• Nie Znaleziono Wyników

Materiały do projektowania instalacji wodociągowej z rur miedzianych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Materiały do projektowania instalacji wodociągowej z rur miedzianych"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Dane pochodzą z wymagao technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 10 "Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych"

Materiały do projektowania instalacji wodociągowej z rur miedzianych

Rury miedziane Strona 1

(2)

Współczynniki oporów miejscowych ζ

Rury miedziane Strona 2

(3)

Nomogram do określania jednostkowej straty ciśnienia w przewodach instalacji wody zimnej t=10°C

Rury miedziane Strona 3

(4)

Nomogram do określania jednostkowej straty ciśnienia w przewodach instalacji wody ciepłej t=55°C

Rury miedziane Strona 4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wartości współczynników wnikania ciepła zależą przede wszystkim od prędkości przepływu czynnika grzejnego lub powietrza oraz ich właściwości

Oprócz ogólnych zasad bezpiecze stwa, których przestrzeganie jest niezb dne przy budowie gazoci gów, robotach ziemnych, transporcie materiałów itp., podczas prac zwi zanych z

W terenie zabudowy należy dążyć do projektowania chodników bezpośrednio przy granicy pasa drogowego (bez pasa zieleni pomiędzy chodnikiem a działką prywatną).

Ogólne zasady projektowania stadionów żużlowych:  Lokalizacja w tym możliwości dojazdu do parku maszyn i paddocku……….5..  System

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.2 Kompletna dokumentacja projektowa węzła cieplnego powinna składać się z części technologicznej, części elektrycznej w zakresie automatyki i części elektrycznej w

Opory hydrauliczne węzła cieplnego po stronie wtórnej powinny być równe sumie oporów urządzeń węzła i oporów instalacji zasilanej przez węzeł.. Opory instalacji

2.2 1 Zabezpieczenie przed brakiem wody, do kontroli poziomu wody na zródle ciepla, skontrolowany zgodnie z VD-TÜV Ark. Zastepczo