• Nie Znaleziono Wyników

Wers – linijka tekstu Strofa – zwrotka Refren - jest to powtarzająca się tekst, występujący zwykle po zakończeniu zwrotki. Podmiot liryczny – fikcyjna postać wyrażająca swoje uczucia i myśli w utworze lirycznym (wierszu)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wers – linijka tekstu Strofa – zwrotka Refren - jest to powtarzająca się tekst, występujący zwykle po zakończeniu zwrotki. Podmiot liryczny – fikcyjna postać wyrażająca swoje uczucia i myśli w utworze lirycznym (wierszu)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Wers – linijka tekstu Strofa – zwrotka

Refren - jest to powtarzająca się tekst, występujący zwykle po zakończeniu zwrotki.

Podmiot liryczny – fikcyjna postać wyrażająca swoje uczucia i myśli w utworze lirycznym (wierszu) Epitet – wyraz (przymiotnik, rzeczownik lub imiesłów) określający rzeczownik: "brzydkie kaczątko",

"słodki cukierek" ,"zły bandyta", "wrota piekieł", "tętniące myśli". Jest figurą stylistyczną stosowaną w retoryce i poezji.

Epitet ma wpływ na znaczenie wyrazu, do którego się odnosi. Jednak, w przeciwieństwie do określenia logicznego, nie zawsze poszerza je bądź zacieśnia, natomiast uwydatnia jakąś cechę przedmiotu, nadaje inny nieco odcień emocjonalny, określa stosunek wypowiadającego do danego przedmiotu lub zjawiska lub tylko służy ku ozdobie.

Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo, wyraz dźwiękonaśladowczy) – figura retoryczna, używana w poezji jako środek stylistyczny polegający na takim dobieraniu wyrazów (istniejących w mowie lub neologizmów), aby naśladowały one swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmiot.

Porównanie - zestawienie dwóch zjawisk ze względu na pewną wspólną im cechę. Występuje w nim połączenie spójnikami: jak, jakby, niby, jak gdyby, na kształt.

zmierzch jak tłumy cieni gorąco jak w piecu

UOSOBIENIE to nadanie cech ludzkich zwierzętom, roślinom, rzeczom, przedmiotom i zjawiskom przyrody np.: - wiatr tańczy; - niebo płacze;

Animizacja inaczej ożywienie – literacki środek stylistyczny polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, np. morze ryczy, chmura goni chmurę.

Cytaty

Powiązane dokumenty

2) deprecjonujące mówienie o czynnościach wykonywanych przez znane oso- by, ich przekonaniach oraz dotyczących ich stanach: Synalek Czumy wyleciał z mi- nisterstwa („SE”

Także w preambule do Karty Praw Podstawowych godność człowieka wymieniona jest na pierwszym miejscu spośród wartości, za którymi opowiada się Unia.. Na

 Ssaki to zwierzęta, które karmią swoje młode mlekiem matki; ich ciało zwykle jest pokryte włosami..  Wszystkie ssaki

Oczywiście w zależności od kontekstu dyskursywnego, w którym osadzona jest biografia, zastosowanie mają różne reguły; dostępne są różne sposoby reprezentacji mające

chanowskiego; wypadki, gdy taką pozycję zajm uje inny składnik grupy w erbalnej, są zupełnie wyjątkowe. We wszystkich tekstach pisanych prozą, z Apojtegmatami

Funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa, składni,

12. Uczniowie mówią, jaką częścią mowy posługujemy się, aby coś opisać. Po czym nauczyciel rozdaje dowolny fragment z opisem jesieni. Tekst jest niepełny, ponieważ brakuje w

Uczniowie na polecenie nauczyciela ustalają, kim jest testator i spadkobierca oraz co to jest testament i spadek. Następnie przypominają wiadomości o Juliuszu Słowackim, jego życiu