• Nie Znaleziono Wyników

De onderdelenvoorziening bij ITT Nederland b.v (summary)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De onderdelenvoorziening bij ITT Nederland b.v (summary)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Technische Universiteit Delft

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Transporttechnologie

A. Streefkerk De onderdelenvoorziening bij ITT Nederland b.v.

Doctoraalopdracht, Rapport TT.1239, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.

Bij ITT Nederland wordt een M.R.P.-systeem toegepast voor het voorraadbeheer van de vele benodigde artikelen in Plant Den Haag. Ondanks dit systeem komen er dagelijks materiaalproblemen voor.

In voorgaande rapporten waarin de materiaalproblemen onderzocht werden, werd bepaald dat de voorraad van de goedkope C-items verhoogd moest worden door hiervoor een B,q-systeem toe te passen.

Deze studie probeert de oorzaken van de manco's te achterhalen en noemt enkele oplossingen die de situatie zullen verbeteren. De conclusie kan worden getrokken dat, door vele interne fouten weg te nemen, de mensen efficiënter kunnen werken en de voorraad niet enorm verhoogd behoeft te worden. Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sądzę jednak, że otwierając się na nowe ho- ryzonty badawcze, niepotrzebnie czasami rezygnuje ze swego ogrornnego dorobku na polu badań szfuki starożytnej, i to wypracowywanego

Pomocnik jest więc dla Tejrezjasza tym, kim dla żeglarzy gwiazda. Jest za- tem niezbędnym drogowskazem. Ślepota Tejrezjasza jest pewną przeszkodą w jego działalności jako

Trzeba dodać, że sumienie, podnoszące naszą naturę na poziom mo­ ralny dobra i zła dzięki inteligencji i woli, a przez łaskę przemieniające ją w kierunku

Nie jest jednak tak, z˙e moz˙liwos´c´ kontrolowania otoczenia rynkowego doste˛pna jest dla wszystkich przedsie˛biorstw. To, z˙e che˛c´ ograniczania ryzyka

miała pozbawić sensu zbrojenia, które stawały się po prostu – zbędne i nielegalne. Miano nadzieję, że z trudem rozwijające się prace przygotowawcze do konferencji

ANALIZA MODELOWA NEGOCJACJI OFFSETOWYCH W WARUNKACH OLIGOPOLU BILATERALNEGO – IMPLIKACJE DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU

After the uncertainty assessment, the nominal wake, the flow on the propeller location with absence of the propeller, was measured and results were compared

O brady sesji zostały poprzedzone m szą świętą za dusze śp. Marii i Stefana Swieżawskich, k tó rą pod przew odnictw em biskupa w ło­ cławskiego ks. M eringa