• Nie Znaleziono Wyników

Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 4: Indeksy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 4: Indeksy"

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)

Polska bibliologia i informatologia w

polonikach zagranicznych wydanych

w latach 2001–2014 w krajach

sąsiadujących z Polską. Materiały do

bibliografii. Cz. 4: Indeksy

Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media nr 2 (25), 115-130

(2)

MATERIAŁy

Katarzyna Janczulewicz

Zakład Zarządzania Informacją

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach

e-mail: k.janczulewicz@gmail.com

Polska bibliologia i informatologia

w polonikach zagranicznych wydanych

w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską

Materiały do bibliografii. Cz. 4: Indeksy

Opracowane indeksy: osobowy, języków, chronologiczny, czasopism i geograficzny miejscowości, stanowią uzupełnienie materiałów do bi-bliografii poloników zagranicznych w zakresie bibliologii i informato-logii, wydanych na początku XXI w. w krajach sąsiadujących z Polską. Spis bibliograficzny rejestrujący te publikacje ukazał się na łamach „Nowej Biblioteki” w 3 częściach:

Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Ma-teriały do bibliografii: Cz. 1: Niemcy, Czechy, Słowacja (2016 nr 3,

s. 137–168); Cz. 2: Ukraina i Białoruś (2016 nr 4, s. 163–186); Cz. 3:

Litwa i Rosja (2017 nr 1, s. 125–148).

Zgromadzony materiał bibliograficzny został podzielony wedle kryterium terytorialnego, a w obrębie poszczególnych części zgodnie z układem rzeczowym przyjętym w Polskiej Bibliografii

Bibliologicz-nej. W ramach poszczególnych części (krajów sąsiadujących z Polską)

opisy bibliograficzne uporządkowane są w kolejności alfabetycznej wy-dań. Opracowane indeksy mają służyć do przeszukiwania bibliografii w aspektach innych niż zaproponowany w bibliografii układ. W indeksie osobowym, rejestrującym autorów i redaktorów tomów, uwzględniono zarówno autorów książek i artykułów, jak i autorów wskazanych w

(3)

bliografii rozdziałów w wydawnictwach wieloautorskich. W indeksie geograficznym miejscowości, w przypadku publikacji współwydanych zarejestrowano wszystkie miejsca wydania, również te geograficznie nienależące do przyjętego zasięgu terytorialnego. W indeksie języków odnotowywano język publikacji lub jej części dotyczącej zakresu bi-bliografii. Odniesienia oznaczone w indeksach odwołują się do pozycji bibliograficznych odnotowanych w spisie.

Indeks osobowy

A

Âcišin Andrìj – 174 Âgello Mihal – 281 Ahnis Gabriela – 101

Akilina Mariâ Ivanovna – 455 Âkìmcova Vol’ga Vìktaraŭna – 238 Âkušenko Boris – 216 Alekseev Aleksandr I. – 425 Alker Stefan – 66 Anders Stefan – 87, 88, 89, 90, 91 Andrysiak Ewa – 141, 161 Ânovskaâ Valentina – 281 Ansberg Olga Nikolaevna – 452 Antanavičûs Darûs – 333

Antonov Vladimir Vasil’evič – 439 Ânuškevìč Â.Â. – 252

Arhel’ Uladzìmìr – 255 Âtčenko Alla – 216

Avgul’ Lûdmila Anatol’evna – 273, 274

Avramenko Larisa Mikolaïvna – 218

B

Bažènkova Natallâ Uladzìmìraŭ-na – 238

Babik Wiesław – 2, 3

Bagdanovìč Ìryna Èrnstaŭna – 261 Bagłajewska-Miglus Ewa – 1 Baier Helmut – 118

Bajkovska Hanna – 239 Bakìrov Vil’ Savbanovič – 226 Balackaâ Nadežda Mihajlovna –

420, 435, 443 Ball Rafael – 17

Balowski Mieczysław – 152 Baranowski Henryk – 35

Bârozkìna Natallâ Ûr’eŭna – 254, 255, 281

Bartkowiak Anna – 34 Bartkowski Adam – 9 Barzycka Agata – 132

Bâspalaâ Maryâ Arkadz’eŭna – 277 Basun N.F. – 170 Batorowska Hanna – 2 Baumgartner Gabriele – 65 Beaupré Nicolas – 117 Beckmann Sabine – 87, 88, 89, 90, 91 Bednarczuk Leszek – 136 Belâeva Irina Mihajlovna – 450 Benina M.A. – 419

Benninghoven Ursula – 21 Bensussan Agnès – 117

Berezkina Natal’â Ûr’evna – 272, 278, 436

Bìlik Vìktorìâ – 227 Birnbaum Henryk – 135 Bìrûlìna Olena – 227 Bobkiewicz Andrzej – 222

(4)

Bock Hans Hermann – 5 Bogun N.G. – 170 Bohatkiewicz Aleksander – 307 Bojčenko O.O. – 170 Bondar Natalíâ – 200, 227 Borchardt Peter – 108 Boryś Wiesław – 136, 135 Borzyszkowski Józef – 96 Bovsunìvs’ka O.G. – 165 Braziūniene Alma – 348, 406 Breith Astrid – 92 Briel Cornelia – 67 Brockmann Agnieszka – 83, 103 Brodský Pavel – 142 Brynda Maria – 279 Budìševs’ka V.V. – 165 Budriūnienė Jolanta – 325 Budyńska Barbara – 399

Bulatova Svìtlana Olegìvna – 189, 358 Bultrini Leda – 7 Buračas Antanas – 372 Burba Domininkas – 367 Bürger Thomas – 85 C Chemperek Dariusz – 126

Cìborovs’ka-Rimarovìč Ìrina Ole-gìvna – 190, 191, 201, 212, 225, 227, 359

Cìtavec Alena Ìosìfaŭna – 295, 262, 263, 281 Corsten Severin – 73 Czaja Stefan – 96 Czajka Stanisław – 369 Czapik Grzegorz – 419 Czeppe Maria – 132

Czerniawska Elżbieta zob. -Czerniawska Elżbieta

Czubała Barbara zob. -Czubała Barbara D Dakowska Dorota – 117 Dančak Břetislav – 156 Daškevič Âroslav – 219 Daugirdaitė Irena – 320

Davìdoŭskì Dzmìtryj Mìhajlavìč – 296

Davies Sylvi – 4 Dąbrowski Józef – 98 Dehnel Regine – 71 Delhaes Karl von – 94 Dement’eva Natal’â – 102

Denisenko Lûdmila Mihajlìvna – 198, 199 Ditlova Ol’ga – 280 Dmitrieva Karina A. – 424 Dobrzyńska-Lankosz Ewa – 105 Doležal Daniel – 82 Dombrovs’ka Êlizaveta – 188, 193 Douchis Robert J. – 313, 315 Drėma Vladas – 314 Dreszer-Drogorób Joanna – 4 Drunevič M. – 182 Drybin Vitalij – 235 Dryla Peter – 128 Drzewiecki Marcin – 150, 209 Dubonis Artūras – 333

Dubrovina Lûbov Andriïvna – 391 Duda-Koza Agata – 86 Dudek Antoni – 117 Dudzic-Grabińska Katarzyna – 156 Dunin Janusz – 363, 407 Dvolìtka Valentyna R. – 166 Dvorkina Margarita Âkovlevna –

455

Dynkowska Małgorzata – 10 Dzenìsenka Alena P. – 275, 281 Dzieduszycki Jerzy zob.

-Dzieduszycki Jerzy Dzûba Olena – 213

(5)

E Engemann-Reinhardt Barbara – 127 Epšteinaitė Dalia – 362 F Federowicz Grażyna – 419 Fedorova Elena Vasil’evna – 438 Fedorowicz Małgorzata – 462 Fedosov V.V. – 265 Feigelmanas Nojus – 320 Fejginoj S.A. – 418 Fìlatava Alena – 281 Filipek Dorota – 99 Filipowicz Sławomir – 265 Firsov Vladimir R. – 411, 466 Fischer Peter – 8 Fligge Jörg – 108 Freise F. – 90 G Gahlbeck Christian – 113

Galenčanka Georgij Âkaulevič – 253

Galuśko Marija – 202

Gančarova Nìnel’ Afìnagenauna – 263

Gao Cheng – 3

Garbačova Lûdmìla Vasìl’eŭna – 237 Garber Klaus – 72, 87, 88, 90 Garczyńska Maria – 16 Garlaitė Jolanta – 325 Gawarkiewicz Michał – 4 Gaziński Radosław – 124 Gdakovič Mar’âna – 203 Gejro L.S. – 419 Gębołyś Zdzisław – 19, 96, 97, 370 Gika Volodimir Mikolajovič – 184 Gladrow Wolfgang – 37 Glück Helmut – 24, 25 Gniazdowski Mateusz – 156 Golovata Larisa V. – 167 Golovenko V.Ì. – 170 Golubovič Alla – 252 Gołaszewski Janusz – 116 Gołuszka Margarita – 23 Gončarenko T. – 217 Gonschior Hannelore – 96

Gordzìêvs’ka Êvgenìâ Vìtalìïvna zob. Rukavìcina-Gordzìêvs’ka Êvgenìâ Vìtalìïvna Görner Franz – 96, 97, 102 Gosiewski Jan – 150 Górska Elżbieta – 108 Graber Tom – 111

Grabińska Katarzyna zob. -Grabińska Katarzyna

Grâdovkina Irina Vladimirovna – 242

Granovs’kij Boris Vasil’ovič – 176 Grinčenko Natal’a

Aleksandrov-na – 409, 466

Gronek Bernadetta – 117 Grulkowski Marcin – 139

Gryckevìč Anatol’ Pâtrovìč – 256 Gucalenko Tetâna – 195

Gudmantas Kęstutis – 349 Gureeva Marina – 414

Gusena Ol’ga Valer’evna – 421, 430, 444, 457, 467 Gut Paweł – 124 Gutschmidt Karl – 37 H Haberland Detlef – 26, 68, 98 Hajžmanová Linda – 134 Hamberger Judit – 156 Happel Hans Volker – 101 Harasimowicz Jan – 98 Harlfinger Dieter – 158 Hawickhorst Karin – 8

(6)

Herden Elżbieta – 72, 74 Hlaváček Ivan – 137

Hmâleŭskaâ Ìryna Alâksandraŭ-na – 238 Hollender Henryk – 100, 272 Huckauf Peter – 125 Hudek Adam – 156 Hyss Lothar – 128 I

Ignat’eva Kseniâ Nikolaevna – 422 Ìl’nic’ka Luïza Ìvanìvna – 228 Imańska Iwona – 98

Irgang Winfried – 139 Ìsaêvič Âroslav D. – 185

Ivanaǔna Saìtava Valâncìna – 236 Ivanauskas Eugenijus – 313, 315 Ivanova Galina – 281 Ivanovič Marija – 316 J Jackiewicz Danuta – 389 Jajuga Krzysztof – 5 Janus Eligiusz – 34, 35 Jaroszewicz–Pieresławcew Zoja – 243

Jasińska Renata zob. -Jasińska Renata

Jaskułowski Tytus – 38 Jazdon Artur – 144 Jedynak Zdzisław – 116

Jeżowa Alina zob. Nowicka-Jeżo-wa Alina

Jędryka Stanisław – 22 Jočytė Vitalija – 389

Józefowicz-Wisińska Elżbieta – 453 K

Kabata Halina zob. -Kabata Halina

Kačur Irina – 214, 327

Kaliszuk Jerzy – 69, 82, 159 Kaltwasser Franz Georg – 12, 13 Kamińska-Czubała Barbara – 2 Kanapackì Ìbragìm – 281 Kandel’ Boris L’vovič – 439 Kapyryna Alìsa Ajkazaŭna – 233 Karpinskij Cezarij – 281

Kasìlava Nìna Mìkalaeŭna – 291 Katlârčuk Andrej Stepanovič –

440

Katona Tünde – 98 Katz Dovid – 364

Kaunas Domas – 350, 405 Kavaliūnaitė Gina – 342

Kaven’ka Taccâna Sâmënaŭna – 241

Kazačenok Oksana – 281 Kempf Gabriele – 35, 36 Kenéz Csaba János – 35 Kersken Norbert – 36 Kessler Wolfgang – 29, 39

Killmann Hans Joachim – 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Kirûhina Lûdmìla Genadz’eŭna – 258, 283, 267, 269, 272 Kiseleva Lûdmila – 448 Kisielienė Bronislava – 324 Kivilšienė Rita – 319 Klechowski Dariusz – 414 Klenczon Wanda – 7 Klìmaǔ Ìgar Paŭlavìč – 244 Klöker Martin – 87 Kocójowa Maria – 18 Kolberová Urszula – 130 Kol’buh Marìâ – 188 Kolosovs’ka Ol’ga – 229, 230 Kołodziejska Jadwiga – 146, 149, 230

(7)

Komissarova Elena Viktorovna – 463, 466

Komorová Klára – 143

Komza Małgorzata – 328, 351, 368, 405

Konašev Mihail Borisovič – 437 Kondratûk R.Û. – 165

Koredczuk Bożena – 329, 343 Korogodina Mariâ

Vladimirov-na – 449 Korolev Sergej – 473 Kosętka Halina – 152 Kosman Marceli – 132 Kostecki Janusz – 466 Kostik Ûrìj – 204 Kostûk Stepan – 177, 218 Kovačka Miloš – 157 Koval’čuk Galina – 352 Koven’ko Tat’âna S. – 239 Koza Agata zob. Duda-Koza Agata Kozak Kuz’ma Ivanovič – 293 Kozłowska Anna Z. – 158 Krakytė Asta – 392, 393 Kravčenko Volodimir – 226 Kravčuk N.G. – 165 Krivenko Margarita – 186, 188 Krüger Anke – 30 Kruk V.Â. – 238 Kruszewski Tomasz – 151, 468 Krzyszkowski Stanisław zob.

-Krzyszkowski Stanisław Książek Jarosław – 226 Kub´ıˇcek Jarom´ır – 145 Kubanov Igor’ – 469 Kucharska Jolanta B. – 389 Kühne Hartmut – 82 Kula Marcin – 117 Kul’čic’ka Olena – 168 Kul’čic’kij Markìân R. – 188 Kulisiewicz Wojciech – 133 Kunanec Nataliâ E. – 188, 330 Kusij Lesâ – 210 Kusilewicz Wojciech – 133 Kutasova È.I. – 457

Kutasova Il’fa Mazitovna – 467 Kuz’mina Nina Georgievna – 269 Kvietkauskas Mindaugas – 344 Kwiatkowska-Żak Katarzyna – 145 L

Labyncev Ûrij Andreevič – 297, 298, 299, 413

Landry Patrice – 7 Latos Tomasz – 132

Latuškin Andrėj Mikalaevič – 252, 331

Laŭryk Ûryj Mìkalaevìč – 268, 282 Lehr Stefan – 119 Lelewel Joachim – 308 Lelikova N.K. – 417 Lemeškin Ilja – 404 Lenz Rudolf – 28, 27 Leonˇcik Sergiusz V. – 414, 427, 461

Leonov Valerij Pavlovic – 442, 444, 445

Leszczyński Rafał Andrzej – 241 Leszczyński Rafał Marcin – 241 Lìckevìč Aleg Uladzìmìravìč –

294

Lietuvninkaitė Nijolė – 332, 357 Lis Marina Markovna – 257, 302 Liškevičienė Jolita – 373

Lorenz Sonke – 69

Lotz Kolja Alecsander – 35 Lülfing Daniela – 16 Ł

Łaskarzewska Hanna – 211, 232, 245, 264, 266, 353

(8)

M

Machcewicz Paweł – 117 Makariusová Marie – 132 Malicki Marianus – 23 Malinina Galina M. – 422

Mamontov Mark Aleksandrovič – 439 Manowa Marina – 226 Mânžynskì Valery – 333 Mańko-Matysiak Anna – 92 Marhel’ Uladzìmìr – 281 Markman Natalíâ – 221

Mâskova Tetâna Êvgenìïvna – 192 Mâsnânkìna Ala Mìhajlaŭna –

237, 241

Maślanka Julian – 135

Matul’skì Raman Scâpanavič – 246, 441

Matysiak Anna zob. Mańko-Ma-tysiak Anna

Meier Jan – 147

Melent’eva Ûliâ Petrovna – 412 Mężyński Andrzej – 13, 66, 71,

122

Migoń Anna zob. Żbikowska-Mi-goń Anna

Migoń Krzysztof – 68, 73, 75, 98, 129, 138, 154, 277, 304, 305, 334, 405, 419

Miheeva Galina Vasil’evna – 458, 459 Mikosz Joanna – 451 Mironowicz Antoni – 267 Misiūnienė Jadvyga – 276, 309, 345, 346, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 Miškinienė Galina M. – 360 Mìŝuk Sergìj Mikolajovič – 196,

197

Mjasnjankìna A.M. – 270

Morcinek Bettina – 24 Moričeva Marija D. – 458

Morozova Ekaterina Aleksandrov-na – 461

Mrhačová Eva – 130

Murašova Ìna Laŭrènc’eŭna – 284 Murche-Kikut Angela – 31 Muryc Jiří – 130

N

Nìžnìkava A.U. – 238

Nadraga Marta Stepanìvna – 192 Nâhajˇcyk Larysa Mìkalaeŭna –

238 Narbutas Sigitas – 321 Narbutienė Daiva – 321 Narbutienė Daiva – 354, 355, 388 Nastulczyk Tomasz – 241 Navickienė Aušra – 306, 310, 335, 336, 347

Neal Diane Rasmussen – 6 Neelameghan A. – 3 Nekrašius Jonas – 365 Nieć Grzegorz – 130

Niewodniczański Tomasz – 406 Nìkalaeva Mìkalaj Vìktaravìč –

240, 241

Nikolaev Nikolaj Nikolaevič – 437 Nikolaev Sergej Ivanovič – 426,

428

Nikonorova Ekaterina Vasil’evna – 455 Novosad Oksana – 183 Nowak Beata – 34 Nowicka-Jeżowa Alina – 126 O Ociepka Gabriela – 460

Odinoka Lìnìna Pavlìvna – 173 Oleksìv Ilona – 194

(9)

Oniŝenko Oleksij Semenovič – 395 Opanasûk Valentina

Volodimirìv-na – 178 Osińska Veslava – 4 Osiński Grzegorz – 4 Ottenberg Hans–Günter – 104 Owczarzy Władysław – 153 P Pacevičius Arvydas – 317, 371, 396, 401, 402 Paczkowski Andrzej – 117 Padûka Neonìla – 188

Paholok Zìnaïda Oleksandrìvna – 179

Palâščuk Natallâ Vìkenc’eŭna – 247

Palûh Ol’ga – 188

Parchimowicz Janusz – 32 Pátková Hana – 159

Patruševa Natal’â Genrihovna – 451, 466 Pavlûčuk Irina A. – 239 Pawlak Wiesław – 126 Pawluczuk Urszula – 241 Persak Krzysztof – 117 Peschers Gerhard – 115 Petran Natallâ Ìgaraŭna – 238 Petrickij Velimir Aleksandrovič –

411

Pflüger Maja – 13

Pieresławcew Zoja zob. Jarosze-wicz-Pieresławcew Zoja Pietrzkiewicz Iwona – 464, 465 Pìh Oleg – 164 Pilarczyk Krzysztof – 98 Piotrowicz Grażyna – 92 Piwowarski Jerzy – 389 Plater-Zyberk Małgorzata – 389 Polaczok Aleksander – 222 Poliŝuk Volodimir – 333

Polkowski Lech Tadeusz – 14 Položenceva Tetâna – 183 Pomian Krzysztof – 120 Porada Haik Thomas – 121 Pörzgen Yvonne – 24 Potęga Joanna – 234 Potkowski Edward – 69, 70 Pozìhovs’ka Svìtlana V. – 171, 227 Pozìhovs’kij Oleksandr L. – 171 Pricûk Nadìâ Ìgorìvna – 174 Pucko Vasil’ – 337, 338, 339 R

Rabčun Oksana Stanìslavìvna – 269 Rachuba Andrzej – 333 Rachůnková Zdeňka – 135 Račkoŭskaja L.Ì. – 270 Raclavská Jana – 152 Radimská Jitka – 129, 138 Radiševs’kij Rostislav – 225 Radkovec’ Ìvan – 188 Radkovec Petro – 188 Radzìvìl Mìkalaj – 241 Rafal’s’kij Ì.O. – 165 Raghavan K.S. – 3 Rajch Marek – 76 Rarot Halina – 470 Ratzek Wolfgang – 101

Razdorskij Aleksej Igorevič – 420, 431, 434

Řeháková Michaela – 135, 136 Reizes-Dzieduszycki Jerzy – 356 Repucho Ewa – 160

Rimarovìč Ìrina zob. -Rimarovìč Ìrina Olegìvna Rinkūnaitė Aušra – 348 Roe Sandra K. – 7 Röhling Horst – 96

Roman Wanda Krystyna – 410 Romanova Anastasiâ

(10)

Romanova Natal’â Ivanovna – 283 Romanûk Miroslav Mikolajovič –

219, 220

Roščyna Taccâna Andrèeŭna – 253, 259, 269

Rowell Stephen Christopher – 333 Różewski Przemysław – 11, 15 Ruchniewicz Krzysztof – 74 Rukavìcina-Gordzìêvs’ka Êvgenìâ Vìtalìïvna – 180 Runiewicz-Jasińska Renata – 403 Rygiel Paweł – 6

Rymar Dariusz Aleksander – 123 S

Sadowska Jadwiga – 416 Salah Almila Akdag – 3, 4 Sapega Taccâna Andrèeŭna – 269,

281

Šapoval Elena Ûr’evna – 430 Sârgeeŭna Saverčanka Natalâ –

285

Saŭčuk Alesâ Ivanaŭna – 248 Savčenko Irina – 340

Savel’eva Elena Alekseevna – 442 Ŝavinskaâ Larisa Leonidovna –

267

Sawoniak Henryk – 33

Sceburaka Anatol’ Mìkalaevìč – 249 Schattkowsky Martina – 111 Schochow Werner – 109 Schramm Reinhard – 9 Schröder Christoph – 22 Schröder Konrad – 25 Schuler Peter-Johannes – 118 Schutte Christoph – 34

Semenûk Alla Alekseevna – 450 Semenûk Stepan – 443

Šemeta Ûlíâ – 208 Ŝerban M.M. – 170

Sergìjovič Morozov Oleksandr – 172 Shejbalová Michaela – 131 Sheldon Brooke E. – 18 Siebert Irmgard – 127 Siess-Krzyszkowski Stanisław – 429, 472

Simon Konstantin Romanovič – 418 Sinêokij Oleg – 205

Sisaite Irena Nijole – 323 Skalska-Zlat Marta – 311

Skorohvatova Alla Vìtalìïvna – 192 Slavic Aida – 4

Smalânčuk Alâksandr Fëdaravìč – 250 Šmigelskytė-Stukienė Ramunė – 333 Smolìj Valerìj – 214 Smolina E.V. – 456 Sobucki Władysław – 187 Sokolowski Andrzej – 5 Soloìdenko Galina – 163 Soluk Vìra – 188 Sosna Karel – 133

Sossa Rostislav Ìvanovič – 184 Soszyński Jacek – 69, 159 Spandowski Michał – 77, 78, 79 Spunar Pavel – 159

Staniów Bogumiła – 155, 162, 231 Stanìslavìvna Oksana – 192 Stankevìč Lûdmìla Ìvanaŭna – 251 Steczek-Czerniawska Elżbieta –

141

Stefanovič Alâksandr Vìktaravìč – 254, 257, 281, 286, 302, 446 Stefańczyk Elżbieta – 415 Stępniak Jolanta – 106 Streit Vincenc – 148

Stukienė Ramunė zob. Šmigelsky-tė-Stukienė Ramunė

(11)

Suchecki Krzysztof – 3 Šulgienė Nijolė – 318 Sulitková Ludmila – 139 Supa Vanda – 471

Suprun Maryna Genadz’eŭna – 238

Suša Alâksandr Alâksandravìč – 269, 274, 300

Suša Ksenìâ Vìktaraŭna – 301 Svarnik Galina – 219, 394 Švec’ Natalìâ – 223 Sychta Stefania – 88

Synkova Ìryna Anatol’eŭna – 277 Syramaha Taccâna

Uladzìmìraŭ-na – 238 Szaniawska Lucyna – 20 Szornel-Dąbrowska Barbara – 366, 408 Szukała Maciej – 124 Szulc Jolanta – 3 Szyller Stefan – 441 Ś Ślaska Katarzyna – 131, 267 Śliwa Joachim – 80 Świerk Alfred – 81 T Tadeusiewicz Ryszard – 11, 15 Tandecki Janusz – 92, 139 Tannhof Werner, 35

Taramanova Karolìna Dmitrìvna – 216, 224

Tarèlka Mìhaìl Uladzìmìravìč – 255, 263

Tarnavs’ka Marta Teodozìvna – 181

Tchórzewska-Kabata Halina – 397 Temčin Sergejus Temčinas – 292,

361, 449

Tiukšienė Zita – 323

Tkačova Nadija Kostjantinìvna – 168

Tolstâkov Artur Pavlovic – 473 Tomaszczyk Jacek – 19

Tylus Piotr – 93 U

Uladìmìraŭna Galìna – 269 Urbański Piotr – 126

Ûrij Andreevič Labyncev – 267 V

Vainiūnas Povilas – 322 Vajtkâvičûte Viktoriâ – 269 Valikonytė Irena – 333

Vaškevič Ìryna Âŭgen’eŭna – 260, 287 288, 289

Vej Orisâ – 206

Velikodnaâ Irina Leonidovna – 429, 472

Verbina Natal’a Fedorovna – 459 Vergunov Arkadij Pavlovič – 170 Vergunov Vìktor Anatolìjovič – 169 Vìc’ko Dzmìtryj – 290

Voronin Vasilij – 333 Vošahlíková Pavla – 132

Vostokova Natal’â Serafimovna – 432 Vrons’ka Ìnna – 183 W Wajs Hubert – 265 Walczak Krzysztof – 95 Walecki Wacław – 241 Walter Axel E. – 112 Wartenberg Heiko – 114 Wasilewski Wacław – 273 Weber Hartmut – 13

Wisińska Elżbieta zob. -Wisińska Elżbieta

(12)

Wodziński Marcin – 40 Wojnowska Elżbieta – 112 Wołosz Jan – 341, 400 Woolls Blanche – 18 Wrede Maria – 447 Wrona Grażyna – 130 Z Zaborska Urszula – 35, 36, 96 Zajcev Igor’ – 281

Zajcev Vladimir Nikolaevic – 458, 459

Zalewski Wojciech – 473 Zamorski Krzysztof – 107

Zapartyka Ganna Vâčaslaŭna – 252 Zasztowt Leszek – 226 Zavieckienė Žiedūnė – 398 Zduniak Maria – 104 Zelens’ka Natalìâ – 222 Zelinski Jan – 469 Zielnica Krzysztof – 84 Zienkiewicz Olga – 96 Žitarûk Mar’ân – 207

Zlat Marta zob. Skalska-Zlat Marta Žuravl’ova Ìrina – 226

Zyberk Małgorzata zob. -Zyberk Małgorzata

Zybert Elżbieta – 115 Zybura Marek – 74 Ż

Żak Katarzyna zob. -Żak Katarzyna Żbikowska-Migoń Anna – 72, 140, 312 Żmigrodzki Zbigniew – 96, 97

Indeks języków

język  angielski – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 40, 65, 82, 98, 100, 105, 126, 131, 132, 133, 142, 143, 156, 158, 159, 238, 303, 305, 362, 364, 365, 368, 370, 406, 407, 410, 424 język białoruski – 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 język czeski – 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153 język francuski – 93 język  litewski – 304, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,

(13)

391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 408, 409 język łaciński – 23 język niemiecki – 1, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 138, 158 język  polski – 7, 13, 23, 31, 34, 35, 36, 65, 87, 88, 89, 90, 91, 101, 123, 124, 128, 130, 132, 135, 136, 140, 147, 148, 152, 153, 170, 222, 226, 237, 243, 245, 264, 266, 271, 311, 314, 320, 331, 333, 348, 350, 357, 360, 362, 372, 373, 401, 402, 403, 404, 405, 425, 429, 453, 464, 465, 472 język  rosyjski – 102, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 język  słowacki – 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162 język  ukraiński – 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231

Indeks chronologiczny

2001 – 9, 18, 87, 96, 108, 144, 176, 177, 199, 202, 215, 224, 232, 265, 270, 272, 280, 311, 312, 314, 353, 360, 380, 388, 401, 411, 416, 423, 458, 460, 469 2002 – 5, 13, 23, 27, 28, 35, 36, 37, 69, 70, 75, 76, 89, 97, 106, 143, 158, 185, 235, 238, 253, 259, 283, 296, 314, 315, 321, 328, 374, 375, 395, 406, 407, 408, 412, 431, 432, 438, 459, 464, 471 2003 – 12, 17, 22, 23, 29, 33, 35, 47, 73, 80, 87, 102, 109, 110, 116, 118, 128, 135, 138, 146, 159, 200, 201, 208, 221, 225, 254, 255, 263, 281, 293, 314, 320, 336, 349, 354, 362, 376, 378, 392, 403, 411, 421, 424, 455

(14)

2004 – 8, 23, 30, 35, 40, 65, 79, 84, 94, 107, 112, 117, 124, 142, 157, 212, 213, 226, 266, 271, 307, 313, 314, 319, 338, 352, 357, 358, 363, 366, 372, 409, 415, 422, 430, 456, 457, 467 2005 – 20, 23, 36, 41, 72, 74, 81, 87, 121, 137, 162, 163, 171, 179, 193, 194, 195, 210, 214, 216, 218, 223, 227, 248, 264, 285, 305, 309, 314, 318, 337, 368, 373, 389, 398, 402, 405, 410, 411, 429, 435, 437, 440, 444, 446, 448, 453, 455, 461, 465, 472 2006 – 1, 21, 24, 34, 35, 71, 78, 82, 122, 134, 152, 155, 173, 187, 188, 189, 191, 209, 211, 217, 222, 230, 236, 238, 250, 252, 257, 275, 277, 297, 299, 310, 314, 330, 332, 341, 344, 362, 367, 369, 371, 377, 378, 381, 391, 393, 397, 399, 400, 450, 451, 454, 468 2007 – 15, 16, 23, 25, 32, 35, 38, 68, 73, 87, 93, 98, 100, 101, 103, 105, 113, 119, 120, 123, 125, 149, 153, 154, 184, 190, 196, 198, 228, 239, 258, 274, 287, 298, 300, 303, 304, 306, 314, 316, 323, 333, 335, 342, 345, 347, 361, 379, 436, 455 2008 – 31, 35, 39, 66, 83, 90, 94, 111, 114, 131, 136, 145, 151, 169, 174, 175, 181, 233, 238, 247, 251, 301, 326, 339, 346, 351, 355, 356, 364, 370, 382, 383, 396, 414, 420, 425, 426, 427, 428, 433, 462, 463, 473 2009 – 32, 56, 57, 85, 86, 88, 95, 129, 133, 147, 164, 170, 178, 182, 183, 192, 197, 234, 238, 244, 245, 246, 256, 262, 289, 290, 294, 322, 327, 329, 334, 340, 343, 359, 365, 384, 385, 386, 390, 404, 418, 443, 447, 455 2010 – 10, 26, 36, 42, 77, 99, 132, 139, 148, 161, 165, 166, 167, 168, 172, 180, 186, 219, 220, 240, 260, 264, 267, 276, 278, 292, 302, 317, 348, 387, 394, 417, 439, 441, 442, 445 2011 – 7, 14, 45, 46, 48, 52, 53, 59, 60, 61, 63, 104, 126, 127, 150, 156, 168, 231, 238, 268, 273, 279, 288, 308, 434, 449, 452, 455, 466 2012 – 3, 6, 19, 43, 49, 50, 62, 92, 140, 243, 295, 302, 324, 325, 331, 350, 413, 419, 470, 473 2013 – 4, 11, 44, 49, 51, 64, 67, 91, 115, 160, 203, 204, 205, 206, 207, 237, 240, 242, 249, 282, 284, 286, 291, 455, 466 2014 – 2, 44, 51, 54, 55, 58, 130, 141, 241, 261, 269

Indeks czasopism

Apokrif – 443

Archiv fur Geschichte des Buch-wesens – 76

Belorusskij Sbornik stat’i i mate-rialy po istorii i kul’ture Belo-russii – 435, 438, 440, 453, 463, 464, 465, 470, 471

(15)

Bibliatecny Svet – 234, 235, 246, 259, 280 Bìblìotečnij Vìsnik – 163, 187, 209, 211, 212, 216, 223, 230, 327, 330, 340, 341, 352, 353, 356, 358, 369, 391, 395, 397, 399, 400 Bibliotekovedenie – 412, 417, 441, 445, 450, 462, 468 Bibliothek – 83 Bibliotheksdienst – 110 BIT Online – 107

Buch und Bibliothek. Reutlingen – 17

Carl und Gerhart Huaptmann Jahr buch – 86

Cerkovnij Kalendar’ – 337, 338, 339 Čtenář – 146, 149, 151

Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen – 85

Duha – Informace o Knihach a Knihovnach z Moravy – 144 Gutenberg Jahrbuch – 78, 79, 81 Informacionnyj Bulleten’ RBA –

456, 460,

Information Wissenschaft und Praxis. Frankfurt a.M. – 9 Kniga – 436, 446, 451 Knihovna – 148, 150 Knihy a dějiny – 140 Knižnica – 155, 160, 161, 162 Knygotyra – 303, 304, 305, 306, 310, 311, 312, 328, 329, 334, 335, 336, 342, 343, 344, 347, 349, 351, 354, 355, 359, 361, 363, 366, 367, 368, 370, 378, 392, 393, 396, 407, 408, 409, 410

Liber Quarterlythe journal of the European research library – 20, 100, 105, 106

Lietuvair Čekija – 376

Naukovì pracì Nacìonal’noï Bì-blìoteki Ukraïniìmenì V.I. Ver-nads’kogo – 190, 201, 208, 221 Naukovi Zapiski

naukovo-technič-nij zbirnik – 231

Oberlausitzer Heimatblätter Quel-lenforschung, Historisches, Bi-bliographisches und Biographi-sches aus der Oberlausitz – 95 Predmetnyj poisk v tradicionnych

i netradicionnych informacion-no-poiskovych sistemach – 416 Senoji Lietuvosliteratūra – 316 Sitzungsberichte der

Leibniz–So-zietät – 75

Slovanský přehled = Slavonic Re-view ReRe-view for Central, Ea-stern and SoutheaEa-stern Euro-pean history – 141 Tarpknygų – 309, 345, 346, 374, 375, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 398 Wolfenbutteler Barock–Nachrich-ten – 80

Wolfenbutteler Notizen zur Buch-geschichte – 77

Zapiski L’vìvs’koï naukovoï bìblìo-teki ìm. V. Stefanika – 193, 194, 195, 210, 214, 218, 229

(16)

Zbìrnik prac’ Naukovo-doslìdnogo ìnstitutu presoznavstva – 203, 204, 205, 206, 207

Zborník Filozofickej Fakulty Uni-verzity Komenského. Knižničná a Informačná Veda – 154 Zdabytkì dakumental’nyâ pomnìkì

na Belarusì – 232, 236, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 260, 262, 264, 266, 271, 275, 276, 278, 279, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 Zeitschriftfur Bibliothekswesen

und Bibliografie. Frankfurt a.M. – 12

Indeks geograficzny miejscowości

Abakan – 414, 427, 461 Baden-Baden – 23 Berlin – 5, 6, 7, 11, 14, 15, 19, 38, 67, 82, 84, 96, 97, 101, 102, 103, 109, 115, 120, 125 Bochum – 116 Boston – 6, 115 Bratislava – 156, 158, 159 Brèst – 239, 240, 241, 270 Brno – 131, 145 České Budějovice – 129, 138 Český Těšín – 153 Charkìv – 216, 218, 224, 226 Dresden – 74 Düsseldorf – 119 Essen – 117 Frankfurt(Oder) – 104 Frankfurt am M. – 16, 71, 82, 122, 126, 127 Gießen – 10 Göttingen – 66 Hamburg – 99 Herne – 29, 39 Hildesheim – 87, 88, 89, 90, 91 Ìvano-Frankìvs’k – 166 Kaunas – 313, 357 Kiïv – 167, 169, 173, 175, 176, 180, 181, 184, 186, 189, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 214, 225 Kirowograd – 222 Köln – 21, 112 Leipzig – 111 Liberec – 147 Luc’k – 171, 179, 183 L’viv – 164, 171, 174, 177, 179, 183, 185, 188, 202, 219, 220, 228, 389, 395

Maintal bei Frankfurt am Main – 41, 42, 56, 57 Marburg – 22, 34, 35, 36, 94 Martin – 157 Minsk – 183, 238, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 277, 280, 293, 302

(17)

Moskva – 274, 413, 418, 422, 423, 424, 429, 432, 454 455, 469, 472, 473 Mühlheim am Main – 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 München – 18, 26, 33, 37, 40, 65, 68, 98, 113, 114, 123, 124 Münster – 128 New York – 5, 15, 109 Nìžin – 172 Norderstedt – 30 Osnabruck – 8 Ostrava – 130, 152 Ostrog – 227 Plzeň – 134 Potsdam – 118 Praha – 132, 133, 135, 136, 137, 142, 143, 159 Regenstauf – 32 Sankt-Peterburg – 411, 419, 420, 421, 425, 426, 428, 430, 431, 433, 434, 437, 439, 442, 444, 447, 448, 449, 452, 457, 458, 459, 466, 467 Schwerin – 121 Šiauliai – 365 Stuttgart – 13, 27, 28, 31, 73,92 Sumi – 178 Ternop`ıl’ – 168, 182 Tübingen – 69, 70, 72 Ústí nad Labem – 139 Vilniaus – 307, 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 331, 332, 333, 348, 350, 360, 362, 364, 371, 372, 373, 388, 401, 402, 403, 404, 405, 406 Vìnnicâ – 170 Wien – 21, 112 Wiesbaden – 1, 24, 25, 93, 108 Würzburg – 2, 3, 4 Žitomir – 165 Zürich – 87, 88, 89, 90

Cytaty

Powiązane dokumenty

Widziałbym trzy źródła takich nieuświadomionych i wspólnych oporów: 1) Baśnie i legendy opowiadane dzieciom. Graalu pokazywał, ile tam jest dobrej i złej

Autorzy bowiem koncentrują się na kwestii prawa do pracy jako wyzwaniu dla rodzin i  analizują kwestię na podstawie wyników badań empirycznych (s. 174–191), na

Odnosi się to nie tylko do odczytyw ania istniejących już regu ł praw nych, względnie d y re k ty w adm inistracyjnych i ich in terp retacji, ale rów nież dotyczy

ważniają do stwierdzenia, że żadna z cech, opisanych przez Zgryzka jako składających się na grafizm chorych na schizofrenię, nie koreluje w sposób istotny

czątku pojawiają się zaburzenia ruchowe, którym z biegiem czasu zaczynają towarzy-.. szyć różnorodne zaburzenia psychiczne

W skardze do Europejskiej Komisji Praw Człowieka Bernard zarzucił naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - prawa do rzetelnego procesu (art. 1) oraz

On two of these sub-scenarios (Fig. 12 a, b) the proposed model outperforms PHTM slightly, both in terms of mean and variance, in particular on the arguably most impor-

kurs dolara, czy sytuacja polityczna (bezpieczeństwo). Podróżowanie po Chinach na własną rękę jest dość uciążliwe. Poza byłymi koloniami Hongkongiem i Makau turysta nie