• Nie Znaleziono Wyników

Nie używamy haseł z wikipedii. Będą za to punkty ujemne.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nie używamy haseł z wikipedii. Będą za to punkty ujemne."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zagadnienia powtórzeniowe z nowożytności.

Należy wypełnić wyłącznie długopisem.

Przy wyszukiwaniu haseł proszę korzystać z podręczników. Ważne by przy okazji oglądać ilustracje, plakaty, schematy.

Nie używamy haseł z wikipedii. Będą za to punkty ujemne.

Lepiej pisać „własnymi słowami” niż używać pojęć, których nie rozumiesz.

Wypełnione hasła będą ocenione na maksimum 15 punktów.

Termin oddania 2 marca 2018 r.

Dżuma……….

Gospodarka pieniężna……….

Karawela……….

Astrolabium………

Kompas………

12 X 1492………..

1519-1922………..

Bartłomiej Diaz………...

Krzysztof Kolumb………

Ferdynand Magellan……….

Vasco da Gama………

Amerigo Vespucci……….

Indianie……….

Kolonia……….

Konkwistador………

Plantacja………

Stary Świat………

Nowy Świat………..

Jan Gutenberg………

Humanizm………..

Renesans……….

Odrodzenie……….

Mecenas………..

Leonardo da Vinci………..

Michał Anioł………..

Rafael Santi………

Erazm z Roterdamu………

Tomasz Morus………

Wawel……….

Arras………

Krużganek………..

Mikołaj Kopernik………

Bona Sforza………

Jan Kochanowski………

Mikofaj Rej ………

Reformacja……….

Dogmat………

Marcin Luter………...

Luteranizm………..

Celibat……….

1517………

1555………..

(2)

Jan Kalwin………

Kalwinizm……….

Predystynacja……….

Anglikanizm………

Henryk VIII………

Sobór Trydencki………

Hugenoci………

Noc świętego Bartłomieja………..

Inkwizycja………..

Jezuici……….

Indeks Ksiąg Zakazanych………...

Kontrreformacja……….

Arianie………

Tolerancja………...

Konfederacja warszawska………..

Monarchia parlamentarna………..

1618-1648………..

Ludwik XIV………

Piotr I Wielki………..

Kardynał Richelieau………...

Wolna elekcja……….

Henryk Walezy………...

Artykuły henrykowskie………..

Pacta conventa………

Konfederacja………...

Rokosz………

Anarchia………..

Oligarchia magnacka………..

Liberum veto………...

Latyfundia………...

1573………

1648………

1652………

1667………

Bohdan Chmielnicki………...

Kozacy………

Detronizacja………

Święta Liga……….

Wojna partyzancka………

Potop szwedzki………..

1660………

1673………

1683………

Stanisław Żółkiewski……….

Jan Karol Chodkiewicz………

Stefan Czarniecki………

Jan III Sobieski………..

Dymitr Samozwaniec……….

Barok………..

Opera………..

Galileusz……….

Izzak Newton………..

Jan Kepler………...

Jan Sebastian Bach……….

Sarmata………...

(3)

Kalwaria………..

Ksenofobia………..

Oświecenie……….

Racjonalizm………

Empiryzm………

Absolutyzm oświecony………..

Trójpodział władz………

Jan Jakub Rousseau………

Monteskiusz………

Katarzyna II………

Maria Teresa………...

Fryderyk Wilhelm I………

Fryderyk II………

Jerzy Waszyngton………..

Benjamin Franklin……….

Tomasz Jefferson………

Konstytucja……….

Bostońska herbatka……….

Deklaracja Niepodległości………..

Tadeusz Kościuszko ……….

Kazimierz Pułaski………..

Burżuazja………

Stany Generalne………..

Rewolucja

francuska………..

Monarchia konstytucyjna………

Republika………

14 VII 1789……….

Jakobini………...

Dyrektoriat………..

Ludwik XVI………

Sejm Niemy………

Traktat 3 czarnych orłów………

Wojna północna………..

August II Mocny……….

August III Sas……….

Stanisław Leszczyński………

Prawa Kardynalne………..

Sejm Konwokacyjny………..

Rada Nieustająca……….

1764………

Stanisław August Poniatowski………

1768………

1772………

1793………

1795………

Konstytucja 3 Maja………

KEN………

Rokoko………

Klasycyzm……….

Wolter………

Diderot………

James Cook……….

Obiady

Czwartkowe………

(4)

Sejm Czteroletni………..

Hugo Kołłątaj………..

Ignacy Krasicki………

Stanisław Staszic………

Manufaktura………

Straż Praw………

Insurekcja kościuszkowska……….

Uniwersał połaniecki………..

Kosynier………..

Ks. Józef Poniatowski……….

Konfederacja Targowicka………

(5)

Wielkie odkrycia geograficzne

Data odkrycia Odkrywca Co odkryto

Dotarcie do Przylądka Dobrej Nadziei 12.10.1492

Vasco da Gama Amerigo Vespucci 1519 - 1522

Skutki odkryć geograficznych

Dla Starego Świata Dla Nowego Świata

Pozytywne Negatywne Pozytywne Negatywne

Pierwsze religie powstałe w wyniku reformacji

Religia Luteranizm Kalwinizm Anglikanizm Anabaptyzm Twórca

Miejsce powstania Podstawowe cechy

Władcy elekcyjni w Rzeczpospolitej szlacheckiej

Daty panowania Imię Najważniejsze wydarzenia za jego panowania Henryk Walezy

Anna Jagielonka i Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław Waza Jan Kazimierz Waza Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski Fryderyk August II Wettyn

Stanisław Leszczyński August III Wettyn Stanisław August Poniatowski Rozbiory Polski

Rozbió r

Data Rosja Austria Prusy

Powierzchnia Liczba

mieszkańców Powierzchnia Liczba

mieszkańców Powierzchnia Liczba mieszkańców

I 92 tys. km2 1,3 mln 83 tys. km2 2,6 mln 36 tys. km2 0,6 mln Ważniejsze miasta

II 250 tys. km2 3 mln 57 tys. km2 1 mln Ważniejsze miasta

III 120 tys. km2 1,2 mln 47 tys. km2 1,5 mln 48 tys. km2 1 mln Ważniejsze miasta

Razem 462 tys. km2 5,5 mln 130 tys. km2 4,1mln 141 tys. km2 2,6 mln

(6)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Autor, który zresztą przeczy sam sobie, ostatecznie uznając fakt utrzymania przez Jana III Estonii przy Szwecji za jego sukces i fundament pod wielkomocar- stwową Szwecję

szawskimi, znajdują się we Lwowie, w Żółkwi, w Padwie oraz na Górze Kahlenberg pod Wiedniem, na której, obok obelisku wzniesionego na pamiątkę zwycięstwa

W  polskiej historiografii zwykło się pisać, że w  1600 roku Zygmunt III podjął decyzję o  inkorporacji szwedzkiej dotąd Estonii do Polski, co miało być.. „iskrą,

Rysuj po zaznaczonych śladach zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki.. • Rozpoznawać i wymawiać

Gall Anonim Wincenty Kadłubek Janko z Czarnkowa Jan Długosz. Nazwa plemienia

Anna Jagielonka i Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław Waza Jan Kazimierz Waza Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski Fryderyk August II Wettyn. Stanisław

Rodzaj pisma Miejsce powstania Materiał pisarski Cechy pisma Pismo klinowe Mezopotamia. Egipt Ściany

Skoro Polska upadła zgodą trzech mocarstw (a której żadne ustawy nie byłyby przeszkodzić zdołały), więc dziś się podnosi z upadku niezgodą mocarstw, co ją