• Nie Znaleziono Wyników

Usiądziesz?Co sprawia, że na ławkach (nie) chce sięsiedzieć?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Usiądziesz?Co sprawia, że na ławkach (nie) chce sięsiedzieć?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Usiądziesz?

Co sprawia, że na ławkach (nie) chce się siedzieć?

Maja Skibińska | Mariusz Wieczorek

Autorzy projektu badawczego

Usiadziesz-tytulowe.indd 3 21/09/18 13:07

USIĄDZIESZ? CO SPRAWIA , ŻE NA ŁAWKACH (NIE) CHCE SIĘ SIEDZIEĆ?

Zespół badawczy

Perspektywa pierwsza: potencjał więziotwórczy

Aneta Bielecka, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjal- nej im. Marii Grzegorzewskiej (aneta.bielecka95@gmail.com)

Iga Kalbarczyk, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (iga.kalbarczyk@gmail.com)

Denys Kaidalov, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (denis.kaydalov@gmail.com)

Agata Ponichtera, Gospodarka Przestrzenna, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski (ponichtera.agata@gmail.com)

Aleksandra Rudol, Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski (rudol.aleksandra@gmail.com)

Perspektywa druga: otoczenie ławki a chęć korzystania z niej

Konrad Gałuszko, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Mię- dzynarodowych, Uniwersytet Warszawski (konrad.maciej.g@gmail.com)

Kamila Molga, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (kamilamolga93@gmail.com)

Beata Tomczak, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (bttmczk@gmail.com)

Perspektywa trzecia: seniorzy w przestrzeniach tranzytu

Paulina Olszak, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (paulina_olszak@onet.pl) Natalia Sadowska, Etnologia i Antropologia Kulturowa, Wydział Historyczny, Uniwersy-

tet Warszawski (nmsadowska@gmail.com) Koordynacja, opieka merytoryczna i metodologiczna

Maja Skibińska, Katedra Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Archi- tektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (skibinska_maja@wp.pl) Mariusz Wieczorek, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet War-

szawski (mariuszwieczorek88@gmail.com)

Badanie eksploracyjne zrealizowane na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach zajęć IV edycji Programu Wolontariatu Badawczego prowa- dzonego przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. IV edycja była finansowana ze środków programu SANTANDER UNIVERSIDADES, który jest realizowany w Polsce przez Santander Bank Polska.

Raport przygotowano przy użyciu czcionki Apolonia autorstwa dra Tomasza Wełny. Apolo- nia to krój pisma specjalnie dostosowany do pisowni i ortografii języka polskiego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Koncepcja kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności zakłada wykształcenie absolwentów potrafiących

Obecna wiedza na temat zawartości alergenów, w przebadanych surowcach roślinnych, które stanowią ważny dodatek do żywności, jest często fragmentaryczna i nie jest do

As far as the competitiveness increase is concerned, diver- sification of professional activity of agricultural population is also important, since it enables to improve the use of

Opracuj ulotkę lub stwórz stronę internetową i wyjaśnij, jak możemy podważyć ideały piękna i poprawić pewność siebie wśród uczniów szkoły.. Opracuj ulotkę lub

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zadaszonego parkingu rowerowego z miejscem dla osób palących, z zastosowaniem zieleni dla Uniwersytetu

Jeśli zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej i pozwala na to miejsce, warto poprosić uczniów, aby przenieśli się na jedną lub drugą stronę pomieszczenia w zależności

Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie: dostosowania programu studiów dla kierunku TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH (TRLiP) prowadzonego

Badania przeprowadzono z użyciem kwestionariusza na próbie 120 respondentów (30 metodą PAPI i 90 – CAWI). Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że Tymbark jest znaną i w