• Nie Znaleziono Wyników

Your personal data will be stored until your consent to the processing of data is revoked by you

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Your personal data will be stored until your consent to the processing of data is revoked by you"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Pursuant to Article 13 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (hereinafter: GDPR) Pedagogical University of Kraków informs that:

-The administrator of your data is the Pedagogical University of Kraków ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

- The administrator has appointed a Data Protection Officer supervising the correctness of data processing, who can be contacted via email: iod@up.krakow.pl, phone:/12/662 62 06

- Your personal data will be processed only for purposes related to the participation in the International Conference Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019, 22 May 2019, Cracow on the basis of the given consent.

- Your personal data will be stored until your consent to the processing of data is revoked by you.

-Providing personal data in the given extent is a necessary condition for participation in the conference and can be shared with the conference co-organizers: Opole University of Technology and Wrocław University of Economics for 2 years.

You have the right to access your personal data, correct it, erasure or limit its processing or the right to object to the processing as well as the right to data portability.

- You have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

- You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

-The provision of personal data is a necessary condition for finalizing the conference organization as well as publishing a post-conference publication. In the absence of providing the personal data, it is not possible to conclude that point.

- Your personal data is not subject to automated decision-making, including profiling.

……….

place, date, signature Consent to the processing of personal data for the purposes of conference.

(2)

I hereby agree for processing my personal data included in the registration form, by the Pedagogical University of Kraków for the purposes related to the conference organization in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and according to the Information Clause attached to this consent.

For more information about processing your personal data please see/read http://prawo.up.krakow.pl/konferencja...

I acknowledge that I have read the attached/abovementioned Information Clause and I am aware of my rights.

……….

place, date, signature

Consent to the processing of personal data for the purposes of informing about planned conferences.

I hereby agree for processing my personal data included in the contact form (such as e-mail, address of the institution or correspondence address, phone number in case of emergency), by the Pedagogical University of Kraków for the purposes of informing about planned conferences and trainings organised or co-organised by the University and Opole University of Technology and Wrocław University of Economics in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and according to the Information Clause attached to this consent.

For more information about processing your personal data please see/read http://prawo.up.krakow.pl/konferencja...

I acknowledge that I have read the attached/abovementioned Information Clause and I am aware of my rights.

……….

place, date, signature

Cytaty

Powiązane dokumenty

In Europe the Ener- gy Performance of Buildings Directive and the Energy Efficiency Directive are driving forces for EU Member States to develop and strengthen energy

The purpose of this paper is to high- light practical recommendations and to summarize relevant points of study analysis and reporting by using objective statis- tical processing

Figure 6a shows one shot record 共primaries plus sur- face as well as internal multiples 兲, and Figure 6b shows this shot record without surface multiples 共primaries plus

Місце праці (установа, підрозділ, місто, країна): Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет інформаційних

18 Paweł Litwiński, “komentarz do artykułu 58,” in EU Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of

The stance that, in accordance with the view expressed hereinbefore, Article 3853, point 5 of the Civil Code, does not coerce the creditor into obtaining the consent

Orchestra musicians are hardly production line robots, and jazz musicians come to a jamming session with some assumptions (e.g., that they will be playing jazz). Similarly, even

Although negative attitudes towards immigrants are expected to be strongly related to the intention to vote for radical right parties, anti-immigrant attitudes and feelings of

MPC is a control method based on con- trolling object (or process) models, and using them to predict future object behaviour based on deter- mined control signals

Skoro nie nastąpiło prawidłowe i skuteczne umownie wydanie przedmiotu leasingu korzystającemu, to otrzymanie przez finansującego sygnału od korzystającego o takim sta- nie

Maciej Adamowicz dostał wymówienie z wcześniej zajmowanego mieszkania, w domu, w którym się urodził i który był własnością jego rodziców.. Adamowicz, Gleba toporna,

Jeeli w przewodach sieci przepływy s ustalone, to dla spadków mniejszych od spadku granicznego wystpuj wyłcznie przepływy spokojne; dla spadku dna równego spadkowi granicznemu

Celem badań symulacyjnych algorytmu, opartego na sieci neuronowej do wyzna- czania bezpiecznej trajektorii statku w sytuacjach zagrożenia kolizji, jest ocena metody

Keywords: personal data security, GDPR, personal data processing, Data Protection Officer, 294. right to be forgotten, erasure of

I hereby agree for processing my personal data included in the registration form, by the Pedagogical University of Cracow for the purposes

I hereby agree for processing my personal data included in the contact form (such as e-mail, address of the institution or correspondence address in case of emergency), by

I hereby agree for processing my personal data included in the contact form (such as e-mail, address of the institution or correspondence address in case of emergency), by

I hereby agree for processing my personal data included in the registration form, by the Pedagogical University of Cracow for the purposes related to the conference organization

„śledzeniem”. Samo zbieranie informacji na podstawie śle- dzenia nie wyczerpuje jeszcze treści profilowania, które rozpoczyna się w momencie, kiedy dane zebrane podczas

Please include the following statement in your application: “I hereby agree to the processing of my personal data, included in the application documents by the Faculty of

W  przeciwieństwie do Grande Terre, głównej wyspy archipelagu Nowej Kaledonii, którą przeznaczono jako ziemie podlegające kolonizacji przez zasied- lenie, Île des Pins

Do towarzystw wychowania fizycznego i społecznego należały: Związek Pol- skich Związków Sportowych; Związek Dziennikarzy Sportowych; Centralny Aka- demicki Związek

szości) oraz prawdopodobieństwa (etap 3). Tak ustalona wielkość zasobów w danym prze- dziale miąższości stanowi punkt odniesienia dla określenia błędów prognozy. Przykładowo,