• Nie Znaleziono Wyników

TEORIA ZŠO›ONO‘CI OBLICZENIOWEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TEORIA ZŠO›ONO‘CI OBLICZENIOWEJ"

Copied!
157
0
0

Pełen tekst

(1)

TEORIA ZŠO›ONO‘CI OBLICZENIOWEJ

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Układ sterujący

Deterministyczna maszyna Turinga (DTM)

Taśma nieskończonej długości

Głowica zapisująco- odczytująca

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(32)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(33)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(34)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(35)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(36)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1) (0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(37)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(38)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(39)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(40)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1) (0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(41)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(42)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(43)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(44)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1) (0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(45)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(46)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q

1

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1) (#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(47)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q q

11

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(48)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q q

11

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1) (0,0,+1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(49)

# 1 1 0 1 0 1 0 #

q

0

q

0

q q

11

q

Y

q

Y

q

N

(1,1,+1) (1,1,+1)

(0,0,+1)

(#,#,-1)

(0,0,+1) (1,1,+1)

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

Układ sterujący

Niedeterministyczna maszyna Turinga (NDTM)

Taśma nieskończonej długości

Głowica zapisująco- odczytująca Układ zgadujący

Głowica zapisująca

(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)

czas

1 2 33 4

s=<1,2,3,4>

C3

(101)
(102)
(103)
(104)
(105)

czas s(k)

s(k+1)

czas s(k) s(k+1)

s=<s(1),....s(k-1),s(k),s(k+1),...,s(n)>

s’=<s(1),....s(k-1),s(k+1),s(k),...,s(n)>

...

... ...

...

(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)

Przykład:

(127)
(128)
(129)
(130)
(131)

Zatem możemy przedstawić następujący algorytm znalezienia optymalnej wartości plecaka:

(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)

Wszystkie problemy decyzyjne

Nierzstrzyalneog

NP

P NP-zupełne

silnie NP-zupełne

(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)

Cytaty

Powiązane dokumenty

in which the ship is schematized as a profile at rest in an homogeneous flow field (or the moving ship in a fluid at rest), it will be clear that the resistance induced by the

At each time step, farm controllers supply information on average quality of the potatoes and number of available units in the farm to the factory

W kilka tygodni później (30.Щ.1954) staraniem Wrocławskiego Towarzystwa Nauko- wego i wyższych uczelni tego miasta odbyła się sesja naukowa poświęcona twórczości

wpływu państwa (jednostki samorządu terytorialnego) na daną konkretną czyn- ność udzielenia pomocy, to pomocy takiej – jako niedającej się przypisać pań- stwu – nie

Kolejny raz wizerunek kobiety jako gospodyni i organizatorki życia rodzinnego wiąże się w stopniu statystycznie istotnym z wyborami badanych mężczyzn, zdaniem których

[r]

Jeśli, utoż­ samiając własność prywatną z własnością osobistą, odrzucimy taką absur­ dalną myśl, musimy uznać konsekwentnie, iż w komunizmie utrzyma się

Możemy stwierdzić, że Smith mógłby się zgodzić na oddanie najwyżej 100 beczek ryb w zamian za konia, podczas gdy Johnson za niego zażądałby najmniej 81 beczek