• Nie Znaleziono Wyników

Wiązania kowalencyjne: energia wiązania kowalencyjnego wynosi powyżej 300kJ x mol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wiązania kowalencyjne: energia wiązania kowalencyjnego wynosi powyżej 300kJ x mol"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Oddziaływania molekularne - Biologia.net.pl Wpisany przez Biologia.net.pl

poniedziałek, 20 października 2014 20:00 - Poprawiony piątek, 12 grudnia 2014 19:52

Wiązania kowalencyjne:

energia wiązania kowalencyjnego wynosi powyżej 300kJ x mol-1. Istotą takiego wiązania jest para elektronów, która jest współdzielona przez dwa atomy w podobnym stopniu. Wiązanie kowalencyjne występuje między dwoma atomami tego samego pierwiastka, np. węgiel z

węglem.

Wiązanie

kowalencyjne spolaryzowane:

to odmiana wiązania kowalencyjnego, w którym to para elektronów przesunięta jest w stronę atomu o większej elektorujemności. Występuje w momencie, gdy różnica elektroujemności między atomami wynosi 0,4- 1,7.

Np. wiązania w dwutlenku węgla CO

2.

Wiązania elektrostatyczne:

energia wiązania (2 przeciwne ładunki w wodzie, odległe o 0,3nm) ok. 6kJ x mol-1 .

Wiązan ia wodorowe:

nazywane również mostkami wodorowymi. Wiązanie wodorowe jest słabym wiązaniem. Jego energia to 4-13kJ x mol-1. Zasada tworzenia takiego wiązania polega na przeciąganiu elektronu między wodorem a atomem elektorujemnym, który zawiera wolne pary elektorowe.

Wiązania van der Waalsa:

energia wiązania ( dla 1 pary atomów) ok. 2-4kJ x mol-1. Istotą tego wiązania jest powstawanie trwałych lub wyindukowanych momentów dipolowych.

Oddziaływania hydrofobowe:

(w środowisku wodnym) i odpychanie się atomów (zawada przestrzenna).

 Zobacz również:

- Reakcja ninhydrynowa - wykrywanie aminokwasów - Aminokwasy

 

1 / 2

(2)

Oddziaływania molekularne - Biologia.net.pl Wpisany przez Biologia.net.pl

poniedziałek, 20 października 2014 20:00 - Poprawiony piątek, 12 grudnia 2014 19:52

2 / 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Key words: publicistic functional style, the speech genre, the typology of news paper :S spe­ ech genres, the principles of this typology, the communicative aim of the genre,

Przesunięcie ładunków przeciwnych w sąsiednim atomie spowodowane oddziaływaniem elektrostatycznym... = -18,68

Wiązanie pomiędzy różnymi atomami zawsze ma charakter mieszany, kowalencyjno – jonowy... Czyste wiązanie kowalencyjne występuje tylko pomiędzy identycznymi

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesład na adres: nauczyciel1az@wp.pl W temacie proszę o nazwisko imię

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesład na adres: nauczyciel1az@wp.pl W temacie proszę o nazwisko imię

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesład na adres: nauczyciel1az@wp.pl W temacie proszę o nazwisko imię

CZŻTG-S został przenie- siony z Łodzi do Warszawy i przez resztę dwudziestolecia międzywojennego kontynuował swoją działalność pod nazwą: Żydowska Rada Wychowania Fi-

Poziom witaminy D 3 w próbkach suszonych rozpyłowo (temperatura powietrza wlotowego 120 ºC lub 150 ºC, strumień podawania surowca 25 ml/min) był zbliżony do zawartości witaminy D