• Nie Znaleziono Wyników

Nie używamy haseł z wikipedii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nie używamy haseł z wikipedii"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Zagadnienia powtórzeniowe ze średniowiecza.

Należy wypełnić wyłącznie długopisem.

Przy wyszukiwaniu haseł proszę korzystać z podręczników. Ważne by przy okazji oglądać ilustracje, plakaty, schematy.

Nie używamy haseł z wikipedii. Będą za to punkty ujemne.

Lepiej pisać „własnymi słowami” niż używać pojęć, których nie rozumiesz.

Wypełnione hasła będą ocenione na maksimum 15 punktów.

Termin oddania 8 stycznia 2018r.

Po oddaniu odbędzie się test jednokrotnego wyboru z opisanych pojęć.

(2)

Patriarcha………

Schizma………..

Mozaika………..

Heretyk………...

Ikona………..

Prawosławie………

Ikonostas……….

Cerkiew………...

1054………

Bizancjum………...

1453………

Justynian I………...

Koran………..

Islam………...

Allach……….

Muzułmanin………

Meczet………

Kalif………

Mahomet……….

622………..

Senior………..

Wasal………..

Lenno………..

Feudał……….

drabina feudalna……….

hołd lenny………...

800………..

843………..

Normanowie………...

Karol Wielki………...

Zakon………..

reguła zakonna………

skryba……….

962………..

1075………

1122………

św. Benedykt………..

św. Franciszek………

św. Augustyn………..

św. Tomasz……….

styl romański cechy………

Otton I……….

spór o

inwestyturę………

………

Grzegorz VII………..

Henryk IV………..

Krucjata……….

1095………

1096………

papież Urban II………...

Krzyżacy……….

(3)

Templariusze………

Joannici……….

Ród………

Plemię………

Wiec………

Cyryl i Metody……….

Głagolica……….

966………..

972………..

Mieszko I………

Dobrawa……….

biskup Jordan……….

997………..

zjazd gnieźnieński………..

1018………

1025………

Bolesław Chrobry………...

Otton III………..

św. Wojciech………..

kasztelan……….

..

pospolite ruszenie 1076

Mieszko II

Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały biskup Stanisław zasada senioratu 1109

1138

dzielnica senioralna Władysław Herman Bolesław Krzywousty Zbigniew

trójpolówka czynsz dziesięcina stan

cech gotyk witraż

monarchia patrymonialna monarchia stanowa

lokacja na prawie niemieckim Gall Anonim

Wincenty Kadłubek Jan Długosz

1226 1241

Konrad Mazowiecki Henryk Brodaty Henryk Pobożny

(4)

Przemysł II Wacław II 1320 1331 1333

Władysław Łokietek Kazimierz Wielki 1339

1343 1364 1370

Janko z Czarnkowa unia personalna przywilej 1374 1385

Ludwik Węgierski Jadwiga

Władysław Jagiełło 15 lipca 1410 1411

inkorporacja armia zaciężna 1444

1454-1466 1466

Władysław Warneńczyk Kazimierz Jagiellończyk Zbigniew Oleśnicki folwark

pańszczyzna sejmiki ziemskie sejm walny Nihil novi poseł senat

Jan Olbracht Aleksander sekularyzacja hołd

1525

Zygmunt Stary Bona Sforza ruch egzekucyjny królewszczyzny Zygmunt August unia realna 1569 1572

(5)

cechy Styl gotycki Styl romański Plan budowli

Materiał wykonania Wielkość budowli Typ okien

kronikarz Kronika (tytuł) Czas powstania (wiek)

Gall Anonim Wincenty Kadłubek Janko z Czarnkowa Jan Długosz

Nazwa plemienia Obszar zajmowany

Nad środkową Wartą Mazowszanie

Między dolną Odrą a dolną Wisłą U zbiegu Wisły i Sanu

Wiślanie

Nad górną Odrą Ślężanie

Stosunki polsko – krzyżackie

Władca Polski Data Krótki opis

Władysław Łokietek

1331 1332

Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie.

?

Krzyżacy zajęli Kujawy i ziemię dobrzyńską.

? ? Pokój w Kaliszu. Krzyżacy zwrócili Kujawy i ziemię dobrzyńską,

zatrzymali Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską.

? 1409-1411

15.07.1410 1411

?

?

Pokój w Toruniu. Polska odzyskała ziemię dobrzyńską a Litwa Żmudź.

Kazimierz Jagiellończyk ? 1466

Wybuch wojny trzynastoletniej. Powstanie miast pruskich przeciw Krzyżakom.

?

Zygmunt I Stary ? Sekularyzacja zakonu krzyżackiego. Albrecht Hohenzollern jako książę świecki złożył hołd królowi polskiemu w Krakowie (tzw.

hołd pruski).

Nazwa dynastii Andegawenowie

Skąd pochodziła Z Litwy

Lata panowania w Polsce ? (Xw.) - 1370 Królowie Polski do niej

należący

SEJM WALNY

zbierał się w Polsce co _ lata na _ tygodni

SENAT W jego skład wchodzili:

______________________

______________________

______________________

KRÓL _______________

____ ________

składała się z posłów wybieranych na sejmikach

SEJMIKI ZIEMSKIE _____________________

_____________________

Cytaty

Powiązane dokumenty

Le Maitre Wincenty Kadłubek, dans sa Chronique, a prouve a maintes reprises sa connaissance du droit ca- nonique par de nombreux emprunts au Decret de Gracian. Dans les pages de

Dzięki osobliwemu poczuciu humoru, które – domyślam się – musiało w tej kwestii natchnąć Stwórcę ewolucji, coraz lepiej pamiętam lektury przedmaturalne21, zwłaszcza te,

Niektórzy popodnosiwszy przyłbice żegnali się z sobą dając sobie ostatni przed śmiercią pocałunek; niektórzy rzucali się na oślep w ukrop bojowy jakby

Gall Anonim Wincenty Kadłubek Janko z Czarnkowa Jan Długosz. Nazwa plemienia

Anna Jagielonka i Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław Waza Jan Kazimierz Waza Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski Fryderyk August II Wettyn. Stanisław

Rodzaj pisma Miejsce powstania Materiał pisarski Cechy pisma Pismo klinowe Mezopotamia. Egipt Ściany

W Kronice Janka z Czarnkowa pojawiły się również protonazwiska obcego pochodzenia, czyli takie, które zostały przeniesione do języka polskiego już jako gotowe nazwy osobowe i

sięcioletni okres biskupstwa musiał przejść wśród takiej pracy i zajęć szybko. Zbliżała się starość. Coraz częściej myśl biskupa wzlatywała ku rzeczom