• Nie Znaleziono Wyników

Po przeczytaniu „Jądra ciemności” J

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Po przeczytaniu „Jądra ciemności” J"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 3 a Język polski

1. Po przeczytaniu „Jądra ciemności” J. Conrada, należało popracować z tekstem według podanych wskazówek. Wykorzystując wiedzę i tekst należy napisaćć pracę na temat: Czy prawda o człowieku jest w ogóle poznawalna? – refleksje własne w konfrontacji z utworem J.

Conrada „Jądro ciemności”.

Na początku pracy rozważyć problem zawarty w temacie. Następnie przedstawić Kurtza ( życiorys, przyczyny pobytu w Afryce, co robi w Kongo itp.). Następnie opisać kto i jak się wypowiada na jego temat. Skonfrontować opinie o Kurtzu z wiedzą Marlowa o tym bohaterze. Później należy sformułować własną opinię na temat Kurtza, uwzględniając przy tym ostatnie jego słowa w konfrontacji z jego czynami. W podsumowaniu odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie w odniesieniu do postaci Kurtza, a później uogólnić. Należy odwołać się do treści tekstu. Warto też zajrzeć do podręcznika.

2. Pracę w formacie pdf wysłać do 26 marca na adres: ela.walesiewicz.kontakt@gmail.com

3. Podczas czytania „Jądra ciemności” należało też zwrócić uwagę na obraz kolonizacji ukazany w tekście – wypowiedzi , postaci, sytuacje.

4. Proszę pamiętać o przeczytaniu „Przedwiośnia S. Żeromskiego i wykonaniu podanych poleceń.

5. Zwrócić uwagę na losy Cezarego Baryki i jego rodziny.

6. Przyjrzeć się obrazowi Polski po odzyskaniu niepodległości . Zwrócić uwagę na poglądy Szymona Gajowca, Seweryna Baryki i Lulka dotyczące poprawy sytuacji w kraju.

7. Warto kupić już kolejną część podręcznika: Świat do przeczytania. Klasa 2 cz.2 Ciąg dalszy nastąpi……..

E. Walesiewicz

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dz.U. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu składa także jednolite

Następnie prosi dzieci o przyjrzenie się cechom wypisanym na tablicy i zastanowienie się, jakim rodzajom inteligencji odpowiadają.. Prowadzący zajęcia

Przy zakończonej pracy (przy osią- gnięciu zadeklarowanego czasu wyłączenia), piekarnik wyłączy się automatycznie, włączy się sygnał dźwiękowy a symbole i

Ogólnie obiekt taki ma duży zapis informacji celowej, co jest dość charakterystyczne (ale dla bardziej złożonych wytworów życia) i to może stać się najefektywniejszym

Powinno być : Lutek otrzymał od Złotej Kaczki wielkie bogactwa, ale nie mógł nimi się z nikim dzielić.. Szewczyk przyrzeczenia, pieniędzmi, danego, ale, spotkał, gdy,

to zestawienie wyrazów, które osobno oznaczają co innego, a w połączeniu nabierają innego znaczenia.. wstaje dzień, zwariowany rok, słońce uśmiechało się, niebo płacze

Użycie funkcji Stop z wodą jest zalecane w przypadku, gdy ubrania nie mogą zostać wyjęte z bębna natychmiast po zakończeniu programu. Wówczas funkcja ta zapobiega

Uwaga: Podczas pracy pralki migają odpowiednie diody (Pranie, Płukanie, Wirowanie), sygnalizując aktualną fazę programu prania.. Zakończenie prania jest sygnalizowane