• Nie Znaleziono Wyników

Zastanów się jakie mogą być pozytywne i negatywne skutki pracy naukowca

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zastanów się jakie mogą być pozytywne i negatywne skutki pracy naukowca"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

poniedziałek – 20.04. – 1 godz.

Temat: Życie Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie jako obraz poświęcenia się dla nauki.

Cele wynikające z podstawy programowej: uczeń doskonali ciche czytanie ze zrozumieniem, wyszukuje w tekście informacje, dokonuje selekcji, Doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji, pisze notatkę.

1. Przeczytaj uważnie tekst ze s. 267 - 271. Jeżeli nie zrozumiesz wszystkiego, to przeczytaj jeszcze raz.

2. Na podstawie tekstu w dowolnej formie stwórz notatkę o Marii i Piotrze Curie.

Notatka może mieć formę tekstu ciągłego, może mieć formę graficzną - (tak jak notatka o przydawce albo możesz narysować schemat domu i w środku zapisać informacje).

3. Zastanów się jakie mogą być pozytywne i negatywne skutki pracy naukowca. Odwołaj się do historii przedstawionej w tekście i swoje spostrzeżenia zapisz w tabeli. Podaj

przynajmniej trzy przykłady.

pozytywne skutki pracy naukowca negatywne skutki pracy naukowca

satysfakcja brak wolnego czasu

4. Wykonaj zad. 3. ze s. 271.

4. Jeżeli masz możliwość, skontaktuj się z koleżankami i kolegami i stwórzcie klasową listę najważniejszych – waszym zdaniem – naukowych odkryć XX i XXI wieku. Listę zapisz w zeszycie.

środa, czwartek, piątek – 22 – 24.04.

Praca nad lekturą „Baśniobór” według wcześniejszych ustaleń.

Temat: W świecie Baśnioboru.

Cele wynikające z podstawy programowej: uczeń wymienia elementy świata przedstawionego; rozpoznaje czytany utwór jako powieść; ustala kolejność zdarzeń;

wymienia bohaterów, dzieli ich na bohaterów głównych i drugoplanowych, realistycznych i fantastycznych oraz określa ich cechy; przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;

wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach; pisze notatki; dokonuje selekcji informacji.

W razie pytań i wątpliwości proszę pisać.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tekst będzie niezgłębioną krainą sensów i znaczeń, jeśli postawione pytania dasz koledze do rozwiązania, a sam potem wcielisz się w sprawdzającego odpowiedzi. Dzięki

Cele wynikające z podstawy programowej: uczeń: identyfikuje wypowiedź jako tekst publicystyczny, wyszukuje w tekście informacje, odróżnia informacje o faktach od opinii,

Nauczyciel zachęca uczniów do wypowiedzi i demonstracji sposobów prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, a następnie zaprasza uczniów do stolików. Uczniowie otrzymują

zgłosili się bez zastanawiania. Jak pomyśleli, tak uczynili. Wybiegli, porzucając linijki, cyrkle i ołówki. Nie zauważyli, ze strącili dziennik i kredę. Jak jeden mąż już

ii. Uczniowie, korzystając ze wskazówek wypisanych na tablicy, przygotowują się do czytania. Nauczyciel przed rozdaniem tekstów informuje uczniów, że pracują samodzielnie nad

Nauczyciel omawia z uczniami test, pytanie po pytaniu. Zwraca uwagę na błędy najczęściej popełniane przez uczniów, analizuje przyczynę ich powstania. Wnioski zapisuje na

 Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj polecenia do tekstu.. Pewnego ciepłego, słonecznego sobotniego dnia Krzyś z tatą wybrali się

Pakuje więc do zielonego plecaka strój gimnastyczny: granatowe spodenki, żółtą koszulkę i żółte skarpetki, tylko dwa zeszyty i piórnik. Dzieci nie zapomniały o