• Nie Znaleziono Wyników

Metody prezentacji publikacji cyfrowych: doświadczenia, problemy, perspektywy. Formaty mobilne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Metody prezentacji publikacji cyfrowych: doświadczenia, problemy, perspektywy. Formaty mobilne"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

Metody prezentacji publikacji

cyfrowych: doświadczenia,

problemy, perspektywy

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

X Warsztaty „Biblioteki cyfrowe” | 9-10 kwietnia 2015, Poznań

(2)

Plan prezentacji

● Prezentacja publikacji w repozytorium uczelnianym

○ Od czego zależy pozycjonowanie publikacji?

○ Jak poprawić widoczność publikacji w

wyszukiwarkach?

● Formaty mobilne

○ Produkcja

○ Prezentacja

(3)

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego na 3 miejscu w kategorii polskie repozytoria.

(4)

Spanish National Research Council (CSIC) jest

największą instytucją publiczną zajmującą się promocją badań naukowych w Hiszpanii i trzecią co do wielkości w Europie.

(5)

Od czego zależy pozycjonowanie

publikacji?

● Dekalog dobrych praktyk

http://repositories.webometrics.info/en/Best_Practices

● Jakość metadanych opisujących publikację

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/58968

● Jakość plików prezentacyjnych

● Wsparcie dla autorów publikacji podczas przygotowania

pliku prezentacyjnego

(6)

Jak przygotować plik do publikacji

w repozytorium?

● Format pliku

● Nazwa pliku

● Treść pliku

● Metadane

● Optymalizacja publikacji naukowych do wyszukiwarki

Google Scholar

(7)

Wynik wyszukiwania publikacji w Google Scholar.

(8)

https://scholar.google. pl/scholar?hl=pl&q=site: repozytorium.uni.wroc.pl

(9)

https://scholar.google. pl/scholar?start=0&q=site: bibliotekacyfrowa.pl

(10)

Formaty mobilne

ePUB – (skrót od electronic publication) otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków). Jest to bezpośredni następca rozwijanego wcześniej formatu Open eBook. Tworzone w nim książki nie mają podziału na strony, choć istnieje możliwość wyświetlania na marginesie numeru strony pochodzącego z książki drukowanej. Format ten jest coraz szerzej stosowany w czytnikach książek elektronicznych.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/EPUB

MOBI – format plików dla publikacji elektronicznych stworzony przez francuską firmę Mobipocket SA. Pierwotnie był rozszerzeniem formatu PalmDOC HTML uzupełnionym o własne znaczniki danych. Wiele dokumentów wciąż z tej formy korzysta. W roku 2005 firma Mobipocket, została przejęta przez Amazon.com, który obecnie wykorzystuje w swoich czytnikach Amazon Kindle format AZW będący rozszerzeniem oryginalnego formatu MOBI o funkcje DRM.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mobipocket

PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Przykłady publikacji

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64240

http://issuu.com/ebooki.com.

pl/docs/wielopoziomowe_zarzadzanie_migracja?

e=12493762/8542446

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/28062

(16)

W ilustracji wykorzystano czasopismo Schlesische Privilegirte Staats- Kriegs- und Friedens-Zeitung, które jest

jednym z najcenniejszych i

najważniejszych periodyków śląskich, ukazującym się nieprzerwanie przez ponad 200 lat we Wrocławiu.

http://www.bibliotekacyfrowa. pl/publication/28062

(17)

W przypadku czasopism istotne jest właściwe oznaczenie bloków tekstu aby zachować prawidłowy przepływ tekstu w szpaltach. Automatyczna analiza układu strony nie zawsze umożliwia uzyskanie oczekiwanego efektu, co jest szczególnie widoczne w przypadku starszych czasopism.

Ilustracja prezentuje warstwę tekstową, otrzymaną w wyniku zastosowania automatycznej analizy układu strony. OCR w takiej postaci może być

przydatny w formatach hybrydowych (np. PDF, DjVu), w których warstwa graficzna wymusza rozkład warstwy tekstowej, ale w formatach mobilnych (np. ePUB, MOBI) jest bezużyteczna.

(18)

W celu uniknięcia efektu

prezentowanego na ilustracji konieczne jest ręczne oznaczanie układu treści przed wykonaniem OCR. Ta czynność wydłuża cały proces kilkadziesiąt krotnie. Fakt ten zmusza instytucje zajmujące się udostępnianiem

zdigitalizowanych treści do postawienia sobie pytania:

Czy produkować publikacje cyfrowe szybciej ale na krótszą metę, czy wolniej, ale z uwzględnieniem

oczekiwań czytelnika, który za kilka lat coraz częściej będzie korzystał z treści cyfrowych przy pomocy urządzeń mobilnych?

(19)

Dobry OCR warunkiem dobrego udostępniania

OCR (ang. Optical Character Recognition) – zestaw technik lub

oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku

graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu

w zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub stronie książki).

, Nip. może byJz op.ieknnem , ani mieć iakie.;

kiegożkol.",iek wpływu do opieki. .' .

ie roo.te b)i\Jź 8wiad ie

w a k ci e u r 0-

czystym, albo urzędowym, ani przypu.. szczanym (10 ś.Ą11adczenia w sądzie. Nie n,oze !la. Ć w sądzie, 8m iako P o \V Ó <I,

ani tako P n z w 8 n y, tylko p d i.n.ieniem i

prz,ez zastęp.ftwo szcz gólnego K,u r a t o

Terminem „literatura staroskandynawska” lub „nordycka” tradycja naukowa określa

wspólnotę literacką w początkowym okresie piśmiennictwa na obszarze Skandynawii, tzn. w Danii, Szwecji i Norwegii oraz na północnych wyspach Atlantyku. W okresie wędrówek

ludów osiedlili się tam Normanowie, spośród których w IX wieku wyodrębnili się językowo Danowie (Duńczycy), zaś w X wieku — Szwedzi i Norwegowie.

(20)

Dziękuję za uwagę

Tomasz Kalota

tomasz.kalota@bu.uni.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po ostatnim przeczytanym znaku wstawia do bufora buf znak '\0' Jeśli wykonanie zakończyło się poprawnie, to funkcja zwraca wskazanie do łańcucha buf. Jeśli wystąpił błąd

De tweede doelstelling van deze studie betreft het enta- meren van langer lopend interdisciplinair onderzoek, waar- door onder ander geanticipeerd kan worden op

C. Stara się odpow iedzieć na pytanie nieustannie w tych badaniach stawiane: z czego w ynikała nieskuteczna egzekucja tych przepisów? N ie w ydaje się jednak, by jej

Skorzystajcie z Platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której jest e-podręcznik z „Informatyki”, a w nim to, co nam się dziś

Jeśli istnieje w pamięci kontekst urządzenia pamięciowego z wybraną bitmapą oraz kontekst urządzenia na którym ma być wyświetlona bitmapa to kolejny etap wyświetlania

- zaalokować bufor w pamięci o rozmiarze całego pliku typu bmp; na potrzebę tej operacji zdefiniowano w programie wskaźnik BmpDataPtr - przywrócić wskaźnik odczytu pliku

Linie pomocnicze wymiarowe przeciąga się o 2-3 mm za punkt ich zetknięcia się z linią wymiarową.. Pomocnicze linie wymiarowe mogą

W tym trybie kod rozkazu zawiera określenie rejestru bądź rejestrów, w których znajduje się adres komórki pamięci zawierającej argument. Zwane jest też jako adresowanie