• Nie Znaleziono Wyników

Mikroekonomia - ćwiczenia 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mikroekonomia - ćwiczenia 8"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Mikroekonomia - ćwiczenia 8

1. Ryszard pracuje na budowie i zarabia na rękę 5 zł za godzinę. Tygodniowo dysponuje 60 godzinami, ktore może podzielić między pracę a odpoczynek.

Jego funkcja użyteczności dotycząca wyboru pieniędzy na konsumpcję i czasu wolnego to u(R, c) = R · 10c.

a) Obliczyć, ile Ryszard będzie pracował i ile odpoczywał i zilustrowac jego zagadnienie podaży pracy na wykresie.

b) Rząd podniósł podatki, aby mieć pieniądze na sfinansowanie planowanych wydatków wskutek czego teraz Ryszard dostaje na rękę 4zł za godzinę.

Równocześnie rząd chce wprowadzić program pomocy dla najniżej zarabiających w ramach którego postanowił wypłacić zarabiającym mniej niż 6zł za godzinę różnicę pomiędzy ich zarobkami sprzed wprowadzenia podatków a obecnymi zarobkami.

Ile w tej sytuacji Ryszard by pracował i ile miał na konsumpcję? Czy oceniłby obecną sytuację jako lepszą, czy jako gorszą niż z punktu a)? Czy jest tu jakaś niejasność?

c) Rząd jednak skonsultował się z ekonomistą, który uznał, że aby uniknąć niekorzystnych efektów na rynku pracy, lepiej zwrócić jedynie różnicę pomiędzy zarobkami po zmianie a poprzednimi przy liczbie godzin pracy sprzed wprowadzenia podatku.

Ile Ryszard przy tym programie by pracował i ile miał na konsumpcję?

Czy oceniłby obecną sytuację jako lepszą, czy jako gorszą niż z punktu a)?

2. Joanna projektuje biżuterię artystyczną i otrzymuje 20zł za godzinę.

Do podziału na pracę i odpoczynek ma 90 godzin tygodniowo. Jej funkcja użyteczności to u(R, c) = R · c2.

a) Ile będzie pracować i ile konsumować w tym przypadku?

b) Wybory wygrali populiści pod hasłem ”zabierać bogatym, rozdawać biednym”.

Planują, żeby na wszystkich zarabiających powyżej 800zł tygodniowo nałożyć podatek w wysokości 50%. Narysować nowe ograniczenie budżetowe

1

(2)

Joanny i naszkicować istotne dla zagadnienia krzywe obojętności. Jak zmieni się jej wybór?

c) Po miesiącu populiści wycofali się z tego projektu i teraz 50% podatek naliczany jest jedynie od kwoty powyżej 800zł.

Spróbowac uzasadnić, dlaczego się wycofali (chodziło o względy czysto ekonomiczne).

Narysować ograniczenie budżetowe Joanny w tej sytuacji i naszkicować istotne dla zagadnienia krzywe obojętności. Jak zmieni się jej wybór?

3. Uogólnić równanie Słuckiego podaży pracy na sytuację, kiedy pracownik posiada pewien dochód pozapłacowy.

4. Janka utrzymuje się z pracy w kuchni i z pieniędzy stanowiących jej honorarium autorskie od wydanej uprzednio książki. Zawsze kiedy jej honorarium autorskie jest niższe, Janka pracuje w kuchni dłużej.

Co się będzie działo z liczbą godzin przepracowanych przez Jankę w następujących sytuacjach:

a) na dochód płacowy rząd nakłada proporcjonalny podatek dochodowy;

b) taki sam proporcjonalny podatek nakłada zarówno na dochód płacowy, jak i pozapłacowy;

c) na dochód płacowy rząd nakłada proporcjonalny podatek dochodowy i równocześnie funduje stypendium w wysokości równej podatkowi naliczonemu od uprzednich zarobków.

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Mining Engineering : Aachen, Exeter, Delft, Helsinki • Mineral Engineering : Aachen, Exeter, Delft, Helsinki. • Geotechnical and Environmental Engineering :

Założenie: najefektywniejsze rozwiązanie stosu za pomocą tablicy – szczyt stosu to ostatni element wstawiony tablicy począwszy od miejsca o indeksie 0 (jeśli liczba elementów

Należy zmodyfikować tabelki kosztu algorytmów sortowania bąbelkowego, przez selekcję i wstawianie, jeśli wiadomo, że liczby sortowane są już posortowane rosnąco.. Czy

Jaka jest liczba różnych k-wymiarowych podprzestrzeni liniowych przestrzeni n-wymiarowej nad q-elementowym ciałem.. Zanim poznamy odpowiedź na to pytanie, przybliżymy pojęcia,

Niet aileen konden hierdoor duidelijke richtlijnen voor het ontwerp van het stortebed worden vastgesteld, maar boven- dien werd door deze onderzoekingen een goed

Cechą szczególną twórczości Iłłakowiczówny jest włączenie w świat poezji nie tylko mitów zapi­ sanych już w kulturze, ale także eksploracja wyobrażeń ludowych,

przez rodzinę Słupeckich, Lokum miało rozlicznych gospodarzy: Słupeckich, Tarłów, marszałka trybunału Olizara.. Było siedzibą Towarzystwa Kredytowego, Trybunału

1 Wybierz dwa prawa rachunku zbiorów i udowodnij je formalnie (postaraj się wybrać inne prawa niż te udowodnione na