• Nie Znaleziono Wyników

Jak powstaje wykres?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jak powstaje wykres?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Wykresy opisujące ruch

Jak powstaje wykres?

Ćwiczenie 1

Obserwując ruch pewnego ciała mierzono czas i drogę, jaką w tym czasie ciało przebywało. Wyniki pomiaru zapisano w poniższej tabeli.

Na podstawie tabeli sporządź wykres zależności przebytej przez ciało drogi od czasu.

t [s] 0 2 4 6 8 10 12 14 16

s [m] 0 3 6 9 12 15 18 21 24

Ćwiczenie 2

Dwa samochodziki zabawki poruszają się po równoległych torach. W pewnej chwili znajdują się obok siebie.

Poniższa tabela przedstawia położenia obu samochodzików mierzone od chwili spotkania.

t [s] 0 2 4 6 8 10

s1 [m] 0 1 2 3 4 5

s2 [m] 0 2 4 6 8 10

a) Na podstawie danych w tabeli sporządź wykresy (w

jednym układzie współrzędnych) zależności drogi od czasu dla obu samochodzików.

b) Zastanów się, co może wynikać z faktu, że kąty pomiędzy osią czasu a wykresami dla obu samochodzików są różne?

[MW]

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ustaw naczynia obok siebie w kolejności od naczynia z ą wody, do tego z najmniejszą. palec po krawędzi naczynia. wiadczenia Młodego Naukowca opracowana przez: KINGdom Magdalena

Codziennie obserwuj, czy na chlebie pojawia się pleśń.. Karta pracy do e-Doświadczenia Młodego Naukowca opracowana przez: KINGdom Magdalena Król. Klasa II Tydzień 19

na kartce papieru od.. Karta pracy do e-Doświadczenia Młodego Naukowca opracowana przez: KINGdom Magdalena Król. Klasa II Tydzień 21

piłeczka pingpongowa lub biały papier, dwa długie patyczki do szaszłyka. Na drugi patyczek nabij jabłko. Twój pomocnik niech stanie w odległości ok. Obserwuj zmianę światła

Zastanów się, jakimi cechami powinny się odznaczać osoby, które wykonują podane niżej zawody.. W zeszycie dopisz do nich kilka

Najdłuższy tytuł książki Składa się z 5633 znaków (1086 słów) i jest nim opatrzona książka wydana w Indiach przez Dr. Pozycja

Na półce ustaw wybrane książeczki w kolejności od najmniejszej do największej.. Na półce ustaw książeczki w kolejności od największej

Zacznijmy od zwierciadła płaskiego (rys. 35.6a), po którego lewej stronie znaj- duje się przedmiot P i nie pokazany na rysunku obserwator. Jeżeli zakrzywimy powierzchnię