• Nie Znaleziono Wyników

218 oraz zadania z Zeszytu ćwiczeń – zad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "218 oraz zadania z Zeszytu ćwiczeń – zad"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KL. VI ZSP W JASKROWIE 1 .Przypomnienie treści poznanych baśni i legend : Kopciuszek, Knyps z

Czubkiem, O rybaku i złotej rybce, Pan Twardowski, O Czechu, Lechu i Rusie, O Wandzie, O Piaście Kołodzieju.

2.Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?-

zapoznanie z przykładami z Podręcznika ze str. 216-217 , zad. nr 1,4,5,6,7 str.

218 oraz zadania z Zeszytu ćwiczeń – zad. nr 1,2 str. 133, zad. nr 3,4 str. 134, zad. nr 5,6 str. 135.

3. Wehikuł czasu przeniósł Kopciuszka w XXI wiek. Napisz współczesną wersję baśni o tej postaci lub zad.2. str.218 z Podręcznika , lub zad. 3. Str. 218 z

Podręcznika, lub zad. 4. Str. 218 z Podręcznika.

4. Co wiemy o wypowiedzeniach?- przypomnienie wiadomości str.227

Podręcznik. Zadania nr 1,2,4 str. 227-228 z Podręcznika oraz z Zeszytu ćwiczeń zadanie nr 1,2 str. 49, zad. 3,4,5,6 str. 50- 51.

5.Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości str. 232-233 z Podręcznika, zadania nr 1,2,3,4 str. 232-233 z Podręcznika oraz z Zeszytu

ćwiczeń zadania nr 1,2,3,4,5 ze str.107-108.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę nauczyć się słownictwa z podręcznika

Korzystajcie z komentarzy przy zadaniach, a jeżeli potrzebujecie dodatkowych wyjaśnień możecie kontaktować się ze mną przez dziennik, maile, czy Messenger

-uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens,.. -tworzy wypowiedź,

8 Edycja rysunku – ćwiczenia (Paint Shop Pro) 45 minut 9 Łatwe zarządzanie plikami – Eksplorator Windows 45 minut 10 Sprawdzian wiadomości: Edytor grafiki – zagadnienia.

Nauczyciel w formie pogadanki przypomina wraz z uczniami podstawowe zasady pisowni wyrazów z „rz” i „ż”. Uczniowie podają przykłady wyrazów, w których „rz” wymienia się

• trzy dowolnie wybrane przez nauczyciela fragmenty muzyczne (najlepiej, aby były to folkowe utwory instrumentalne różnych narodów, np. Przebieg lekcji.. a)

Był piękny(smutny) kwietniowy dzień... z początku, wtem, nagle, następnie, znienacka, nieoczekiwanie, po chwili, później, w pewnym momencie, wkrótce, po jakimś czasie,

Narodzeniem Lisa zmartwiła się powtarzanym co dzień w drodze do szkoły przekonaniem Lassego, iż śniegu nie będzie, bardzo lubiła bowiem nastrój Świąt odbywających się na