ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Pełen tekst

(1)

Głosowano w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Wyniki imienne:

ZA (28)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin,

Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

NIEOBECNI (2)

Henryk Milcarz, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 10:26

(2)

Głosowano w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej gminom z powiatów objętych testowaniem Modelu Kooperacji w ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu województwa świętokrzyskiego.

ZA: 25, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Wyniki imienne:

ZA (25)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Elżbieta Śreniawska, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

PRZECIW (3)

Sławomir Gierada, Grigor Szaginian, Grzegorz Świercz NIEOBECNI (2)

Henryk Milcarz, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 10:47

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:18:14

(3)

Głosowano w sprawie: zaniechania realizacji przedsięwzięcia.

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (27)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Tadeusz Kowalczyk, Henryk Milcarz NIEOBECNI (1)

Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 11:15

(4)

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (22)

Grzegorz Banaś, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Elżbieta Śreniawska, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Arkadiusz Bąk, Grzegorz Gałuszka, Sławomir Gierada, Janusz Koza, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Grzegorz Świercz NIEOBECNI (1)

Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 11:39

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:18:51

(5)

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok.

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (22)

Grzegorz Banaś, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Elżbieta Śreniawska, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Arkadiusz Bąk, Grzegorz Gałuszka, Sławomir Gierada, Janusz Koza, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Grzegorz Świercz NIEOBECNI (1)

Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 11:40

(6)

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019- 2022.

ZA: 21, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (21)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

PRZECIW (1) Agata Binkowska WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Grzegorz Gałuszka, Sławomir Gierada, Tadeusz Kowalczyk, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła NIEOBECNI (1)

Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 11:44

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:19:33

(7)

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr V/73/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (28)

Grzegorz Banaś, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Bąk NIEOBECNI (1) Piotr Żołądek

(8)

Głosowano w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (28)

Grzegorz Banaś, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Bąk NIEOBECNI (1) Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 11:58

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:20:51

(9)

Głosowano w sprawie: zakończenia prac doraźnej Komisji Statutowej.

ZA: 29, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (29)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin,

Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

NIEOBECNI (1) Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 11:58

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:21:10

(10)

Głosowano w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego.

ZA: 27, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (27)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin,

Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

PRZECIW (1) Paweł Krakowiak WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jan Maćkowiak NIEOBECNI (1) Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 12:16

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 11:26:12

(11)

Głosowano w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.

ZA: 25, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Wyniki imienne:

ZA (25)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

PRZECIW (1) Sławomir Gierada WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Agata Binkowska, Grigor Szaginian NIEOBECNI (2)

Janusz Koza, Piotr Żołądek

(12)

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy z Powiatem Starachowickim na

realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2020-2022, w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Wyniki imienne:

ZA (27)

Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Świercz NIEOBECNI (2)

Grzegorz Banaś, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 12:54

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:21:45

(13)

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/263/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.

ZA: 24, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (24)

Grzegorz Banaś, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Elżbieta Śreniawska, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

PRZECIW (3)

Arkadiusz Bąk, Sławomir Gierada, Grzegorz Świercz WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Agata Binkowska, Grigor Szaginian NIEOBECNI (1)

Piotr Żołądek

(14)

Głosowano w sprawie: poprawki zgłoszonej przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny do „Zasad przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiących załącznik do uchwały, polegającej na dodaniu w paragrafie 8 po ustępie 2 – ustęp 2a w brzmieniu:

„2a. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową”.

ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (28)

Grzegorz Banaś, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Bąk NIEOBECNI (1) Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 13:27

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:22:33

(15)

Głosowano w sprawie: poprawki zgłoszonej przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny do „Zasad przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiących załącznik do uchwały, polegającej na dodaniu po paragrafie 10 – paragrafu 11 w brzmieniu: „§ 11 Obsługę: 1) organizacyjną – związaną z przyznaniem stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim prowadzi departament właściwy do

spraw zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 2) finansową – związaną z wypłatą stypendium oraz przyjmowaniem, przechowywaniem i zwrotem weksla wraz z deklaracją wekslową prowadzi departament właściwy do spraw budżetu i finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.

ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (28)

Grzegorz Banaś, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Bąk NIEOBECNI (1) Piotr Żołądek

(16)

Głosowano w sprawie: stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki Zarządu Województwa

Świętokrzyskiego i przyjętych poprawek.

ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (28)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Gałuszka NIEOBECNI (1) Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 13:29

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:22:20

(17)

Głosowano w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

ZA: 29, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (29)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin,

Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

NIEOBECNI (1) Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 13:34

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:23:28

(18)

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi

Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 970,29 m², na okres jednego roku.

ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Wyniki imienne:

ZA (28)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin,

Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

NIEOBECNI (2)

Henryk Milcarz, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 13:40

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:23:44

(19)

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wydzierżawienie Uniwersytetowi Jana

Kochanowskiego w Kielcach pomieszczeń po byłym Zakładzie Medycyny

Sądowej w Kielcach, ul. Radiowa 7, o łącznej powierzchni 239,90 m², na okres 3 lat.

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Wyniki imienne:

ZA (27)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Gałuszka NIEOBECNI (2)

Henryk Milcarz, Piotr Żołądek

(20)

Głosowano w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii i skierowania go do zaopiniowania przez Zespół opiniodawczo-doradczy.

ZA: 25, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Wyniki imienne:

ZA (25)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń

PRZECIW (1) Jan Maćkowiak WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Sławomir Gierada, Grigor Szaginian NIEOBECNI (2)

Henryk Milcarz, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 13:58

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:24:16

(21)

Głosowano w sprawie: określenia „Programu ochrony powietrza dla

województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”

razem z poprawką redakcyjną.

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Wyniki imienne:

ZA (27)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin,

Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Magdalena Zieleń

NIEOBECNI (3)

Henryk Milcarz, Waldemar Wrona, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 14:26

(22)

Głosowano w sprawie: wprowadzenia na obszarze województwa

świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 Wyniki imienne:

ZA (25)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mieczysław Sas NIEOBECNI (4)

Grzegorz Gałuszka, Janusz Koza, Waldemar Wrona, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 14:37

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:24:45

(23)

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Okół, jako działka nr 3594/2 o pow. 0,0826 ha.

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 6 Wyniki imienne:

ZA (14)

Grzegorz Banaś, Marek Bogusławski, Mieczysław Gębski, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Elżbieta Śreniawska, Magdalena Zieleń

PRZECIW (1) Sławomir Gierada WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

Agata Binkowska, Agnieszka Buras, Tadeusz Kowalczyk, Henryk Milcarz, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła

BRAK GŁOSU (1) Arkadiusz Bąk NIEOBECNI (6)

Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Janusz Koza, Grzegorz Świercz, Waldemar Wrona, Piotr Żołądek

(24)

Głosowano w sprawie: wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy Policealnej Szkoły w Morawicy oraz jej likwidacji:

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 Wyniki imienne:

ZA (23)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Elżbieta Śreniawska, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Magdalena Zieleń

NIEOBECNI (7)

Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Tadeusz Kowalczyk, Janusz Koza, Grzegorz Świercz, Waldemar Wrona, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 15:31

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:25:16

(25)

Głosowano w sprawie: wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku- Kamiennej Policealnej Szkoły w Skarżysku - Kamiennej oraz jej likwidacji.

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 7 Wyniki imienne:

ZA (21)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła, Magdalena Zieleń

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tadeusz Kowalczyk BRAK GŁOSU (1) Elżbieta Śreniawska NIEOBECNI (7)

Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Mieczysław Gębski, Janusz Koza, Grzegorz Świercz, Waldemar Wrona, Piotr Żołądek

(26)

Głosowano w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 8 Wyniki imienne:

ZA (21)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Paweł Krakowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła

BRAK GŁOSU (1) Jan Maćkowiak NIEOBECNI (8)

Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Janusz Koza, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 16:13

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:27:50

(27)

Głosowano w sprawie: składu osobowego Komisji Samorządu Terytorialnego.

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9 Wyniki imienne:

ZA (21)

Grzegorz Banaś, Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Tadeusz Kowalczyk, Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Marek Strzała, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła

NIEOBECNI (9)

Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Artur Konarski, Janusz Koza, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 16:16

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:28:08

(28)

Głosowano w sprawie: odesłania projektu uchwały do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Za : 18, Przeciw: 1, Wstrzymuję się : 2, : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9 Wyniki imienne:

Za (18)

Grzegorz Banaś, Agata Binkowska, Marek Bogusławski, Agnieszka Buras, Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada, Renata Janik, Marek Jońca, Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk, Henryk Milcarz, Marcin Piętak, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła

Przeciw (1) Arkadiusz Bąk Wstrzymuję się (2)

Paweł Krakowiak, Jan Maćkowiak NIEOBECNI (9)

Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin, Janusz Koza, Marek Strzała, Elżbieta Śreniawska, Grzegorz Świercz, Waldemar Wrona, Magdalena Zieleń, Piotr Żołądek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2020, o godz. 16:09

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2020-07-02 08:25:59

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :