• Nie Znaleziono Wyników

MATEMATYKAPrzed próbną maturą. Sprawdzian 1. Poziom podstawowy.Rozwiązania zadań.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MATEMATYKAPrzed próbną maturą. Sprawdzian 1. Poziom podstawowy.Rozwiązania zadań."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 1

MATEMATYKA

Przed próbną maturą. Sprawdzian 1. Poziom podstawowy.

Rozwiązania zadań.

Zadanie 1. Odpowiedź: D

log325 + log315 = 2 log35 + log33 + log35 = 3a + 1

Zadanie 2. Odpowiedź: B

Zadanie 3. Odpowiedź: B 3x + 2y – 4 = 0

y 3x 2

2 zatem a = 2 3

Zadanie 4. Odpowiedź: C n ∈ {1, 2, 3, 4}

Zadanie 5. Odpowiedź: B 3x – 6 – 4x – 8 > 2

–x > 16 x < –16

Zatem jest to liczba (–17)

Zadanie 6. Odpowiedź: C B / A = (3, 6)

Zadanie 7. Odpowiedź: C

x ≠ 2 oraz x2 – 4 = 0. Zatem x = 2 lub x = –2 x = –2 ∈ D

Zadanie 8. Odpowiedź: A

b 1  

3 2

3 2

1

3 2

zatem a = b

Zadanie 9. Odpowiedź: A

∆ = 13, x1

3 13

 2 , x2

3 13

 2 zatem x1 + x2 = 3

(2)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 2

Zadanie 10. Odpowiedź: D

x – 1 = 0 lub x + 1 = 0 lub x2 + 1 = 0 lub (x – 1)2 = 0 zatem x = 1 lub x = –1

Uwaga. Pierwiastek 1 jest pierwiastkiem trzykrotnym.

Zadanie 11. Odpowiedź: C 1

9

a2 zatem a = 3

Zadanie 12. Odpowiedź: B y = ax + b

3 2

6

 

 

a b a b Zatem 9 = –3a czyli a = –3 II sposób.

a  

  

6 3

1 2

3.

Zadanie 13

W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 1 oraz 2, z twierdzenia Pitagorasa wynika, że przeciw- prostokątna ma długość 5 .

Wobec tego sin 2

5 oraz cos 1 5 czyli 3

3

7 5

5 5

7 5 sin cos

cos sin

 

  

  II sposób.

3 3

3

3 sin cos

cos sin

sin cos

cos cos cos

cos

sin cos

 

  

 33 1

1 3

6 1 1 6

7 5 tg

tg 

 

Punktacja:

1 – wyznaczenie wartości sin  i cos  1 – obliczenia końcowe

Zadanie 14

∆ = 49 oraz x1 = 3, x2 = –4 Zatem x ∈ 〈–4, 3〉

Szukane liczby naturalne to n ∈ {0, 1, 2, 3}

Punktacja:

1 – podanie rozwiązania nierówności kwadratowej, czyli x ∈ 〈–4, 3〉

1 – wypisanie szukanych liczb naturalnych n ∈ {0, 1, 2, 3}

(3)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 3

Zadanie 15

(a + b)2 – 2ab = 4ab (a – b)2 + 2ab = 4ab

Zatem (a + b)2 = 6ab oraz (a – b)2 = 2ab a b

a b 1 3

3 3 II sposób.

Niech x a

= b. Wtedy x2 + 1 = 4x.

Po rozwiązaniu równania otrzymujemy: x1

4 2 3 2

2 3

  , x2 2 3. Drugie rozwiązanie nie spełnia warunku x > 1.

Zatem a b a b

x x 

 

 

  

1 1

1 3 3 3

1 3 3 1 3

1 3

3 3

Punktacja:

1 – wyznaczenie wartości (a + b)2 lub (a – b)2 1 – dokończenie dowodu

Zadanie 16.

Z twierdzenia Pitagorasa c = 6 R= 1c

2 , gdzie c jest długością przeciwprostokątnej.

Zatem R = 6 2

zastosowanie wzoru na pole trójkąta P = p ∙ r, gdzie p oznacza połowę obwodu trójkąta.

Zatem 1 2

2 1 2 1 6 2 2

 2

   r

r 1 

6 2 2

2 2 6

2 II sposób.

W oparciu o wzór, który jest w Zestawie Wybranych wzorów matematycznych r a b c 

  

 

2

2 1 2 1 6

2

2 2 6

2 Punktacja:

1 – obliczenie c = 6 1 – wyznaczenie R = 6

2 1 – zapisanie równania 1

2

2 1 2 1 6 2 2

 2

   r

1 – podanie r 2 2 6 2

(4)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 4

Zadanie 17

(3, y, x) – ciąg arytmetyczny (3, y – 6, x) – ciąg geometryczny Zatem

y x y

y x

y

 

 

3 6

3 6

x y

y y

 

   2 3

62 3 2 3 y2 – 18y + 45 = 0

∆ = 144, y1 = 15, y2 = 3 x

y 27

15 lub x y 3 3 x = 27 lub x = 3 Punktacja:

2 – zapisanie układu równań yy x yx y

 

 

3 6

3 6

1 – doprowadzenie do równania kwadratowego y2 – 18y + 45 = 0 1 – podanie odpowiedzi x = 27 oraz x = 3

Uwaga. W sytuacji, gdy uczeń odrzuci rozwiązanie x = 3, przyznajemy mu również maksymalną liczbę punktów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

P.8.3 Uczeń wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kie- runkowej i przechodzi przez dany punkt.. Równanie prostej

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Uczeń oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n 2 oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów... Uczeń oblicza pochodne

Uczeń wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym.. Uczeń stosuje w

Losujemy liczby większe od 4000 i mniejsze od 6000, więc na miejscu tysięcy znajduje się cyfra 4 lub 5.. Co najmniej jedna cyfra musi

Skoro kąt ADC ma miarę 120°, to z twierdzenia o okręgu opisanym na czworokącie otrzymujemy, że kąt ABC ma miarę 60°.. Ponadto trójkąt ACB jest równoramienny, więc kąty BAC

Uczeń wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z