• Nie Znaleziono Wyników

Test język polski klasa 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Test język polski klasa 6"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Test język polski klasa 6

TELEWIZJA

Imię i nazwisko ucznia: data: ….………...

……….

Próby uruchomienia telewizji w Polsce były podejmowane jeszcze przed rokiem 1939.

Prowadzone od 1935 roku prace badawcze nad przekazem telewizyjnym przerwała jednak II wojna światowa. Ich wznowienie stało się możliwe dopiero w roku 1947. W październiku 1952 roku z eksperymentalnego studia w Warszawie został wyemitowany pierwszy polski program telewizyjny. Regularną (cotygodniową) emisję programów (najpierw półgodzinnych, później godzinnych) telewizja rozpoczęła od stycznia 1953 roku. Nadawane programy można było oglądać w kilkudziesięciu warszawskich świetlicach i klubach, w których zainstalowano odbiorniki telewizyjne. Zasięg nadajnika umieszczonego na 8. piętrze budynku w centrum stolicy był jednak niewielki. Nadawanie dłuższych i bardziej różnorodnych programów oraz zwiększenie zasięgu odbioru stało się możliwe w roku 1954 dzięki uruchomieniu nowego studia telewizyjnego oraz nowej stacji nadawczej.

Na podstawie książki S. Miszczaka 1. Wybierz tytuł odpowiedni dla całego tekstu.

a. „Twórcy polskiej telewizji"

b. „Początki telewizji w Polsce"

c. „Wczoraj i dziś polskiej telewizji"

d. „Dzieje polskiego radia i telewizji"

2. Próby uruchomienia telewizji w Polsce podjęto a. w pierwszej połowie XIX wieku.

b. w drugiej połowie XIX wieku.

c. w pierwszej połowie XX wieku.

d. w drugiej połowie XX wieku.

3. Pierwszy polski program telewizyjny nadano w roku a. 1935

b. 1947 c. 1952 d. 1954

4. W roku 1 953 audycje telewizyjne oglądano w Polsce

(2)

a. tylko w studiu telewizyjnym.

b. w kilkudziesięciu miejscach w Warszawie.

c. w każdym domu w Warszawie.

d. prawie w całym kraju.

5. Dzieci sporządzały w szkole słowniczek wyrazów związanych z telewizją, W którym szeregu uporządkowały je w kolejności alfabetycznej?

a. ekran, emisja, studio, spiker, kamera, kineskop b. spiker, studio, kamera, kineskop, ekran, emisja c. kamera, kineskop, spiker, studio, ekran, emisja d. ekran, emisja, kamera, kineskop, spiker, studio W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia:

 Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli nie używasz telewizora przez dłuższy czas.

 Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, ponieważ odsłonięte elementy znajdują się pod napięciem.

 Nie narażaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.

 Unikaj wystawiania odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słońca lub innych źródeł ciepła.

6Instrukcja ostrzega, że nie powinno się

e. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas.

f. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami.

g. włączać telewizora do sieci za pomocą przedłużacza.

h. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca.

,, Telewizor ''

Z telewizorem trzeba rozważnie, Wybrać to, co naprawdę uczy.

Albo to, co śmieszy.

Masz w sobie bowiem własny ekran :wyobraźnię, I ją to właśnie uczyń

Czarodziejką zwykłych rzeczy.

Dzbanek na stole, co światłami pryska, Autobus w deszczu, lśniący niby okoń, Smuga ,którą zwełnia w niebie odrzutowiec…

(3)

To są również filmy, dziwne widowiska, Naciesz nimi oko

Innym to powiedz.

Jedni cię obśmieją: ,,…Sam widziałem… eee tam …”

Inni się zadziwią ,, On chyba poeta”.

A tyś po prostu fajny jest chłopaczek, Co lubi trochę mądrzej,

Niż inni popatrzeć.

S. Grochowiak

7.Do kogo są skierowane słowa w wierszu?

……….

8.Kto jest nadawcą, a kto odbiorcą wiersza?

………..

9.O czym wypowiadający słowa wiersza poucza odbiorcę?

………..

10. Jak poeta nazwał w wierszu wyobraźnię?

………

11. wypisz z wiersza :

PORÓWNANIE………..

METAFORĘ……….

EPITET……….

Cytaty

Powiązane dokumenty

Reklama – to tekst, który ma ściągnąć uwagę odbiorcy za pomocą atrakcyjnej formy (szaty graficznej i stylistycznej), utrwalić się w jego pamięci, zainteresować go,

Zapoznam się z wyrazami wieloznacznymi, zrozumiem ich znaczenie w tekście oraz nauczę się, jak z nich korzystać, tworząc własne wypowiedzi.  Materiał ze

Jeżeli nie masz możliwości obejrzenia filmu, przejdź do punktu 2 i pracuj tylko z podręcznikiem. Sporządź notatkę w jednej z proponowanych form; pamiętaj, by była

- przed rozpoczęciem używania należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi, - otwór wentylacyjny w kuchence nie może być niczym zasłonięty,.. - pod żadnym pozorem

Warunkiem obowiązywania dwuletniej gwarancji jest dokonanie pierwszego płatnego przeglądu okresowego roweru w miejscu zakupu lub autoryzowanym punkcie sprzedaży MEDIA EXPERT

Wspinał się na gałęzie, jadał owoce mango, ucinał sobie drzemki w cieniu drzewa.. Bardzo kochał to drzewo,

Moi drodzy, Wasze dzisiejsze zadanie będzie polegało na tym, aby spośród wszystkich dotąd przeczytanych lektur szkolnych wybrać jednego bohatera, którego najbardziej

Wiem, że jesteście już zmęczeni zdalną pracą, dlatego dziś proponuję coś w rodzaju zabawy, czyli quizz.. Pod tym linkiem znajdziecie

imię i nazwisko, klasa, tytuły książek i data zwrotu. Zapakowane książki należy przynieść do szkoły i włożyć do pudełka znajdującego się w holu. Teraz przechodzimy do

Po połączeniu Niemiec uznano, że nie warto wszczynać kłótni o to, który dzień jest lepszy i ustalono obchody Dnia Dziecka dwa razy w roku... Dzień Dziecka

Udało mi się osiągnąć to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobotnio-niedzielny obiad na sześć osób z pół kilograma mielonego misa oraz jest w

Temat: „Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym” - jeszcze trochę o pochlebstwie, podstępie, próżności i korzyści.. Na ostatnich dwóch lekcjach omawialiśmy

Wstyd cesarza i paradowanie w bieliźnie Szczery okrzyk zdziwionego dziecka.. Wizyta samego cesarza

Wyjątkowej urody miały być nie tylko kolory i wzór, ale co więcej, uszyte z nich szaty wyróżniały się podobno tą przedziwną cechą, że były niewidzialne dla każdego, kto

Wyróżniał się wieloma cechami, a jedną z nich była zdolność rozmowy ze zwierzętami.. Przeczytajcie opowieść i

 Siedzi ptaszek na drzewie I ludziom się dziwuje,.. Że najmędrszy z nich nie wie, Gdzie się

Wtedy też zarobiłbyś dość pieniędzy, by kupić sobie nylonową sieć, dzięki czemu miałbyś jeszcze więcej ryb i więcej pieniędzy.. Szybko zarobiłbyś i na

Rozwścieczony Midas chciał najpierw stracić fryzjera, w końcu jednak dał mu spokój i zamknął się w pałacu, zrezygnowany i upokorzony.. Wtedy Apollo oświadczył,

Rzekł więc: - Ponieważ poprosiłeś mnie o mądrość, a nie o długie życie czy bogactwo, dam ci mądrość, jakiej nie miał żaden człowiek.. Niedługo po tym do Salomona

Liści tam - rwetes, olśnienie, Kwiecia - gąszcz, zatrzęsienie, Pachnie kropliste po uszy I ptak się wśrod zawieruszył.. Jak rwali zacietrzewieni W rozgardiaszu zieleni, To

32 Gdzie Bilbo odkrył słaby punkt na ciele smoka. Pod prawą pachą Pod ogonem Pod lewą piersią

6 Jak nazywał się smok, który mieszkał pod Samotną Górą?. Helikon

Gundabad, dawnej fortecy krasnoludów, postanowili wykorzystać nadarzającą się okazję i zaatakować skłóconych ze sobą ludzi, krasnoludów i