2008 nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Świat na

Tak”, stając się jednym z

„Klubów Ośmiu” w

Warszawie. Współpracuj emy z kołami

wolontariatu z innych szkół na terenie

dzielnicy.

(13)

Ciekawostki

W Stanach Zjednoczonych

pierwsi pionierzy, przybywający do USA, aby przetrwać musieli ze sobą

współpracować, budując swoje domy, miasta, polując. Tworzyli ówczesne

zalążki społeczności lokalnych. Pomagali sobie i nowym napływającym osadnikom.

Na ten okres właśnie datuje się początek

działań wolontarystycznych za oceanem.

(14)

Ciekawostki

Jednym z pierwszych ludzi, którzy pojmowali wolontariat we współczesnym znaczeniu był szwajcarski pacyfista Pierre Ceresole.

W 1920 r. zorganizował on pierwszy obóz będący reakcją na wydarzenia i następstwa I wojny światowej. W obozie zebrał

ochotników spośród walczących ze sobą

uprzednio krajów, aby odbudować ze zniszczeń

wojennych wioskę w pobliżu Verdun.

(15)

Dziękuję za uwagę!

Tymoteusz Pielak

klasa 6G

(16)

Żródła informacji

http://www.prolandsport.pl/historia-wolontariatu/

http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/krok-6-jak-byc-dobrym- wolontariuszem/

https://szkolapodstawowa209.edupage.org/text88/

http://www.wolontariat.gopskowala.pl/index.php/poradnik-dla- wolontariuszy

https://www.google.com/search?q=wolontariat+zdj%C4%99cia&tbm=isch&ved

=2ahUKEwiD2InOqqjtAhXUCHcKHQZvAbQQ2-

cCegQIABAA&oq=wolontariat+zdj%C4%99cia&gs_lcp=CgNpbWcQA

https://www.google.com/search?q=wolontariat+grafika&rlz=1C1CHBD_plPL89 7PL897&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=eaXTFZ_4SJd83M%252CsOcu-

XVRxHYuOM%252C_&vet=1

Figure

Updating...

References

Related subjects :