• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz udzielonych w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykaz udzielonych w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/150/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 roku

Wykaz udzielonych w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego

Lp. Wnioskodawca Obiekt Nazwa zadania Wnioskowana

kwota (w zł)

Kwota udzielonej dotacji (w zł)

1

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św.

Wawrzyńca w Łobudzicach, 97- 425 Zelów, Kolonia Łobudzice 12

Kościół par. pw. śś.

Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach pow.

Bełchatów, Kolonia Łobudzice 12

Kolonia Łobudzice, późnobarokowy kościół pw. św. Wawrzyńca i Tomasza (XVIII w.):

remont ścian (nawa, kruchta południowa)

100 000,00 75 000,00 zł

2

Parafia Katolicka pw. Trójcy

Przenajświętszej w Bogdanowie, ul.

ks. Kozakowskiego 4, Bogdanów, 97- 371 Wola

Krzysztoporska

Kościół pw. św.

Rocha w Postękalicach, Postękalice 165

Postękalice, kościół filialny pw. św. Rocha (1737 r.): remont dachów, wymiana pokrycia oraz renowacja stolarki okiennej - etap II, III, V

100 000,00 75 000,00 zł

3

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, 95- 060 Brzeziny, ul.

Kościuszki 48

Ołtarz główny

kościoła filialnego pw.

Św. Anny, Brzeziny, ul. Św. Anny 51

Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z 1622 r. z kościoła pw. Św.

Anny w Brzezinach - etap 4

100 000,00 75 000,00 zł

4

Dom Zakonny (Klasztor) Zgromadzenia Sióstr Bernardynek w Brzezinach, przy ul. Kościuszki 1/3, 95-060

Brzeziny k/Łodzi

Kościół S.S.

Bernardynek p.w. św.

Ducha w Brzezinach, Brzeziny, ul.

Kościuszki 1/3

Brzeziny, kościół SS.

Bernardynek pw. św.

Ducha (XVIII w.): prace konserwatorskie przy nawie i kruchcie - etap II (nawa)

100 000,00 75 000,00 zł

5

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Biskupa i

Męczennika w Głogowcu, Głogowiec 10, 99- 300 Kutno

Kościół pw.

Narodzenia NPM w Głogowcu, Głogowiec 10

Remont konserwatorski wieży kościoła wraz z przyległymi fragmentami zachodniej ściany nawy w zabytkowym kościele Narodzenia NMP w Głogowcu

100 000,00 75 000,00 zł

(2)

6

Muzeum im.

Jerzego Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach, 99- 340 Krośniewice - Pl. Wolności 1

Dawny zajazd z wozownią z początku XIX wieku,

Krośniewice, Plac Wolności 1

Wymiana i rozbudowa instalacji

przeciwpożarowej w Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach

mieszczącego się w zespole budynków dawnego zajazdu

52 638,00 39 500,00 zł

7

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św.

Jana Chrzciciela w Brzykowie, 98-170 Widawa, Brzyków 9

Ołtarz główny p.w.

św. Anny Samotrzeć z 1760 roku wraz z obrazem głównym św. Anna Samotrzeć z XVIII w., Bzyków 9, 98-170 Widawa

Konserwacja i restauracja ołtarza głównego p.w. św.

Anny Samotrzeć wraz z obrazem z XVIII w. św.

Anna Samotrzeć wraz z rekonstrukcją obudowy mensy z kościoła p.w.

Jana Chrzciciela w Brzykowie - ETAP II

61 000,00 45 750,00 zł

8

Parafia

Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 14

Kościół Świętego Marcina w Widawie, Widawa ul. Rocha 2

Widawa, kościół p.w. Św.

Marcina - remont w zakresie dachów nad zakrystią i płn. zach.

przybudówką, stropu nad zakrystią oraz posadzek i podłóg

90 000,00 67 500,00 zł

9

Rzymskokatolicka Parafia

Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku, 98-100 Łask, ul.

Warszawska 15

Kościół parafialny p.w. Niepokalanego poczęcia NMP i św.

Michała Archanioła, Łask, ul. Warszawska 15

Zabezpieczenie ognioochronne

konstrukcji drewnianej dachu budynku kościoła parafialnego p.w.

Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michała Archanioła do klasyfikacji NRO

(nierozprzestrzeniającej ognia)

67 650,00 50 800,00 zł

10

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej w Tumie, Tum 8, 99-100 Łęczyca

Archikolegiata NMP w Tumie, Tum 8

Odnowienie

zewnętrznych odrzwi i drzwi, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w Archikolegiacie NMP Królowej w Tumie

95 269,00 71 500,00 zł

11

Rzymskokatolicka Parafia pw. św.

Marcina Biskupa w Siedlcu, dekanat Łęczyca (Diecezja Łowicka), 99-100 Łęczyca, Siedlec 18

Kościół parafialny p.w. św. Marcina, murowany,

zbudowany w latach 1922-1930 w stylu historyzującym, kryty blachą, wraz z cmentarzem przykościelnym w miejscowości Siedlec gm. Łęczyca, Siedlec 18

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji eklektycznego kościoła w Siedlcu

100 000,00 75 000,00 zł

(3)

12

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Nieborowie, 99- 416 Nieborów

Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Bolesnej, Nieborów ul. Legionów Polskich 68

Remont części północnej elewacji zabytkowego kościoła pw. MB Bolesnej w Nieborowie - etap I:

wykonanie tynkowania

99 958,00 75 000,00 zł

13

Elżbieta Bogaczewicz - Biernacka i Andrzej Biernacki

Dawny kościół ewangelicko- augsburski w Łowiczu, Łowicz, ul.

Podrzeczna 17

Pilne roboty budowlane, konserwatorskie i

restauratorskie glorietty w budynku Galerii Browarna (d. kościoła ewangelicko- augsburskiego) w Łowiczu

100 000,00 75 000,00 zł

14

Muzeum Narodowe w Warszawie,

Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 99-416 Nieborów, ul. Aleja Lipowa 35

Pomnik Historii -

"Nieborów - zespół pałacowo-ogrodowy i Arkadia - ogród sentymentalno- romantyczny", Nieborów, Al. Lipowa 35, 99-416 Nieborów

Wykonanie projektu budowlanego

modernizacji i rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) dla Muzeum w Nieborowie i Arkadii

41 975,00 31 500,00 zł

15

Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o., 99-423 Bielawy, Walewice 38

Pałac w Walewicach, Walewice 38

Renowacja okien w budynku Pałacu w Walewicach

100 000,00 75 000,00 zł

16

Rzymskokatolicka Parafia Św.

Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie, Rzgów 95-030, Plac 500- lecia 7

Kościół parafialny pw.

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie, Rzgów, plac 500- lecia 7

Renowacja elewacji północnej nawy głównej, remont sklepienia i ścian prezbiterium kościoła parafialnego św.

Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie

100 000,00 75 000,00 zł

17

Rzymskokatolicka Parafia

Archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi, ul.

Ks. Ignacego Skorupki 9, 90- 458 Łódź

Kościół katedralny p.w. św. Stanisława Kostki, 90-458 Łódź;

ul. Piotrkowska 265

Remont konserwatorski oraz prace

restauratorskie pokrycia koszy z blachy miedzianej będących przedłużeniem konstrukcji oraz pokrycia miedzianego sygnaturki Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi

52 697,00 39 600,00 zł

18

Klasztor OO.

Franciszkanów w Łodzi, ul. Okólna 185, 91-520 Łódź- Łagiewniki

Zabudowanie klasztorne, Łódź- Łagiewniki, Łódź, ul.

Okólna 185

Łódź-Łagiewniki, klasztor oo. Franciszkanów (XVIII w.): prace remontowe przy elewacji zachodniej

100 000,00 75 000,00 zł

19

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Łodzi (93-317 Łódź, ul.

Rzgowska 242)

Kościół parafialny pw.

św. Wojciecha w Łodzi ul. Rzgowska 242, Łódź, ul.

Rzgowska 242

Łódź, Rzymskokatolicka Parafia pw. św.

Wojciecha, Biskupa i Męczennika (1902-1924), wykonanie remontu instalacji odgromowej

89 244,00 67 000,00 zł

(4)

kościoła parafialnego

20

Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul.

Żeromskiego 116

Willa Józefa Richtera (obecnie rektorat Politechniki Łódzkiej), Łódź, ul. Skorupki 10/12

Renowacja stolarki oraz odtworzenie witraża w elewacji zachodniej w Willi Józefa Richtera, ul.

Ks. I. Skorupki 10/12 w Łodzi

100 000,00 75 000,00 zł

21

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, 90-537 Łódź, ul.

Stefanowskiego 19

Willa po fabrykancka wraz z

portiernią/stróżówką i ogrodzeniem

położona w Łodzi przy ulicy

Stefanowskiego 19, Łódź, ul

Stefanowskiego 19

Prace konserwatorskie elewacji wschodniej willi Zygmunta Richtera, obecnie siedziby

Chorągwi Łódzkiej ZHP w Łodzi przy ul.

Stefanowskiego 19

60 000,00 45 000,00 zł

22

Rzymskokatolicka Parafia św.

Andrzeja Boboli, ul. Rynek

Nowosolna 14, 92- 703 Łódź

Dzwonnica drewniana

zabytkowa, Łódź, ul.

Rynek Nowosolna 14

Wykonanie prac budowlanych

dotyczących remontu zabytkowej dzwonnicy drewnianej w Nowosolnej, ul. Rynek Nowosolna 14, 92-703 Łódź - etap 3

70 000,00 52 500,00 zł

23

Muzeum Sztuki w Łodzi, ul.

Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Pałac Herbsta, 90- 338 Łódź, ul.

Przędzalniana 72

Prace konserwatorskie i restauratorskie Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta, etap I

94 273,00 84 500,00 zł

24

Kongregacja Oratorium św.

Filipa Neri Dom Zakonny w miejscowości Studzianna Poświętne, ul.

Główna 7, 26-315 Poświętne n/Pilicą

Zespół klasztorny O.O. Filipinów, Poświętne, ul.

Główna 7, 26 - 315 Poświętne

Remont budynku Zespołu Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Studziannie

90 000,00 67 500,00 zł

25

Parafia Rzymsko- katolicka p.w. Św.

Wojciecha Bpa m.

Kraśnica 53, 26- 300 Opoczno

Feretron dwustronny w rzeźbionej ramie:

obraz św. Wojciecha z poł. XVIII w., obraz matki Boskiej

Studziannej z poł.

XVIII w.;

Feretron dwustronny w rzeźbionej ramie:

obraz św. Anny Samotrzeć z

XVIII/IXIX w., obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVIII/IXIX w.;

Prace konserwatorskie dwóch feretronów i chrzcielnicy w Parafii pw.

św. Wojciecha w Kraśnicy

70 000,00 52 500,00 zł

(5)

Chrzcielnica z poł.

XVIII w.; Kraśnica53

26

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żarnowie, ul.

Szkolna 12, 26- 330 Żarnów

Rzymskokatolicki Kościół Parafialny p.w. św. Mikołaja, Żarnów, ul. Szkolna 12

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej sklepienia wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych w

zabytkowym kościele p.w.

św. Mikołaja w Żarnowie

95 000,00 71 250,00 zł

27

Muzeum Regionalne w Opocznie, 26-300 Opoczno, Pl.

Zamkowy 1

Zamek w Opocznie, Opoczno, Plac Zamkowy 1

Wymiana systemu rynnowego i obróbek blacharskich w

zabytkowym Zamku w Opocznie - siedzibie Muzeum Regionalnego w Opocznie

39 052,00 29 300,00 zł

28 Jan Radgowski

Zespół drewniany młyna wodno - elektrycznego w skład którego

wchodzą następujące budynki i urządzenia:

1. młyn

trójkondygnacyjny, 2.

turbinownia, 3. śluza- jaz, 4. kaszarnia tzw.

"młynek", 5.

turbinownia "młynka", Dobroń, Talar 6

Remont, konserwacja, adaptacja oraz prace ratunkowe przy budynku kaszarni tzw. "młynka" - etap pierwszy

93 900,00 70 500,00 zł

29

Katolicka Parafia pw. św. Rocha w Rząśni, ul.

Kościuszki 18, 98- 332 Rząśnia

Ambona, w kościół parafialny pw. św.

Macieja w Rząśni, Rząśnia, ul.

Kościuszki 18, 98- 332 Rząśnia

Prace konserwatorsko- restauratorskie przy ambonie (poł. XVII, I poł.

XVIII oraz koniec XIX w.) w kościele parafialnym pw. św. Macieja w Rząśni

99 000,00 74 250,00 zł

30

Parafia Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w

Pajęcznie, ul. Plac Dworcowy 2, 98- 330 Pajęczno

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej i Św.

Leonarda w

Pajęcznie - XVIII w., Pajęczno, ul. Pl.

Dworcowy 2

Pajęczno, kościół p. w.

Wniebowzięcia NMP (XVIII w.) - roboty

remontowe fundamentów i elewacji

100 000,00 75 000,00 zł

31

Parafia katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy, ul. Zamkowa 1, 98- 331 Nowa

Brzeźnica

Kościół parafialny pw.św. Jana

Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy; gotycka polichromia w wieży (dzwonnicy), Nowa Brzeźnica, ul.

Zamkowa 1

Ratunkowe prace

konserwatorskie odkrytej polichromii (XV-XVI w.) w gotyckiej wieży kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy - etap II (ściana zachodnia)

100 000,00 75 000,00 zł

(6)

32

Parafia

Rzymskokatolicka pw.św. Kazimierza, św. Józefa

Oblubieńca NMP i Przemienienia Pańskiego w Stróży, Stróża 54, 98-332 Rząśnia

Ołtarz boczny pw.

św. Kazimierza, Stróża 54, 98-332 Rząśnia

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św.

Kazimierza w kościele parafialnym w Stróży - etap I

100 000,00 75 000,00 zł

33

Rzymskokatolicka Parafia Św.

Michała Archanioła w Dworszowicach Kościelnych, ul.

Dobrowolskiego 18 Dworszowice Kościelne, 98-331 Nowa Brzeźnica

Dworszowice Kościelne ołtarz główny p.w. św.

Rodziny, kontynuacja prac etap II, mensa z grobem Chrystusa.

Dworszowice Kościelne ołtarz główny p.w. św.

Rodziny, kontynuacja prac etap II, mensa z grobem Chrystusa

48 000,00 36 000,00 zł

34

Parafia Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Białej, Biała 28, 98-332 Rząśnia

Ołtarz boczny pw.

św. Antoniego Padewskiego w kościele pw. Św.

Jana Chrzciciela, Biała 28

Biała, wyposażenie kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela (XVI w.):

konserwacja ołtarza bocznego pw. św.

Antoniego Padewskiego

100 000,00 75 000,00 zł

35

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego w Bęczkowicach, Bęczkowice 41 A, 97-352 Łęki Szlacheckie

Kościół parafialny w Bęczkowicach, Bęczkowice 41A

Remont schodów wejściowych przy

kościele parafialnym pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Bęczkowicach

43 607,00 32 800,00 zł

36

Rzymskokatolicka parafia p.w.

Nawiedzenia NMP w Rozprzy, 97 - 340 Rozprza, ul.

Rynek Piastowski 23

Ambona z końca XVIII w. z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Rozprzy, Rozprza ul. Rynek Piastowski 23

Pełna konserwacja XVIII w. ambony z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Rozprzy

57 000,00 42 750,00 zł

37

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie, 97-330 Sulejów, ul.

Opacka 13

Ołtarz boczny (marmurowy) pw.

Matki Boskiej i ołtarz boczny (marmurowy) pw. św. Benedykta z nawy głównej

kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie, 97-330 Sulejów, ul. Opacka 13

Konserwacja

renesansowego ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej oraz kontynuacja i zakończenie konserwacji ołtarza bocznego pw. św.

Benedykta z nawy głównej kościoła parafialnego pw. św.

Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie

60 000,00 45 000,00 zł

(7)

38

Rzymskokatolicka Parafia p.w.

Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Skotnikach, 26- 337 Aleksandrów

XVIII w. ołtarz główny kościoła p.w.

Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach, Skotniki 15

Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu głównym kościoła p.w.

Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach - I Etap

100 000,00 87 000,00 zł

39

Klasztor (Dom Zakonny) Braci Mniejszych OO.

Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, ul.

Słowackiego 2, 97- 300 Piotrków Trybunalski

Kościół OO.

Bernardynów p.w.

Podwyższenia Krzyża Św. w Piotrkowie Trybunalskim - XVII/XVIII w. ściany i sklepienia ( III - etap) - nawa główna, część północna, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 2

Piotrków Trybunalski, kościół OO. Bernardynów pw. Podwyższenia Krzyża Św. Kontynuacja

kompleksowych prac konserwatorskich XVII/XVIII w. ścian i sklepienia (III-etap) - nawa główna, część północna

100 000,00 85 000,00 zł

40

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Jacka i św.

Doroty w Piotrkowie Trybunalskim, ul.

Wojska Polskiego 35, 97-300

Piotrków Trybunalski

Kościół

podominikański obecnie parafialny pw. śś Jacka i Doroty w Piotrkowie

Trybunalskim,

Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 35

Piotrków Trybunalski, kościół podominikański pw. św. Jacka i św.

Doroty (XIV w.):

wzmocnienie więźby dachowej - etap II

100 000,00 75 000,00 zł

41

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "Fara" w Piotrkowie

Trybunalskim, ul.

Krakowskie Przedmieście 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

Kościół farny pw.św Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim,

Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 2

Piotrków Trybunalski, kościół farny pw. św.

Jakuba (XIV w.):

odnowienie i uzupełnienie tynków z odnowieniem malowania - etap II

100 000,00 75 000,00 zł

42

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul.

Rycerska 6

Pomnik nagrobny ks.

Antoniego

Patockiego kw. 60 Starego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Piotrkowie

Trybunalskim, Piotrków Trybunalski ul. Cmentarna 10

Konserwacja kamiennego pomnika nagrobnego ks.

Antoniego Patockiego na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim

12 400,00 9 300,00 zł

43

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Panny i

Męczennicy w Pęczniewie, 99- 235 Pęczniew, ul.

Rynek 12

Kościół parafialny pw.

św. Katarzyny w Pęczniewie,

Pęczniew, ul. Rynek 12

Roboty remontowo- konserwatorskie kruchty przy kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w

Pęczniewie

90 000,00 67 500,00 zł

(8)

44

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Drużbinie;

Drużbin 28, 99-235 Pęczniew

Kościół parafialny pw.

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie, Drużbin 28

Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św.

Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie - remont pokrycia

dachowego

100 000,00 75 000,00 zł

45

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Uniejowie, Pl.

Kolegiacki 2, 99- 210 Uniejów

Polichromia łuku tęczowego oraz części ścian nawy kolegiaty

Wniebowzięcia NMP w Uniejowie, 99-210 Uniejów, Plac Kolegiacki 2

Konserwacja i restauracja polichromii łuku

tęczowego oraz części ścian nawy Kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie - etap 2

92 278,00 69 300,00 zł

46

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Kałowie, 99-200 Poddębice, Kałów 10

Ołtarz główny z figurami świętych (4 figury) - barokowy z końca XVIII w.

(drewno

polichromowane), Kałów 10

Prace ratunkowe służące zachowaniu substancji zabytkowej - kontynuacja prac przy Ołtarzu

Głównym pw. św.

Mikołaja Biskupa w Kałowie - dezynsekcja wraz z impregnacją w miejscu widocznej inwazji drewnojadów

12 200,00 9 150,00 zł

47

Rzymskokatolicka Parafia św. Ap.

Piotra i Pawła w Turze, 99-220 Wartkowice, Tur 1

Kościół Parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze, 99-220 Wartkowice, Tur 1

Tur, kościół pw. śś. Piotra i Pawła (XVIII w.):

Remont konserwatorski więźby dachowej nawy i prezbiterium i wymiana pokrycia dachowego kaplicy

95 000,00 71 250,00 zł

48

Rzymskokatolicka Parafia św.

Małgorzaty P i M, 99-232 Zadzim, Zadzim 37

Kościół parafialny pw.

Św. Małgorzaty Dziewicy i

Męczennicy, 99-232 Zadzim, Zadzim 37

Zadzim, Kościół parafialny p.w. św.

Małgorzaty (XVII w.):

remont dachu - etap II

100 000,00 75 000,00 zł

49

Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia Św. Jana

Chrzciciela i Trójcy Św., Budzynek 21, 99-205 Dalików

Kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, 99-205 Budzynek (poczta Dalików), ul.

Budzynek 21

Konserwatorskie prace interwencyjne w kościele pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Budzynku

53 505,00 52 000,00 zł

50

Parafia

Rzymskokatolicka p.w. Św. Lamberta w Radomsku, ul.

Narutowicza 2, 97- 500 Radomsko

Kościół parafialny p.w. św. Lamberta w Radomsku,

Radomsko, ul.

Narutowicza 2

Radomsko, kościół parafialny neobarokowy (1869-76); remont budynku kościoła - prace remontowe części dachu, zabezpieczenie

fundamentów i osuszenie ścian kościoła

100 000,00 75 000,00 zł

(9)

51

Parafia Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Rzejowicach, Rzejowice 10, 97- 512 Kodrąb

Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w

Rzejowicach - kościół drewniany z początku wieku XVIII,

dobudowany do zakrystii dawnego kościoła z wieku XV., rozbudowany w 1900 roku, Rzejowice 10

Rzejowice, drewniany kościół parafialny pw.

Wszystkich Świętych (początek XVIII w.); prace ratunkowe kościoła - II część remontu ścian i dachu

100 000,00 75 000,00 zł

52

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św.

Mikołaja, Żeleźnica 25 b, 97-570 Przedbórz

Ołtarz boczny (strona południowa) , Żeleźnica 25 b, 97- 570 Przedbórz

Konserwacja ołtarza bocznego (strona południowa) z kościoła p.w. św. Mikołaja w Żeleźnicy

24 600,00 18 450,00 zł

53

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego w Przedborzu, ul.

Kościelna 1, 97- 570 Przedbórz

Kościół parafialny w Przedborzu,

Przedbórz ul.

Kościelna 1

Przedbórz, kościół parafialny pw. św.

Aleksego (XIII w.):

renowacja balkonu wieży

100 000,00 75 000,00 zł

54

Parafia Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny w Żytnie, ul.

Konopnickiej 90, 97-532 Żytno

Kościół parafialny pw.

Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny w Żytnie, Żytno, ul.

Konopnickiej 90

Remont Kościoła

Parafialnego w Żytnie 99 999,00 75 000,00 zł

55

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i

Męczennika w Boguszycach, Garłów 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

Ołtarz boczny - tryptyk 1558 r. z płaskorzeźbą Wielka Rodzina Marii wraz z mensą XVIII w. z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguszycach, Garłów 14

Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej, kościół św.

Stanisława B-pa M., szafiasty późnogotycki ołtarz boczny z „Wielką Rodziną Marii”, 1558 r.:

kompleksowe prace konserwatorsko - restauratorskie

69 000,00 51 750,00 zł

56

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Św. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Sadkowicach, 96- 206 Sadkowice 45

Kościół Parafialny p.w. Św. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników, Sadkowice 45

Wykonanie koniecznych prac remontowo-

budowlanych ratujących strop nawy głównej w obiekcie sakralnym wpisanym do rejestru zabytków

60 000,00 50 000,00 zł

57

Rzymskokatolicka Parafia pw.

Nawiedzenia NMP w Regnowie, Regnów 7, 96-232 Regnów

Kościół Parafialny p.w. Św. Michała Archanioła w Regnowie, Regnów

Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Michała

Archanioła w Regnowie (etap II)

95 844,00 71 900,00 zł

(10)

58

Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św.

Wawrzyńca w Rossoszycy, ul.

Kościelna 4, 98- 290 Warta

Kościół p.w. św.

Wawrzyńca w Rossoszycy, Rossoszyca ul.

Kościelna 4

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym Trójcy Świętej kaplicy północnej kościoła p.w. św.

Wawrzyńca w Rossoszycy

56 800,00 42 600,00 zł

59

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w

Złoczewie, 98-270 Złoczew, ul.

Kościelna 16

Kościół św. Andrzeja Apostoła w

Złoczewie, Złoczew, ul. Kościelna 16

Prace konserwatorskie i restauratorskie

zabytkowego

wyposażenia Kościoła Parafialnego pw. Św.

Andrzeja Apostoła w Złoczewie

100 000,00 75 000,00 zł

60

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Górze, 98- 290 Warta, Góra 16

Podłoga w nawie w kościele pw.

Wniebowzięcia NMP w Górze, Góra 16

Remont wewnętrzny kościoła - remont podłogi w nawie

90 000,00 67 500,00 zł

61

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św.

Mikołaja w Warcie, 98-290 Warta, ul.

Kaliska 3

Ołtarz boczny p.w.

św. Mikołaja z kościoła p.w. Św.

Mikołaja w Warcie, 98-220 Warta, ul.

Kaliska 3

Warta, Kościół p.w. św.

Mikołaja (XIV w.).

Kontynuacja prac konserwatorskich przy drewnianym wyposażeniu wnętrza kościoła - prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p.w. św.

Mikołaja - konserwacja estetyczna oraz pełna konserwacja obrazów

100 000,00 75 000,00 zł

62

Polskie

Stowarzyszenie Miłośników Kolei, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1

Zespół

Lokomotywowni w Skierniewicach przy ul. Łowickiej 1, zwany dalej Parowozownią Skierniewice, Skierniewice, ul.

Łowicka 1

Rewitalizacja i

przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice - prace ratownicze polegające na kontynuacji remontu zniszczonego dachu XIX.

hali parowozowej (odbudowa świetlika dachowego nad kanałami 4-5)

60 000,00 45 000,00 zł

63

Instytut

Ogrodnictwa, ul.

Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Dawny pałac arcybiskupi w Skierniewicach (w skrócie: Pałac Prymasowski), Skierniewice, ul.

Konstytucji 3 Maja 1/3

Prace konserwatorskie remontu Sali Poczekalnej na I piętrze w Pałacu Prymasowskim w Osadzie Pałacowej w Skierniewicach

100 000,00 75 000,00 zł

(11)

64

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w

Skierniewicach, ul.

Senatorska 16, 96- 100 Skierniewice

Kościół parafialny P.W. Św. Jakuba w Skierniewicach, 96- 100 Skierniewice, ul.

Senatorska 11/13

Remont elewacji bryły frontu kościoła i ściany północnej głównego korpusu budynku

95 000,00 71 250,00 zł

65

Parafia

Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Głuchowie, ul.

Rawska 1, 96-130 Głuchów

Kościół parafialny pw.

św. Wacława w Głuchowie, Głuchów, ul. Rawska 1

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych oraz drenażu

opaskowego wokół budynku kościoła parafialnego p.w. św.

Wacława w Głuchowie wraz z montażem studzienek zbiorczo- rewizyjnych i odpływami dla wód opadowych

100 000,00 75 000,00 zł

66

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św.

Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Janisławicach, Janisławice 49, 96- 130 Głuchów

Ołtarz główny z kościoła parafialnego p.w. Św. Małgorzaty Dziewicy i

Męczennicy w

Janisławicach. Ołtarz barokowy koniec XVII, obraz "Św.

Józef" - koniec wieku XVIII, Janisławice 49

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z

kościoła parafialnego p.w.

Św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w

Janisławicach - Etap 1

43 900,00 33 000,00 zł

67

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Rzeczycy, 97- 220 Rzeczyca, ul.

J. Kitowicza 17

Budynek dawnej organistówki, Rzeczyca, ul. ks.

Jędrzeja Kitowicza 34

Rzeczyca, dawna organistówka (XX w.):

prace przy schodach i izolacji

100 000,00 86 000,00 zł

68

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w

Będkowie, ul.

Parkowa 5, 97-319 Będków

Ołtarz z kaplicy Pana Jezusa z II połowy w.

XVIII, Będków, ul.

Parkowa 5

Będków, kościół

parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XV w.): konserwacja ołtarza bocznego z kaplicy Pana Jezusa z II połowy XVIII w.

70 000,00 52 500,00 zł

69

Parafia Rzymsko- Katolicka p.w.

Wniebowzięcia NMP w Lubochni., 97-217 Lubochnia, ul. Łódzka 5

Ołtarz pw.

Ukrzyżowania w kościele

Wniebowzięcia NMP w Lubochni, 97-217 Lubochnia, ul.

Łódzka 5

Pełna konserwacja rokokowego ołtarza p.w.

Ukrzyżowania z kościoła Wniebowzięcia NMP w Lubochni

98 000,00 73 500,00 zł

(12)

70

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.

Jakuba Apostoła w Krzemienicy, 97- 216 Czerniewice, Krzemienica 15

Ołtarz pw. św.

Kazimierza w kościele pw. św.

Jakuba Apostoła w Krzemienicy, 97-216 Czerniewice,

Krzemienica 15

Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św.

Kazimierza (XVII w.) z kościoła św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy.

Etap II

98 000,00 73 500,00 zł

71

Klasztor (Dom Zakonny) Braci Mniejszych Konwentualnych (OO.

Franciszkanów) w Smardzewicach, ul. Główna 11, 97- 213 Smardzewice

Ołtarz główny w kościele parafialnym pw. św. Anny w Smardzewicach, ul.

Główna 11, Smardzewice

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw.

św. Anny w Smardzewicach

100 000,00 75 000,00 zł

72

Parafia Katolicka pw. św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie, 98-346 Skomlin, ul.

Tysiąclecia 18

Elementy wyposażenia znajdujące się w Kościele Parafialnym pw. św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie - Ołtarz boczny południowy, Skomlin, ul.

Tysiąclecia 18

Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku ruchomym - ołtarz boczny południowy:

dwie rzeźby aniołów i dwa uszaki z ołtarza

południowego pw.

Aniołów Stróży

75 000,00 56 250,00 zł

73

Katolicka parafia pw. św.

Wawrzyńca w Dąbrowie k.

Wielunia, ul. Św.

Wawrzyńca 19, 98- 300 Wieluń

Kościół parafialny pw.

św. Wawrzyńca Dk.M., Dąbrowa, ul.

św. Wawrzyńca 19

Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św.

Wawrzyńca Dk.M. w Dąbrowie

27 000,00 20 250,00 zł

74

Parafia

Rzymskokatolicka św. Trójcy w Bolesławcu, ul.

Zielona 6, 98-430 Bolesławiec

Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Bolesławcu - kościół barokowy,

zbudowany w wieku XVII i XVIII,

Bolesławiec ul.

Kościelna 4

Bolesławiec, kościół parafialny Św. Trójcy - remont elewacji

100 000,00 75 000,00 zł

75

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w

Wieruszowie, 98- 400 Wieruszów, ul.

Kuźnicka 11

Szafa ołtarza bocznego lewego (XVII w.) z kościoła cmentarnego pw. św.

Rocha w Kuźnicy Skakawskiej, Kuźnica Skakawska, ul. św.

Rocha 1

Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące ołtarza bocznego lewego z poł. XVII w. (rzeźby i obrazy) z kościoła cmentarnego pw. św.

Rocha w Kuźnicy Skakawskiej

45 000,00 33 750,00 zł

76

Parafia

Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w

Łubnicach, 98-432

Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Łubnicach z ołtarzem bocznym p.w. św. Urszuli, 98- 432 Łubnice, ul. Gen.

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ołtarza bocznego p.w. św. Urszuli w Kościele Parafialnym

77 044,00 57 800,00 zł

(13)

Łubnice, ul. Gen.

Władysława Sikorskiego 1

W. Sikorskiego 1 p.w. Wniebowzięcia NMP w Łubnicach

77

Parafia

Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w

Szadku, ul.

Ogrodowa 1, 98- 240 Szadek

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła, 98-240 Szadek, ul.

Ogrodowa 1

Szadek, kościół p.w.

Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach: elewacja zachodnia (frontowa) - etap I

90 000,00 67 500,00 zł

78

Parafia

Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny, Dziewicy

Męczennicy w Korczewie, 98-220 Zduńska Wola, Korczew 4A

Barokowe ołtarze boczne z kościoła parafialnego p.w. św.

Katarzyny dz. m. w Korczewie, Korczew 4

Korczew, kościół p.w. św.

Katarzyny Dz.M. (XVIII w.): Prace

konserwatorskie i restauratorskie przy barokowych ołtarzach bocznych

100 000,00 75 000,00 zł

79

Parafia

Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bełdowie, Bełdów 39, 95-070

Aleksandrów Łódzki

Ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVIII w. z kościoła pw.

Wszystkich Świętych w Bełdowie, Bełdów 39

Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z

obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVIII w. z kościoła pw.

Wszystkich Świętych w Bełdowie

80 000,00 60 000,00 zł

80

Gmina Ozorków, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

Dawny dwór

Scheiblerów, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

Wymiana i renowacja okien w siedzibie Gminy Ozorków przy ul. Wigury 14 w Ozorkowie, dawnym dworze Scheiblerów

100 000,00 75 000,00 zł

Razem 5 000 000,00

Cytaty

Powiązane dokumenty

aktualna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku lub w przypadku wniosku o dotację na wykonanie

14 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Miasta Ustki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w latach 2019 –

Parafia Rzymskokatolicka pw. Parafia Rzymskokatolicka NMP i św. Wolfganga w Borowie Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw.

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac, prowadzonych

Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

Prawo zamówień publicznych (t.j. O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,

Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Prace konserwatorskie przy witrażach w zabytkowym kościele jezuitów w Łodzi (Rzymskokatolicka Parafia pw.. położony w zabytkowym parku,