• Nie Znaleziono Wyników

Na czym polega lojalność klienta? 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Na czym polega lojalność klienta? 3"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Jolanta Kaczmaryk Przedmiot: Podstawy Reklamy Klasa: 1TRP

Temat lekcji: Lojalność klienta.

Temat lekcji: Ćwiczenia w analizowaniu zachowań nabywców pod względem lojalności.

Data lekcji: 06.04.2020 Wprowadzenie do tematu:

1. Co oznacza lojalność w życiu?

2. Na czym polega lojalność klienta?

3. Czego może dotyczyć lojalność klienta?

4. Czym charakteryzuje się lojalny klient?

5. Co to jest nawyk?

6. Czym różni się nawyk od lojalności?

7. Na czym polega lojalność o charakterze niepodzielnym?

8. Na czym polega lojalność o charakterze podzielnym?

9. Jakie typy nabywców ze względu na lojalność wobec marki wyróżniamy? Czym się charakteryzują?

10. Jakie korzyści niesie posiadanie lojalnych nabywców?

Instrukcje do pracy własnej: Na podstawie treści w podręczniku, temat: Lojalność klienta. str. 56, opracuj notatkę rozwijając poszczególne punkty i podpunkty.

Praca własna: Pytania i ćwiczenia 1, 2, 3 ze strony 60.

Informacja zwrotna: 7.04.2020 jkaczmaryk@gmail.com

Uwaga przypominam wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości: klasa, temat, przedmiot.

Załączone pliki. dok fotograficzna opracowanych materiałów.

Forma: Dokumentacja fotograficzna z notatki sporządzonej w zeszycie, pytań i ćwiczeń.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uwaga przypominam wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości: klasa, temat, przedmiot..

e-mail pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości: klasa, temat, przedmiot.. Załączone pliki: fotografia notatki fotografii

Uwaga wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości:

Uwaga wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości:

Uwaga wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości:

Uwaga wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości:

Uwaga wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy (imię i nazwisko, Informacja w temacie wiadomości: temat, data

Napięcie hamujące jest niezależne od natężenia ś wiatła padającego, natomiast natężenie prądu nasycenia jest wprost proporcjonalne do natężenia. ś