• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Czy reklama może ograniczać wolność?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat: Czy reklama może ograniczać wolność? "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

poniedziałek – 20.04.2020 – 1 godz.

Temat: Czy reklama może ograniczać wolność?

Cele wynikające z podstawy programowej: uczeń: identyfikuje wypowiedź jako tekst publicystyczny, wyszukuje w tekście informacje, odróżnia informacje o faktach od opinii, rozpoznaje felieton jako gatunek dziennikarski, redaguje notatkę.

Podr. s. 248 – 249

1. Przeczytaj uważnie tekst „Reklama przedawkowana”. Żeby Ci się lepiej czytało tekst, jedną kolumnę możesz zasłonić czystą kartką.

2. Po przeczytaniu tekstu proszę wykonać pisemnie zadania od 1 do 7.

W zad. 1. – zapisz tylko poprawne odpowiedzi, w zad. 2 i 4 fragmenty zapisz w formie cytatu.

w zad. 6 – zastanów się czy reklama ogranicza wolność i swoją wypowiedź zapisz, uwzględniając odpowiedzi na pytania zawarte w tym zadaniu.

Pamiętaj, żeby odpowiednio zacząć swoją wypowiedź, np. Moim zdaniem…, Uważam, że…

3. Na koniec powtórz definicję felietonu i publicystki.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami, wyraża swoje upodobania, zaprasza i odpowiada na

 nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, zaprasza, proponuje, zachęca, wyraża prośbę, stosuje

 opisuje ludzi, przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość, stosuje formalny lub nieformalny styl

(nagranie do zadania znajdziesz na stronie www.macmillan.pl w zakładce Strefa ucznia. Dalej proszę wejść w Szkoła podstawowa klasy 4-8 – wyświetli się lista podręczników.

1.Proszę porozmawiać z kimś z domu na temat pracy dziennikarzy i cech, którymi powinien się odznaczać dziennikarz(ćw.1.).. Można sobie zrobić notatkę graficzną w

Cele wynikające z podstawy programowej: po lekcji powinieneś umieć: wskazać co różni reklamę od innych komunikatów; rozpoznać i rozróżnić środki perswazji i manipulacji

Cele wynikające z podstawy programowej: uczeń doskonali ciche czytanie ze zrozumieniem, wyszukuje w tekście informacje, dokonuje selekcji, Doskonali różne formy zapisywania

Cele wynikające z podstawy programowej: uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy, rozpoznaje część zdania – okolicznik, określa części mowy pełniące funkcje