• Nie Znaleziono Wyników

dla klasy VIII ABC szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Informatyka Rozkład materiału nauczania z przedmiotu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "dla klasy VIII ABC szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Informatyka Rozkład materiału nauczania z przedmiotu"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu

Informatyka

dla klasy VIII ABC szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Rozkład materiału został opracowany na podstawie programu nauczania do informatyki w szkole podstawowej, dla klas 7-8. którego autorem jest: Michał Kęska.

Podręcznik: Lubię To! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej Autor: Grażyna Koba

Nr dopuszczenia: 847/5/2018

(2)

Temat w podręczniku Liczba godzin lekcyjnych proponowanych na dany temat

Numer wymagania z podstawy programowej 1. ALGORYTMIKA I PROGRAMOWANIE (11 GODZIN)

1.1. Wprowadzenie do programowania w języku Turbo Pascal 2 I.1, I.2.a, II.1, II.6, III.3

1.2. Algorytmy w języku Turbo Pascal 2 I.1, I.2b, II.1, II.6, III.3

1.3. Instrukcje warunkowe, pętle w środowisku programowania 4 II.1, II.6, III.3

1.4. Rozwiązywanie zadań z treścią w języku programowania 3 II.1, II.6, III.3

2. OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM (11 GODZIN)

2.1. Komórka, adres, formuła 1 II.3.c, II.6, III.3

2.2. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego 1 II.3.c, II.6, III.3

2.3. Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje 1 II.3.c, II.6, III.3

2.4. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym 1 II.3.c, II.6, III.3

2.5. Przedstawienie danych w postaci wykresu 1 II.3.c, II.6, III.3

2.6. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych 1 II.3.b, II.3.c, II.6, III.3

2.7. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego 4 II.3.c, II.6, III.3

2.8. Dokumentacja imprezy sportowej – projekt 1 II.3.b, II.3.c, II.6, III.3, IV.1

3. INTERNET (5 GODZIN)

3.1. Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML 2 II.3.e, II.6, II.7, III.3, IV.2

3.2. Systemy zarządzania treścią 1 II.3.e, II.6, II.7, III.3, IV.2

3.3 Podróż dookoła świata z internetem – projekt 2 II.3.e, II.6, II.7, III.3

4. PROJEKTY MULTIMEDIALNE (3 GODZINY)

4.1. Prezentacje multimedialne i filmy 2 II.3.d, II.6, II.2, III.3

4.2. Historia i rozwój informatyki – projekt 1 II.3.d, II.6, II.7, III.3

Cytaty

Powiązane dokumenty

– znaczenie terminów: zabór rosyjski, działalność konspiracyjna, branka, wojna partyzancka, dyktator, Syberia.. 7 – kariera naukowa

– ewolucja pisma i wynalezienie alfabetu – terminy: papirus, pismo obrazkowe, hieroglify, pismo klinowe, Fenicjanie, pismo alfabetyczne, alfabet

– Włochy jako kolebka renesansu – artyści renesansowi: Leonardo da Vinci, Michał Anioł i Rafael Santi oraz ich największe dzieła – katedra Santa Maria del Fiore jako

– opisuje polski autorytaryzm – rządy sanacji, zmiany ustrojowe (konstytucja kwietniowa z 1935 roku) (XXIX.4) – przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej

Wstawianie obrazów i innych obiektów do dokumentu tekstowego 2 II.3b,

Polskie społeczeństwo wobec Unii 4.. Globalna wioska czy

większości sejmowej dla Rady Ministrów RP (bądź jej działań); przedstawia podstawowe kompetencje Rady Ministrów RP; znajduje informacje o życiorysie politycznym urzędującego

 omówienie rozwoju oraz znaczenia usług w Afryce 13. burza mózgów Skutki niedożywienia i sposoby walki z głodem).. analiza SWOT Rozwój turystyki w Kenii).  analiza

omawia rolę różnych służb i innych podmiotów, uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń.. II.3);

Lekcja służy powtórzeniu oraz utrwaleniu wiedzy i umiejętności (lekcje 19–22) za pomocą zadań, zabaw i ćwiczeń.. muzyki okresu baroku -

• śpiewa w grupie piosenki: Echo dawnej pio- senki, Warszawskie dzieci • gra w grupie melodię piosenki Serce w ple- caku • wykonuje akompaniament rytmiczny do pio-

– terminy: papirus, pismo obrazkowe, hieroglify, pi- smo klinowe, Fenicjanie, pismo alfabetyczne, alfa- bet łaciński.

• wykonuje akompaniament rytmiczny na instrumentach perkusyjnych do piosenki Jingle bells. • śpiewa solo piosenkę Jingle

NIE TYLKO PROSTE RYSUNKI W PROGRAMIE MS PAINT (8

Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014.. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Wymagania edukacyjne i przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania.

Rozkład materiału został opracowany według nowej podstawy programowej z przedmiotu informatyka oraz programu nauczania dla gimnazjum, którego autorką jest:.. Grażyna

Rozkład materiału został opracowany na podstawie programu nauczania do informatyki w szkole podstawowej, dla klas 7-8.. którego autorem jest:

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej podstawie programowej. Proponowane procedury

poprzez tę modlitwę wielbi Boga, ufa Bogu, prosi Go, jest otwarte na pełnienie woli Bożej.. Ojcze

Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również

drugi czerwiec Projekt uczniowski 1 Przygotowanie do szkolnej prezentacji projektów uczniowskich (cz. 1). drugi czerwiec Projekt uczniowski 2 Przygotowanie do szkolnej prezentacji

Przy czterech godzinach tygodniowo, po odliczeniu godzin ze względu na absencję, wycieczki, imprezy szkolne itp., na realizację materiału pozostaje zwykle około

XVI. burza mózgów Ocena wpływ przemysłu zaawansowanych technologii i wyspecjalizowanych usług na rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych).  analiza danych