PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Pełen tekst

(1)

1

W SOKOŁOWIE PODLASKIM w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.).

2. Statut Salezjańskiego Gimnazjum i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim.

1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły:

OBSZAR DZIAŁANIA UCZESTNICY TERMIN OSOBY

ODPOWIEDZIALNE UWAGI

DYDAKTYCZNY

1. Warsztaty chemiczne dla chętnych uczniów

„Projektor-wolontariat studencki”.

3SG, 2SLO, 3SLO wrzesień M. Gryglas, A. Jankowska, M. Wieczorek

2. Kontynuacja innowacyjnego projektu „Chemia - wiem, umiem, rozumiem”- współpraca z Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego działającym przy Instytucie Chemii w UPH w Siedlcach - zajęcia laboratoryjne.

1B SLO, 2 SLO 29 października, 5 listopada, 3 grudnia, 4 marca

M. Gryglas, M. Wieczorek

3. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez PSNJN w Siedlcach

SG listopad zespół nauczycieli języka

niemieckiego 4. Realizacja projektu ekologicznego „Przyroda naszym

wspólnym dobrem- umiejętnie korzystajmy z jej zasobów”.

SG, SLO listopad -

czerwiec A. Błońska,

M. Wyszomierska, M. Wieczorek,

A. Jankowska, M. Gryglas, J. Cudziło - Abramczuk 5. Warsztaty językowe ze studentami anglojęzycznymi w

ramach programu AIESEC we współpracy z SGH w Warszawie.

SG, SLO luty - marzec E. Paczóska

(2)

2 6. Konkursy przedmiotowe organizowane przez

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie

SG październik nauczyciele

przedmiotów konkursowych 7. Wyjazdy do teatru na sztuki anglojęzyczne SLO, SG październik

/grudzień A. Jodłowska-Kozłowska 8. Warsztaty z języka niemieckiego organizowane przez

UPH w Siedlcach.

SLO grudzień -

styczeń

zespół nauczycieli języka niemieckiego

9. „Liga matematyczna” – program konkursowy dla uczniów uzdolnionych matematycznie.

SG październik-

czerwiec W. Zakrzewska 10. Konkurs recytacji i czytania prozy

niemieckojęzycznej „Loreley” w Siedlcach.

SG, SLO marzec zespół nauczycieli języka niemieckiego

11. Konkurs z języka angielskiego „Pokaż nam język”. SLO marzec A. Pietrzak

DYDAKTYCZNY

12. Realizacja gimnazjalnych projektów edukacyjnych. 2 SG marzec

/kwiecień koordynator,

opiekunowie projektów

13. Konkurs matematyczny „Pangea”. SG, SLO kwiecień J. Banasiuk

14. Warsztaty językowe zorganizowane w ramach współpracy z Wydawnictwem Pearson.

SG, SLO kwiecień zespół nauczycieli języka niemieckiego

15. Olimpiada Wiedzy Religijnej. SG, SLO kwiecień ks. K. Woźniak

16. Warsztaty dydaktyczne z zakresu ekologii i ochrony środowiska w Centrum Edukacji Przyrodniczo-

Ekologicznej w Powsinie.

1 SG maj/czerwiec M. Soczkiewicz

17. Warsztaty dydaktyczne z zakresu fizyki w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

SG maj M. Wyszomierska

(3)

3 18. Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników

wewnętrznych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

2 SG, 3 SG,

2 SLO, 3 SLO listopad,

grudzień, maj nauczyciele przedmiotów, koordynatorzy U. Kołodziejczuk W. Zakrzewska 19. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR

MATEMATYCZNY”.

SG, SLO marzec U. Kołodziejczuk

20. Mazowiecki Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-L w Warszawie.

SG, SLO maj zespół nauczycieli języka

niemieckiego 21. Powiatowe Konkursy Przedmiotowe organizowane

przez I LO im. M. Skłodowskiej Curie w Sokołowie Podlaskim.

SG maj nauczyciele

przedmiotów konkursowych 22. Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów

naszej szkoły w języku niemieckim.

3 SG, SLO czerwiec zespół nauczycieli języka niemieckiego

23. Warsztaty historyczne organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

SLO cały rok E. Chadaj

24. Udział w zawodach sportowych. SG, SLO cały rok nauczyciele WF-u

25. Współpraca z Instytutem Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach.

SG, SLO cały rok T. Kraska Iwanowicz

26. Warsztaty i lekcje muzealne na terenie Muzeum Narodowego, Muzeum Rzeźby i Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

SG, SLO cały rok A. Celińska

26. Nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie języka niemieckiego.

SG, SLO zespół nauczycieli języka

niemieckiego

(4)

4

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

1. Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych.

1 SG, 1 SLO wrzesień Ks. S. Lubiński wychowawcy klas pierwszych

2. Forum Młodzieży Szkół Salezjańskich w Częstochowie. SG, SLO 16 września Dyrekcja 3. Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz

aktywnego stylu życia w ramach godzin wychowawczych oraz podczas spotkań ze specjalistami.

SG, SLO cały rok nauczyciele,

wychowawcy

4. Prowadzenie grupy teatralnej. członkowie koła

teatralnego cały rok A. Adynowska, D. Zalewska

5. Wydawanie gazetki szkolnej. zespół redakcyjny cały rok A. Adynowska D. Zalewska 6. Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego,

kształtowanie postaw samorządności.

SG, SLO cały rok M. Wyszomierska

Ks. S. Lubiński 7. Zaplanowanie w ramach wycieczek szkolnych

zwiedzania:

- Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich dla klas gimnazjalnych;

- Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu dla klas licealnych;

SG, SLO cały rok wychowawcy

E. Chadaj

8. Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

SG, SLO cały rok A. Floryszczyk S. Skrzeszewska wychowawcy klas 7. Wyjazdy do teatru dla chętnych uczniów. SG, SLO cały rok D. Zalewska

E. Chadaj

8. Szkolny Dzień Sportu. SG, SLO czerwiec nauczyciele WF-u

9. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. SG, SLO marzec Dyrekcja

(5)

5

PROMOCJA SZKOŁY

1. Sporządzenie planu działań promocyjnych. - styczeń zespół ds. promocji 2. ”SUPER…..”- konkurs na najlepszego gimnazjalistę

powiatu sokołowskiego.

uczniowie gimnazjów z terenu powiatu sokołowskiego

marzec E. Suchożebrska

3. Konkurs ortograficzny dla szóstoklasistów.

uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu sokołowskiego

kwiecień L. Krasuska

4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym-

upowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów oraz prezentacja wydarzeń szkolnych w prasie lokalnej i na stronach różnych portali internetowych.

- cały rok M. Uścińska

G. Wyszomierski

2. Działania stałe.

1) Szkoła prowadzi współpracę z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury w ciągu całego roku szkolnego.

2) Wychowawcy współpracują z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim.

3) Realizowany jest Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

3. Załączniki:

Załącznikami do planu pracy szkoły są:

1. Kalendarium szkoły na rok szkolny 2015/2016.

2. Plan wycieczek szkolnych.

3. Terminarz konkursów przedmiotowych.

Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły zatwierdzony został Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2015/2016 z dnia 14 września 2015 r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :