• Nie Znaleziono Wyników

MATEMATYKAPrzed próbną maturą. Sprawdzian 2. Poziom podstawowy.Rozwiązania zadań.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MATEMATYKAPrzed próbną maturą. Sprawdzian 2. Poziom podstawowy.Rozwiązania zadań."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 1

MATEMATYKA

Przed próbną maturą. Sprawdzian 2. Poziom podstawowy.

Rozwiązania zadań.

Zadanie 1. odpowiedź: A 18

6

2 3 2 3

2 3 2 3

3

4

4

2 4

4

4 8

4 4

  4

   

Zadanie 2. odpowiedź: D

5 0

2 0

5 2

 

   x

x

x

zatem x czyli D = (–2, 5〉

Zadanie 3. odpowiedź: C h = 2n

a 3 n

2

=2

a= 4 3n 3 P = 4 3n

3

2

Zadanie 4. odpowiedź: D

a A

1 = B, a D

2 E A

B E

= D

zatem AD = BE

Zadanie 5. odpowiedz: C

 + 30° = 2

 = 30°

Zadanie 6. odpowiedź: D a tg  3

3

 = 150°

Zadanie 7. odpowiedź: D x 1 

3 1

3 1 2 3 1

2

 1 35

 ,

f 3 1

2

3 3

 

 

 

(2)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 2

Zadanie 8. odpowiedź: A

 4  9

360 160

 = 20°

Zadanie 9. odpowiedź: C a

b 0 0 m

m

 

 

3 0 2 0 m

m  3

2 m ∈ (–∞ , –2)

Zadanie 10. odpowiedź: C x p 

 4

4 Oś symetrii: x = –1

Zadanie 11. odpowiedź: B

log308 = 3log302 = 3(log3010 – log305) = 3(log3030 – log303 – log305) = 3(1 – a – b)

Zadanie 12. odpowiedź: C W(3) = 92

W(2) = 82

W(5) = 100 – wartość największa W(10) = 50

Zadanie 13.

Punktacja:

1 pkt: doprowadzenie do postaci 4 3 2 2 3 11

 

2 3 114 32 1 pkt: wykazanie równości.

Zadanie 14.

Punktacja:

1 pkt: doprowadzenie do postaci n n n n n

 

  

1

1 3

1 pkt: podanie odpowiedzi n = –2 oraz n = –4

Zadanie 15.

Punktacja:

1 pkt: wyznaczenie a1 = –7 oraz r = 2,5 1 pkt: podanie odpowiedzi a15 = 28

Zadanie 16.

Punktacja:

1 pkt: wprowadzenie oznaczeń:

t1 – czas przejazdu trasy przez pierwszy autobusu t2 – czas przejazdu trasy przez drugi autobusu S – długość trasy

1 pkt: Obliczenie długości trasy S 401t  t t 2

80 1 2

1 1 60,

(3)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 3

1 pkt: Obliczenie: t2 t t t

1 1

1

30 80

30 40

9

 8 ,

1 pkt: podanie odpowiedzi: autobus pierwszy wcześniej przybędzie do miejsca B niż drugi

Zadanie 17.

Punktacja:

1 pkt: Sporządzenie rysunku pomocniczego

1 pkt: Wyznaczenie równania wysokości AW i BW: x = 2 i y = –3x + 14 1 pkt: Wyznaczenie równania boku BC i AC: x = 5 i y 1x

3 11

3 1 pkt: Obliczenie współrzędnych wierzchołka C: C 

 

 516

3 ,

Cytaty

Powiązane dokumenty

P.8.3 Uczeń wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kie- runkowej i przechodzi przez dany punkt.. Równanie prostej

W sytuacji, gdy uczeń odrzuci rozwiązanie x = 3, przyznajemy mu również maksymalną

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Uczeń oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n 2 oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów... Uczeń oblicza pochodne

Uczeń wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym.. Uczeń stosuje w

Losujemy liczby większe od 4000 i mniejsze od 6000, więc na miejscu tysięcy znajduje się cyfra 4 lub 5.. Co najmniej jedna cyfra musi

Skoro kąt ADC ma miarę 120°, to z twierdzenia o okręgu opisanym na czworokącie otrzymujemy, że kąt ABC ma miarę 60°.. Ponadto trójkąt ACB jest równoramienny, więc kąty BAC

Uczeń wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z