• Nie Znaleziono Wyników

Przykłady do zagadnień z nauki o języku Formuła zadania: Rozważ (problem językowy), odwołując się do podanego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przykłady do zagadnień z nauki o języku Formuła zadania: Rozważ (problem językowy), odwołując się do podanego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Przykłady do zagadnień z nauki o języku

Formuła zadania: Rozważ (problem językowy), odwołując się do podanego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.

Teksty kultury :

pisane (np. artykuł, powieść, wiersz),

wizualne (np. fotografia, obraz, rzeźba, mural, graffiti, plakat, instalacja, reklama), audialne (np. utwór instrumentalny, piosenka, audycja radiowa),

wirtualne (np. gra komputerowa, blog, hipertekst),

audiowizualne (np. film, teledysk, program telewizyjny, happening, reklama)

Wybrany tekst kultury Własne doświadczenie komunikacyjne

Komunikacja językowa a. Język jako system znaków b.

c. Komunikacja werbalna d. i niewerbalna

e. Akt komunikacji językowej f.

g. Zaburzenia w procesie komunikacji, kompetencja komunikacyjna

h. Współczesne zmiany modelu i. komunikacji

j. Intencje wypowiedzi (informacja, rozkaz, przekonywanie)

k. Funkcje tekstu l. -informatywna m. -ekspresywna n. -impresywna o. -poetycka

Zróżnicowanie języka polskiego a. Język mówiony i pisany

b. Język literacki i język potoczny c. Zróżnicowanie historyczne języka

polskiego: zapożyczenia, zmiany leksykalne, archaizmy

d. Zróżnicowanie terytorialne języka polskiego: dialekty i gwary

e. Zróżnicowanie środowiskowe (np.

gwara młodzieżowa) i zawodowe f. Czynniki warunkujące rozwój

języka

g. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny Stylistyka i słownictwo

a. Style funkcjonalne polszczyzny

(2)

b. Środki stylistyczne c. Słownictwo d. Frazeologia

e. Stylizacja - jej rodzaje oraz funkcje f. Moda językowa, snobizm

g. Tabu w języku

h. Język reklamy (m.in.rola frazeologizmów)

Kultura języka

Błąd językowy a celowa innowacja językowa

Rodzaje błędów językowych Etykieta i netykieta

Etyka słowa

Perswazja i manipulacja Retoryka

a. Typy wypowiedzi retorycznych b. Środki retoryczne

c. Rodzaje dyskusji i jej zasady d. Informacje i opinie

e. Rodzaje argumentów

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury.. Twoja praca powinna liczyć co

Parametryzowanie pracy z programem (widok strony, paski narzędzi, powiększanie/zmniejszanie podglądu strony, ustawianie opcji programu) 3.. Formatowanie strony/dokumentu

KARTA PRACY do tekstu SZKOŁA DLA DZIEWCZĄT

W tym celu należy ustawić kursor tekstowy na początku drugiego akapitu i nacisnąć klawisz Backspace lub ustawić kursor na końcu pierwszego akapitu i nacisnąć klawisz

Omów zagadnienie, odwołując się do podanego fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego, całego dramatu oraz innego tekstu kultury..

Pod tymi latarniami przechodnie zatrzymywali się po dwóch, po trzech w kręgu światła, które stwarzało dookoła nich przelotne złudzenie pokoju w świetle lampy stołowej - w

Słyszałem jego głos w przerwach proroczej tyrady mego ojca, słyszałem te potężne warknięcia wzdętych warg, od których szyby brzęczały, mieszające się z wybuchami

Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury!. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz Moskale cofają się,